Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ  
                                                               
                                 Πύργος 15-12-2014      
                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 40 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ
            Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας αγωνίζεται καθημερινά για μια δημόσια διοίκηση ανοιχτή στον πολίτη με δημοκρατικά ποιοτικά στοιχεία, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας, και θα χαρακτηρίζεται από την διαφάνεια, την αξιοκρατία, τις ίσες ευκαιρίες, απαγκιστρωμένη από τις μεθόδους του παρελθόντος.
            Οι τοποθετήσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων (αναπληρωτών ή μη), με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με αποφάσεις των πολιτικών οργάνων της Περιφέρειας, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους και ζητάμε:
  1. Τον άμεσο τερματισμό  της απευθείας ανάθεσης θέσεων ευθύνης  με απόφαση πολιτικού οργάνου.
  2. Ανοιχτές και γνωστές διαδικασίες για όλους τους υπαλλήλους.
  3. Γνωστοποίηση – προκήρυξη των υπό κατάληψη θέσεων ευθύνης.  
  4. Επιλογή των προϊσταμένων από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
  5. Την εφαρμογή των όσων προβλέπονται στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3839/2010  και των εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί.
Επισημαίνουμε ότι:
  1. Με ευθύνη των αρμοδίων Υπουργείων,  δεν έχουν συγκροτηθεί τα απαιτούμενα συμβούλια για την επιλογή των γενικών διευθυντών, γεγονός που δημιουργεί πολιτικό - νομικό άλλοθι στις αιρετές Περιφερειακές Αρχές για τη μη εφαρμογή των κανόνων δικαίου στη δημόσια διοίκηση.
  2. Ο προϊστάμενος οργανικής μονάδας θα κληθεί να αξιολογήσει τους υφιστάμενους του, χωρίς ο ίδιος να έχει αξιολογηθεί για την θέση που κατέχει.
  3. Ο  χρόνος υπηρεσίας του τοποθετημένου με ανάθεση προϊσταμένου προσμετράται στην Εργασιακή - Διοικητική εμπειρία και μοριοδοτείται, γεγονός που λειτουργεί εις βάρος των υπολοίπων συναδέλφων στην περίπτωση μελλοντικής αξιολόγησης από το αρμόδιο Συμβούλιο επιλογής προϊσταμένων.
                        Τέλος θεωρούμε ότι οι οποιεσδήποτε μεταβολές στην υπηρεσιακή κατάσταση των συναδέλφων (προαγωγές – μετακινήσεις)  αποτελούν ζητήματα που σχετίζονται με τις αντικειμενικές ανάγκες των Υπηρεσιών, για τις οποίες και θα πρέπει να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι εκ των προτέρων.
 
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Μικέλης
Ο Γεν. Γραμματέας

Ανδρέας Ασημακόπουλος

Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

Επιστολή της ΟΣΥΑΠΕ για την καταβολή υπερβάλλουσας διαφοράςΟ.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Κηφισίας 125-127 – 4ος όροφος
www.osyape.gr
                       
                                                                    Αθήνα 05/12/2014
                                                                   
                                                                   
Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22η Μισθολογίου
Ταχ.Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
101 65-Αθήνα
Κοιν.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ
Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27
Τ.Κ.: 10183 Αθήνα
FAX: 213-1364383, -389

Θέμα:     Καταβολή υπερβάλλουσας διαφοράς στους υπαλλήλους που συμμετείχαν  στο Πρόγραμμα της Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας


      Επειδή το αντικείμενο του θέματος αποτέλεσε ζήτημα στην ημερήσια διάταξη του Δ.Σ. στις 14/11/2014, διαπιστώθηκε ότι σε μέλη μας που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα της Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας, περικόπτεται αυθαίρετα η υπερβάλλουσα διαφορά από τον φορέα υποδοχής, σε αντίθεση με τα διαλαμβανόμενα στην 211/2013 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του αριθ. 36871/26-9-14 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών που θεωρούν ότι αυτή δεν συναρτάται  με την κατοχή της θέσης, αλλά καταβάλλεται εξαιτίας της μείωσης των αποδοχών που λάμβαναν με τον προηγούμενο μισθολογικό νόμο, ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο υπηρετούσαν, λόγω της ένταξής του στους βαθμούς και τα μισθολογικά κλιμάκια των βαθμών του νέου μισθολογικού νόμου.
            Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το  Πρόγραμμα της Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας, το οποίο ήταν στην ουσία ένας μηχανισμός για την επίτευξη των μνημονιακών στόχων, παρόλο τον εθελοντικό χαρακτήρα που είχε, αντιμετωπίσθηκε  από την αρχή με μεγάλη επιφύλαξη από το σύνολο των εργαζομένων.
            Σήμερα αποδεικνύεται ότι οι εργαζόμενοι για ακόμα μια φορά είχαν δίκιο, για ακόμα μια φορά εξαπατήθηκαν.
            Η μη καταβολή της υπερβάλλουσας διαφοράς με την επίκληση του υπ΄ αριθμ. 2/70262/0022/6-10-2014 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εκτός του γεγονότος ότι αναδεικνύει  την αντιφατικότητα μεταξύ των αποφάσεων των κεντρικών Υπουργείων, ζημιώνει ιδιαίτερα τους συμμετέχοντες εργαζομένους  στο Πρόγραμμα της Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας που βλέπουν τις αποδοχές τους να συρρικνώνονται ακόμα πιο πολύ.
            Επειδή θέλουμε να πιστεύουμε ότι η μη καταβολή της υπερβάλλουσας διαφοράς οφείλεται σε ζητήματα κακού συντονισμού, με δεδομένο τον ιδιαίτερα μικρό αριθμό που την δικαιούνται σε σχέση με το σύνολο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, σας καλούμε άμεσα να προβείτε στην καταβολή της, για να αρθεί μια ακόμα αδικία που συντελείτε εις βάρος των εργαζομένων.


Ο Πρόεδρος


Αλκης Ζαβερδινός
Ο Οργανωτικός Γραμματέας


Στέργιος Ηλιόπουλος