Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

ΟΣΥΑΠΕ: αναδρομική περικοπή κεφαλαίου και μείωση επιτοκίων στα δάνεια του ΤΠΔ που έχουν χορηγηθεί σε υπαλλήλους

 
Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Κηφισίας 125-127 – 4ος όροφος
email:  osyape@otenet.gr   www.osyape.gr
Ημερομηνία: 23/6/2015
 
Αριθμ. Πρωτ.09
 
   
Προς:
1.     Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού
2.     Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
   
Θέμα:
Ρύθμιση δανείων Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων  
     
Κύριοι Υπουργοί,
Στην Ελλάδα του σήμερα, όπως έχει διαμορφωθεί από την επέλαση των μνημονιακών πολιτικών οι οικονομικές δυνατότητες των εργαζομένων έχουν περιορισθεί στα όρια της επιβίωσής τους.
Αρκετοί συνάδελφοι, με δεδομένη τη συρρίκνωση των εισοδημάτων τους, έχουν εγκλωβισθεί στην υποχρεωτική εξυπηρέτηση των στεγαστικών τους δανείων, αδυνατώντας να καλύψουν πιο κυρίαρχες ανάγκες.
Την ίδια στιγμή η αξία της ιδιοκτησίας έχει μειωθεί κατακόρυφα, οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιούνται με δάνεια σε βάρος του ελληνικού λαού. Οι όποιες νομοθετικές παρεμβάσεις που γίνονται για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, δεν έχουν εφαρμογή ούτε αναφορά για τα δάνεια που έχουν ληφθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.
Μέσα από αυτό το πρίσμα θεωρούμε ότι άμεσα πρέπει να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία για την επανεξέταση των δανειακών συμβάσεων των δανείων που έχει χορηγήσει το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, με αναδρομική ισχύ από την ένταξη της χώρας στα μνημόνια. Η νομοθετική ρύθμιση πρέπει να αφορά την περικοπή του κεφαλαίου των στεγαστικών και επισκευαστικών δανείων με παράλληλη μείωση των επιτοκίων, που να αντιστοιχούν στις δραματικές περικοπές των μισθών των εργαζομένων, στις  αυξήσεις των φόρων  και την αύξηση του κόστους ζωής. Ταυτόχρονα ζητάμε τη δυνατότητα ρύθμισης και για τα δάνεια τα οποία το ΤΠΔ έχει τιτλοποιήσει.
Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι η υποχρεωτική εξυπηρέτηση αυτού του είδους των δανείων δια μέσου της παρακράτησης από την μισθοδοσία μας, στραγγαλίζει χιλιάδες οικογένειες που δυστυχώς δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε πολύ σοβαρότερες ανάγκες τους.
Αναμένουμε τις σχετικές πρωτοβουλίες σας. 

Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος
Άλκης Ζαβερδινός
Ο οργανωτικός  γραμματέας
Στέργιος Ηλιόπουλο

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων Υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τα έτη 2015-2016ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πάτρα, 15-06-2015
Αρ.Πρωτ. 167722/2492

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων Υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τα έτη 2015-2016».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 248 και 249 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 4α του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α).
3. Την αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16-9-88 (ΦΕΚ 684/τ.Β΄/19-9-1988) «Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ» απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Το αριθμ. οικ.17787/25-5-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Δ/κης Αν/σης
5. Η αριθμ. 17999/26-5-2015 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Δ/κης Αν/σης (ΦΕΚ 1061/Β/5-6-2015).
6. Το αριθμ. οικ.19734/10-6-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Δ/κης Αν/σης

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Προκηρύσσουμε εκλογές την 18η Ιουλίου 2015 και από ώρα 9.00 π.μ. μέχρι 17.00 μ.μ. για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και καθορίζουμε χώρους διεξαγωγής της ψηφοφορίας τους παρακάτω:
 Περιφερειακή Ενότητα Αχαϊας: Η αίθουσα συνεδριάσεων του περιφερειακού Καταστήματος, Πανεπιστημίου 254 (Κτήριο Β), Πάτρα

 Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας: Το ισόγειο του Πολυλειτουργικού Κέντρου (μικρό συνεδριακό) της Π.Ε. Ηλείας (Διοικητήριο Πύργου).

 Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας: Διοικητήριο Μεσολόγγι
Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών που εδρεύουν εκτός της έδρας της κάθε Περιφερειακής Ενότητας καθώς και οι αποσπασμένοι σε άλλους φορείς θα δύνανται να ψηφίσουν και με αλληλογραφία (συστημένη επιστολή). Οι ειδικοί φάκελοι αλληλογραφίας θα πρέπει όμως να περιέλθουν στο εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των φακέλων αυτών μέλος της εφορευτικής επιτροπής της κάθε Περιφερειακής Ενότητας το ταχύτερο δυνατό και πάντως όχι αργότερα από την 17η Ιουλίου 2015.
Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί σε όλες τις Δ/νσεις και Αυτοτελή τμήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εντός και εκτός έδρας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

ΟΣΥΑΠΕ Επιστολή διαμαρτυρίας στον υπουργό Εσωτερικών

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Κηφισίας 125-127 – 4ος όροφος
email:  osyape@otenet.gr
www.osyape.gr

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν
Αθήνα, 11/06/2015
Αριθμ. Πρωτ 07
                                                                      ΠΡΟΣ
                                                                      Υπουργό Εσωτερικών
                                                                      και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
                                                                      κ. Βούτση Νικόλαο
                                                                      Κοινοποίηση
1.    κ.κ. Περιφερειάρχες της χώρας
2.    ΕΝ.Π.Ε.
3.    Σύλλογοι – Μέλη μας
4.   ΑΔΕΔΥ

ΘΕΜΑ :   Εκλογές   αιρετών   εκπροσώπων   στα   Υπηρεσιακά   Συμβούλια   των
                Περιφερειών

          Κύριε Υπουργέ ,
          Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της αριθμ. 17999/2015 απόφασής σας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1061 στις 5 Ιουνίου, βάσει της οποίας ορίζονται οι διαδικασίες και οι ημερομηνίες για την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακα Συμβούλια, σας επισημαίνουμε τα παρακάτω :
          α)  Σύμφωνα με την από 1/3/2015 επιστολή μας , σας έχουμε ενημερώσει για           τις θέσεις της Ομοσπονδίας, σχετικά με το θέμα αυτό.
β)  Σας έχουμε ζητήσει επανειλημμένως συνάντηση, προκειμένου να σας
     εκθέσουμε, πέραν των ανωτέρω, και θέσεις μας για λοιπά θέματα.
          Αφού αγνοήσατε πλήρως τις θέσεις της Ομοσπονδίας και των εργαζομένων, με τη σχετική απόφασή σας δημιουργούνται τα εξής ζητήματα, με απόλυτη ευθύνη σας :
·       Τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια που ορίζει η απόφασή σας, η οποία δεν έχει παραληφθεί από πολλές αρμόδιες υπηρεσίες ακόμη και σήμερα, δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τις Υπηρεσίες. Σημειωτέον ότι σύμφωνα με την απόφασή σας, η προθεσμία για την κατάρτιση συνδυασμών είναι από 10 – 14 Ιουνίου , και σήμερα ο μήνας έχει 11! Η δε προθεσμία σύνταξης πινάκων εκλογέων, έχει λήξει από χτες! ( “Έως τις 10 Ιουνίου του έτους εκλογής συντάσσο− νται από την κεντρική υπηρεσία (Διεύθυνση Διοικητικού ή Προσωπικού) κάθε Περιφέρειας ξεχωριστοί πίνακες εκλογέων για κάθε ΣΕΠ και Υπηρεσιακό Συμβούλιο”)
·       Το χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου, ξεκινάνε κατα κανόνα οι προγραμματισμένες κανονικές άδειες των υπαλλήλων. Με μειωμένη λοιπόν τη συμμετοχή των εργαζομένων στις εκλογές, νοθεύεται το αποτέλεσμα, και άρα η ίδια η εκπροσώπηση των εργαζομένων.
·       Δεν έχει γίνει επανακατάταξη στους βαθμούς των υπαλλήλων και έχουν εγκλωβιστεί σε βαθμούς Γ', Δ', Ε' , με αποτέλεσμα να μην μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα. Στερούνται δηλαδή οι εργαζόμενοι , το κατοχυρωμένο δικαίωμα του εκλέγεσθαι !
          Ζητούμε άμεσα :
1.    Την τροποποίηση της αριθμ. 17999/2015 απόφασής σας.
2.    Οι εκλογές των εκπροσώπων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων , να γίνουν μέχρι 30/09/2015 , ώστε να έχουν επιστρέψει όλοι οι υπάλληλοι στις υπηρεσίες τους.
3.    Την παράταση της θητείας των Υπηρεσιακών Συμβουλίων μέχρι να ολοκληρωθεί η νέα εκλογική διαδικασία και η αντίστοιχη συγκρότησή τους.
4.    Η εκλογική διαδικασία να γίνει εργάσιμη ημέρα  όπως εξάλλου γίνεται στους ΟΤΑ α΄βαθμού και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, να γίνει σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και όχι μόνο στην έδρα της Περιφέρειας, να έχουν δικαίωμα επιστολικής ψήφου, μόνο οι εργαζόμενοι, που υπηρετούν σε υπηρεσίες άλλης Περιφέρειας και τέλος να έχουν το δικαίωμα του «εκλέγεσθαι» όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από κατηγορία και βαθμό.
5.     Την άμεση συνάντηση μαζί σας, που αποτελεί θεσμική σας υποχρέωση, επειδή εμείς ως εκπρόσωποι χιλιάδων εργαζομένων των Περιφερειών, τα ζητήματά τους δεν θα τα αγνοήσουμε.
Για το Δ.Σ.
                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
               ΑΛΚΗΣ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ                                           ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και για το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.)»ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Ενημερωθείτε για τις εκλογές στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων
Μέχρι 14 Ιουνίου οι αιτήσεις υποψηφιότητας


Αναλυτικά η Δ/νση Διοίκησης με έγγραφό της αναφέρει:

Σας διαβιβάζουμε αλφαβητικές καταστάσεις των υπηρετούντων μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω σχετικής υπουργικής απόφασης, να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα της Υπηρεσίας σας και να ανακοινωθεί στους ενδιαφερόμενους.
Για την ως άνω τοιχοκόλληση των ανωτέρω καταστάσεων, η οποία θα πρέπει να έχει γίνει έως 12 Ιουνίου 2015, θα συνταχθεί πρακτικό, αντίγραφο του οποίου θα μας αποστείλετε.
Τυχόν αιτήσεις - ενστάσεις επί των πινάκων εκλογέων, θα πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία μας, εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.
Ταυτόχρονα σας επισημαίνουμε, ότι οι αιτήσεις υποψηφιότητας των ενδιαφερόμενων να εκλεγούν αιρετά όργανα του Υ.Σ. και του Σ.Ε.Π., θα πρέπει με φροντίδα των υποψηφίων, να περιέλθουν στην Υπηρεσία μας από την 10 Ιουνίου 2015 έως και την 14 Ιουνίου 2015 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της σχετικής υπουργικής Απόφασης.
Προς τούτο σας αποστέλλουμε έγκαιρα τα εν λόγω έγγραφα και παρακαλούμε με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, να ενημερωθεί ενυπογράφως το προσωπικό της Υπηρεσίας σας.
Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 248 και 249 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, αιτήσεις υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλλουν μόνο όσοι υπάλληλοι έχουν τον Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμό.
Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι στις εκλογές αυτές, οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ., θα ψηφίσουν για τους εκπροσώπους τους στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων και στο υπηρεσιακό Συμβούλιο, οι οποίοι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του
άρθρου 5 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α), θα συμμετέχουν και στη σύνθεση του πενταμελούς Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται.

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

ΟΣΥΑΠΕ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΤΡΙΑ ΣΤΙΣ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αριθμ. Πρωτ. 06
Αθήνα, 10/06/2015

Το Δ.Σ. της ΟΣΥΑΠΕ στη συνεδρίασή του στις 8-6-2015 συζήτησε μεταξύ των άλλων θεμάτων για τις πολιτικές εξελίξεις, όπως αυτές διαμορφώνονται με τις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης  με τους λεγόμενους θεσμούς.
Όλα δείχνουν ότι η νέα Συμφωνία της συγκυβέρνησης με την Ε.Ε., την ΕΚΤ και το ΔΝΤ θα είναι αντιλαϊκή, αφού οι προτάσεις και των δύο πλευρών περιλαμβάνουν νέα επώδυνα μέτρα. Θα έχουμε νέα επέλαση  στα εργασιακά και στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό, νέα φορολογικά βάρη.
Διατηρούνται οι «μνημονιακοί» νόμοι, τα αντιλαϊκά μέτρα των προηγουμένων μνημονίων που καταστρατήγησαν λαϊκά και εργασιακά δικαιώματα (οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουμε χάσει σχεδόν το 50% των αποδοχών μας). Παραμένουν σε ισχύ όλοι οι μνημονιακοί νόμοι για το «φτηνό και ευέλικτο κράτος», της κινητικότητας, της αξιολόγησης, των ελαστικών σχέσεων εργασίας, το πάγωμα των προσλήψεων.
Το Σχέδιο Νόμου για την εκτός έδρας αποζημίωση και τις μετακινήσεις δείχνει τι σημαίνει μείωση του λεγόμενου «μη μισθολογικού κόστους», που συμφωνήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου, μεταξύ κυβέρνησης και Ε.Ε.
Ζητούμε την άμεση απόσυρσή του.
Μετά από αυτά και μπροστά στην νέα αντιλαϊκή συμφωνία έχουμε ένα δρόμο, μια υποχρέωση. Να αντιδράσουμε, να ξεσηκωθούμε.
Θεωρούμε πως η παγίωση της φτώχειας δεν είναι «έντιμος συμβιβασμός»!  Η υπογραφή μιας Συμφωνίας που θα εξαθλιώνει παραπέρα τη ζωή των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων δεν γίνεται αποδεκτή!
 Γνωρίζουμε πολύ καλά που οδηγεί η λογική του “μικρότερου κακού”.
Ο αγώνας των εργαζομένων είναι έντιμος και διεκδικούμε όλα όσα χάσαμε την περίοδο της κρίσης και την γνήσια αποκατάσταση των αδικιών.
Συμμετέχουμε στα δυναμικά ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ που οργανώνουν εκατοντάδες συνδικάτα και μαζικοί φορείς στις 11 ΙΟΥΝΗ σε κάθε πόλη, σε όλη την Ελλάδα.
Το Δ.Σ. της ΟΣΥΑΠΕ αποφάσισε επίσης την προκήρυξη απεργιακής κινητοποίησης, η ημερομηνία της οποίας θα προσδιοριστεί ανάλογα με τις εξελίξεις και τις σχετικές αποφάσεις και των άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων.
ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΗ ΜΑΣ
Παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μας, αντιπαλεύουμε το νέο «μνημόνιο» μαζί με όλους τους εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Για να μην παρθούν νέα μέτρα, για να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι και όλα τα μνημόνια
 
ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ !
 
 
 
                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                ΑΛΚΗΣ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ                               ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΕΔΥ: Κινητοποιήσεις ενόψει της συμφωνίας με τους δανειστές

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μετά από πέντε περίπου μήνες διαπραγματεύσεων οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται ότι οι λύσεις των προβλημάτων τους μετατίθενται όλο και περισσότερο στο μέλλον. Τα μνημόνια αντί να καταργηθούν, μπαίνουν σε διαδικασία ανανέωσης. Η επίθεση των μεγάλων μονοπωλιακών συγκροτημάτων, του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος και του ντόπιου μεγάλου κεφαλαίου κατά του λαού μας συνεχίζεται και κλιμακώνεται επικίνδυνα. Τα σχέδια τους, όπως εκφράζονται μέσα από τις προτάσεις τους για το ξεπέρασμα, δήθεν, της κρίσης, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε διαρκή λιτότητα, ανεργία, βάθεμα της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, νέες ιδιωτικοποιήσεις, παραπέρα διάλυση των εργασιακών σχέσεων, πλήρη διάλυση του συστήματος ασφάλισης, υποβάθμιση της δημόσιας Υγείας και Παιδείας, ανατροπή όλων των κατακτήσεων του λαού μας των τελευταίων 100 ετών.
Η Κυβέρνηση, με την πρόταση που διαμόρφωσε στη διαπραγματευτική διαδικασία, αποδεικνύει ότι δεν λαμβάνει υπόψιν της τις πραγματικές σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων, τις ανάγκες της τεράστιας στρατιάς των ανέργων, των νέων μας, των συνταξιούχων. Αποδέχεται ότι το χρέος πρέπει να εξυπηρετηθεί μέχρι τέλους, όταν είναι πλέον πασιφανές ότι η διαγραφή του είναι προϋπόθεση για να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες. Αυτό συμβαίνει όταν η Υγεία βρίσκεται υπό κατάρρευση λόγω της τρομακτικής υποχρηματοδότησής της και της έλλειψης προσωπικού. Όταν τα σχολεία πρόκειται να αντιμετωπίσουν τεράστια προβλήματα με την έναρξη της νέας χρονιάς για τους ίδιους λόγους.
Οι εργαζόμενοι δεν μπορεί να είναι θεατές μπροστά σε όλα αυτά που εξυφαίνονται σε βάρος τους. Απαιτούμε αποκατάσταση των τεράστιων απωλειών που έχουμε υποστεί εργαζόμενοι και συνταξιούχοι από τις πολιτικές των τελευταίων πέντε ετών, αρχής γενομένης από το άμεσο «ξεπάγωμα» της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων και όχι από το δεύτερο εξάμηνο του 2016(!) που εξαγγέλλει η Κυβέρνηση. Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού – σύνταξης και την ψήφιση νέου μισθολογίου που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας μέσα από Συλλογικές διαπραγματεύσεις με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Άμεση χρηματοδότηση των Ταμείων και λειτουργία τους με την εγγύηση του Κράτους. Παροχή επιδόματος ανεργίας σε όλους τους ανέργους και άσκηση πολιτικών εξάλειψης της ανεργίας.
Στα πλαίσια αυτά η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους εργαζόμενους να πάρουν μέρος στη συγκέντρωση που οργανώνεται στα Προπύλαια την Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015 και ώρα 6:30μμ, διεκδικώντας την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων και την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών.
Αποφασίζει, επίσης, να συνδιοργανώσει νέα πανεργατική – παλλαϊκή κινητοποίηση, στο Σύνταγμα, μέσα στις επόμενες ημέρες, με το ίδιο πλαίσιο, απευθύνοντας πρόσκληση στις συνδικαλιστικές οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα, σε όλες τις κοινωνικές, επαγγελματικές και αυτοδιοίκητές οργανώσεις για συντονισμό και κοινή δράση.
Σε περίπτωση που ανακοινωθεί συμφωνία Κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΔΝΤ και ΕΚΤ, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα συνεδριάσει άμεσα για να εκτιμήσει και να αποφασίσει πρόγραμμα απεργιακών κινητοποιήσεων, υλοποιώντας απόφαση του Γενικού της Συμβουλίου.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΤΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΥΡΓΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ
Πύργος 10-11-2015

2 χρόνια αγώνα …. και συνεχίζουμε
για ΕΡΤ δημόσια με όλες τις δομές της ανοιχτές στην κοινωνία

Δύο χρόνια, ο αγώνας των απολυμένων εργαζομένων της ΕΡΤ ήταν η απάντηση στο πραξικοπηματικό κλείσιμό της, που επιβλήθηκε από τις μνημονιακές πολιτικές.
Δύο χρόνια, ο αγώνας των απολυμένων εργαζομένων της ΕΡΤ έδειξε το δρόμο της δικαίωσης.
Δύο χρόνια, ο αγώνας των απολυμένων εργαζομένων της ΕΡΤ απέδειξε ότι οι νίκες δεν χαρίζονται αλλά κατακτιούνται συντεταγμένα με δράση και συνέπεια.
Στις 11 Ιουνίου 2015 το μαύρο φεύγει, η επαναλειτουργία της ΕΡΤ είναι γεγονός,  οι αγώνες των εργαζομένων δικαιώνονται. Η ΕΡΤ επιστρέφει στο σπίτι της.
Χαιρετίζουμε την κυβερνητική απόφαση για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ και σε κάθε περίπτωση ο αγώνας συνεχίζεται για μια ΕΡΤ ανοιχτή στην κοινωνία, με δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες λειτουργίας, ως φορέα ελέγχου της εξουσίας, απαλλαγμένη από εξαρτήσεις, υποταγμένη μόνο στην βασική ανάγκη της κοινωνίας για ακηδεμόνευτη ενημέρωση.
Ο αγώνας συνεχίζεται για να μην αναπτυχθούν παθογένειες και στρεβλώσεις, κακοδιοίκηση και κακοδιαχείριση, για την αυτονομία της, για τον πλουραλισμό της, για την ανάπτυξη και διάδοση του πολιτισμού στην κοινωνία. 
Θεωρούμε δεδομένο και αδιαπραγμάτευτο ότι η επαναλειτουργία της ΕΡΤ θα περιλαμβάνει όλες τις δομές της, με αιχμή την άρτια και απρόσκοπτη λειτουργία των Περιφερειακών Ραδιοφωνικών Σταθμών που δε σίγησαν ούτε μια στιγμή και μέσα από την αυτοδιαχείρισή τους αποτέλεσαν το σταθερό και εναλλακτικό βήμα για όλους όσοι τα τελευταία δύο χρόνια στάθηκαν  απέναντι στην επιβαλλόμενη μνημονιακή λαίλαπα που διέλυσε το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.
Σε αυτό τον αγώνα για την ΕΡΤ που θέλουμε, το σύνολο της κοινωνίας θα πρέπει να είναι συμμέτοχο, συνένοχο  και αυστηρός κριτής, γιατί η ΕΡΤ ανήκει σε όλους.

------------------------

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

Κοινή Δήλωση των Συλλόγων Υπαλλήλων ΠΕ Αχαΐας, Ηλείας και Αιτ/νίας για το θέμα της αποζημίωσης των εκτός έδρας μετακινήσεων.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Κοινή Δήλωση των Συλλόγων Υπαλλήλων ΠΕ Αχαΐας , Ηλείας και Αιτ/νίας για το θέμα της αποζημίωσης των εκτός έδρας μετακινήσεων.


Με το άλλοθι του εξορθολογισμού, του εκσυγχρονισμού και της αντιμετώπισης υπαρκτών στρεβλώσεων η κυβέρνηση βαδίζει στο ίδιο μονοπάτι που βρήκε από τους προηγούμενες Μνημονιακές κυβερνήσεις  και οριοθετείται από τις εντολές των «Θεσμών»
Αγνοεί τον τρόπο λειτουργίας και τις ανάγκες των Δημόσιων Υπηρεσιών, αγνοεί ότι από την υπερπροσπάθεια και την αξιοπρέπεια των συναδέλφων το κράτος υπάρχει στην Ελληνική Περιφέρεια.
Δεν αντιλαμβάνεται τις ανάγκες της ελληνικής υπαίθρου, τις απαιτήσεις της κοινωνίας, την έλλειψη υπηρεσιακών μέσων μεταφοράς, τη σύγχρονη ανάγκη της Δημόσιας Διοίκησης για  εγγύτητα στον πολίτη και στις αρμοδιότητες της.
Οι υπαρκτές στρεβλώσεις δεν αντιμετωπίζονται με την ισοπεδωτική λογική του νομοσχεδίου που στην ουσία οδηγεί σε πλήρη κατάργηση των αποζημιώσεων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις επικαιροποιώντας την ισοπεδωτική λογική του φτωχολογίου που οι μνημονιακές κυβερνήσεις  με ιδιαίτερη συνέπεια στήριξαν.
Με την ενδεχόμενη εφαρμογή του σχετικού νομοσχεδίου, θα είναι αδύνατη η χορήγηση ημερήσιας αποζημίωσης για το σύνολο των υπαλλήλων των Περιφερειών, γεγονός που σημαίνει νέες μειώσεις στις συνολικές αποδοχές των συναδέλφων. Επίσης θα δημιουργηθούν σοβαρότατα  προβλήματα αποτελεσματικής λειτουργίας  των υπηρεσιών αυξάνοντας συνακόλουθα το εργασιακό άγχος των υπαλλήλων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους όταν μάλιστα η ποινική ευθύνη που αντιμετωπίζουν για την μη ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους είναι καθημερινή.
Υπηρεσίες αιχμής θα εγκλωβισθούν με αρνητικές συνέπειες στα έργα υποδομής, στον πρωτογενή τομέα, στις εξαγωγές, στους περιβαλλοντικούς και υγειονομικούς ελέγχους στην αναπτυξιακή προοπτική. Επίσης θα υποστούν βαρύτατο πλήγμα η ασφάλεια, η προστασία, η εξυπηρέτηση των πολιτών και η διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου .
Το 90% των μετακινήσεων στις Περιφέρειες είναι αυθημερόν μετακινήσεις, χωρίς διανυκτέρευση και σε αποστάσεις από 40 έως 120 χιλιόμετρα (χωρίς την επιστροφή).
Η λογική του νομοσχεδίου γελοιοποιεί και απαξιώνει τον δημόσιο υπάλληλο αφού θεωρεί ότι κάποιος πρέπει να διανύσει, με το αυτοκίνητο του περισσότερα από  320 χλμ για να μπορεί να λάβει ως ημερήσια αποζημίωση 20,00 €.
Για την συντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων των Περιφερειών για τις εκτός έδρας μετακινήσεις , πολλές φορές  σε δυσπρόσιτες και δύσβατες περιοχές, δεν θα  αποζημιώνονται στοιχειωδώς για τα μικροέξοδα με αποτέλεσμα να αποθαρρύνονται να μεταβούν στο φυσικό χώρο εργασίας τους. Σε συνδυασμό με την πενιχρή  χιλιομετρική αποζημίωση σημαίνει ότι το ελληνικό δημόσιο ζητά από τους υπαλλήλους να επιχορηγήσουν από ίδιους πόρους τη λειτουργία των υπηρεσιών.
Οι αποφάσεις της νέας κυβέρνησης για τέτοιου βαθμού αλλαγές και ζητήματα πρέπει να γίνονται με ουσιαστική δημοκρατική διαβούλευση με όλους τους φορείς, και όχι επιπόλαια και εν κρυπτώ, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και να βελτιώνονται αποτελεσματικά οι υπηρεσιακές και εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων στις Περιφέρειες και στο σύνολο του Δημοσίου.
Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει τώρα το νομοσχέδιο στο σύνολο του και να ανοίξει τον διάλογο από μηδενική βάση με τους εργαζομένους και με τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς.

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015

ΟΠΑΔ – ΤΥΔΚΥ: Παιδικές Κατασκηνώσεις – Δικαιολογητικά, προθεσμίες

Ανακοίνωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ

 Σχετικά με την αποστολή παιδιών των ασφαλισμένων του Τομέα ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2015, σας γνωρίζουμε ότι:

Δικαίωμα συμμετοχής στις κατασκηνώσεις έχουν τα παιδιά που ασφαλίζονται στον Τομέα ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (πρώην ΤΥΔΚΥ) ηλικίας 6 έως 14 ετών ήτοι γεννημένα από 1-1-2001 έως 31-12-2009.
 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομιστούν για την υποβολή των αιτήσεων των ασφαλισμένων του Ταμείου Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, προκειμένου να φιλοξενηθούν τα παιδιά τους στις κατασκηνώσεις κατά το θέρος του έτους είναι:
  1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης των παιδιών και πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης
  2. Βιβλιάριο άμεσα ασφαλισμένου και παιδιών
  3. Πρόσφατη φωτογραφία των παιδιών
Η προσκόμιση των δικαιολογητικών γίνεται από οτν άμεσα ασφαλισμένο. Διαφορετικά απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια αρχή.
Τα χρονικά διαστήματα που θα υποβληθούν αιτήσεις είναι:
  1. Για τη συμμετοχή παιδιών Α΄ κατασκηνωτική περίοδο από 09.06.2015 έως και 12.6.2015
  2. Για την Β΄ και Γ΄ κατασκηνωτική περίοδο το χρονικό διάστημα από 15.06.2015 έως και 26.06.2015
Προϋπόθεση για την υποβολή των αιτήσεων είναι να έχουν κλείσει θέση οι ενδιαφερόμενοι στις κατασκηνώσεις και να το έχουν δηλώσει, τόσο στην αίτηση όσο και να το έχουν συμπληρώσει στην κάρτα κατασκηνωτή.
Οι ασφαλισμένοι του Ν. Αττικής θα καταθέτουν αιτήσεις στο κτίριο της Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ (Ηπείρου 38 – Αθήνα) με την προσκόμιση των ως άνω δικαιολογητικών. Για παροχή πληροφοριών οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210 8809541, 210 8809542 & 210 8809544.
Οι ασφαλισμένοι της Περιφέρειας θα καταθέτουν αιτήσεις στα κεντρικά υποκαταστήματα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στις έδρες των Νομών.
Αλλαγές που αφορούν την κατασκήνωση ή την κατασκηνωτική περίοδο δεν θα γίνονται δεκτές μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και πέραν αυτής της ημερομηνίας (26.06.2015)
Πληροφορίες: Τμήμα Παροχών, Ηπείρου 38, 104 33 Αθήνα, Τηλ. : 2108809541-542-544, e-mail: paroxes@opad.gr

Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2015

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Να αποσυρθεί τώρα το σχέδιο νόμου «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δυσάρεστη έκπληξη αποτελεί το σχέδιο νόμου «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» που έθεσε σε ολιγοήμερη προσχηματική διαβούλευση ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας, αφού θυμίζει «πολύ απ΄ τα παλιά».
Με το άλλοθι του εξορθολογισμού, του εκσυγχρονισμού και της αντιμετώπισης υπαρκτών στρεβλώσεων η κυβέρνηση βαδίζει στο ίδιο μονοπάτι που βρήκε από τους προηγούμενους και οριοθετείται από τις εντολές των «Θεσμών»
Η λογική του νομοσχεδίου γελοποιεί και απαξιώνει τον Έλληνα δημόσιο υπάλληλο αφού θεωρεί ότι κάποιος πρέπει να διανύσει, με ή χωρίς το αυτοκίνητο του, 320 χλμ (160x2 λόγω επιστροφής στην έδρα του) για να μπορεί να λάβει ως ημερήσια αποζημίωση 20,00 €.
Αγνοεί τον τρόπο λειτουργίας και τις ανάγκες των Δημόσιων Υπηρεσιών, αγνοεί ότι από την υπερπροσπάθεια και την αξιοπρέπεια των συναδέλφων το κράτος υπάρχει στην Ελληνική Περιφέρεια.
Δεν αντιλαμβάνεται τις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών μετακινήσεων, τις ανάγκες της ελληνικής υπαίθρου, τις απαιτήσεις της κοινωνίας, την έλλειψη υπηρεσιακών μέσων μεταφοράς. Σύγχρονη ανάγκη της Δημόσιας Διοίκησης είναι η εγγύτητα στον πολίτη και στις αρμοδιότητες της.
Οι υπαρκτές στρεβλώσεις δεν αντιμετωπίζονται με την ισοπεδωτική λογική του νομοσχεδίου που στην ουσία οδηγεί σε πλήρη κατάργηση των αποζημιώσεων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις επικαιροποιώντας την ισοπεδωτική λογική του φτωχολογίου που οι μνημονιακές κυβερνήσεις  με ιδιαίτερη συνέπεια στήριξαν.
Με την ενδεχόμενη εφαρμογή του σχετικού νομοσχεδίου, θα είναι αδύνατη η χορήγηση ημερήσιας αποζημίωσης για το σύνολο των υπαλλήλων των Περιφερειών, γεγονός που σημαίνει νέες μειώσεις στις συνολικές αποδοχές των συναδέλφων. Υπηρεσίες αιχμής θα εγκλωβισθούν με αρνητικές συνέπειες στα έργα υποδομής, στον πρωτογενή τομέα, στις εξαγωγές, στους περιβαλλοντικούς και υγειονομικούς ελέγχους στην αναπτυξιακή προοπτική .
Τέτοιοι είδους αντιλήψεις πρόσφατα καταδικάσθηκαν από την ελληνική κοινωνία και σας καλούμε άμεσα να αποσύρετε το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου ως απαράδεκτο και να ξεκινήσετε ουσιαστικό διάλογο ώστε να διορθωθούν τα κακώς κείμενα . Σε κάθε άλλη περίπτωση και πάντα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, να είστε σίγουροι ότι τα δημοσιονομικά οφέλη  που αναμένετε θα εξανεμισθούν άμεσα ως αποτέλεσμα των απαξιωτικών πολιτικών που θέλετε να εφαρμόσετε.
---------------------------------------------------