Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024

ΟΣΥΑΠΕ: Για την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων Περιφερειών.

 

                                            Αθήνα    29/2/2024  

                                          Αριθμ. Πρωτ.: 51

 

Προς

    Υπουργείο Εσωτερικών

   -κα Υπουργό

-1ο ΕΙΣΕΠ

   -Δ/νση Προσωπικού Τ.Α

 

Θέμα: Για την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων Περιφερειών.

 

Όπως γνωρίζετε εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των Προϊσταμένων των Γενικών Δ/νσεων αρκετών Περιφερειών.

Οι μεγάλες καθυστερήσεις στο ΕΙΣΕΠ που έρχονται σε συνέχεια προγενέστερων καθυστερήσεων μέχρι να κατατεθούν τα σχετικά αιτήματα από τις Περιφερειακές Αρχές και να εκδοθούν οι προκηρύξεις από τον υπουργό Εσωτερικών, έχουν οδηγήσει στο να λειτουργούν οι υπηρεσίες με αναπληρώσεις για περισσότερα από 15 χρόνια. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι ακόμα και σήμερα να ολοκληρώνονταν οι διαδικασίες για την επιλογή των Γενικών ο χρόνος αυτός θα είναι αρκετά μεγαλύτερος για τους προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων, γεγονός που ενισχύει το καθεστώς των αναθέσεων, των αυθαίρετων αναπληρώσεων και της επιβολής κάθε είδους σκοπιμοτήτων.

Ανάμεσα στις Περιφέρειες που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες είναι και οι παρακάτω προκηρύξεις αρμοδιότητάς σας:

  1. Η υπ. αριθ. 57616/1-9-2022 για την Περιφέρεια Αττικής
  2. Η υπ. αριθ. 1840/27-12-2021για την Περιφέρεια Πελοποννήσου
  3. Η υπ. αριθ. 35442/19-9-2022 για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για την οποία με την  37760/19-5-2021 υπουργική απόφαση λόγω αλλαγής των δεδομένων, μετά από τη μεγάλη καθυστέρηση που σημειώθηκε καταργήθηκε η υπ’ αριθ. 2916/9-1-2019 προηγούμενη.

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

ΟΣΥΑΠΕ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους μετά από συνεργασία με την δικηγόρο της ΑΔΕΔΥ, ότι αναφορικά με ερώτημα που «κυκλοφορεί», για το εάν η προκήρυξη της συγκεκριμένης «απεργίας – αποχής από τη στοχοθεσία – αξιολόγηση» της ΑΔΕΔΥ  καλύπτει και τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση της «αξιολόγησης-στοχοθεσίας» του 2023  :

       Η διατύπωση που εμπεριέχεται «Από την κοινοποίηση της παρούσας και στα χρονικά διαστήματα που προβλέπονται μέχρι και την λήξη της Αξιολογικής Περιόδου 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-27 ν.4940/2022…» σημαίνει ότι η συγκεκριμένη προκήρυξη της συγκεκριμένης «απεργίας – αποχής από τη στοχοθεσία – αξιολόγηση» και για όσο διάστημα είναι σε ισχύ, καλύπτει όλες τις διαδικασίες που αφορούν την «αξιολόγηση-στοχοθεσία» τις οποίες θα κληθούν να υλοποιήσουν οι υπάλληλοι εντός του έτους 2024, είτε αυτές αφορούν το 2023, είτε το 2024.

Για το ζήτημα αυτό έχουν ήδη ενημερωθεί, όλα τα μέλη του Γ.Σ. της ΟΣΥΑΠΕ, καθώς και οι πρόεδροι των πρωτοβάθμιων συλλόγων.

Η μαζική συμμετοχή μας στην απεργία-αποχή για τον  αντιδραστικό νόμο της στοχοθεσίας - αξιολόγησης , είναι η καλύτερη  απάντηση στην τρομοκρατία και στις σκόπιμες παρερμηνίες και αποτελεί τη μόνη διασφάλιση του αγώνα μας.

 

Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024

Ιδιοκτησιακό καθεστώς Διοικητηρίου Π.Ε. Ηλείας

 


 

Πύργος 22-2-2024

 

Αριθ. Πρωτ.: 574

ΠΡΟΣ:

1.    Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

email: grafeio.pde@pde.gov.gr

2.    Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας

email:  n.korovessis@pde.gov.gr

3.    Εκτελεστικό Γραμματέα

email:  g.syrmos@pde.gov.gr

 

 

ΘΕΜΑ :

Ιδιοκτησιακό καθεστώς Διοικητηρίου Π.Ε. Ηλείας

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2218/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του Ν. 4797/2021, δίνεται η δυνατότητα στην Περιφέρεια να υποβάλλει αίτημα στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών συνοδευόμενο, από Πίνακα Οριζοντίου ιδιοκτησίας και Κατανομής Δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 (Α' 4), με τον οποίο, να κατανέμονται οι χώροι και οι λειτουργικές δαπάνες στις συστεγαζόμενες υπηρεσίες, προκειμένου το κτίριο του Διοικητηρίου να παραχωρηθεί δωρεάν κατά κυριότητα για την στέγαση των υπηρεσιών της Περιφέρειας.

Όπως είναι γνωστό η κυριότητα του κτιρίου του Διοικητηρίου που στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Π.Ε. Ηλείας αποτελεί αντικείμενο δικαστικής διεκδίκησης από το Υπουργείο Οικονομικών.

Με την αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΑΗ/65402/285/28-2-2023 σύμβαση (ΚΗΜΔΗΣ: 23SYMV012204624 2023-02-28), ποσού 37.100,00 € με ΦΠΑ, ανατέθηκε η έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών, η οποία έχει υλοποιηθεί στο σύνολό της, σύμφωνα με  το 01994Γ/2023 χρηματικό ένταλμα (ΚΗΜΔΗΣ: 23PAY013976830 2023-12-15).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε να προβείτε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, προκειμένου να περιέλθει η κυριότητα των χώρων που στεγάζονται οι Υπηρεσίες μας στο φυσικό τους ιδιοκτήτη.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Ασημακόπουλος

       Ο Γεν. Γραμματέας

 

       Θεόδωρος Τσίπας