Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2021

ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΕΥ

 

 

 

Πύργος 6/10/2021

 

Αριθ. Πρωτ.: 405

 

 

ΠΡΟΣ:

1.     Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

1.email: grafeio.pde@pde.gov.gr

3.     Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας

email: v.giannopoulos@pde.gov.gr

4.     Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

email: a.filias@pde.gov.gr email: organosi.pde@gmail.com

5.     Εκτελεστικό Γραμματέα

email: g.syrmos@pde.gov.gr

6.     Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου

(με την παράκληση να κοινοποιήσει την παρούσα στο σύνολο των μελών του Π.Σ. Π.Δ.Ε.)

email: lawtakpap@yahoo.gr

 

ΘΕΜΑ :

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΣΧΕΤ.:

Το υπ΄ αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/269441/4946/27-9-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης

 

H «πρόταση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που μας αποστείλατε, θεωρούμε ότι αντί να λύσει τα ήδη υπαρκτά και καταγεγραμμένα προβλήματα με την εφαρμογή του, εκτός μεμονωμένων περιπτώσεων, θα τα πολλαπλασιάσει, δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο την λειτουργία των υπηρεσιών.

Η «πρόταση του Ο.Ε.Υ.» δεν λαμβάνει υπόψη του τις πραγματικές συνθήκες της οργανωτικής δομής, δεν προσφέρει τίποτα στην κατεύθυνση του διαχωρισμού αρμοδιοτήτων, αυξάνει τον συγκεντρωτισμό, στερεί τη δυνατότητα υπηρεσιακής εξέλιξης σε μεγάλο μέρος των συναδέλφων, δεν βελτιώνει τα καταγεγραμμένα προβλήματα του υφιστάμενου Ο.Ε.Υ. και η γενική εικόνα  είναι ότι έρχεται από το παρελθόν με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων, υποσχέσεων και εξυπηρετήσεων με τη δημιουργία νέων θέσεων ευθύνης σε νέες οργανικές μονάδες και την μεταφορά προς στην έδρα της πολιτικής και διοικητικής ευθύνης μεγάλου μέρους αρμοδιοτήτων.

Με την παρουσίαση του «προτεινόμενου Ο.Ε.Υ.» επιβεβαιώθηκαν οι προβληματισμοί μας, όπως αυτοί είχαν αποτυπωθεί στο υπ΄ αριθ. 333/5-8-2020 έγγραφό  μας και αφορούσαν την επιλογή της Περιφερειακής Αρχής να μην αξιοποιήσει τις δικές της υπηρεσίες που έχουν την εμπειρία από προηγούμενες τροποποιήσεις, αλλά και την γνώση των προβλημάτων – ιδιαιτεροτήτων της κάθε υπηρεσίας και να επιλέξει να απευθυνθεί έναντι αμοιβής 115.000,00 € σε εξωτερικό φορέα (ανάδοχο) που η κύρια δραστηριότητά του είναι η παροχή δωρεάν εκπαίδευσης. Παραμένει άγνωστο σε εμάς εάν η πρόταση του αναδόχου, όπως διατυπώνεται στα παραδοτέα, αποτελεί προϊόν της δικής του μελέτης ή κοστοβόρα διαδικασία της Περιφερειακής Αρχής προκειμένου να «ισχυροποιήσει» - «νομιμοποιήσει» τις προτεινόμενες αλλαγές στην οργανωτική δομή των Υπηρεσιών.

Επισημαίνουμε ότι για την «πρόταση τροποποίησης του ΟΕΥ» διατηρούμε επιφυλάξεις μας εάν τα ξεχωριστά μη ενιαία παραδοτέα της υπ’ αριθ. 182686/1885/21.07.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007281627) προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, που δεν έχουν τη δομή σχεδίου ΟΕΥ, που υποχρεωτικά θα προστεθούν ή και θα αφαιρεθούν στοιχεία πριν σταλθεί για δημοσίευση στο ΦΕΚ  μπορούν να θεωρηθούν ως πρόταση οργανισμού που αυτούσια θα εισαχθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο προς έγκριση.

 

Στην πρόταση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, όπως μας αποστάλθηκε,  εκφράζουμε την διαφωνία μας με μοναδική εξαίρεση στη δημιουργία Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών στις Περιφερειακές Ενότητες, που ελπίζουμε να λύσουν τα σημερινά προβλήματα που παρουσιάζονται από την δυσκαμψία της υφιστάμενης δομής.

Η διαφωνία μας ενδεικτικά οφείλεται:

 

Α. ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η υποστελέχωση του συνόλου των υπηρεσιών είναι τεράστια, οι προγραμματιζόμενες προσλήψεις, εάν και εφόσον πραγματοποιηθούν είναι ελάχιστες, το ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας έχει ουδέτερο ισοζύγιο και οι συνταξιοδοτήσεις αυξάνονται κατακόρυφα. Όλα αυτά τα δεδομένα δεν έχουν ληφθεί υπόψη στον προτεινόμενο ΟΕΥ, αφού σύμφωνα με τις οργανωσιακές αλλαγές αυξάνονται οι θέσεις ευθύνης κατά 29 θέσεις και η ανάγκη για υπαλλήλους στις νέες οργανικές μονάδες κατά 36 θέσεις, δηλαδή το σύνολο των νέων αναγκών σε υπαλλήλους είναι 65 όταν ο προγραμματισμός προσλήψεων για το έτος 2021 είναι 19 άτομα. Ο προτεινόμενος ΟΕΥ όχι μόνο δεν δίνει λύσεις στην υποστελέχωση των Υπηρεσιών αλλά την επιδεινώνει κατά πολύ.

 

Β. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Το προτεινόμενο μοντέλο διοικητικής διάρθρωσης χαρακτηρίζεται από την έντονη τάση συγκεντρωτισμού αρμοδιοτήτων που παρουσιάζει προς την έδρα της Περιφέρειας. Ο τεμαχισμός της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και η αρπαγή τριών τμημάτων, είναι ενδεικτικός αφού  αρμοδιότητες που σχετίζονται με την διεκπεραίωση καθημερινών ζητημάτων των πολιτών, όπως η χορήγηση αδειών εγκατάστασης λειτουργίας και ελέγχου των επιχειρήσεων, η χρηματοδότηση σωματείων και πολιτιστικών εκδηλώσεων, η έκδοση προσωρινής άδειας εργασίας αλλοδαπών κλπ διολισθαίνουν διοικητικά και πολιτικά στην έδρα, μετατρέποντας μια ολόκληρη Περιφερειακή Ενότητα σε ένα μεγάλο χωριό χωρίς δρόμο, πανεπιστήμιο, νοσοκομείο και με υπηρεσίες χωρίς αρμοδιότητες.

Η μέχρι τώρα εμπειρία από την λειτουργία των υπηρεσιών έχει αποδείξει ότι το μοντέλο του συγκεντρωτισμού αρμοδιοτήτων έχει αποτύχει. Έχει αποτύχει επειδή αυξάνονται οι χρόνοι εξυπηρέτησης του πολίτη, επειδή υπάρχει διοικητική εξ αποστάσεως ακαμψία, επειδή υπάρχει αντικειμενική αδυναμία διαχείρισης συντονισμού και ελέγχου.

 

Γ.1  ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στο προτεινόμενο σχέδιο τροποποίησης του Ο.Ε.Υ., η ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4674/2020), οι σχετικές εγκύκλιοι (ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2306/οικ.17520/29-05-2017 [ΑΔΑ: 6ΜΜ1465ΧΘΨ-Φ7Γ] και ΔΑΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/18-6-2018 [ΑΔΑ: ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ]) καθώς και σχετικές αποφάσεις του τμήματος του ΣτΕ, χρησιμοποιούνται επιλεκτικά, ανάλογα με την οργανική μονάδα.

Αποτελεί «διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, να ορίζει διαζευκτικά τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ ή και να περιορίζει τις κατηγορίες και τους κλάδους από τους οποίους θα προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων, προκειμένου να επιτυγχάνεται κατά τρόπο αποτελεσματικό η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εν λόγω οργανικών μονάδων προς εξυπηρέτηση πρωτίστως του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα των υπαλλήλων για υπηρεσιακή εξέλιξη», και σε κάθε περίπτωση, η αξιοποίηση της εξαιρετικής διατύπωσης του άρθρου 97 περ. δ’ του Υ.Κ. δεν μπορεί να γίνεται αδιακρίτως και χωρίς τεκμηρίωση, η οποία θα προκύπτει είτε από το σώμα της πράξης είτε από τα στοιχεία του φακέλου».

Το παράδοξο με τον προτεινόμενο οργανισμό είναι ότι:

·                     υπάρχουν οργανικές μονάδες στις οποίες υπάρχει αιτιολόγηση, σύμφωνα με την οριζόμενη νομοθεσία, όπως π.χ. για το σύνολο σχεδόν των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, των Διευθύνσεων Οικονομικού και των  Διευθύνσεων Μεταφορών,

·                     υπάρχουν οργανικές μονάδες που γίνεται καταχρηστική χρήση του όρου «εν ελλείψει», ενδεικτικά αναφέρουμε τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης και Υποδομών που για όλες τις θέσεις ευθύνης αναφέρει γενικά «ΠΕ όλων των κλάδων και εν ελλείψει ΤΕ όλων των κλάδων» 

·                     υπάρχουν οργανικές μονάδες που ως αιτιολόγηση αναφέρουν «Υπηρετεί ήδη ως αναπληρωτής Προϊστάμενος υπάλληλος του κλάδου ΤΕ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ»

·                     υπάρχουν οργανικές μονάδες που ως αιτιολόγηση αναφέρουν «Επειδή στην κατηγορία Π.Ε. και κλάδο Διοικητικού - Οικονομικού περιλαμβάνονται πολλές ειδικότητες με πτυχία τα οποία δεν είναι αμιγώς οικονομικά (Φιλόλογοι, Γυμναστές, Φυσικοί κ.α) στην θέση αυτή να μπορεί να επιλεγεί εναλλακτικά και κατηγορία Τ.Ε. κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, με πτυχία οικονομικών ειδικοτήτων και ευρεία γνώση τόσο θεωρητικής όσο και πρακτικής λογιστικής», ενδεικτικά αναφέρουμε τις Διευθύνσεις Οικονομικού.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση σε επίπεδο Περιφέρειας για τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων, η απαίτηση της νομοθεσίας για τεκμηρίωση – αιτιολόγηση αξιοποιείται επιλεκτικά, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμούς για τις σκοπιμότητες που θέλει να εξυπηρετήσει η Περιφερειακή Αρχή, σκοπιμότητες που μόνο προβλήματα θα δημιουργήσουν τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και στην δυνατότητα υπηρεσιακής εξέλιξης των συναδέλφων.

 

Γ.2  ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Με το προτεινόμενο σχέδιο οργανισμού παραλείπονται κατηγορίες και κλάδοι υπαλλήλων που είχαν δικαίωμα να καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης σε οργανικές μονάδες μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα υφιστάμενοι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων είτε θα πρέπει να μετακινηθούν είτε να πάψουν να ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου.

 

Ενδεικτικό παράδειγμα 1: στο τμήμα Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. ενώ μέχρι σήμερα  μπορούσε και ήταν ως προϊστάμενος υπάλληλος ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδικότητας Γεωλόγων) με το προτεινόμενο σχέδιο δεν θα μπορεί αφού δεν υπάρχει η σχετική πρόβλεψη, όπως αντίστοιχα έχει γίνει σε άλλες οργανικές μονάδες.

 

Δ. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 241 του Ν.3852/2010 με τον οργανισμό καθορίζονται οι θέσεις του μονίμου προσωπικού κατά κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες και οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού - τεχνικού - βοηθητικού προσωπικού, που μπορεί να προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Στον προτεινόμενο οργανισμό δεν γίνεται κατανοητή η τήρηση της αναφερόμενης απαίτησης αφού οι θέσεις του προσωπικού όπως αποτυπώνονται στο κεφάλαιο «4.4.1 Θέσεις προσωπικού» σελίδα 62 του ΠΑ2 δεν περιλαμβάνει το πλήθος των θέσεων ανά κατηγορία και κλάδο (όπως έχει γίνει σε όλες τις προηγούμενες τροποποιήσεις) αλλά αναφέρει επαναλαμβανόμενα στοιχεία μη αντιληπτά. Πχ. Από τη γραμμή 14 έως 17 επαναλαμβάνεται «ΠΕ , ΤΕ , ΔΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ» που δεν υπάρχει ως κατηγορία, ή από την γραμμή 342 έως 353 επαναλαμβάνεται «ΠΕ, ΤΕ» που δεν υπάρχει ως κατηγορία ή στη γραμμή 618 «ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ), ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, Η ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ), ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ» που δεν υπάρχει ως κατηγορία

Επίσης με μία απλή σύγκριση με τον εν ισχύ Ο.Ε.Υ. διαπιστώνεται ότι λείπουν συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού, ενδεικτικά αναφέρουμε την κατηγορία ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων. Άραγε η ενδεικτική αυτή παράληψη δηλώνει τη βούληση της Περιφερειακής Αρχής για κατάργηση θέσεων;

Σε κάθε περίπτωση ο συγκεκριμένος πίνακας περιέχει πλήθος σφαλμάτων και θα πρέπει να αποσυρθεί.

Επισημαίνουμε για ακόμα μια φορά ότι οι θέσεις προσωπικού θα πρέπει να είναι κατανεμημένες ανά οργανική μονάδα με τις προβλεπόμενες κατηγορίες και κλάδους καθώς και τον αριθμό αυτών.

 

Ε.  ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄) στο άρθρο 241 αναφέρει με σαφήνεια το είδος των υπηρεσιακών μονάδων που διαρθρώνουν τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας των Περιφερειών. Ειδικότερα ως υπηρεσιακές μονάδες αναφέρονται: Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, αυτοτελείς Διευθύνσεις, Τμήματα, αυτοτελή Τμήματα, Γραφεία και αυτοτελή Γραφεία.

Στο προτεινόμενο οργανόγραμμα δημιουργούνται υπηρεσιακές μονάδες με τον τίτλο «Υποδιεύθυνση» (στη Διεύθυνση Προμηθειών ΠΔΕ και στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής ΠΔΕ), σε αντίθεση με τα οριζόμενα στην ανωτέρω αναφερόμενη διάταξη, γεγονός που δεν προκύπτει να επιτρέπεται από την ειδική διάταξη που αφορά τους οργανισμούς των Περιφερειών.

 

Ζ.ΕΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Με το προτεινόμενο σχέδιο ΟΕΥ υπάρχουν είτε σοβαρές ελλείψεις στις περιγραφόμενες αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων είτε υπάρχει σύγκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ των οργανικών μονάδων.

Ενδεικτικό παράδειγμα 1: δεν αναφέρεται η οργανική μονάδα που ως αρμοδιότητα έχει τις ταξινομήσεις, μεταβιβάσεις, διαγραφές και λοιπές διοικητικές ενέργειες που αφορούν τα ιδιωτικά μηχανήματα έργων.

Ενδεικτικό παράδειγμα 2: στο προτεινόμενο σχέδιο οργανισμού αναφέρεται ως αρμοδιότητα του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων (σελ 44, ΠΑ3) «η διαχείριση και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργων, που κατ’ αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια και ασκούνται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας», και από την διατύπωση προκύπτει αβίαστα ότι αφορά όλα τα οχήματα, επιβατικά – φορτηγά κλπ και παράλληλα ως αρμοδιότητα του τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και Κίνησης Οχημάτων (σελ 60, ΠΑ3) αναφέρεται «η συγκέντρωση, παρακολούθηση και διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που έχουν σχέση με τη λειτουργία και κίνηση των επιβατικών οχημάτων των υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλ/νίας ( καύσιμα, service, ανταλλακτικά, επισκευές κλπ)».

Ενδεικτικό παράδειγμα 3: στο προτεινόμενο σχέδιο οργανισμού δεν αναφέρεται ως αρμοδιότητα του τμήματος Πολιτικής Γης «η τήρηση αρχείου τίτλων Αναδασμού – Εποικισμού και αναπαραγωγή αντιγράφων» αρμοδιότητα που αποτυπώνεται μόνο στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Π.Ε. Αχαΐας (σελ 81, ΠΑ3)

 

Η. ΕΓΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

Με το προτεινόμενο σχέδιο οργανισμού καταγράφεται η απαξιωτική θέση της Περιφερειακής Αρχής απέναντι στον αγροτικό τομέα της Π.Ε. Ηλείας. Καταργεί το σύνολο των υφιστάμενων Περιφερειακών Γραφείων Αγροτικής Οικονομίας και τα αντικαθιστά μόνο με ένα τμήμα Αγροτικής Οικονομίας στην Αμαλιάδα, αγνοώντας ολόκληρο το νότιο τμήμα της Ηλείας. Για να γίνει αντιληπτός ο εμπαιγμός των αγροτών της Ηλείας με τη μέθοδο της σύγκρισης η Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας θα διαθέτει (και ορθώς)  6 τμήματα  Αγροτικής Οικονομίας και η Π.Ε Αχαΐας θα διαθέτει 4 τμήματα.  

 

                       

Θ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΖΛ

Βασικό μοτίβο στον προτεινόμενο οργανισμό είναι η δημιουργία Διευθύνσεων που αποτελούνται από μεμονωμένα τμήματα των τριών περιφερειακών ενοτήτων (παλαιά ή νέα) και μόνο, χωρίς καμία άλλη εσωτερική οργανωτική ή διοικητική αλλαγή που να δικαιολογεί την ανάγκη δημιουργίας τους, πλην αυτής από την δημιουργία νέων θέσεων ευθύνης.

Ενδεικτικό παράδειγμα η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, η Διεύθυνση Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης, η Διεύθυνση Αθλητισμού, Ολυμπισμού και Εθελοντισμού.

Δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό με ποιο τρόπο θα μπορεί να αντιμετωπισθεί π.χ. η σημερινή αδυναμία διαχειριστικού - οικονομικού έλεγχου των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, από τις ίδιες ακριβώς οργανικές μονάδες που ήδη υφίστανται και με μόνη αλλαγή της υπαγωγή τους σε άλλη Διεύθυνση. Θα μπορούσε όμως εάν προβλεπόταν η δημιουργία ενός τμήματος που θα είχε το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό και ως βασική αρμοδιότητα τον έλεγχο των ισολογισμών και των προϋπολογισμών κ.ο.κ., να δικαιολογηθεί η δημιουργία νέας Διεύθυνσης, γεγονός όμως που δεν προβλέπεται στον προτεινόμενο ΟΕΥ.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ασημακόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας

 Θεόδωρος Τσίπας

 

 

 

 

Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 5 Οκτώβρη στην Αμαλιάδα - 12 Οκτώβρη στον Πύργο

 


 

Παίρνουμε στα χέρια μας την υπεράσπιση της ζωής και της υγείας μας

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

5 Οκτώβρη στην Αμαλιάδα -  12 Οκτώβρη στον Πύργο


Την στιγμή που η Ηλεία βρίσκεται στο κόκκινο η κατάσταση στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας εξακολουθεί και παραμένει απαράδεκτη με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνθήκες επικίνδυνες για ασθενείς και προσωπικό. Οι υγειονομικοί συνεχίζουν να δίνουν παλικαρίσια μάχη παρά τις τεράστιες ελλείψεις, ενώ την ίδια ώρα το απαράδεκτο μέτρο της κυβέρνησης για αναστολές εργασίας δημιουργεί επιπλέον προβλήματα.
Οι ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ είναι τεράστιες! Αντί να στηρίξει το δημόσιο σύστημα Υγείας, αντί να υποχρεώσει τους εργοδότες να πάρουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, αντί να ενισχύσει το λαϊκό εισόδημα των αυτοαπασχολούμενων και των φτωχών αγροτών της περιοχής μας, αλλά και τους πυρόπληκτους, συνεχίζει να αναγάγει την προστασία της υγείας αποκλειστικά στην ατομική ευθύνη του λαού μας.

Μετατρέπει το εμβόλιο από ανάγκη, δικαίωμα και όπλο της επιστήμης, σε μέσο διαίρεσης των εργαζομένων, εκβιασμών, επίθεσης στα εργασιακά δικαιώματα, με απαράδεκτες αναστολές εργασίας, αλλά και ευκαιρία για τους ιδιωτικούς ομίλους να αυξήσουν την πελατεία τους.
Από την 1η Σεπτεμβρίου η δημόσια υγεία έχει στερηθεί τις υπηρεσίες 7.000 υγειονομικών. Με πρόσχημα την αναστολή εργασίας υγειονομικών τορπιλίζουν την λειτουργία του ΕΣΥ στη πιο κρίσιμη χρονική στιγμή. Τα επιχειρησιακά σχέδια που εφαρμόζουν για την κάλυψη των κενών που δημιουργήθηκαν με την εκδίωξη των εργαζομένων είναι οι συγχωνεύσεις, οι καταργήσεις κλινικών και υπηρεσιών, ιδιωτικοποιήσεις.

Οι εναπομείναντες εργαζόμενοι ξεπέρασαν τα όριά τους. Περικόπηκε κάθε είδους άδεια, δουλεύουν νυχθημερόν χωρίς ρεπό, μετακινούνται από τμήμα σε τμήμα να καλύψουν τα κενά. Γίνονται ανεξέλεγκτες μετακινήσεις προσωπικού από Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας προς άλλα Νοσοκομεία με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των συναδέλφων και την συρρίκνωση Υγειονομικών Μονάδων. Η Νοσηλευτική Μονάδα της Αμαλιάδας κατάντησε περιφερειακό ιατρείο και η
περιοχή της βόρειας Ηλείας έχασε ένα πολύτιμο νοσοκομείο που ομολογουμένως σώζει ζωές.

Συνάδελφοι Συναδέλφισσες

Στην σύσκεψη φορέων που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15-09-21 έξω από το Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου διαπιστώθηκαν όλα τα παραπάνω αλλά και μέσα από τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των φορέων διαπιστώθηκε η διαλυτική κατάσταση της υγείας στον Νομό, στα Νοσοκομεία Πύργου και Αμαλιάδας όσο και στα Κέντρα Υγείας. Δεν ανεχόμαστε άλλο αυτή την κατάσταση!
Τώρα είναι ανάγκη να οργανώσουμε τον αγώνα μας για την υπεράσπιση της ζωής και της υγείας μας, των δικαιωμάτων μας.

Στην σύσκεψη αποφασίστηκε από όλους του φορείς ομόφωνα:
•Στις 28 Σεπτέμβρη παράσταση διαμαρτυρίας στον διοικητή του Γ.Ν Πύργου και ώρα 10:00 πμ.
Στις 5 Οκτώβρη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των φορέων για την Υγεία στην πόλη της Αμαλιάδας, στη κεντρική πλατεία (Αγ. Αθανασίου) και ώρα 18:30.

•Στις 12 Οκτώβρη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των φορέων για την Υγεία στην πόλη του Πύργου, στην Κεντρική Πλατεία και ώρα 18:30.

Καλούμε όλα τα σωματεία, όλους τους μαζικούς φορείς του Νομού μας να συμμετάσχουν μαζικά στις κινηματικές δράσεις που αποφασίστηκαν στην σύσκεψη των φορέων με θέμα την υγεία στον νομό μας με βασικά αιτήματα:

•Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Μονιμοποίηση χωρίς όρους και προϋποθέσεις όλων των επικουρικών και συμβασιούχων.

•Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στις δημόσιες δομές υγείας. Διορισμό με κατεπείγουσες διαδικασίες με έλεγχο μόνο των τυπικών προσόντων ΟΛΩΝ των υποψήφιων γιατρών για τις μόνιμες θέσεις που έχουν προκηρυχθεί στις Νοσηλευτικές Μονάδες Πύργου, Αμαλιάδας και Κρεστένων, στα Κέντρα Υγείας και στα Αγροτικά Ιατρεία στο νομό.

•Κατάργηση του μέτρου και των ποινών της διαθεσιμότητας στους υγειονομικούς.
•Να επιστρέψουν στη δουλειά οι συνάδελφοι μας που είναι σε αναστολή.
•Όχι στο κλείσιμο, συγχωνεύσεις ή αλλαγή χαρακτήρα νοσοκομείων στο Νομό μας.
•Μαζικός,δημόσιος και δωρεάν εμβολιασμός για όλους, με στελέχωση των εμβολιαστικών κέντρων, με συνεχή ενημέρωση των εργαζόμενων για να καταπολεμηθούν διάφορες αντιεπιστημονικές, σκοταδιστικές θεωρίες, με πλήρη προληπτικό έλεγχο και παρακολούθηση των εμβολιασμένων, με αξιοποίηση όλων των ασφαλών εμβολίων και φαρμάκων.

•Επαναλειτουργία άμεσα του νοσοκομείου “Νοσημάτων Θώρακος” με λεφτά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Να εξοπλιστεί με σύγχρονα μηχανήματα και μονάδες ΜΕΘ. Να στελεχωθεί με μόνιμο και πλήρους απασχόλησης εξειδικευμένο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. Να αποτελέσει σήμερα νοσοκομείο αναφοράς για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

•Άμεση δημιουργία νέων κλινών ΜΕΘ που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της περιοχής με βάση και τις προδιαγραφές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

•Εφαρμογή μέτρων προστασίας της Υγείας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ σε όλους τους εργαζομένους με αποκλειστική επιβάρυνση του κράτους και των εργοδοτών.

•Άμεση υλοποίηση μέτρων για την ασφαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Τώρα να εξασφαλιστούν
κατάλληλες αίθουσες, να αραιώσουν οι μαθητές στις τάξεις, να εξασφαλιστεί η καθαριότητα στα σχολεία, να γίνουν προσλήψεις εκπαιδευτικών με βάση τα πραγματικά κενά και τις ανάγκες


Οι φορείς:

1. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

3. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

4. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

5. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ

6. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΥΡΓΟΥ, ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΖΑΧΑΡΩΣ

7. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

8.ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

9. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΠΥΡΓΟΥ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

10.ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ ΠΥΡΓΟΥ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

11. ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

12. ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΥΡΓΟΥ μέλος της ΟΓΕ

13.ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

14. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

15.ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

16. ΕΔΟΠ ΔΕΗ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

17. ΕΛΜΕ ΗΛΕΙΑΣ 18. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ