Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΕΚΝΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ


Προκειμένου να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι για την  συμμετοχή των τέκνων τους στις παιδικές κατασκηνώσεις μπορούν να αντλήσουν τα απαιτούμενα έντυπα:

1.    Υπόδειγμα Έγγραφη Δήλωση Υπαλλήλου (λήψη από εδώ)

2.    Υπόδειγμα Ιδιωτικού Συμφωνητικού (λήψη από εδώ)

Επίσης σε συνέχεια της υπ΄ αριθ. 79/4-6-2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (δείτε εδώ),  η Οικονομική Επιτροπή με την υπ΄ αριθ. 1212/2018 απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή (δείτε εδώ) ενέκρινε την δαπάνη για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε παιδικές κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο 2018 και προχώρησε στη διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (135.000,00).

Σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η διαδικασία συλλογής των αναγκαίων δικαιολογητικών για την καταβολή στην κατασκηνωτική επιχείρηση της δαπάνης συμμετοχής των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας καθορίζεται ως εξής:

1.    Τα πρώτα στοιχεία (ήτοι: έγγραφη δήλωση του υπαλλήλου και αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού του ιδίου με την επιχείρηση) υποβάλλονται από τον υπάλληλο, στη Διεύθυνση Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της έδρας (οι υπάλληλοι της Π.Ε. Αχαΐας) και στα τμήματα Οικονομικής Υποστήριξης Αιτωλοακαρνανίας & Ηλείας (οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Ενοτήτων αντίστοιχα) και τηρούνται ως αρχείο της Οικονομικής Υπηρεσίας για τον έλεγχο, αφ’ ενός της προβλεπόμενης δαπάνης και αφ’ ετέρου της εγκυρότητας του παραστατικού από την επιχείρηση.

2.    Τα απολογιστικά παραστατικά (συμπεριλαμβανομένων και των δύο ανωτέρω σε φωτοαντίγραφα), υποβάλλονται από τον υπάλληλο στα αρμόδια τμήματα των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων (σε ορισμένους προς τούτο υπαλλήλους), τα οποία αφού εκδώσουν απόφαση έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή, για κάθε κατασκηνωτική επιχείρηση ονομαστικά, τα διαβιβάζουν (σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4446/2016) στα κατά τόπους τμήματα της Οικονομικής Υπηρεσίας για έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση του εντάλματος.

Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Γνωστοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης έτους 2016

Πύργος18-6-2018      


Αριθ. Πρωτ.: 186
ΠΡΟΣ:

Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας
ΚΟΙΝ.:
  1. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
  1. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
  1. ΟΣΥΑΠΕ


ΘΕΜΑ :
Γνωστοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης έτους 2016


Σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 16 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α’) κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία Προσωπικού ή Διοικητικού υποχρεωτικά στον υπάλληλο που αφορά.
Μέχρι σήμερα δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι Εκθέσεις αξιολόγησης στους συναδέλφους που αξιολογήθηκαν για το έτος 2016 από προϊσταμένους Τμημάτων-Διευθύνσεων-Γενικών Διευθύνσεων, οι οποίοι δεν συμμετείχαν στην νομίμως προκηρυγμένη απεργία από την ΑΔΕΔΥ και την ΟΣΥΑΠΕ.
Το γεγονός αυτό μας προβληματίζει, δεδομένου ότι έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 η διαδικασία αξιολόγησης για το έτος 2017 και έχουν παρατηρηθεί προσπάθειες συγκεκριμένων κύκλων (που συνήθως κατέχουν θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων) να επηρεάσουν τους συναδέλφους εις βάρος της απεργίας – αποχής που έχουν προκηρυχθεί από την ΑΔΕΔΥ και την ΟΣΥΑΠΕ.
Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε ότι θα πρέπει να προχωρήσετε στην γνωστοποίηση όσων εκθέσεων αξιολόγησης υπάρχουν για το έτος 2016 όπως αντίστοιχα έχουν πράξει και οι υπόλοιπες Περιφέρειες.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας
Θεόδωρος Τσίπας

Κυριακή, 17 Ιουνίου 2018

ΡΩΜΑΝΙΑΣ – ΚΑΨΑΛΗΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ          Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., το Κοινωνικό Πολύκεντρο και το Νομαρχιακό Τμήμα Ηλείας διοργανώνουν εκδήλωση – συζήτηση με θέμα: «Εξελίξεις στις Εργασιακές Σχέσεις και στην Κοινωνική Ασφάλιση».

Εισηγητές:

  • Γιώργος Ρωμανιάς, Οικονομολόγος, τ. Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  • Απόστολος Καψάλης, Δρ. Εργατικών Σχέσεων, τ. Ειδ. Γ. ΣΕΠΕ

Παρεμβάσεις θα γίνουν από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.:

  • Δημήτρη Μπράτη, Αντιπρόεδρο
  • Αλέκο Αρβανιτίδη, μέλος
  • Γρηγόρη Καλομοίρη, μέλος

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 19:00, στο Εργατικό Κέντρο Πύργου (Εμ. Ξάνθου 6).

Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΓΚΑΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΓΚΑ
Κοιν.:
1.      Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
2.      Περιφερειακό Συμβούλιο
(email: g.aggelopoulos@pde.gov.gr)
3.      ΟΣΥΑΠΕ
4.      ΑΔΕΔΥ
(email: adedy@adedy.gr)
κ. Γενικέ Διευθυντή,
Εντύπωση προκαλεί ο γεγονός ότι ενώ είστε προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Δ.Ε. επιλέξατε, την τελευταία μέρα της πρώτης φάσης της αξιολόγησης, να μετατραπείτε σε διακινητής δημοσιευμάτων εντός των υπηρεσιών ευθύνης σας, τα οποία λειτουργούν παραπλανητικά και εις βάρος της ΑΠΕΡΓΙΑΣ - ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ που έχει προκηρυχθεί από την ΑΔΕΔΥ την ΟΣΥΑΠΕ και τους πρωτοβάθμιους συλλόγους.
Αυτή η ενέργεια σας, για την οποία δεν γίνεται αντιληπτό εάν είναι ή όχι δική σας πρωτοβουλία, υπό το πρίσμα της ιδιότητας του Γενικού Διευθυντή, για την οποία δεν έχει γίνει αντιληπτό με ποια διαδικασία αξιολόγησης κατέχετε, λειτουργεί προπαγανδιστικά, στοχεύει στον άμεσο επηρεασμό των υφιστάμενων σας, προκειμένου να μην συμμετέχουν στη νομίμως προκηρυγμένη απεργία των συλλογικών τους οργάνων, με απώτερο στόχο την ηθική νομιμοποίηση της δικής σας απόφασης που προφανώς ήταν η απεργοσπασία και η στήριξη των κυβερνητικών επιλογών που ως βάση αναφοράς έχουν το μικρό και ευέλικτο κράτος, με υποστελεχωμένες υπηρεσίες αδύνατες να υπηρετήσουν τις ανάγκες της κοινωνίας.
Για την αποκατάσταση της αλήθειας που διαστρεβλώνεται σκοπίμως από συγκεκριμένους κύκλους και τους αυτόκλητους υπερασπιστές τους, επί των δύο αιτήσεων αναστολής που εξετάσθηκαν από την Επιτροπή Αναστολών του ΣΤΕ και αφορούσαν την ΑΝΑΣΤΟΛΗ και όχι την ΑΚΥΡΩΣΗ (δεν έχουν εκδικασθεί ακόμα), εάν είχατε κάνει τον κόπο να τις εξετάσετε θα αντιλαμβανόσασταν ότι προκύπτει σαφώς ότι το ζήτημα που αποκλειστικώς εξετάστηκε ανάγεται στον μη ανεπανόρθωτο χαρακτήρα της βλάβης των αιτούντων από τον προσβληθέντα αποκλεισμό τους. Ειδικότερα κρίθηκε ότι η βλάβη τους είναι επανορθώσιμη αν ευδοκιμήσει η αίτηση ακυρώσεως και θα καταλάβουν αναδρομικά τις σχετικές θέσεις με αναδρομική είσπραξη των αντίστοιχων αποδοχών (βλ. σκέψη 6). Το Δικαστήριο δεν υπεισήλθε καθόλου στα ζητήματα ουσίας που θέτουν οι αιτήσεις ακυρώσεως, οι οποίες θα συζητηθούν και θα κριθούν στις 25 Οκτωβρίου.
Επειδή η πράξη σας, όπως και ο ίδιος αντιλαμβάνεστε, θεωρείται ως μια κίνηση που στοχεύει στον επηρεασμό της ελεύθερης βούλησης των υφισταμένων σας, για το εάν θα ασκήσουν ή όχι ανεπηρέαστοι την συνδικαλιστική τους δράση, σας καλούμε  άμεσα να προχωρήσετε σε δημόσια διόρθωση και παράλληλα να απέχετε από τα επόμενα στάδια της αξιολόγησης.

Πύργος 14-6-2018
Ανδρέας Ασημακόπουλος
Πρόεδρος Συλλόγου Υπαλλήλων Π.Ε. Ηλείας
Οργανωτικός Γραμματέας Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
Πάτρα 14-6-2018
Ανδρέας Σουρούνης
Πρόεδρος Συλλόγου Υπαλλήλων Π.Ε. Αχαΐας
Μέλος Γ.Σ. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

ΟΣΥΑΠΕ: Για την συμμετοχή των παιδιών των υπαλλήλων των Περιφερειών σε Παιδικούς Σταθμούς, που λειτουργούν με προγράμματα ΕΣΠΑ


   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661Αθήνα  11/6 /2018

Αριθμ. Πρωτ.: 77ΠΡΟΣ:

1.    Υπουργό Εσωτερικών

κ. Πάνο Σκουρλέτη

2.    Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης

κα Φωτίου Θεανώ

3.    Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης

κ. Αλέξανδρο Χαρίτση

4.    Υφυπουργός Οικονομικών

κα Αικατερίνη ΠαπανάτσιουΘέμα: Η συμμετοχή των παιδιών των υπαλλήλων των Περιφερειών σε Παιδικούς Σταθμούς, που λειτουργούν με προγράμματα ΕΣΠΑ.Για άλλη μια χρονιά αποκλείετε από τα επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ για  τη συμμετοχή των παιδιών μας σε ιδιωτικό και δημόσιο Βρεφονηπιακό ή Παιδικό σταθμό, τα παιδιά των εργαζομένων γυναικών στις Περιφέρειες και γενικότερα στο δημόσιο.

Αν και κάθε χρόνο διαμαρτυρόμαστε και σας τονίζουμε την αναγκαιότητα τροποποίησης του σχετικού πλαισίου και φέτος η ΚΥΑ, που εκδώσατε (αριθ. 61054/8-6-2018) αποκλείει τα παιδιά όλων των  συναδελφισσών, ανεξάρτητα μάλιστα άλλων κριτηρίων π.χ. οικονομικών.

Παρά το γεγονός ότι δεν εμπίπτουμε σε «ειδικά κριτήρια», όπως εντάσσονται άλλοι υπάλληλοι, παρά το γεγονός ότι οι Περιφέρειες δεν διαθέτουν  βρεφονηπιακούς σταθμούς για τα παιδιά των υπαλλήλων, όπως η Βουλή και κάποια Υπουργεία, παρά το γεγονός ότι δεν έχετε δώσει την δυνατότητα κάλυψης των σχετικών εξόδων, συνεχίζετε να μας εξαιρείτε.

Θεωρούμε άνιση την μεταχείρισή μας και κενές περιεχομένου τις διακηρύξεις περί προστασίας της μητρότητας και τις εξαγγελίες για «κανένα παιδί εκτός Παιδικών Σταθμών».

Μετατρέπετε την προσχολική αγωγή από δικαίωμα του παιδιού και υποχρέωση του κράτους, σε εμπόρευμα και ατομική υπόθεση κάθε οικογένειας.

Ø  Να σταματήσει η διάκριση σε βάρος των δημοσίων υπαλλήλων και να μπορούμε να συμμετέχουμε στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ (ΕΣΠΑ). Να καταργήσετε την σχετική εξαίρεση στην ΚΥΑ που εκδώσετε για το θέμα αυτό, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, ώστε να δώσετε την δυνατότητα  να συμπεριληφθούν και τα παιδιά των υπαλλήλων των Περιφερειών στα Προγράμματα αυτά.

Ø  Να δώσετε δικαίωμα κάλυψης των εξόδων των Παιδιών για Βρεφονηπιακούς-Παιδικούς Σταθμούς.

Ø  Θέλουμε Παιδικούς Σταθμούς ικανούς να φροντίσουν για την ομαλή ψυχοσωματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών μας.Κοιν/ση

1.    Περιφερειάρχες της χώρας

2.    ΕΝ.Π.Ε.

3.    Σύλλογοι – μέλη ΟΣΥΑΠΕ


ΚΑΘΟΡΙΣΘΗΚΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΣτη λήψη απόφασης προχώρησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία καθορίζεται η διαδικασία κάλυψης της δαπάνης για την  συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της στις παιδικές κατασκηνώσεις.

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 79/4-6-2018 απόφασή του (δείτε εδώ) για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας έχουν δεσμευτεί πιστώσεις ποσού 30.000,00 € (περίπου για 70 τέκνα) δικαιούχοι είναι όλοι οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και καλύπτονται οι κατασκηνωτικές δαπάνες για παιδιά ηλικίας από τεσσάρων (4)  έως δέκα έξι (16) ετών για περίοδο έως δέκα τέσσερις (14) μέρες.

Οι γονείς που θα κάνουν χρήση του δικαιώματος αποστολής των τέκνων τους σε παιδικές κατασκηνώσεις, με κάλυψη της δαπάνης από την Περιφέρεια, θα πρέπει να υποβάλουν:

Α) Προκαταβολικά:

1.    Έγγραφη δήλωση του υπαλλήλου για την πρόθεσή του να κάνει χρήση του δικαιώματος αποστολής του ή των τέκνων του σε παιδική κατασκήνωση και

2.    Αντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού πρωτότυπα υπογεγραμμένου μεταξύ του γονέα υπαλλήλου και της κατασκηνωτικής Επιχείρησης.

Β) Απολογιστικά: προσκομίζοντας:

1.    Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών που εκδίδεται από την κατασκηνωτική επιχείρηση στο όνομα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αποτυπώνει το γινόμενο του αριθμού τέκνων του επί τον αριθμό ημερών διαμονής επί το ημερήσιο τροφείο.

2.    Βεβαίωση από την κατασκηνωτική επιχείρηση, ότι το ή τα τέκνα του υπαλλήλου έλαβαν μέρος στην κατασκήνωση για το συγκεκριμένο διάστημα.

3.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4.    Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου υπαλλήλου, ότι τόσο αυτός, όσο και ο/η σύζυγός της/του δεν λαμβάνουν συναφή παροχή από οποιονδήποτε φορέα για το έτος 2018.

Σε περίπτωση τέκνου με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω, επιπλέον απαιτείται  βεβαίωση πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ αρμόδιου Δημόσιου Φορέα

Όταν οι δικαιούχοι δεν είναι γονείς των παιδιών (φυσικοί ή θετοί) αλλά ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.), επιπλέον απαιτείται:

1.    Επίσημο δικαιολογητικό από αρμόδια αρχή περί ανάθεσης της επιμελείας και

2.    Βεβαίωση ΑΜΚΑ των παιδιών.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η κάλυψη των κατασκηνωτικών εξόδων για τα τέκνα των υπαλλήλων των Περιφερειών αποτελούσε πάγιο αίτημα των υπαλλήλων, που ήταν από τους ελάχιστους που δεν είχαν πρόσβαση σε αυτού του είδους την παροχή και δόθηκε η δυνατότητα με το Ν. 4483/2017.

Τέλος επισημαίνεται ότι Κατά αυτής της απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Δυτική Συμπολιτεία» κ. Ευθύμιος Σώκος και κ. Γεράσιμος Παρασκευόπουλος (τέως Δήμαρχος Πύργου).

Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Λ. Συγγρού 80-88, ΤΚ:11741 Αθήνα
https:// syllogospatt.wordpress.com
τηλ. προέδρου: 6932442294
τηλ. γραμματέα: 6932473063

                                            Αθήνα  11- 6 -2018
                                       Αρ. Πρωτ.: 162

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΧΗΣ- ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥΣ – ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Από τις μέχρι τώρα συναντήσεις του Δ.Σ. με τους εργαζόμενους  για τις αξιολογήσεις προέκυψαν κάποιοι προβληματισμοί και ερωτήματα, που χρειάζεται να απαντηθούν γιατί υπάρχει σκόπιμη παραπληροφόρηση για να δημιουργείται σύγχυση και να τους αναγκάσουν να συμμετάσχουν στις διαδικασίες της αξιολόγησης.
1ο ερώτημα
Γιατί χαρακτηρίζουμε την αξιολόγηση του ν. 4369/2016 αντεργατική και αντιδραστική;
Απάντηση
Θεωρούμε ότι η «αξιολόγηση», όπως και κάθε αξιολόγηση (και οι αξιολογήσεις της κυβέρνησης από τα επιτελεία ΕΕ, ΔΝΤ, Τραπεζιτών κλπ) δεν αποτελεί ένα τεχνοκρατικό ή διαδικαστικό ζήτημα. Δεν είναι αποσυνδεδεμένη από τη στόχευση κάθε κυβέρνησης για να λειτουργήσει το δημόσιο, ως «επιτελικό», «μικρό», στην υπηρεσία των επιχειρηματικών ομίλων (εκχώρηση υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων στον ιδιωτικό τομέα, είσοδο κι επέκταση των εργολάβων στις δημόσιες υπηρεσίες κ.α.).
Συγκεκριμένα η αξιολόγηση του ν. 4369/2016 συνδέεται με το μισθολόγιο (ν.4354/2015), την κινητικότητα (ν.4440/2016), τον υπαλληλικό κώδικα (ν.3528/2007), τα οργανογράμματα (ν.    4178/2013) και τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, την απαγόρευση των προσλήψεων, την δημοσιονομική πολιτική κλπ:
ü      Με το άρθρο 12 του μισθολογίου συνδέεται η αξιολόγηση με την μισθολογική εξέλιξη, αφού δύναται να παρέχεται στους «άριστους» επιπλέον μισθολογικό κλιμάκιο.
ü      Με το ίδιο άρθρο επίσης μετά από τρεις ετήσιες συνεχόμενες αξιολογήσεις (σ.σ. που κρίνουν τον εργαζόμενο «ανεπαρκή ή ακατάλληλο») μπορεί να αναστέλλεται η «αυτόματη» μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου.
ü      Με το άρθρο 17 συνδέεται η αμοιβή με την αξιολόγηση της θέσης εργασίας… !!!, αφού ο κάθε φορέας θα μπορεί να βαθμολογεί και να αξιολογεί ως ιδιαίτερης σημασίας όποιες θέσεις εργασίας θέλει (συγκεκριμένα περιγράμματα, όπως προωθείται ήδη στην ΑΑΔΕ…).
ü      Με το άρθρο 40 του Υπαλληλικού Κώδικα δεν μονιμοποιούνται οι υπάλληλοι που έχουν διανύσει τα δύο πρώτα έτη της δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, εάν «υπάρχει δυσμενής έκθεση αξιολόγησης».
ü      Επίσης με τα άρθρα 83, 95 και 152 του Υπαλληλικού Κώδικα ο μόνιμος υπάλληλος «ο οποίος εγγράφεται σε δύο διαδοχικούς πίνακες μη προακτέων στον ίδιο βαθμό (λόγω κακής αξιολόγησης), παραπέμπεται (...) προς κρίση στο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο (...) μπορεί να τον απολύσει ή να τον υποβιβάσει κατά έναν βαθμό».
Με λίγα λόγια όποιος αξιολογείται και βαθμολογείται ως «ακατάλληλος» (0-24) απολύεται!!! Και μάλιστα η κυβέρνηση μέσα από την προβλεπόμενη Διεύθυνση Παρακολούθησης και Στατιστικής Ανάλυσης των Βαθμολογιών Αξιολόγησης θα παρεμβαίνει στη βαθμολόγηση εφαρμόζοντας το λεγόμενο “συντελεστή διόρθωσης”. Δηλαδή θα μπορεί να βάζει, όποια «ποσοστά» θέλει, να αυξάνει ή να μειώνει τους άριστους, τους ανεπαρκείς, τους ακατάλληλους κλπ. Ποιος μας λέει ότι αυτό δεν θα οδηγήσει ακόμα και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15% του Μητσοτάκη;

Τέλος φέτος αποκαλύφθηκε πολύ περισσότερο ότι κυβέρνηση και τρόικα διατηρούν και αξιοποιούν την τιμωρητική διάταξη προκειμένου με το βούρδουλα να καθυποτάξουν τους δημοσίους υπαλλήλους, να τους μετατρέψουν σε πειθήνια όργανα υλοποίησης της αντιλαϊκής πολιτικής και ότι παρά το τραπέζι του κοινωνικού διαλόγου που στρώσανε κυβέρνηση και ΑΔΕΔΥ, παρά τις προπαγανδιστικές τους ατάκες και την προσπάθειά τους να κάνουν «ανώδυνες» κωλοτούμπες, νομοθέτηση αποδέσμευσης της αξιολόγησης από τις απολύσεις και το πετσόκομμα των μισθών δεν έγινε.

2ο ερώτημα
Ως αξιολογούμενος δεν θα μπορώ να κριθώ προϊστάμενος αν συμμετάσχω στην Απεργία – Αποχή που έχουν προκηρύξει ΑΔΕΔΥ – ΟΣΥΑΠΕ και ΣΥΛΛΟΓΟΣ.
Απάντηση : Εφόσον την προκηρυχθείσα ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ που κηρύχθηκε νόμιμα, δεν την προσέβαλε η κυβέρνηση για να ακυρωθεί στα Δικαστήρια ως παράνομα ληφθείσα ή καταχρηστική, όσοι συμμετέχουν στη απεργία είναι καλυμμένοι γιατί προστατεύονται από το Σύνταγμα (άρθ. 23), τον Υπαλληλικό Κώδικα (άρθ. 46) και τον συνδικαλιστικό νόμο 1264/1982. Ακόμη και αν στη συνέχεια, αργότερα η απεργία κριθεί παράνομη, η απόφαση αυτή, με βάση το αναγνωρισμένο και από τον Άρειο Πάγο τεκμήριο νομιμότητας για κάθε απεργία, θα επιφέρει τυχόν κυρώσεις από τότε και μετά, δεν μπορεί δηλαδή να επιβληθούν κυρώσεις αναδρομικά.
Η τροπολογία Γεροβασίλη για τις αξιολογήσεις, αναφέρει ότι οι προϊστάμενοι (Τμηματάρχες – Διευθυντές – Γενικοί Διευθυντές) δεν θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για να ξανακριθούν όταν με δική τους υπαιτιότητα δεν θα αξιολογήσουν τους υφιστάμενους.
Τόσο οι προϊστάμενοι όσο και οι Δ/ντές, συμμετέχοντας στη νόμιμα κηρυχθείσα ΑΠΕΡΓΙΑ, δεν είναι «υπαιτίως» που δεν αξιολογούν τους υφισταμένους τους, δηλαδή δεν το κάνουν από δόλο ή αμέλεια, αλλά εξαιτίας ακριβώς της συμμετοχής τους στην απεργία… Το έγγραφο μάλιστα με το οποίο το γνωρίζουν στην Υπηρεσία τους, αποδεικνύει καταφανώς το γεγονός αυτό. Το ίδιο ισχύει και για όλους τους εργαζόμενους.
Εξάλλου το Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων έκρινε (με προσωρινή διαταγή και ασφαλιστικά μέτρα) κατά την προσφυγή υποψήφιου Δ/ντή ότι η «μη εκπλήρωση του καθήκοντος αξιολόγησης των υπαλλήλων κατ’ενάσκηση του δικαιώματός τους σε απεργία δεν μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό του από την προκηρυχθείσα διαδικασία συμμετοχής και επιλογής θέσεων οποιουδήποτε επιπέδου ευθύνης». Η συγκεκριμένη κύρια δίκη θα γίνει στις 23/6/2018 και οι δίκες του ΣΤΕ για «αποκλεισμένους» υποψήφιους Γενικούς Δ/ντές θα γίνουν τον Οκτώβρη.
Αξίζει όμως να προσέξουμε την υποκρισία των κρίσεων, στα υπουργεία που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Η ψευδεπίγραφη αντικειμενικότητα τσακίζει κόκαλα…
Δεν φτάνει η επιπλέον μοριοδότηση των αποφοίτων της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, δεν φτάνει η μοριοδότηση της «ανάθεσης» σε θέσεις ευθύνης, δεν φτάνουν οι φωτογραφικές προκηρύξεις που έκαναν αρκετοί υπουργοί ή η μη προκήρυξη των θέσεων ευθύνης (του συνόλου ή μερικών) από τις περισσότερες Περιφερειακές Αρχές, τη σφραγίδα στους επιλεγέντες Γενικούς δ/ντές την έβαλε η συνέντευξη!!!, η οποία μάλιστα στις περισσότερες των περιπτώσεων ανέτρεψε την προ συνέντευξης μοριοδότηση!!!! Γι αυτό εξάλλου και η σημερινή κυβέρνηση άφησε την μοριοδότηση στην ανάθεση και την συνέντευξη…
Αυτά για να μην έχει κανείς αυταπάτες ότι εάν σκύψει το κεφάλι και αξιολογηθεί έχει ελπίδες να κριθεί αντικειμενικά….
Αυτά σε όσους εντοπίζουν το πρόβλημα της αντιδραστικής αξιολόγησης μόνο στο ότι δεν έχουν γίνει οι κρίσεις των υπηρεσιακών στελεχών.
Το σημαντικότερο όμως είναι ότι για να μείνει η τιμωρητική τροπολογία στα χαρτιά, ένας δρόμος υπάρχει, να υποχρεώσουμε κυβέρνηση και Περιφερειακές Αρχές με την καθολική συμμετοχή μας να καταργήσουν την διάταξη αυτή. Αυτός ο δρόμος του αγώνα είναι ο μόνος δρόμος που πάντα έβγαζε τους εργαζόμενους μπροστά…, που επέβαλε λύσεις, νόμους, διαδικασίες σύμφωνα με τα αιτήματα και τις ανάγκες τους.

3ο ερώτημα
Κινδυνεύω με πειθαρχική δίωξη ή άλλες συνέπειες εάν δεν καταθέσω την αξιολόγησή μου ή εάν δεν αξιολογήσω τους υπαλλήλους που προΐσταμαι;
Απάντηση
Δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί πειθαρχικό παράπτωμα αφού η μη συμμετοχή μας οφείλεται σε νόμιμα προκηρυχθείσα ΑΠΕΡΓΙΑ.
4ο ερώτημα
Αν δεν συντάξω το φύλλο αξιολόγησης ή δεν αξιολογήσω, αποκλείομαι από τις διαδικασίες κινητικότητας του ν. 4440/2017 ;
Απάντηση : Ο νόμος για την κινητικότητα προβλέπει  ότι οι φορείς που  μπορούν να ενταχθούν στην κινητικότητα και κατά συνέπεια και οι υπάλληλοι που μπορούν να κάνουν αίτηση για μετάταξη  είναι αυτοί  που  θα έχουν νέα οργανογράμματα με περίγραμμα θέσεων και εφόσον οι υπάλληλοι που θα υπηρετούν στο φορέα θα είναι πάνω από το 50% των οργανικών θέσεων, ανά κλάδο. 
Στις διαδικασίες της κινητικότητας δεν υπάρχουν κριτήρια για τη μετάταξη, αλλά μία Επιτροπή που έχει ήδη συσταθεί στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους  θα κρίνει με συνέντευξη στο ποιος θα μεταταχθεί !!!!!!!
Επίσης ήδη το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην Εγκύκλιό του ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ / 76 /οικ.28554/1-9-2017 δεν περιέλαβε το κριτήριο της αξιολόγησης, αφού μετά την συντριπτική συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στην Απεργία-Αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης υποχρεώθηκε να το αφαιρέσει. Αποδείξαμε τότε ότι μπορούμε να τους αναγκάζουμε να αφήνουν στα χαρτιά αντεργατικές ρυθμίσεις τους.
5ο ερώτημα
Αφού θα με αξιολογήσουν που θα με αξιολογήσουν, τουλάχιστον για να μην με αξιολογήσουν μόνοι τους, ερήμην μου, ας συμπληρώσω το Έντυπο Αξιολόγησης για να κάνω την αυτοαξιολόγησή μου.

Απάντηση
Έτσι κι αλλιώς θα σε αξιολογήσουν ερήμην σου, καθώς στο Έντυπο της Αξιολόγησης δεν υπάρχει πουθενά αυτοαξιολόγηση ή αυτοβαθμολόγηση όπως ίσχυε στο παλιό Έντυπο. Υπάρχει μόνο η περιγραφή των καθηκόντων σου και τα τυπικά προσόντα, που έτσι κι αλλιώς η υπηρεσία και η Περιφέρεια τα γνωρίζει.

6ο ερώτημα
Είναι υποχρεωμένος ο φορέας που υπηρετεί ο εργαζόμενος να γνωστοποιεί υποχρεωτικά μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας Προσωπικού ή Διοικητικού στον κάθε υπάλληλο την έκθεση αξιολόγησής του;
Απάντηση
Ναι η διοίκηση έχει υποχρέωση σύμφωνα με τον ν. 4369/2016, άρθρο 16, παρ. 3β να γνωστοποιεί στον υπάλληλο την Έκθεση αξιολόγησης, που του έχουν κάνει οι προϊστάμενοί του, ανεξάρτητα εάν ο ίδιος συμμετείχε στην απεργία-αποχή από την αξιολόγηση.

7ο ερώτημα
Τι πρέπει να γνωρίζω για τις διαδικασίες γνωστοποίησης της Έκθεσης, που τυχόν μου έχουν κάνει; Σε ποιες ενέργειες μπορώ να προχωρήσω;
Απάντηση
Οι συνάδελφοι, όπως εξάλλου τους έχουμε ενημερώσει μπορούν :
Ø      Να δηλώσουν εγγράφως κατά την παραλαβή της αξιολόγησης ότι «Δεν αποδέχομαι τα αναφερόμενα στην αξιολόγηση αυτή, που έγινε χωρίς την συμμετοχή μου και ενώ απείχα σύμφωνα με την προκηρυγμένη νόμιμα, απεργία-αποχή των συνδικαλιστικών μου οργάνων. Συνεχίζω να έχω την ίδια γνώμη και επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε διαδικασίας ένστασης και ένδικου μέσου για την προστασία των δικαιωμάτων μου».
Ø      Να αποστείλουν - εάν θέλουν - αντίγραφο της  Έκθεσής τους στο Σύλλογο, προκειμένου να συγκεντρωθεί μια συνολική εικόνα, και μέσα από την καταγραφή και την κατηγοριοποίηση  να δοθούν ολοκληρωμένες οδηγίες στις κινήσεις, που πρέπει να ακολουθήσουν. Χωρίς να θέλουμε να προκαταβάλουμε για το τι έχει γίνει στη δική μας Περιφέρεια, σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τα όσα καταθέτουν συνάδελφοι από άλλες Περιφέρειες όπου έχουν δοθεί οι προηγούμενες αξιολογήσεις, έχουν πολλές φορές βρεθεί προ εκπλήξεως, καθώς έρχονται αντιμέτωποι είτε με πολύ χαμηλή βαθμολογία από τους προϊσταμένους τους είτε με τακτικές βαθμολογίας που σπέρνουν έριδες μεταξύ των συναδέλφων, καθώς μέσω της βαθμολογίας υπονομεύουν επιλεκτικά συγκεκριμένες ειδικότητες και κλάδους.
Ø      Να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, αν ο μέσος όρος βαθμολογίας της Έκθεσης Αξιολόγησης είναι μικρότερος του εβδομήντα πέντε (75)» και ότι «Οι ενστάσεις ασκούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση της έκθεσης στον υπάλληλο. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού η οποία τις διαβιβάζει στην αρμόδια Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.».  
Ø      Να γνωρίζουν ότι ο αξιολογούμενος υπάλληλος έχει δικαίωμα να ασκήσει διοικητική προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια μέσα σε (60) εξήντα ημέρες.

8ο ερώτημα
Η Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού υποχρεούται να με ενημερώσει στην περίπτωση κατά την οποία εξετάζει η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης την Έκθεση αξιολόγησης την οποία μου έκαναν οι προϊστάμενοί του, ανεξάρτητα εάν ο ίδιος συμμετείχα στην απεργία-αποχή από την αξιολόγηση;
Απάντηση
Ναι. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.1 εδ.στ΄ ν.4269/2016 «Στην Επιτροπή μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου ή Σωματείου, του οποίου ο αξιολογούμενος είναι μέλος, ύστερα από αίτηση του τελευταίου». Η διάταξη αναφέρεται για το σύνολο των περιπτώσεων κι όχι μόνο για την εξέταση πχ των ενστάσεων. Για το ζήτημα αυτό καταθέσαμε σχετικό υπόμνημα-νομικό κείμενο, προς την Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και προς την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης της Περιφέρειας Αττικής.
Επομένως και προκειμένου ο εργαζόμενος να αιτηθεί την συμμετοχή εκπροσώπου του Σωματείου του, όταν εξετάζεται οποιαδήποτε σχετική με την αξιολόγησή του υπόθεση, πρέπει να τυγχάνει της αναγκαίας ενημέρωσης-ειδοποίησης από την Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού.
Επίσης σημειώνουμε ότι κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει με αίτησή του και να παρευρίσκεται κατά την συνεδρίαση της Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.

9ο ερώτημα
Θεωρείται ολοκληρωμένη η αξιολόγηση, που έχει γίνει από έναν αξιολογητή, στις περιπτώσεις που ο ν. 4369/2016 προβλέπει 2 αξιολογητές;
Απάντηση
Η διαδικασία αξιολόγησης δεν θεωρείται ολοκληρωμένη εφόσον δεν υπάρχει έκθεση αξιολογήσεως δεύτερου αξιολογητή, είτε γιατί και αυτός συμμετέχει στην απεργία - αποχή, είτε γιατί συνταξιοδοτήθηκε χωρίς να πραγματοποιήσει σε προγενέστερο χρόνο την «υποχρέωση» αξιολόγησης των υπαλλήλων του Τμήματος ή της Δ/νσης, που προΐστατο κλπ. Για το ζήτημα αυτό που αποτελεί σαφή και ρητή νομοθετική επιλογή που στηρίζεται σε πλήθος διατάξεων του ν.4269/2016 καταθέσαμε σχετικό υπόμνημα-νομικό κείμενο, προς την Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και προς την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης της Περιφέρειας Αττικής.

10ο ερώτημα
Τι πρέπει να γνωρίζω ως προς την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για την διενέργεια της ηλεκτρονικής πλέον αξιολόγησης, έτους 2017;

     Απάντηση
     α. Δεν είναι υποχρεωμένος κανένας εργαζόμενος να συμπληρώσει προσωπικά του δεδομένα, όπως το ΑΦΜ, σε καμία κατάσταση, σε καμία ηλεκτρονική πλατφόρμα. Καλούμε τους συναδέλφους να αρνηθούν την συμπλήρωση των προσωπικών τους στοιχείων, εάν αυτό ζητηθεί, συμπληρώνοντας την παρακάτω «δήλωση αποχής».
    β. Δεν έχει δικαίωμα κανείς να επεξεργαστεί (συλλογή, καταχώρηση, αποθήκευση κλπ) προσωπικά δεδομένα (παρ. 2 αρ. 4 του ΓΚΠΔ) ενός εργαζόμενου, όπως το ΑΦΜ, χωρίς τη συγκατάθεσή του, να «καταρτίζει το προφίλ» του (παρ. 4 αρ. 4 του ΓΚΠΔ: οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία) χωρίς να τηρεί βασικές προβλεπόμενες αρχές και διαδικασίες. Καλούμε τους συναδέλφους να αρνηθούν να συμβάλουν εκ της θέσεώς τους στην συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων των εργαζομένων, εάν αυτό ζητηθεί, συμπληρώνοντας την παρακάτω «δήλωση αποχής» .

11ο ερώτημα
Τι πρέπει να κάνω προκειμένου να συμμετέχω στην απεργία-αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης, είτε αυτή προωθείται με τον κλασσικό χειρόγραφο τρόπο, είτε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας;

    
Απάντηση

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να αρνηθούν να συμβάλουν στην υλοποίηση της αξιολόγησης συμπληρώνοντας όποια από τις παρακάτω «Δηλώσεις Συμμετοχής στην Προκηρυγμένη Απεργία-Αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης» θέλουν, και να τις καταθέσουν στην υπηρεσία τους καθώς και αντίγραφο να στείλουν στο Σύλλογο:

(Ατομική Δήλωση αποχής υπόδειγμα )
«Δήλωσης Συμμετοχής στην Προκηρυγμένη Απεργία-Αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης.:
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ……………….., που υπηρετώ ως……….., στην Δ/νση ………………… της Π.Ε………, της Περιφέρειας Αττικής, δηλώνω ότι συμμετέχω στην απεργία-αποχή που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και τα άλλα συνδικαλιστικά μου όργανα (ΟΣΥΑΠΕ-ΣΥΠΑ) από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την αξιολόγηση. Ως εκ τούτου δεν δύναμαι να υποβάλω καμία έκθεση αξιολόγησης ως …………………….. (αξιολογητής ή αξιολογούμενος ή ως αξιολογούμενος και αξιολογητής).
     Σημειώνεται ότι η συμμετοχή μου στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μου και συνεπεία αυτού δεν μπορεί να επιφέρει εις βάρος μου καμία έμμεση ή άμεση μορφή διοικητικής ή άλλης συνέπειας. Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου.
     Ημερομηνία………………..                                             Ο δηλών»

ή
Υπόδειγμα ομαδικής Δήλωσης Συμμετοχής στην Προκηρυγμένη Απεργία-Αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης
Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, που υπηρετούμε στη Περιφέρεια Αττικής, δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία-αποχή που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και τα άλλα συνδικαλιστικά μας όργανα (ΟΣΥΑΠΕ- Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής) από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την αξιολόγηση. Ως εκ τούτου δεν δυνάμεθα να υποβάλουμε καμία έκθεση αξιολόγησης ως αξιολογούμενοι ή ως αξιολογητές και αξιολογούμενοι.
Σημειώνεται ότι η συμμετοχή μας στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μας και συνεπεία αυτού δεν μπορεί να επιφέρει εις βάρος μας καμία έμμεση ή άμεση μορφή διοικητικής ή άλλης συνέπειας. Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας.
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΗΜ/ΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1
2
3
4


Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Απευθύνουμε κάλεσμα σε κάθε εργαζόμενο της Περιφέρειας Αττικής, να δώσουμε από κοινού τη μάχη ενάντια στην αντιδραστική αξιολόγηση, για να υλοποιηθεί και να πετύχει η ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ από όλες τις διαδικασίες που συνδέονται με αυτή. Να μην υποκύψουμε σε κανέναν εκβισμό. Με την τροπολογία Γεροβασίλη η κυβέρνηση επιχειρεί να διαιρεθούμε και να φαγωθούμε μεταξύ μας, ποινικοποιεί την συμμετοχή μας στις αποφάσεις των συνδικαλιστικών μας οργανώσεων. Ακόμη χειρότερα επιδιώκει να εξαγοράσει συνειδήσεις και να ποδοπατήσει την αξιοπρέπεια μας. Ας μην το επιτρέψουμε.
Μην δώσουμε σε κανέναν  το δικαίωμα να χτυπά τις συλλογικές αποφάσεις, να υποβαθμίζει τη φωνή του Σωματείου μας.
Για να «ακουγόμαστε» δυνατά χρειαζόμαστε δυνατό Σωματείο.
Από την πλευρά μας κατανοούμε την φιλοδοξία κάθε εργαζόμενου να εξελιχθεί υπηρεσιακά με βάση την επιστημονική του επάρκεια και την εργασιακή του εμπειρία. Κατανοούμε την σημασία του επιδόματος ευθύνης στον οικογενειακό προϋπολογισμό κάθε συναδέλφου, λαμβάνοντας υπόψη και τις απώλειες που έχουμε υποστεί στα εισοδήματά μας. Μπορούμε ακόμη να κατανοήσουμε και το φόβο που πιθανά νιώθουν ορισμένοι συνάδελφοι. Όμως αυτή τη στιγμή δεν κρίνεται αυτό. Κρίνονται πολλά περισσότερα. Αυτή τη στιγμή δίνουμε συλλογικά, μαζί με τους άλλους εργαζόμενους στο Δημόσιο, τη μάχη ενάντια στην αντιδραστική αξιολόγηση και τις δυσμενείς επιπτώσεις, που αυτή θα επιφέρει στον καθένα μας αλλά και συνολικά στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα.
Αν σήμερα κάνουμε πίσω, αύριο θα μας ζητήσουν πολλά περισσότερα.
Τώρα είναι ώρα ευθύνης. Ας μη δεχτούμε να ποδοπατήσουν την αξιοπρέπειά μας. Ανεξάρτητα από τους ενδοιασμούς, τις σκέψεις και πιθανά τις επιμέρους αντιρρήσεις που έχουν ορισμένοι συνάδελφοι αυτή τη στιγμή όλοι πρέπει να πάρουμε θέση και οι επιλογές που έχουμε είναι συγκεκριμένες.
Ή θα ταχθούμε με το Σωματείο και τα δικαιώματά μας ή με την κυβερνητική πολιτική.
Ή θα σταθούμε πλάι στο συνάδελφο ή καθένας θα κοιτάει τον εαυτό του.
Να σκεφτούμε όλοι γιατί κόπτονται κυβέρνηση και «κουαρτέτο» τόσο πολύ να περάσει κάτι, που είναι τόσο «ανώδυνο», όπως λένε; Γιατί αποτελεί η αξιολόγηση προαπαιτούμενο της 3ης αξιολόγησης της κυβέρνησης, μαζί με όλα τα άλλα αντεργατικά-αντιλαϊκά μέτρα; Γιατί έχουν ενεργοποιήσει όλους τους μηχανισμούς τους για να κάμψουν το αγωνιστικό φρόνημα των εργαζομένων;
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να μην ακούν «τα παπαγαλάκια», που διαδίδουν σκόπιμα ότι οι περισσότεροι υπάλληλοι έχουν ήδη παραδώσει τα Έντυπά τους. Τα μηνύματα από τους περισσότερους Συλλόγους τους διαψεύδουν.
Ας μην βρει κανέναν συμπαραστάτη κυβέρνηση και ΝΔ, που μαζί χέρι-χέρι ψήφισαν τις διατάξεις και την τιμωρητική τροπολογία για την αξιολόγηση, όπως ψήφισαν και όλα τα μνημόνια.

                                               ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

              ΒΕΤΑ ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ                                             ΑΛΚΗΣ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ