Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

Ανεπίσημα αποτελέσματα εκλογών Συλλόγου Υπαλλήλων ΠΔΕ – Π.Ε Αχαίας

Για Δ.Σ 
Ψήφισαν 175 , έγκυρα 169, λευκά 3, άκυρα 3 .
1) Ενιαίο Αγωνιστικό Ψηφοδέλτιο 101, έδρες στο Δ.Σ. 4
( Γιώτης Κ., Μαρτίνης Μ., Μαλλιώρης Σ., Χαραλαμποπούλου Ι.)
Αναπληρωματικοί: Πάνας Κ., Βανταράκης Γ., Σκλαβενίτης Γ., Τζόλας Θ.
2) Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση 20, έδρες στο Δ.Σ. 1
(Ντουντούμη Σ.)
Αναπληρωματικοί: Γιαννακιτσίδου Ο.
3) Πρωτοβουλία Εργαζομένων 48,  έδρες στο Δ.Σ. 2
(Δεπούντης Ν., Κατριβέσης Ν.)
Αναπληρωματικοί: Σχίζας Α., Σουρούνης Α.
Για αντιπροσώπους στην Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
Ψήφισαν 172 , έγκυρα 168, λευκά 2, άκυρα 2 .
1) Ενιαίο Αγωνιστικό Ψηφοδέλτιο 84, αντιπρόσωποι 4
(Μαρτίνης Μ.,Γιώτης Κ.,  Τσομάκος Ν., Βανταράκης Γ.)
2) Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση 26, αντιπρόσωποι 1
(Ντουντούμη Σ.)
Αναπληρωματικοί: Γιαννακιτσίδου Ο.
3) Πρωτοβουλία Εργαζομένων 58,  αντιπρόσωποι 2
(Δεπούντης Ν., Κατριβέσης Ν.)
Αναπληρωματικοί: Σχίζας Α., Σουρούνης Α.

πηγη: http://sipde.wordpress.com/

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

Ταμείο Παρακαταθηκών : Διευκολύνσεις σε δανειολήπτες δημόσιους υπαλλήλους

Σημαντικές διευκολύνσεις σε δανειολήπτες δημόσιους υπαλλήλους που αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες να ανταποκριθούν στην αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεών τους στην στεγαστική πίστη μετά την μείωση των αποδοχών τους, όπως πάγωμα" των δόσεων, πληρωμή της μισής δόσης για ορισμένο χρονικό διάστημα, μεγάλη επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου, ενέκρινε το Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

    Ειδικότερα, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Διαύγεια, αποφασίστηκε από το ΔΣ του ΤΠΔ -μεταξύ άλλων- η μετά από σχετική αίτηση, επιμήκυνση της διάρκειας εξόφλησης χορηγηθέντων στεγαστικών δανείων και δανείων επισκευών κατά κανόνα για 5 ή 10 έτη και δανείων μικροεπισκευών - μικροβελτιώσεων για 5 έτη και κατ' εξαίρεση για μικρότερη διάρκεια όταν η ηλικία του δανειολήπτη δεν επιτρέπει την επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου για 5 ή 10 έτη ακριβώς, η αναστολή εξυπηρέτησης σε εξαιρετικές περιπτώσεις και η ρύθμιση των ληξιπροθέσμων χρεών.

    Ειδικότερα αρχικά στους δανειολήπτες, που σωρευτικά:

    - τα δάνειά τους άρχισαν να εξυπηρετούνται από 1.1.2005 μέχρι και 1.7.2010,

    - η μηνιαία δόση των δανείων τους ανέρχεται σε ποσό ίσο ή μεγαλύτερο:

    των 400 ευρώ για τα στεγαστικά δάνεια

    των 250 ευρώ για τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια

    των 150 ευρώ για τα δάνεια μικροεπισκευών-μικροβελτιώσεων

    - η ηλικία τους, κατά τη λήξη της διάρκειας του δανείου, δεν θα υπερβαίνει το 80ο έτος για τα στεγαστικά και τα ενυπόθηκα επισκευαστικά δάνεια και το 75ο έτος για τα δάνεια μικροεπισκευών-μικροβελτιώσεων

    Σε ειδικές περιπτώσεις δανειοληπτών για όλα τα δάνεια του στεγαστικού τομέα - ανεξάρτητα από το χρόνο έναρξης εξυπηρέτησής τους και το ύψος του ποσού της μηνιαίας δόσης:

    * για λόγους υγείας ή οικογενειακούς λόγους, πολύτεκνων, τρίτεκνων, ειδικών αναγκών κ.λ.π.,

    * όταν η μηνιαία δόση από το σύνολο των εξυπηρετούμενων δανείων, που συμπεριλαμβάνονται στη βεβαίωση αποδοχών τους, υπερβαίνει τα 6/10 αυτών, που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, η ρύθμιση των οποίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της αίτησης επιμήκυνσης.

    Το αίτημα για την επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου θα εγκρίνεται από το ΔΣ.

    Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, θα είναι δυνατή η εξέταση από το ΔΣ. - κατά περίπτωση - αιτημάτων αναστολής εξυπηρέτησης του δανείου - όχι πέραν των δύο ετών - και εντός της επιτρεπόμενης από το Νόμο ανώτερης διάρκειας εξυπηρέτησης του δανείου, με επιμήκυνση της διάρκειας και με κατά περίπτωση καταβολή ή κεφαλαιοποίηση των τόκων της περιόδου αναστολής.

    Επίσης, μετά από αίτηση του δανειολήπτη, δόθηκε η δυνατότητα να γίνεται ρύθμιση του ληξιπρόθεσμου χρέους με το ισχύον επιτόκιο εξυπηρέτησης ενήμερης οφειλής.


ΔΕΊΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ 

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με έγγραφό του παρέχει οδηγίες για την  εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4024/2011 περί κατάργησης κενών θέσεων ΙΔΑΧ και εργασιακής εφεδρείας (μπορείτε να την δείτε εδώ)
Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής έχει εξέδωσε καταγγελία  και συγκεκριμένα αναφέρει:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

            Συναδέλφισσα- Συνάδελφε,

Καταγγέλλουμε τη νέα πολιτική της τρομοκρατίας και των απειλών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκβιάζει και πανικοβάλει τους εργαζόμενους να αναγνωρίσουν, εδώ και τώρα, όποια εργασιακή προϋπηρεσία έχει ο καθένας, προκειμένου να τους εντάξουν άμεσα και πρόωρα σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα. Επειδή  τα νούμερα για 30.000 εργαζομένους που θα πρέπει μέχρι 27 Νοέμβρη να βγουν στην εφεδρεία δεν τους βγαίνουν, καλούν τους συνεχώς βαλλόμενους  Συναδέλφους μας  Ιδιωτικού Δικαίου και Αορίστου Χρόνου να πάνε μόνοι τους να δηλώσουν την προϋπηρεσία που έχουν για να βγουν και αυτοί εθελούσια στην εφεδρεία. Μάλιστα για να τρομοκρατήσουν τους εργαζόμενους τους εκβιάζουν ότι αν δεν δηλώσουν την προϋπηρεσία τους ,αυτό αργότερα θα προβλεφθεί ώστε να μην προσμετρηθεί στον υπολογισμό του συντάξιμου χρόνου του υπαλλήλου κατά την μελλοντική συνταξιοδότησή του.
Κάτω τα χέρια από τους συναδέλφους μας εργαζόμενους Ιδιωτικού Δικαίου και Αορίστου Χρόνου. Θα μας βρουν ολους ενωμένους απέναντι.
Δεν παίρνουμε σύνταξη από τα γραφεία προσωπικού, αλλά από τα ασφαλιστικά μας ταμεία που τόσα χρόνια εμείς πληρώνουμε με κρατήσεις από τον μισθό μας.

          Αυτός ο εκβιασμός που επιχειρεί το Υπουργείου είναι απόλυτα παράνομος, αφού η όποια εγκύκλιος κυκλοφορεί στις υπηρεσίες και καλεί τους υπαλλήλους να αναγνωρίσουν την προϋπηρεσία τους τώρα, διαφορετικά δεν θα υπάρξει δικαίωμα αναγνώρισης στο μέλλον, δεν νομιμοποιείται από καμία νομοθετική ρύθμιση.


          Απεναντίας ο κάθε εργαζόμενος όπως και νομοθετικά ισχύει, έχει το αποκλειστικό δικαίωμά να αναγνωρίσει ή όχι την προϋπηρεσία του, όποτε αυτός εκτιμήσει και όσο χρόνο θέλει ο ίδιος. Μετά από αυτό καλούμε τον κ. Υπουργό να αποσύρει αμέσως αυτή την παράνομη εγκύκλιο και να σταματήσουν οι απαιτήσεις των υπηρεσιών για την υποχρεωτική αναγνώριση της προϋπηρεσίας.


Ενημερώνουμε επίσης τους συναδέλφους ότι δεν υποχρεούνται να υπακούσουν σε παράνομες, προφορικές ή γραπτές εντολές, όπως η παραπάνω αναφερθείσα εγκύκλιος.-Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

Εγκύκλιος του Υπουργείου που δόθηκε στη δημοσιότητα το απόγευμα της Δευτέρας, περιλαμβάνει οδηγίες και αναλυτικά παραδείγματα για τους βασικούς μισθούς, τα επιδόματα, τις συντάξιμες αποδοχές, τις κρατήσεις και τη μισθολογική εξέλιξη στο Δημόσιο με βάση το Νέο Μισθολόγιο.

Δείτε την εγκύκλιο

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012-2013A/A
     ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜ0
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
1
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Δ.Ε
2
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Δ.Ε
3
ΚΑΠΛΑΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Δ.Ε
4
ΚΑΤΕΒΑ
ΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ
5
ΚΟΛΟΣΙΩΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
6
ΛΙΑΠΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
7
ΛΥΚΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
8
ΜΑΡΤΙΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
9
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
10
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
11
ΣΑΣΣΑΛΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Δ.Ε
12
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ
13
ΤΣΟΛΟΔΗΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Δ.Ε
14
ΤΣΟΜΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
15
ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012-2013A/A
     ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜ0
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
1
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Δ.Ε
2
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
3
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Δ.Ε
4
ΚΑΠΛΑΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Δ.Ε
5
ΚΟΛΟΣΙΩΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
6
ΛΙΑΠΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
7
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
8
ΣΑΣΣΑΛΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Δ.Ε
9
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ
10
ΤΣΟΛΟΔΗΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Δ.Ε
11
ΤΣΟΜΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.Α.Χ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012-2013A/A
     ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
1
ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
2
ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
3
ΚΟΥΝΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.Α.Χ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012-2013


A/A
     ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
1
ΚΟΥΝΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ