Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019

ΟΣΥΑΠΕ: Κατάρτιση προϋπολογισμών των Περιφερειών έτους 2020. Πρόβλεψη για τα απαιτούμενα ΜΑΠ κλπ.


   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

                                            Αθήνα 16/7/2019                      
                                          Αριθμ. Πρωτ.:99

                                                                      Προς
                                                                   κ. Περιφερειάρχες της χώρας
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση προϋπολογισμών των Περιφερειών έτους 2020. Πρόβλεψη για τα απαιτούμενα ΜΑΠ κλπ.
Όπως είναι ήδη γνωστό στο ΦΕΚ 2208/β’/2019 έχει δημοσιευθεί η ΚΥΑ Εσωτερικών, Εργασίας και Οικονομικών (ΚΥΑ 43726/07-06-2019), με θέμα «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α ́ και β ́ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής», με την οποία επικαιροποιήθηκαν τα προβλεπόμενα - απαιτούμενα ΜΑΠ κλπ.
Σύμφωνα με όλο το νομοθετικό πλαίσιο (ν. 3850/2010, ΚΥΑ κλπ) αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη η χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας, η υλοποίηση ιατρικών εξετάσεων και εμβολιασμών και η ημερήσια παροχή γάλακτος στους μόνιμους υπαλλήλους και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου, καθώς και στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου ανάλογα με τα προβλεπόμενα ως προς τον κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το αντικείμενο εργασίας.
Κατόπιν των ανωτέρω στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό έτους 2020 θα πρέπει να προβλεφθούν διακριτές πιστώσεις για:
1. Την προμήθεια των Μέσων Ατομικής Προστασίας.
2. Την δαπάνη για την ανάθεση των ιατρικών εξετάσεων και εμβολιασμών.
3. Την ημερήσια προμήθεια γάλακτος καθώς και την ένταξή όσων από των ανωτέρω απαιτείται στο υπό κατάρτιση Πρόγραμμα Προμηθειών.                                                
Κοιν/ση
1.    Περιφερειακά Συμβούλια της χώρας
2.    Σύλλογοι - μέλη


Για το Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΒΕΤΑ ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ                      ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΖΑΚΟΣ


Κυριακή, 14 Ιουλίου 2019

Κατάρτιση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2020
Πύργος 15-7-2019


Αριθ. Πρωτ.: 263
ΠΡΟΣ:

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού και Διοίκησης
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
Διεύθυνση Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου

ΚΟΙΝ.:
ΟΣΥΑΠΕ   
email:  osyape@otenet.gr


ΘΕΜΑ :
Κατάρτιση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  έτους 2020


Όπως είναι ήδη γνωστό στο ΦΕΚ 2208Β/2019 έχει δημοσιευθεί η κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας και Οικονομικών (ΚΥΑ 43726/07-06-2019), με θέμα «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α ́ και β ́ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής».
Σύμφωνα με αυτή αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη η χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας, η υλοποίηση ιατρικών εξετάσεων και εμβολιασμών και η ημερήσια παροχή γάλακτος στους μόνιμους υπαλλήλους και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου, καθώς και στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου ανάλογα με τον κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το αντικείμενο εργασίας.
Κατόπιν των ανωτέρω στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό έτους 2020 θα πρέπει να προβλεφθούν διακριτές πιστώσεις για:
1.    Την προμήθεια των Μέσων Ατομικής Προστασίας
2.    Την δαπάνη για την ανάθεση των ιατρικών εξετάσεων και εμβολιασμών
3.    Την ημερήσια προμήθεια γάλακτος
καθώς και η ένταξή όσων από των ανωτέρω απαιτείται  στο υπό κατάρτιση Πρόγραμμα Προμηθειών.


Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας
Θεόδωρος Τσίπας

Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2019

Συντήρηση Διοικητηρίου - μέτρα υγιεινής & ασφάλειας

Πύργος 4/7/2019      


Αριθ. Πρωτ.: 259


Προς:
  1. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
email: grafeio.pde@pde.gov.gr
  1. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας


Κοιν.:
Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας
ΘΕΜΑ:
Συντήρηση Διοικητηρίου - μέτρα υγιεινής & ασφάλειας


Το διεκδικητικό πλαίσιο του 8ου Τακτικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας, όπως εγκρίθηκε, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στους χώρους εργασίας μας, στα μέτρα υγείας και ασφάλειας των υπηρεσιών, στην επισκευή και συντήρηση των κτιρίων, στην επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με την θέρμανση-ψύξη και την καθαριότητα των χώρων, στην τήρηση όλων των μέτρων πυροπροστασίας κλπ.
Υπό αυτό το πρίσμα θα πρέπει να επισημάνουμε, σε πρώτη φάση, για το Διοικητήριο όπου στεγάζεται η πλειοψηφία των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας, το γεγονός της πολυετούς έλλειψης συντήρησης που έχει ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη τμημάτων του οπλισμού, τις ρηγματώσεις των επιχρισμάτων, την αποφλοίωση του χρωματισμού κλπ.
Επίσης θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου, τόσο για λόγους ασφάλειας αφού μεγάλος αριθμός αυτών έχει τάσεις αποσυναρμολόγησης, όσο και για λόγους ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου και εξοικονόμησης ενέργειας. Ταυτόχρονα θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα αντικατάστασης των υφιστάμενων μοντέλων θέρμανσης – ψύξης και η συνολική ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετασθεί η βιωσιμότητα των υφιστάμενων λεβήτων με δεδομένο ότι έχουν τοποθετηθεί πριν από 35 χρόνια.
Επιπλέον, επιτακτική ανάγκη αποτελεί η απομάκρυνση του εγκαταλελειμμένου εξοπλισμού από το υπόγειο του Διοικητηρίου, τόσο για λόγους υγιεινής όσο και για λόγους ασφαλείας, αφού σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκεται το μηχανοστάσιο, οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής, οι μετασχηματιστές και ο υποσταθμός της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα σε αυτούς τους χώρους να ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Παράλληλα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και η απομάκρυνση του εγκαταλελειμμένου καταγεγραμμένου  άχρηστου εξοπλισμού από όλους τους κοινόχρηστους χώρους.
Σε κάθε περίπτωση τόσο το κτίριο του Διοικητηρίου, όσο και τα υπόλοιπα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες της Π.Ε. Ηλείας, θα πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά πυρασφαλείας σε ισχύ.
Τέλος, για το Συνεδριακό Κέντρο του Διοικητηρίου, με δεδομένο ότι αποτελεί χώρο συνάθροισης κοινού στον οποίο υλοποιούνται  διαφόρων ειδών εκδηλώσεις, θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι διαθέτει το σύνολο των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, καθώς και να διασφαλισθεί η ασφάλεια όλου του εξοπλισμού με τον έλεγχο της πρόσβασης των μη υπηρεσιακών ατόμων που δραστηριοποιούνται σε αυτό.
Συνημμένα σας αποστέλλουμε ενδεικτικές φωτογραφίες από το χώρο του υπογείου και σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.


Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας
Θεόδωρος ΤσίπαςΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ [2-7-2019]
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019

Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων: μια ξανά από τα ίδιαΠύργος 4/7/2019      


Αριθ. Πρωτ.: 256
Προς:
  1. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
email: grafeio.pde@pde.gov.gr
  1. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. ΗλείαςΘΕΜΑ:
Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων: μια ξανά από τα ίδια…..*


Για άλλη μια φορά η Περιφερειακή Αρχή αποδεικνύει το πως αντιλαμβάνεται  τις ανοιχτές, διαφανείς και προσβάσιμες διαδικασίες, για το πως αντιλαμβάνεται τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, για το πως αντιλαμβάνεται τις σχέσεις της με τους δημοκρατικά εκλεγμένους εκπροσώπους των εργαζομένων.
Η θέση και η στάση της Περιφερειακής Αρχής υπονομεύει την «διασφάλιση εργασιακών συνθηκών συμβατών με μια κοινωνία Δημοκρατίας και Δικαίου», αφού η Περιφερειακή Αρχή συστηματικά αποφεύγει τον απευθείας διάλογο με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, συστηματικά αγνοεί τα αιτήματα των εργαζομένων, σκοπίμως δεν εφαρμόζει εδώ και μήνες την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, προχωράει κατά το δοκούν σε ορισμούς – τοποθετήσεις προϊσταμένων, αναπτύσσει επιλεκτικές συμπεριφορές διοικεί με τη λογική του διαίρει και βασίλευε.
Με αφορμή την συγκρότηση των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την προετοιμασία των επικείμενων εκλογών η Περιφερειακή Αρχή για ακόμη μια φορά αγνοεί το επαναλαμβανόμενο αίτημα του συλλόγου μας για την επιλογή των υπαλλήλων με κλήρωση, για ακόμη μια φορά αποδεικνύει την εμμονή και επιμονή της σε μια διαδικασία με απροσδιόριστα κριτήρια επιλογής που απέχουν κατά πολύ από τις έννοιες της ισότητας και της διαφάνειας και για ακόμη μια φορά με τις επιλογές της διαχωρίζει τους υπαλλήλους και  δημιουργεί προβλήματα στην εργασιακή καθημερινότητά μας, αναπαράγοντας με αυτό τον τρόπο το πολιτικό μοντέλο που θεωρεί τις δημόσιες υπηρεσίες φέουδο και μέσο επίτευξης πελατειακών σχέσεων.
* αναπαραγωγή της υπ΄ αριθ. 241/16-5-2019 ανακοίνωσής μας

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας
Θεόδωρος Τσίπας