Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014

Δείτε ολόκληρη την Δικαστική Απόφαση για την Απεργία – Αποχή της ΑΔΕΔΥ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Αριθμός απόφασης 2395/2014 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ατιοτελούμενο από τη Δικαστή Ευαγγελία Μπαρμπαρέσου, Πρόεδρο Πρωτόδικών, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και την γραμματέα Αικατερίνη Σπυροπούλου.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 9-7-2014 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Του ενάγοντος - καθ'ου η πρόσθετες παρεμβάσεις : Του Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται νόμιμα από τους Υπουργούς : α) Οικονομικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (π.δ.65/147/Α727-6~2011), οι οποίοι εδρεύουν στην Αθήνα, τους οποίους εκπροσώπησαν, ο Πάρεδρος του ΝΣΚ Γεώργιος Γρυλωνάκης και η Δικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ Αγγελική Βενάρδου.
Της εναγόμενης - υπέρ ης οι πρόσθετες παρεμβάσεις: Της Τριτοβάθμιας
Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ)» που εδρεύει στην Αθήνα (Φιλελλήνων και Ψύλλα αρ.2), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, την οποία εκπροσώπησαν οι πληρεξούσιοι δικηγόρος της Μαγδαληνή Τσίπρα και Δημήτριος Περπατάρης.
Των προσθέτως παρεμβαινόντων : α) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος Θεόδωρος Σχινάς, β) της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που, εκπροσώπησε η πληρεξούσια δικηγόρος Μαρία Λαγουβάρδου, γ} του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ), που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, εκπροσώπησε η πληρεξούσια δικηγόρος Μαρία Βλαδίκα.
Το ενάγον ζητεί να γίνει δεκτή η από 7-7-2014 αγωγή του, που κατατέθηκε στη
Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 81429/2776/2014, προσδιορίστηκε για τη
δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.
Οι προσθέτως παρεμβαίνοντες, ζήτησαν να γίνει δεκτή η παρέμβασή τους, που ασκήθηκαν στο ακροατήριο και με τις προτάσεις.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, αφού
ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις τους.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η Αποχή – Απεργία ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δικαστήριο εξέδωσε σήμερα, Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014, απόφαση, όπου έκρινε την απεργία – αποχή, από κάθε ενέργεια σχετική με την αξιολόγηση, παράνομη για τυπικούς λόγους, όχι όμως προσωρινά εκτελεστή.
Θα ακολουθήσει έφεση εντός τριών ημερών από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κατά της απόφασης και μέχρι να εκδικαστεί, η απεργία συνεχίζεται κανονικά και νόμιμα.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί όλους τους συναδέλφους να συνεχίσουν την αποχή – απεργία από κάθε αξιολογική διαδικασία.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα συνεδριάσει σήμερα, Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014 και ώρα 13:00 για να καθορίσει τις παραπέρα κινήσεις μας. Μετά τη λήξη της συνεδρίασης θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση των συναδέλφων.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δικαστική απόφαση – κόλαφος για την Κυβέρνηση

 ΑΔΕΔΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κόλαφο αποτελεί για την Κυβέρνηση και τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η δικαστική απόφαση για την απεργία – αποχή που κήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και αφορά στη μη συμμετοχή ή σύμπραξη των Δημοσίων Υπαλλήλων στις διαδικασίες αξιολόγησης.
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (2395/2014 Μον. Πρωτ. Αθηνών Διαδικασίας Εργατικών Διαφορών) έκρινε νόμιμη τη συνέχιση της απεργιακής κινητοποίησης.
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το Δικαστήριο αιτιολογημένα απέρριψε ΟΛΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ:
1. Το αίτημα για την απαγόρευση συνέχισης της συγκεκριμένης κινητοποίησης με τη συγκεκριμένη μορφή, διάρκεια και αίτημα.
2. Το αίτημα για κήρυξη της Απόφασης ως προσωρινά εκτελεστής σχετικά με την ως άνω απαγόρευση.
3. Το αίτημα για την απαγόρευση κάθε μελλοντικής κινητοποίησης με το αυτό ή παρεμφερές αίτημα.
Η απόφαση είναι κόλαφος για το Ελληνικό Δημόσιο που επέλεξε με μεγάλη χρονική καθυστέρηση, την πρωτοφανή στα συνδικαλιστικά και δικαστικά χρονικά πρακτική της προσβολής απεργίας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., δηλ. της Τριτοβάθμιας και Ανώτατης Συνδικαλιστικής Οργάνωσης των Δημοσίων Υπαλλήλων. Οι εκπρόσωποι του Δημοσίου μάλιστα κατά τη διεξαγωγή της δίκης, ομολόγησαν ότι η απεργία – αποχή δεν δημιουργεί κανένα λειτουργικό πρόβλημα στις Υπηρεσίες, αλλά επειδή έχει ανατρέψει τις διαδικασίες και τις προθεσμίες εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου της αξιολόγησης, ζητούν να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική.
Η δικαστική απόφαση αναγνωρίζει την έλλειψη νομιμότητας της συγκεκριμένης κινητοποίησης για τον τυπικό λόγο της μη λήψης απόφασης από το Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, ερμηνεία την οποία όχι μόνο δεν αποδεχόμαστε, αλλά θα προσβάλλουμε στο Εφετείο Αθηνών, καθώς θεωρούμε ότι αποτελεί μεθόδευση για την καθιέρωση των μνημονιακών απαγορεύσεων στο απεργιακό δικαίωμα.
Όμως το κρίσιμο διακύβευμα της απεργίας-αποχής, η οποία συνεχίζεται και νόμιμα και κανονικά και με την ίδια πάντα μαζική συμμετοχή, είναι ακριβώς ότι κόντρα σε όλες τις προθεσμίες που σαρώθηκαν από τη δικαιολογημένη αντίδραση και συμμετοχή των συναδέλφων σε κάθε Υπηρεσία, μέρα με την μέρα ερχόμαστε πιο κοντά στην κατάργηση του αντισυνταγματικού και αντιυπαλληλικού «εκτρώματος», που υπονομεύει τις Δημόσιες Υπηρεσίες της χώρας μας, καθώς και το εργασιακό παρόν και μέλλον των εργαζομένων του Δημοσίου.
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.:
Καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να συνεχίσουν και να εντείνουν τον αγώνα ενάντια στο νόμο – έκτρωμα.
ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ – ΑΠΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.
ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Καλεί τις Ομοσπονδίες και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία να συνεχίσουν τη διαδικασία συγκέντρωσης των Φύλλων αξιολόγησης.
Καλεί τα Δ.Σ. των Ομοσπονδιών και Σωματείων του Δημοσίου σε σύσκεψη ενημέρωσης και προγραμματισμού της δράσης μας την Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014 και ώρα 2:00μμ. 
Αποφασίζει να διοργανώσει την ημέρα εκδίκασης της έφεσης της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., κινητοποίηση καταγγελίας της ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης και υπεράσπισης των συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :
(1) Η αγωγή εισάγεται παραδεκτά ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, για να συζητηθεί • κατά την προκείμενη ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών (άρθρα 22 παρ. 4 εδ. α” του ν. 1264/1982, όπως ισχύει, 663 έως 676 ΚΠολΔ},και είναι εν μέρει νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1, 2 του Συντάγματος, 19, 20 παρ. 1, 2 και 21 του ν. 1264/1982, 281 ΑΚ;’68, 70, 125 παρ, 1 εδ. “α” και 176 ΚΠολΔ. Ωστόσο, το κύριο αίτημα -να υποχρεωθεί η εvαγομένη να διακόψει την εξαγγελθείσα απεργία πρέπει ν” απορριφθεί ως νόμω αβάσιμο, ενόψει του ότι το δίκαιο μας δεν αναγνωρίζει γενική αξίωση για πράξη. ή παράλειψη σ” αυτές τις περιπτώσεις, το δε δραστικό μέτρο διακοπής της απεργίας και παράλειψη της στο μέλλον θα έπρεπε να προβλέπεται ρητά, τέτοια, όμως, νομοθετική πρόβλεψη δεν υπάρχει (ΜονΠρΘεσ 2853/2011 αδημ, ΜονΠρΡοδ 45/2012 ΝΟΜΟΣ).
(2) Περαιτέρω, οι υπό κρίση πρόσθετες υπέρ της εvαγόμεvης παρεμβάσεις, αρμόδια και παραδεκτά ασκήθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρ. 31 παρ. 1 του Κ.Πολ..Δικ) χωρίς τηv προηγούμενη τήρηση προδικασίας {άρθρ. 231 και 656 του Κ.Πολ.Δικ),είναι νόμιμες, στηριζόμενες στις διατάξεις των άρθρων 80, 669 παρ. 2 και 176 του Κ.Πολ.Δικ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω για να κριθεί αν είναι βάσιμες και από ουσιαστική άποψη. Οι ως άνω αγωγή και πρόσθετες παρεμβάσεις, πρέπει να συνεκδικαστούν, λόγω της μεταξύ τους πρόδηλης συνάφειας (άρθρ. 31παρ. 1 και 246 του Κ.Πολ.Δικ}.
(3) Ομοίως, το έτερο κύριο αγωγικό αίτημα να απαγορευθεί κάθε άλλη αντίστοιχη μελλοντική απεργιακή κινητοποίηση με το ίδιο ή παρόμοιο περιεχόμενο, πέραν της αοριστίας του, αφού δεν γίνεται επίκληση ότι έχει ήδη αποφασιστεί από τα αρμόδια όργανα του εναγομένου η πραγματοποίηση ανάλογων απεργιακών κινητοποιήσεων και, επομένως, επίκειται μετά βεβαιότητας η πραγματοποίηση τους, καθώς ότι εξ αυτών υφίσταται, με την επίκληση συγκεκριμένων περιστατικών άμεσος κίνδυνος βλάβης του ενάγοντος, είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο, καθόσον δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν οι περιστάσεις και οι συνθήκες υπό τις οποίες θα τελεί ενδεχόμενη νέα απεργιακή κινητοποίηση, σε περίπτωση δε πραγματοποίησης τέτοιας στο μέλλον η ενάγουσα έχει δικαίωμα να την προσβάλει ως παράνομη ή καταχρηστική και να προστατεύσει έτσι τα τυχόν προσβαλλόμεvα δικαιώματα της (βλ. σχετικά ΜοvΠρΑΘ1134/2008, ΜοvΠρΑΘ764/2007, ΜονΠρΑΘ 1936/2006 αδημ., ΜοvΠρΘεσ 3470/2012, ΜονΠpΘεσ 8492/2013 ΝΟΜΟΣ). Μη νόμιμο και απορριπτέο τυγχάνει και το .παρεπόμενο αίτημα κήρυξης της παρούσας προσωρινά εκτελεστής, κατόπιν της απόρριψης των παραπάνω κύριων καταψηφιστικών αιτημάτων, με τα οποία συνέχεται, ως μη νόμιμων.

Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΣΥΑΠΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΧΩΡΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΩΝΟ.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Κηφισίας 125-127 – 4ος όροφος
email:  osyape@otenet.gr
www.osyape.gr

                                                                                 Αθήνα, 06/07/2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
       Η ΟΣΥΑΠΕ χαιρετίζει την αγωνιστικότητα όλων των συναδέλφων στις περιφέρειες της χώρας ενάντια στην εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4250/14 της συγκεκριμένης αξιολόγησης οι οποίοι  αρνούνται  να παραβιάσουν τη συνταγματική νομιμότητα και να μετατραπούν σε πειθήνια όργανα μιας επιβαλλόμενης αντιλαϊκής πολιτικής που στοχεύει στην διάλυση των δημόσιων δομών και στην ιδιωτικοποίηση των δημόσιων  αγαθών.
       Η συγκριτική "αξιολόγηση" που επιχειρεί να επιβάλει η κυβέρνηση εξυπηρετεί τα συμφέροντα των δανειστών, στοχεύει στον εκφοβισμό, στη χειραγώγηση, στην ομηρία των εργαζομένων, και στην πλήρη απορρύθμιση των ήδη υποστελεχωμένων δημόσιων υπηρεσιών.
       Οι Γενικοί Διευθυντές των Περιφερειών που δεν προχώρησαν στην έκδοση αποφάσεων επιμερισμού ποσοστών αξιολόγησης έπραξαν το αυτονόητο, στα πλαίσια της συνταγματικότητας και του ρόλου της θέσης ευθύνης που κατέχουν σε ένα σύστημα Δημόσιας Διοίκησης που βάλλεται από παντού. Λειτούργησαν ως εργαζόμενοι, σεβόμενοι την προσωπική τους διαδρομή και τις αποφάσεις των συνδικαλιστικών συλλογικών τους οργάνων.
      Η κάθε προσπάθεια εκφοβισμού που επιχειρείται από την πλευρά του αρμόδιου Υπουργού δεν θα περάσει και καλούμε την κυβέρνηση να καταργήσει άμεσα τον Ν. 4250/2014 και να σταματήσει επιτέλους τους πειραματισμούς που διαλύουν τις δημόσιες υπηρεσίες.
Καταγγέλλουμε στο σύνολο των συναδέλφων μας, την πρακτική εκείνων των Γενικών Διευθυντών που προχώρησαν στην έκδοση των αποφάσεων επιμερισμού των ποσοστών, ενώ ορισμένοι είχαν μάλιστα προσχηματικά υπογράψει κατά της αξιολόγησης και έστελναν ταυτόχρονα επιστολές στο Υπουργείο και στους Περιφερειάρχες περί της αδυναμίας εφαρμογής του νόμου. Κρίθηκαν αναξιόπιστοι και ανίκανοι να σταθούν απέναντι στην επίθεση που δέχονται οι Υπηρεσίες τους και ο δημόσιος χαρακτήρας τους. Μετατράπηκαν έτσι σε μηχανισμό υλοποίησης των πιο άδικων και βάρβαρων πολιτικών που έχουν εφαρμοσθεί. Ταυτίστηκαν με την φιλοσοφία όσων θέλουν ένα δημόσιο υπηρέτη των λίγων μονοπωλιακών συμφερόντων και όχι ένα δημόσιο ανοιχτό στην κοινωνία.
Με την συγκεκριμένη στάση τους, θέτουν τον εαυτό τους αυτοδίκαια εκτός της συλλογικής συνδικαλιστικής δράσης και άρα εκτός των σωματείων στα οποία υπάγονται και δίνουν την αφορμή για την έναρξη δικαστικών προσφυγών κατά των αποφάσεων τους.
Καλούμε τους συναδέλφους να απομονώσουν όλους όσους με τις πράξεις και με τις αποφάσεις τους ζημιώνουν την ενιαία συλλογική προσπάθεια και να καταδικάσουν τις προσωπικές πολιτικές που αναπτύσσονται.
ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.
ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε συλλογικά και συντονισμένα για σύγχρονη δημόσια διοίκηση στην υπηρεσία του πολίτη, που θα υπηρετεί τα δημόσια κοινωνικά αγαθά και θα σέβεται τον εργαζόμενο.


Εφαρμόζουμε τις αποφάσεις της ΑΔΕΔΥ και ιδιαίτερα της από 12/06/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΟΣΥΑΠΕ.
  • να μην εφαρμοστεί στην πράξη ο Ν. 4250/2014
  • να μην συμπληρώσει και παραδώσει κανείς έντυπο αξιολόγησης
  • να μην καταθέσει κανένας εισηγητής έκθεση αξιολόγησης και κανένας αξιολογητής να μη βαθμολογήσει
 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ στις 09/07/2014 ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ.
 ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ
 ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ – ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ  
 ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΣΥΑΠΕ

 

Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014

Και οι Περιφέρειες στην εθελοντική κινητικότητα

πηγή: .aftodioikisi.gr

 Παράταση έως τις 31 Ιουλίου δίνει το υπουργείο Εσωτερικών στο πρόγραμμα της Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας, με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή, επιβεβαιώνοντας σχετικό ρεπορτάζ της aftodioikisi.gr.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθεται στους φορείς προέλευσης του προγράμματος και το προσωπικό των Περιφερειών (ΟΤΑ Β” Βαθμού), το οποίο στο παρελθόν δεν είχε το δικαίωμα να υποβάλλει σχετική αίτηση.
Σε παράγραφο της τροπολογίας προβλέπεται επίσης ότι πλέον, το ΥΠΕΣ, προς υποβοήθηση των των υπαλλήλων που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν, θα ανακοινώσει τις υπηρεσιακές ανάγκες που είχαν ζητήσει να καλύψουν οι φορείς της τοπικής Αυτοδιοίκησης. Διευκρινίζεται ότι ο χαρακτήρας της ανακοίνωσης είναι ενδεικτικός προς υποβοήθηση του προγράμματος και δεν θα περιορίζει τον υπάλληλο στην υποβολή αίτησης για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών φορέων υποδοχής μη συμπεριλαμβανομένων στην ανακοίνωση.
Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων από πλευράς ενδιαφερομένων υπαλλήλων θα ξεκινήσει ταυτόχρονα με την έναρξη ισχύος της τροπολογίας.
Δείτε ολόκληρη την τροπολογία ΕΔΩ
Υπενθυμίζεται ότι στο προηγούμενο πρόγραμμα 294 φορείς (δήμοι, περιφέρειες, σύνδεσμοι ΟΤΑ κλπ) δήλωσαν περί τις 5.000 κενές θέσεις που επιθυμούν να καλυφθούν μέσω της εθελοντικής κινητικότητας. Από τις 3.000 που είχε θέσει ως ποσοστικό στόχο το υπουργείο, πραγματοποιήθηκαν τελικά λιγότερες από 1.000 μετακινήσεις. Συγκεκριμένα περίπου 980. Στόχος πλέον του υπουργείου, είναι η συμπλήρωση 2.000 εθελοντικών μετακινήσεων.

Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Με γνωμοδότησή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατεδαφίζει το νόμο Μητσοτάκη για την αξιολόγηση

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ                    
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Αθήνα, 26-06-2014
Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4051/26 -06-2014

                                                                    ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 4/2014

Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε συνεδρίαση την 24.04.2014 και την 25.06.2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ. στο κατάστηµά της, προκειµένου να γνωµοδοτήσει για την εφαρµογή του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις -Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα- Τροποποίηση του π.δ. 318/1992 (Α161) και λοιπές ρυθµίσεις ». στις συνεδριάσεις παρέστησαν οι Π. Χριστόφορος, Πρόεδρος, Λ. Κοτσαλής, Α.Ι. Μεταξάς, ∆. Μπριόλας, Α. Συµβώνης, Κ. Χριστοδούλου, Π. Τσαντίλας, τακτικά µέλη. Επίσης παρέστη, χωρίς δικαίωµα ψήφου, η Ε. Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του τµήµατος ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υποθέσεων, ως γραµµατέας µετά από εντολή του Προέδρου.
Μετά την δηµοσίευση του ν.4250/2014 και ειδικότερα των άρθρων 20 έως 30, µε τα οποία τροποποιείται το Π.∆. 318/1992, η Αρχή συνήλθε στο κατάστηµά της κατά τις προαναφερθείσες ηµεροµηνίες προκειµένου να γνωµοδοτήσει για την εφαρµογή των διατάξεων αυτών. Αφού εξέτασε τα νοµικά ζητήµατα τα οποία προκύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων αυτών εκδίδει την ακόλουθη γνωµοδότηση
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ
Η Πολιτεία προκειµένου να αντιµετωπίσει το φαινόµενο της εξίσωσης όλων των υπαλλήλων  της   µε  το   σύστηµα  της   αξιολογήσεως  του  Π.∆.   318/1992,   όπως
εφαρµοζόταν µέχρι σήµερα, κατά το οποίο ποσοστό περίπου 90% των υπαλλήλων εβαθµολογείτο µε βαθµό άριστα 9-10, ένα µικρό ποσοστό µε βαθµό λίαν καλώς 7-8 και ελάχιστοι υπάλληλοι εβαθµολογούντο µε βαθµό 6 και κατώτερους, ηθέλησε να αντιδράσει αποτελεσµατικά προβάλλοντας έντονα ότι τα ποσοστά αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα και δεν επαληθεύονται διεθνώς και θεσµοθετώντας την καθιέρωση µιας ποσόστωσης η οποία, κατά την εκτίµησή της, θα ανταποκρίνεται, πληρέστερα προς τα ορθά όρια της αξιολόγησης του υπαλληλικού προσωπικού. Η ένδειξη ότι ένα ποσοστό 25% περίπου αποτελεί τους άριστους δηµοσίους υπαλλήλους, ένα ποσοστό 60% αποτελεί τους πολύ καλούς και ένα ποσοστό 15% καλύπτει εκείνους που χρήζουν βελτιώσεως ώστε να καταστούν λίαν καλοί υπάλληλοι, µπορεί να ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα πολύ περισσότερο από το ισχύον ισοπεδωτικό καθεστώς των κατ’ απόλυτη πλειοψηφία αρίστων και επαληθεύεται ενδεχοµένως κατά την λειτουργία των µεγάλων υπηρεσιακών µονάδων σε επίπεδο γενικών διευθύνσεων.
Όµως η ρύθµιση του άρθρου 20 του ν.4250/2014, µε θέσπιση εκ των προτέρων ανώτατων ποσοστών ανά κλίµακα βαθµολόγησης που υποχρεωτικά τηρούνται και µε ελάχιστο ποσοστό για τους βαθµούς 1-6 το 15%, το οποίο µπορεί µόνο να αυξηθεί αν δεν καλυφθεί το ποσοστό των βαθµολογουµένων µε τους βαθµούς 7-8, δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα τόσο για τους αξιολογητές όσο κυρίως για τους αξιολογούµενους υπαλλήλους, ιδίως εκείνους που πρέπει αναγκαστικά να καλύψουν ποσοστό του 15%. Και τούτο διότι :
α) Προκαλείται πρόβληµα συνείδησης για τον αξιολογητή όταν πρέπει να βαθµολογήσει υπαλλήλους µε βαθµό κατώτερο αυτού που δικαιούνται σύµφωνα µε την αµερόληπτη αξιολογική του κρίση και µάλιστα να τον εντάξει στην κατηγορία του 15%..
β) Προκαλείται πιο σοβαρό πρόβληµα για τους αξιολογούµενους που κατατάσσονται στη χαµηλότερη ή µεσαία κλίµακα βαθµολογίας, αφού η όποια προσπάθεια βελτίωσης της απόδοσής τους, την οποία επιδιώκει ο νοµοθέτης µε το άρθρο 22 του αυτού νόµου, δεν θα αντανακλάται οπωσδήποτε σε βελτίωση της βαθµολογίας τους, αφού το τελευταίο εξαρτάται και από την σταθερότητα της απόδοσης όσων συναδέλφων τους προηγούνται βαθµολογικά, για το λόγο ότι πρέπει να τεθεί σε ορισµένους εκ των προηγουµένων βαθµολογία χαµηλότερη για να υπάρξει ευχέρεια ανόδου της βαθµολογίας των υπαλλήλων της µεσαίας και ιδιαίτερα της χαµηλότερης κλίµακας. Κατ’ αυτό τον τρόπο η επιβολή υποχρεωτικής ποσόστωσης, ειδικώς της
χαµηλότερης επίδοσης, εκτός των προβληµάτων συνταγµατικότητας που θα δηµιουργήσει, έρχεται σε αντίθεση µε την αξιοκρατική αξιολόγηση των υπαλλήλων και την επιδιωκόµενη πραγµατική βελτίωση της απόδοσής τους µέσω αυτής, δηλαδή µε τους στόχους του ίδιου του νόµου όπως αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση, καθώς ο αξιολογούµενος ακόµη και αν βελτιωθεί δεν συνεπάγεται ότι θα µπορέσει να υπαχθεί στην ανώτερη βαθµολογικά κλίµακα αν δεν µειωθεί η επίδοση άλλων συναδέλφων του. Αυτή µάλιστα η συνέπεια επαυξάνεται αν κάποιος υπάλληλος υπηρετεί σε οργανική µονάδα που δεν σχετίζεται µε τις προτεραιότητες της ασκούµενης πολιτικής. Έτσι τελικά οι υπάλληλοι δεν έχουν πράγµατι ίσες ευκαιρίες και ίση µεταχείριση και δεν εναπόκειται στους ίδιους να τύχουν αξιολόγησης στην ανώτερη κατηγορία βαθµολογικής κλίµακας.
γ) Τα προβλεπόµενα κριτήρια, κατά το άρθρο 20 παρ. 5 του ν.4250/2014, για τον επιµερισµό των ποσοστών ανά κλίµακα βαθµολόγησης και οργανική µονάδα, δηλαδή η αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητα των µονάδων, οι αρµοδιότητες των οργανικών µονάδων σε σχέση µε τις προτεραιότητες της ασκούµενης πολιτικής και η κατανοµή των υπαλλήλων ανά οργανική µονάδα, είναι αφενός αντικειµενικά και αφετέρου ενέχουν εκτίµηση της αξίας των κατεχόµενων από τους υπαλλήλους θέσεων, αφού η «αξιολόγηση» των οργανικών µονάδων, επί των οποίων θα κατανεµηθεί το ποσοστό µε σοβαρές επιπτώσεις στην ποσόστωση, πραγµατοποιείται πριν την αξιολόγηση των υπαλλήλων και ως ένα σηµείο την δεσµεύει, πράγµα που αντιβαίνει στην αυτοτελή αξιολόγηση κάθε υπαλλήλου.
δ) Συνεπώς, η προβλεπόµενη ποσόστωση ανά κλίµακα βαθµολόγησης, αν και στοχεύει στην αντιµετώπιση της υφιστάµενης ισοπεδωτικής πρακτικής αξιολόγησης, θα µπορούσε να αποτελεί µόνο στόχο διοικητικής πολιτικής και όχι προκαθορισµένο δεσµευτικό αποτέλεσµα.
ε) Επιπλέον όλως ειδικές δυσχέρειες πρακτικής εφαρµογής των διατάξεων του ν.4520/2014 ανακύπτουν στην ΑΠ∆ΠΧ.
Όπως είναι γνωστό η ΑΠ∆ΠΧ προβλέπεται ειδικά από τα άρθρα 9 Α του Συντάγµατος και τα του προσωπικού της ρυθµίζονται από το ν.3051/2002 όπως σχετικά πρόσφατα τροποποιήθηκε από το ν.4055/2012.
Η Γραµµατεία της ΑΠ∆ΠΧ έχει οργανωθεί σε επίπεδο ∆ιευθύνσεως µε τρία Τµήµατα και σε αυτήν υπηρετούσαν κατά το έτος 2013 37 υπάλληλοι εκ των οποίων 20 υπάλληλοι ως ΕΕΠ του Κλάδου Ελεγκτών, 3 υπάλληλοι του Τµήµατος Επικοινωνίας και 14 υπάλληλοι του Τµήµατος ∆ιοικητικού - Οικονοµικού.
Οι υπάλληλοι του Κλάδου Ελεγκτών µε το άρθρο 112 του ν.4055/2012 αναγνωρίσθηκαν ως ειδικό επιστηµονικό προσωπικό λόγω των αυξηµένων προσόντων τους (διδακτορικό δίπλωµα ή τουλάχιστον µεταπτυχιακό και άριστη τουλάχιστον γνώση Αγγλικής Γλώσσας) και κατά την ρητή πρόβλεψη του άρθρου 61 του ν.4055/2012 εκτελούν την κύρια αποστολή της Αρχής. Οι υπάλληλοι του Τµήµατος Επικοινωνίας βοηθούν το έργο των ελεγκτών και εξασφαλίζουν την επικοινωνία της Αρχής µε τις άλλες αρχές του εξωτερικού, ως και την επικοινωνία µε τους πολίτες και το Τµήµα ∆ιοικητικό - Οικονοµικό εξασφαλίζει τη λειτουργία της Αρχής ως υπηρεσιακής µονάδας.
Υπό τα δεδοµένα αυτά λόγω του µικρού µεγέθους της Αρχής σε επίπεδο ∆ιευθύνσεως µε τρία Τµήµατα, αλλά και του ειδικού χαρακτήρα υπηρεσιακού συµβουλίου της Αρχής που προβλέπεται από το άρθρο 61 του ν.4055/2012, είναι νοµικά αδύνατη η δηµιουργία της προβλεπόµενης από το άρθρο 30 του ν.4250/2014 Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία έχει ως έργο την αξιολόγηση των ενστάσεων και των εξαιρετικών επιδόσεων των υπαλλήλων. Η ύπαρξη της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι κοµβικής σηµασίας για την λειτουργία του συστήµατος αξιολόγησης αφού κατά την αιτιολογική έκθεση του νόµου αποτελεί τον «θεµατοφύλακα» της αξιολόγησης. Εξ ετέρου ο νοµοθετικός προσδιορισµός των ελεγκτών ως εκπληρούντων την κύρια αποστολή της αρχής επιβάλλει την κατά προτεραιότητα εξαίρεση αυτών από το ποσοστό τουλάχιστον του 15%, αλλά και µεγάλου µέρους από το ποσοστό 60%, οπότε, αν δεν εξαιρεθούν της ρύθµισης, καθίσταται ιδιαίτερα δυσµενής η θέση των υπαλλήλων των άλλων Τµηµάτων. Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι για το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό του Συνηγόρου του Πολίτη (άρθρ. 5 παρ. 2 ν.3094/2013) και το ειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό του ΑΣΕΠ ισχύει ειδικός τρόπος αξιολόγησης.
Συνεπώς εκ νοµικών και πραγµατικών λόγων είναι ανεφάρµοστη τουλάχιστον η υποχρεωτική ποσόστωση του άρθρου 20 του ν.4250/2014 στην ΑΠ∆ΠΧ.
Ο Πρόεδρος                                             Η Γραµµατέας
Πέτρος Χριστόφορος                             Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου

Περί αντισυνταγματικότητας της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων βάσει του Ν.4250/2014

του Ηλία Δ. Κολλύρη,
Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Πανεπιστημίου  Χαϊδελβέργης Γερμανίας, Δικηγόρος
 πηγή: diorismos.gr

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4250/2014 (Α' 74) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Π.Δ. 318/1992 «Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών - πλην των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου».
Συγκεκριμένα με το άρθρο 20 (Ανώτατα ποσοστά ανά κλίμακα βαθμολόγησης) αντικαταστάθηκε το άρθρο 7 του π.δ. 318/1992 ως εξής: «Αρθρο 7  Ανώτατα ποσοστά ανά κλίμακα βαθμολόγησης 1. Τα ανώτατα ποσοστά υπαλλήλων που είναι δυνατόν να βαθμολογούνται με την κλίμακα  βαθμών του άρθρου 8 καθορίζονται ως εξής:  α. Με τους βαθμούς 9 έως 10 βαθμολογείται ποσοστό έως και 25 % των υπαλλήλων.  β. Με τους βαθμούς 7 έως 8 βαθμολογείται ποσοστό έως και 60% των υπαλλήλων.  γ. Με τους βαθμούς 1 έως 6 βαθμολογείται ποσοστό 15% των υπαλλήλων». 
Προϋπόθεση νόμιμης εφαρμογής κάθε θεσμικού πλαισίου, αλλά και κριτήριο θεσμοθέτησης κάθε νέου, στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης, εν  γένει αλλά και ειδικά όσον αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων, αποτελεί η τήρηση των σχετικών συνταγματικών διατάξεων και αρχών, που προσδιορίζουν ακριβώς τα άκρα όρια της νομοθετικής πρωτοβουλίας. 
Ειδικότερα η συνταγματική αρχή της ισότητας, όπως έχει ερμηνευθεί παγίως από την ελληνική νομολογία, επιβάλλει μεταξύ άλλων, την κατά το λόγο εκάστου υπαλλήλου αξιοκρατική υπηρεσιακή του εξέλιξη (αξιοκρατία στη σταδιοδρομία, βλ. ενδεικτικά ΑΕΔ 30/1985, ΣτΕ 2786/1984, 3722/2000, 2717/2003,   ΔΕΑ 480/1990). 
Εξάλλου η ίση πρόσβαση στις δημόσιες θέσεις (ευθύνης) πηγάζει από την αρχή της σταδιοδρομίας εκάστου κατά το λόγο της προσωπικής του αξίας που συνάγεται ερμηνευτικά από τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Συντάγματος.
Σε κάθε περίπτωση, τόσο η νομολογία όσο και η θεωρία αναγνωρίζουν παγίως αυξημένη συνταγματική ισχύ στην αρχή της αξιοκρατίας υπό την ειδικότερη έκφανση του δικαιώματος σταδιοδρομίας του υπαλλήλου με βάση κριτήρια αντικειμενικά, πρόσφορα και συναπτόμενα προς την ικανότητα του. 
Αναγνωρίζεται, δηλαδή, ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο ατομικό δικαίωμα και σκοπός είναι η εξυπηρέτηση όχι μόνο του ατομικού συμφέροντος του υπαλλήλου αλλά και η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος υπό την έννοια της επιλογής των αξιότερων για τη στελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών. 
Τέλος, η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου ρητώς αναγνωρισμένη από το Ελληνικό Σύνταγμα επιβάλλει την πραγμάτωση της αξιοκρατίας καθώς δεν προστατεύει απλώς τυπικά το δικαίωμα στην ισότιμη μεταχείριση, αλλά επιβάλλει δεσμευτικά και τη δημιουργία συνθηκών που θα προάγουν την ισότητα ευκαιριών για κάθε έλληνα πολίτη. 
Ως ήδη επισημάνθηκε από την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής: «Bασικές αρχές κάθε συστήματος αξιολόγησης είναι η αντικειμενική και αμερόληπτη στάθμιση βάσει σαφώς προσδιοριζόμενων κριτηρίων της επαγγελματικής ικανότητας και καταλληλότητας των υπαλλήλων σε σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους και τα καθήκοντά τους, αλλά και της απορρέουσας από το Σύνταγμα (άρθρο 5) αρχής της αξιοκρατίας (.) η δε βαθμολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να γίνεται πάντοτε μετά από αντικειμενική και ουσιαστική αξιολόγηση και κρίση τους από τα αρμόδια όργανα (ΣτΕ 1667-9/2002, βλ. και ΣτΕ 1670/2002 ΔιοικΕφΑθ 788/2011, ΔιοικΕφΑθ 88/2010. Βλ., επίσης, άρθρο 81 παρ. 1 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (.)». 
Συνεπώς, από την συνδυαστική ερμηνεία των ως άνω συνταγματικών διατάξεων και αρχών, δεν καταλείπεται αμφιβολία, ότι, κατ' ορθή κρίση, η ανωτέρω ρύθμιση νόμου είναι πρόδηλα αντισυνταγματική ως εισάγουσα απρόσφορα και εν τέλει αναξιοκρατικά κριτήρια και ειδικότερα διότι δεν διασφαλίζεται ότι μπορούν να βαθμολογούνται με τον αυτό βαθμό όλοι οι κατά τον αξιολογητή δυνάμενοι να βαθμολογηθούν με αυτόν, και μάλιστα χωρίς να τίθενται γνήσια αντικειμενικά κριτήρια βάσει των οποίων ο αξιολογητής θα αποκλείσει ορισμένους ισάξιους υπαλλήλους ή θα επιλέξει άλλους (πρβλ. πρακτικό επεξεργασίας οικείου ΠΔ από το ΣτΕ).
Κατά κάθε βλαπτικής πράξης στα πλαίσια μιας σύνθετης διοικητικής ενέργειας ως η διαδικασία της αξιολόγησης προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης αίτησης ακύρωσης ενώπιον του αρμοδίου κατά τόπον Διοικητικού Εφετείου (Ακυρωτικός Σχηματισμός) εντός 60νθήμερης προθεσμίας, όπως π.χ. ιδίως κατά της εκάστοτε απόφασης επιμερισμού ποσοστών αξιολόγησης ανά κλίμακα βαθμολόγησης.

Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014

Κατεδάφιση με την αξιολόγηση

πηγή: enet.gr

Καμπανάκι κινδύνου ότι θα διαλυθούν οι δημόσιες υπηρεσίες, αν εφαρμοστεί η αξιολόγηση με τις ποσοστώσεις, χτυπάει ο κατ' εξοχήν επιστημονικός δημόσιος φορέας για τη δημόσια διοίκηση, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με υπόμνημα-χαστούκι που στέλνει στον ίδιο τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκο Μητσοτάκη.
Καταπέλτης στην εμμονή του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης να προχωρήσει στην αξιολόγηση είναι η απόφαση (κατά πλειοψηφία) του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου, που ελήφθη στις 23 Μαΐου, ότι τα κυβερνητικά σχέδια θα απορρυθμίσουν τη δημόσια διοίκηση και θα εκθέσουν τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη και το υπουργείο του.
Το Εθνικό Κέντρο, σε ένα «θαρραλέο» κείμενο που έχει στείλει στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με τη μορφή υπομνήματος με ημερομηνία 20 Ιουνίου, ξεκαθαρίζει ότι το σύστημα της αξιολόγησης δεν μπορεί να εφαρμοστεί και γι' αυτό πρέπει να επανεξεταστεί και να βελτιωθεί, ώστε να γίνει «πραγματικά λειτουργικό, ορθολογικό και αποτελεσματικό».
Ανεφάρμοστο
Ολα αυτά τη στιγμή που τόσο η Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) όσο και η Ενωση Περιφερειαρχών έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους για την αξιολόγηση Μητσοτάκη, ζητώντας πάγωμα των προθεσμιών και διαβούλευση, η ΑΔΕΔΥ έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να ακυρώσει τη διαδικασία αξιολόγησης ως αναξιοκρατική και οι εργαζόμενοι σε όλο το Δημόσιο βρίσκονται στο πόδι, αντιδρώντας με συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις και γενική απεργία στο Δημόσιο την ερχόμενη εβδομάδα (στις 9 Ιουλίου) ενάντια στην αξιολόγηση με ποσόστωση.
Χθες η ΠΟΕ-ΟΤΑ (εργαζόμενοι στους δήμους) πραγματοποίησε συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και έκαψαν συμβολικά το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δημοσιευτεί ο νόμος για τη διαθεσιμότητα και τις συγχωνεύσεις δημοσίων οργανισμών, ενώ έχουν συγκεντρώσει χιλιάδες υπογραφές εργαζομένων που είναι αντίθετοι στην αξιολόγηση. Μάλιστα τα μέλη της ΠΟΕ-ΟΤΑ σκόπευαν να παραδώσουν στον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκο Μητσοτάκη τα κείμενα με αυτές τις υπογραφές, κάτι που τελικά δεν έγινε. Επίσης η ΑΔΕΔΥ οργάνωσε χθες το μεσημέρι συλλαλητήριο στο υπουργείο Οικονομικών.
Στο μεταξύ, στο υπόμνημα-χαστούκι στην αξιολόγηση με ποσόστωση, που έστειλε το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στον υπουργό, αναφέρεται ρητά ότι για μια δεκαετία στις εκπαιδευτικές μονάδες του Κέντρου διδάσκεται το σύστημα «Διοίκηση με στόχους», το οποίο είναι διεθνώς γνωστό και μάλιστα, όπως αναφέρεται επί λέξει στο υπόμνημα, «κατά γενική ομολογία, τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά, συνιστά σήμερα το πιο ενδεδειγμένο και αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης προσωπικού σχετικά με την απόδοσή του στην εργασία και είναι αυτό που εφαρμόζεται από πολλές δημόσιες διοικήσεις».
Το σύστημα αυτό έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την αξιολόγηση του προσωπικού μέσα σε αυστηρά ποσοστά, επισημαίνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, γιατί στη φιλοσοφία του ενός συστήματος (διοίκηση με στόχους) υπάρχει η ακριβής μέτρηση, κάτι που δεν υπολογίζεται στο δεύτερο. Μάλιστα η μη ακριβής μέτρηση ή ορθότερα η ανυπαρξία μετρήσεων είναι προϋπόθεση εφαρμογής ενός συστήματος με ποσοστώσεις. «Τα δύο συστήματα, επισημαίνει το Κέντρο απευθυνόμενο προς τον υπουργό, εμφανίζονται ασύμβατα και αντιφατικά και θα υπάρξει σύγχυση, η οποία θα έχει αποτέλεσμα την έκθεση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης».
Απορρύθμιση
Τελειώνοντας, το διοικητικό συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου και ο πρόεδρός του Παύλος Πέζαρος ορθά-κοφτά επισημαίνουν:
«Θεωρούμε ότι η καθιέρωση τόσο θετικών όσο και αρνητικών ποσοστώσεων, κατά την αξιολόγηση υπαλλήλων του Δημοσίου, θα μπορούσε αντί να συντελέσει στην εξάλειψη των παθογενειών, να οδηγήσει ακόμη και στην απορρύθμιση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. Για τους παραπάνω λόγους, προτείνουμε να επανεξεταστεί το σχετικό θεσμικό πλαίσιο προκειμένου να βελτιωθεί και να καταστεί πραγματικά λειτουργικό, ορθολογικό και αποτελεσματικό, συντελώντας στην ποιοτική αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το Εθνικό Κέντρο, ως αρμόδιος επιστημονικός φορέας για τη μελέτη και εφαρμογή σύγχρονων και άρτιων συστημάτων διοίκησης ποιότητας, θα μπορούσε, εφ' όσον κληθεί, να συνδράμει με τιε απόψεις του στην επιχειρούμενη διοικητική μεταρρύθμιση».
Γιατί αντιδρούν οι δημόσιοι υπάλληλοι
Χθες -30 Ιουνίου- έληγε η προθεσμία που το ίδιο το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης είχε θέσει για τις εκθέσεις επιμερισμού των ποσοστών αξιολόγησης, αν δηλαδή οι προϊστάμενοι έχουν συντάξει τις πρώτες εκθέσεις για τους υφισταμένους τους, χωρίς να υπάρχει «καθαρή» εικόνα από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ενώ κύκλοι της ΑΔΕΔΥ τονίζουν ότι καμία παρόμοια έκθεση δεν έχει δημοσιευθεί από κανέναν προϊστάμενο. Οπως είναι γνωστό, η αξιολόγηση έχει παγώσει για δύο μήνες λόγω των αυτοδιοικητικών και ευρωπαϊκών εκλογών στις 18 και 25 Μαΐου, πράγμα που ίσχυσε αρχικά για τους ΟΤΑ κι έπειτα για όλο το Δημόσιο.
Μάλιστα ο διαχωρισμός αυτός ισχύει και στους κύκλους του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, όπου θεωρούν ότι η αξιολόγηση θα προχωρήσει κανονικά στα υπουργεία και θα ακολουθήσουν οι δήμοι, διότι εκεί υπάρχουν και οι μεγαλύτερες αντιστάσεις. Ομως και η ΑΔΕΔΥ έχει αποφασίσει να καλέσει σε γενικές συνελεύσεις όλους τους δημόσιους υπαλλήλους και στη συνέχεια να προχωρήσουν σε καταλήψεις των γραφείων της Διοίκησης σε όλες τις υπηρεσίες και τους χώρους εργασίας στο Δημόσιο και την ερχόμενη Τετάρτη 9 Ιουλίου να κατεβούν σε γενική απεργία.
Οι δημόσιοι υπάλληλοι αντιδρούν στη νέα αξιολόγηση διότι, σύμφωνα με το νόμο, το 25% των υπαλλήλων θα λάβει βαθμό 9 και 10, δηλαδή άριστα. Το 60% θα λάβει 7 και 8, ενώ το 15% θα «βαθμολογηθεί» κάτω από τη βάση (από 1 έως 6). Η ποσόστωση αυτή θα ισχύσει ανεξαιρέτως σε όλες τις υπηρεσίες με τα ίδια ποσοστά και αφορά τουλάχιστον 300.000 υπαλλήλους (εξαιρούνται οι ένστολοι, οι εκπαιδευτικοί και οι γιατροί του ΕΣΥ, για τους οποίους θα ισχύσουν άλλες διαδικασίες). Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο έχουν εκφράσει τους φόβους τους ότι αυτού του είδους η αξιολόγηση θα γίνει η βάση για να ισχύσουν οι νέες απολύσεις, αλλά και μειώσεις μισθών των δημόσιων υπαλλήλων. Ωστόσο και χθες ο κ. Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό "Real FM" διαβεβαίωσε ότι «η αξιολόγηση είναι απολύτως αποσυνδεδεμένη από το πρόγραμμα της κινητικότητας-διαθεσιμότητας, τις απολύσεις και φυσικά τη μείωση μισθού. Οσοι λένε ότι ψάχνουμε για περαιτέρω "δεξαμενές" για απολύσεις και διαθεσιμότητες, είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, λένε ψέματα».
ΑΔΕΔΥ: ΑΠΕΡΓΙΑ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ