Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΕΠΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

πηγή:  Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ (Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης): Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Σήμερα έχουμε την χαρά να σας παρουσιάσουμε το Προεδρικό Διάταγμα που, κατά εξουσιοδότηση του νόμου 4024 μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει το νέο βαθμολόγιο, έχει καταρτίσει η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με τη βοήθεια της ομάδας συνεργασίας που συγκροτήθηκε γι΄ αυτό το σκοπό.

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΑΔΕΔΥ στον Πύργο

Την Παρασκευή 23 Μαρτίου στο μικρό συνεδριακό της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας πραγματοποιήθηκε σύσκεψη  με εκπροσώπους σωματείων παρουσία του  Α΄ Αντιπρόεδρου της ΑΔΕΔΥ Γρηγόρη Καλομοίρη
Ο Γρηγόρης Καλομοίρης ενημέρωσε τους εκπροσώπους των σωματείων για την τρέχουσα πολιτική κατάσταση και ιδιαίτερα για αυτές που αφορούν τους υπαλλήλους του Δημοσίου.
Το μεγαλύτερο μέρος της σύσκεψης όμως αφορούσε την συγκρότηση του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ ένα αίτημα που ο Σύλλογός μας έχει αναδείξει (δείτε εδώ).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η απουσία εκπροσώπων από αρκετά σωματεία και η μη εκλογή αντιπροσώπων για το Νομαρχιακό Τμήμα  από άλλα, λειτούργησε ανασταλτικά στον άμεσο ορισμό προσωρινής επιτροπής.

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

για ένα δημόσιο, δωρεάν και ποιοτικό σύστημα Υγείας

ΑΔΕΔΥ
Συνεχίζουμε τον αγώνα
ΠΡΕΠΕΙ να τους ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ να ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Εδώ και σχεδόν τρία χρόνια τα εργασιακά, κοινωνικά, ασφαλιστικά και συλλογικά μας δικαιώματα βρίσκονται διαρκώς στο «εκτελεστικό απόσπασμα».
Το Δημοσιοϋπαλληλικό Συνδικαλιστικό Κίνημα, σταθερά, με τις πρώτες κιόλας πολιτικές ενδείξεις και κυβερνητικές διαθέσεις, το 2009, βρέθηκε στους δρόμους. Στην πορεία συναντήθηκε με εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτούς, συνταξιούχους, ανέργους και νέους, στους ίδιους αγώνες. Σήμερα η κοινωνική οργή είναι παντού. Επιζητεί πολιτική λύση και διέξοδο από την κατάσταση της νέο-αποικιακής αντιμετώπισης της χώρας, της λεηλασίας –δηλαδή– των πόρων που διαθέτει, της καταστροφής του βιοτικού επιπέδου της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών, της ακύρωσης των δικαιωμάτων μας, της κοινωνικής χρεοκοπίας, της φτώχειας, της πείνας, της εξαθλίωσης.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 για μετατάξεις – μεταφορές προσωπικού – Διαδικασία έγκρισης από την τετραμελή εξ’ Υπουργών Επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας, με το οποίο σας διαβιβάσαμε την με αριθμ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 48/49/οικ.25958/15-12-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 και του ν. 4024/2011 για τη μετάταξη/ μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 ορίζεται ότι για την πλήρωση θέσεων στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού με μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις απαιτείται προηγούμενη έγκριση από την τετραμελή επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280), όπως ισχύει.

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η κοινωνία έχει ξεπεράσει τα όρια της, η συνοχή της κυμαίνεται σε οριακά σημεία και οι πολίτες έχουν χρεώσει την σημερινή τραγική οικονομική κατάσταση στο πολιτικό σύστημα που ασκούσε και ασκεί εξουσία και έχει λάβει αποφάσεις για την οικονομική μας εξαθλίωση και την κατεδάφιση του συνόλου των κοινωνικών κατακτήσεων.
Μέσα από αυτό το πρίσμα θεωρούμε ότι οι δημόσιοι φορείς θα πρέπει να αποφύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν με οποιαδήποτε τρόπο την κοινωνία και να οδηγήσουν σε δυσάρεστες καταστάσεις.
Και δεν θα υπάρξει μεγαλύτερη πρόκληση εάν τα δημόσια κτίρια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Δημοσίων Υπηρεσιών μετατραπούν σε κομματικά γραφεία υλοποίησης εσωκομματικών διαδικασιών.
Ο ρόλος των δημοσίων κτιρίων είναι να εξυπηρετούν τον πολίτη και όχι κομματικές διαδικασίες.  Εάν τα κόμματα επιθυμούν να υλοποιήσουν ανοιχτές διαδικασίες μπορούν ελεύθερα να μισθώσουν ιδιωτικούς χώρους και εξοπλισμό, βοηθώντας παράλληλα με αυτό τον τρόπο και  την τοπική οικονομία.
Σε μία περίοδο αναζήτησης θυτών από τα θύματα της οικονομικής κρίσης θα πρέπει όλοι οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να είναι πολύ προσεκτικοί ώστε οι πράξεις και οι ενέργειές τους να είναι σε αρμονία με τα γενικότερα αισθήματα της κοινωνίας που υπηρετούν.

Αποφυγή εσωκομματικών διαδικασιών στα κτίρια της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
Πύργος 12/3/2012      


Αριθ. Πρωτ.: 4 

Προς:
1.     κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
2.     κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ηλείας


ΘΕΜΑ:
Αποφυγή εσωκομματικών διαδικασιών στα κτίρια της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας


Η κοινωνία έχει ξεπεράσει τα όρια της, η συνοχή της κυμαίνεται σε οριακά σημεία και οι πολίτες έχουν χρεώσει την σημερινή τραγική οικονομική κατάσταση στο πολιτικό σύστημα που ασκούσε και ασκεί εξουσία και έχει λάβει αποφάσεις για την οικονομική μας εξαθλίωση και την κατεδάφιση του συνόλου των κοινωνικών κατακτήσεων.
Μέσα από αυτό το πρίσμα θεωρούμε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα πρέπει να αποφύγει ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν με οποιαδήποτε τρόπο την κοινωνία και να οδηγήσουν σε δυσάρεστες καταστάσεις.
Κατόπιν τούτων, θεωρούμε ότι θα πρέπει να αποφευχθεί η παραχώρηση οποιουδήποτε μέρους των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της, για την υλοποίηση εσωκομματικών διαδικασιών από τα κόμματα, σε μία περίοδο αναζήτησης θυτών από τα θύματα της οικονομικής κρίσης.


Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Μικέλης
Ο Γεν. Γραμματέας

Ανδρέας Ασημακόπουλος


Προμήθεια πετρελαίου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας

Πύργος 12-3-2012      


Αριθ. Πρωτ.: 6 

Προς:
κ. Α. Κατσιφάρα
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας  


Κοιν.:
κ. Χ. Καφύρα
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας


ΘΕΜΑ:
Προμήθεια πετρελαίου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. ΗλείαςΟι Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας συχνά έρχονται αντιμέτωπες με το φαινόμενο της έλλειψης πετρελαίου με αποτέλεσμα να υποβαθμίζονται οι συνθήκες εργασίας μας και παράλληλα να αυξάνεται το ενεργειακό κόστος από την χρήση των κλιματιστικών μηχανημάτων όπου υπάρχουν. Φέτος το φαινόμενο έχει επαναληφθεί δύο φορές μια  στην αρχή του χειμώνα και μία τώρα.
Θεωρούμε ότι τα θέματα που έχουν σχέση με τις συνθήκες στους  χώρους εργασίας των υπαλλήλων  θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με την αντίστοιχη προνοητικότητα, άμεσα και με γνώμονα τη μη επανάληψή τους. Αντί αυτού όμως διαπιστώνουμε διάσταση απόψεων και συγκεκριμένα:
Με την υπ΄ αριθ. 18/2012 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής εγκρίνει δαπάνη για την προμήθεια 6.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Ηλείας (συνολικά πέντε κτίρια), όταν η αρμόδια Υπηρεσία στην εισήγησή της ζητούσε 18.000 λίτρα. Η παραπάνω απόφαση μας προβληματίζει ιδιαίτερα, γιατί χωρίς κανένα σκεπτικό μειώνει άνω του 60 % μια δαπάνη που αφορά το προσωπικό. Προφανώς με αυτή την απόφαση η αντίστοιχη Επιτροπή αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την επόμενη φορά που θα υπάρχει έλλειψη πετρελαίου στις Υπηρεσίες της Π.Ε. Ηλείας καθώς και για την πολλαπλάσια δαπάνη που θα απαιτηθεί για την αντίστοιχη προμήθεια του,  λόγω της εξίσωσης των φόρων.


κ. Περιφερειάρχα,
οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι οι συνεργάτες σας, σε ένα δύσκολο αντικειμενικά έργο που έχετε να υλοποιήσετε. Και σε αυτή την δύσκολη περίοδο που έχουν στοχοποιηθεί όπως και όλοι οι εργαζόμενοι, θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναλαμβάνονται πολιτικές και να αναπτύσσονται πρακτικές που δεν θα υποβαθμίζουν αλλά θα βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίες μας.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Μικέλης
Ο Γεν. Γραμματέας

Ανδρέας Ασημακόπουλος