Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Υλοποίηση εντολών μετακίνησης έτους 2015
                                                                                                   Πύργος 28-11-2014      
                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 39 

                                                                                                          

Προς:            1) Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
 fax: 2613-613532
2) Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
Ενταύθα
3) Εκτελεστική Γραμματέα Π.Δ.Ε.
fax: 2613-613533
4) Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
 fax: 2610-490150
Κοιν.: Διευθύνσεις Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
ΘΕΜΑ:        Υλοποίηση εντολών μετακίνησης έτους 2015

Όπως σας είναι γνωστό το προσωπικό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει αποδυναμωθεί δραματικά και  λιγότεροι συνάδελφοι καλούνται να καλύψουν τις ίδιες και ίσως περισσότερες υπηρεσιακές ανάγκες που λόγω της φύσης του αντικειμένου τους (μηχανικοί, γεωπόνοι, επόπτες κλπ)  τις περισσότερες φορές είναι εκτός έδρας της υπηρεσίας τους.
Με το άρθρο 9 του Ν. 3833/2010 περιορίσθηκε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ έτος και κατά μήνα ημερών εκτός έδρας σε εξήντα (60) ημέρες και με την δυνατότητα υπέρβασης τις είκοσι (20) ημέρες κατ’ έτος.  Το πλήθος των εντολών μετακίνησης για εκτέλεση εκτός έδρας υπηρεσίας κατά μήνα  διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και αρκετές φορές με την επίκληση της υπέρβασης του ορίου των πέντε ημερών συνάδελφοι για να ανταποκριθούν στις υπηρεσιακές ανάγκες μετακινούνται χωρίς την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης.
Επίσης σας είναι γνωστό ότι καθημερινά λεηλατείται το εισόδημα του έλληνα εργαζόμενου και η στοιχειώδης ηθική επιβάλει να προστατευτεί ο εργαζόμενος και να του αποδίδονται αυτά που του αναλογούν και στο χρόνο που πρέπει.
Έχει διαπιστωθεί τα προηγούμενα χρόνια ευρέως το φαινόμενο, με την αιτιολογία της μη υπάρξεως πίστωσης τους πρώτους μήνες κάθε έτους, να μη αποδίδεται στους συναδέλφους η αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους, παρόλο που η Περιφέρεια ασκεί κανονικά όλες τις αρμοδιότητές της (επιβλέψεις, αυτοψίες, κλιμάκια, ελέγχους κλπ) καθώς και το φαινόμενο μεμονωμένες Διευθύνσεις να θεωρούν ότι ο μέγιστος αριθμός εντολών για μετακινήσεις εκτός έδρας κάθε μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε ημέρες.
Επειδή αυτή η κατάσταση όπως αντιλαμβάνεστε δεν μπορεί να συνεχιστεί, θα πρέπει έγκαιρα να προχωρήσετε σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για την αντιμετώπισή του, όπως:
 • Έκδοση απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον καθορισμό του ανωτάτου ορίου  εκτός έδρας ημερών πριν το τέλος του 2014
 •  Έκδοση των πράξεων διάθεσης - ανάληψης  πιστώσεων για τα οδοιπορικά έξοδα του συνόλου των Υπηρεσιών, με ημερομηνία έκδοσης και κοινοποίησης την 2-1-2015.
 • Έκδοση εγκυκλίου από την πλευρά σας που να διευκρινίζει στις Διευθύνσεις ότι το μηνιαίο πλήθος των εντολών μετακίνησης καθορίζεται από τις ανάγκες των υπηρεσιών τους.

Πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε, μέσα στις δύσκολες συνθήκες  που έχουν διαμορφωθεί, να διαφυλάξουμε τόσο την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών μας, όσο και την αξιοπρέπεια των συναδέλφων.
Παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Μικέλης
Ο Γεν. Γραμματέας

Ανδρέας Ασημακόπουλος

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Δημόσιο: Ποιοι υπάλληλοι γλιτώνουν την αυτοδίκαιη αργία

Δεν θα τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία δημόσιοι υπάλληλοι εφόσον τους έχει επιβληθεί από τη Δικαιοσύνη ποινή φυλάκισης ως δυο ετών με αναστολή ή με μετατροπή της σε χρηματικό πρόστιμο.
Η πρόβλεψη αυτή, η οποία στηρίζεται σε γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), θα εφαρμοστεί στη δημόσια διοίκηση, καθώς το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης την αποδέχθηκε.
Έτσι, δεν θα «βγαίνουν» εκτός υπηρεσίας υπάλληλοι σε υπουργεία, εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αλλά και σε δήμους που έχουν καταδικασθεί με μικρές ποινές από τα δικαστήρια.
Με έγγραφό του το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ενημέρωσε ήδη τα υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για τη γνωμοδότηση του Ε' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (υπ' αριθ. 391/2013), αναφορικά με την αυτοδίκαιη αργία για δημοσίους υπαλλήλους. Τους καλεί να το κοινοποιήσουν στις υπηρεσίες που εποπτεύουν ώστε να εφαρμοστεί αυτή η ρύθμιση.
Πάντως πηγές του υπουργείου διευκρίνιζαν ότι δεν αίρεται η διαδικασία για την αυτοδίκαιη αργία μέσω του πειθαρχικού ελέγχου.
Όπως επεσήμανε στο «Βήμα» ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Θεόδωρος Λιβάνιος -ο οποίος υπογράφει το έγγραφο που εστάλη προς τους φορείς-, αφορά κυρίως υποθέσεις δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι βρίσκονται σε «μετωπικές» υπηρεσίες στον δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένων και των δήμων, όπως μηχανικοί έργων, υπεύθυνοι οδοστρώματος, εργοδηγοί κ.ά., εναντίον των οποίων ασκούνται, εκ της θέσεώς τους, μηνύσεις. Όπως σημειώνει, δημόσιοι υπάλληλοι σε τέτοιες περιπτώσεις φτάνουν στα δικαστήρια και τους επιβάλλονται μικρές ποινές, μέχρι διετούς φυλάκισης με αναστολή.
Στη γνωμοδότηση του Ε' Τμήματος του ΝΣΚ για την αυτοδίκαιη αργία, σύμφωνα με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, αναφέρεται ότι: σε περίπτωση καταδίκης δημοσίου υπαλλήλου σε στερητική της ελευθερίας ποινή η οποία δεν επιφέρει πραγματική απώλεια της προσωπικής του ελευθερίας λόγω αναστολής εκτέλεσης της εν λόγω ποινής ή λόγω μετατροπής της σε χρηματική και καταβολής του σχετικού ποσού ή λόγω άσκησης έφεσης κατά της οικείας ποινικής απόφασης με ανασταλτικό αποτέλεσμα ή τέλος λόγω παραγραφής της ποινής κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 4043/2012 ο ανωτέρω υπάλληλος δεν περιέρχεται σε κατάσταση αυτοδίκαιης αργίας κατά το άρθρο 103 παρ. 1 περ. α του ΥΚ όπως το άρθρο αυτό ισχύει.

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

ΟΣΥΑΠΕ: Αξιολόγηση δομών στις ΠεριφέρειεςΟ.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Κηφισίας 125-127 – 4ος όροφος

            Αθήνα 19/11/2014

Προς:      κ.κ. Περιφερειάρχες
ΕΝ.Π.Ε.
 Κοιν:     Υπουργείο Εσωτερικών

ΘΕΜΑ : “Αξιολόγηση δομών στις Περιφέρειες”
            Με την προσχηματική επίκληση της κοινωνικής ευημερίας ο Υπουργός Εσωτερικών καλεί τους Περιφερειάρχες της χώρας εντός 15 ημερών να προχωρήσουν στην αξιολόγηση των δομών τους.
            Αγνοεί προκλητικά το γεγονός ότι για την φτώχεια των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων ευθύνονται οι πολιτικές, που οι ίδιοι έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, με τις κατευθύνσεις και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ για λογαριασμό των συμφερόντων που λυμαίνονται τον πλούτο της χώρας.
            Το Υπουργείο Εσωτερικών αγνοεί ότι :
1.      Οι οργανισμοί των αιρετών Περιφερειών είναι πρόσφατοι, διανύουν μόλις το τέταρτο έτος και σε σχέση με τους αντίστοιχους οργανισμούς των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων έχουν μείωση των οργανικών τους μονάδων περίπου κατά 50 %, παρόλο που μεταφέρθηκαν σε αυτές και αρμοδιότητες από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
2.      Το προσωπικό που υπηρετεί στις Περιφέρειες της χώρας έχει μειωθεί περίπου κατά 30 % μέχρι σήμερα, ως αποτέλεσμα των πολιτικών διάλυσης και απαξίωσης των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα με τις διαθεσιμότητες, την κινητικότητα, τις εφεδρείες, τις απολύσεις, την ουσιαστική απαγόρευση των προσλήψεων, την εξώθηση σε συνταξιοδότηση λόγω του αβέβαιου ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού τοπίου.
3.      Η αξιολόγηση των δομών και οι τροποποιήσεις των Οργανισμών αποτελούν αποκλειστικό δικαίωμα των Περιφερειακών Αρχών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί συνταγματική επιταγή και η όποια τροποποίηση Οργανισμού αποτελεί εσωτερική διοικητική διαδικασία της κάθε Περιφέρειας.

            Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι αιρετοί εκπρόσωποι των Περιφερειών θα αρνηθούν να γίνουν συνένοχοι στη διάλυση των οργανισμών τους σύμφωνα με προτεινόμενα “πρότυπα – υποδείγματα προσαρμογής των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)” , που έχει ήδη δρομολογηθεί από τους εκπροσώπους της εφαρμοζόμενης κυβερνητικής πολιτικής και θα απαιτήσουν συντεταγμένα αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, στελέχωση των υπηρεσιών , διασφάλιση των αρμοδιοτήτων τους, διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών τους.
        κ.κ. Περιφερειάρχες,
      σας καλούμε να μην αποστείλετε κανένα στοιχείο και να μην συμμετάσχετε σε καμία καθ΄ υπόδειξη “αξιολόγηση”.
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος


Αλκης Ζαβερδινός
Ο Οργανωτικός Γραμματέας


Στέργιος Ηλιόπουλος

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τις άδειες των δημόσιων υπαλλήλων

Με εγκύκλιο του, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης κάνει γνωστή τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το θέμα των κανονικών αδειών των δημόσιων υπαλλήλων, για το δικαίωμα να πάρουν κανονική άδεια, σε περίπτωση πολύμηνης χρήσης άλλων αδειών εντός του ημερολογιακού έτους, όπως άδεια μητρότητας, αναρρωτική που σχετίζεται με την κύηση ή και την ανατροφή τέκνου. Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αναφέρει:

Θέμα: Ενημέρωση για την έκδοση της υπ' αριθ. 167/2014 γνωμοδότησης του Ε Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με θέματα αδειών
Με την παρούσα θέτουμε υπόψη σας ότι η υπ' αριθ. 167/2014 γνωμοδότηση του Ε Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικά με θέματα αδειών, έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της για τη Διοίκηση.
Σημειώνεται ότι με το υπ' αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/734/26498/14.10.2013 ερώτημα, η Υπηρεσία μας ζήτησε από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να γνωμοδοτήσει σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 48 του Υπαλληλικού Κώδικα σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 52 και 53 του Υπαλληλικού Κώδικα, και ειδικότερα σχετικά με το δικαίωμα κανονικής αδείας σε περίπτωση πολύμηνης χρήσης άλλων αδειών εντός του ημερολογιακού έτους, και συγκεκριμένα άδειας μητρότητας, αναρρωτικής που σχετίζεται με την κύηση ή/και ανατροφής τέκνου.
Το Ε' Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδότησε ομόφωνα ότι το χρονικό διάστημα της άδειας μητρότητας και της αναρρωτικής άδειας που οφείλεται στην κύηση καθώς και της άδειας ανατροφής τέκνου αποτελούν χρόνο πραγματικής υπηρεσίας του δημοσίου υπαλλήλου για τη λήψη της ετήσιας κανονικής άδειάς του. Η λήψη εντός συγκεκριμένου έτους άδειας μητρότητας ή αναρρωτικής άδειας που σχετίζεται με την κύηση δεν αποστερεί από την ενδιαφερόμενη δημόσια υπάλληλο το δικαίωμα να λάβει την ετήσια κανονική άδειά της, η οποία, αν δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο να της χορηγηθεί εντός του έτους αυτού, πρέπει να της παρασχεθεί εντός του επόμενου έτους.
Ωστόσο παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του ΝΣΚ το ζήτημα αν η λήψη της εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου εντός συγκεκριμένου έτους κατά τρόπον ώστε η εξάντληση της διάρκειας της άδειας αυτής να μην αφήνει χρονικό περιθώριο χορήγησης στο δημόσιο υπάλληλο της ετήσιας κανονικής άδειας που δικαιούται εντός του ιδίου έτους επιφέρει απώλεια του δικαιώματος λήψης της κανονικής αυτής άδειας κατά το μέρος που δεν ασκήθηκε εντός του εν λόγω έτους ή αντιθέτως δημιουργεί υποχρέωση στην υπηρεσία να χορηγήσει την άδεια αυτή εντός του επόμενου ημερολογιακού έτους.
Το πλήρες κείμενο της ως άνω γνωμοδότησης είναι αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους www.nsk.gr.
Τα Υπουργεία παρακαλούνται όπως κοινοποιήσουν την παρούσα στα ν.π.δ.δ. που εποπτεύουν καθώς επίσης οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που εμπίπτουν στη χωρική τους αρμοδιότητα.
Ο Γενικός Γραμματέας
Θ. Λιβάνιος

Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

Αναφορά στους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος για τον σκουπιδότοπο της ΑΓΡΟΤΕΚ
Πύργος 10-11-2014
Αρ. Πρωτ.:37_


Προς:
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Λεωφ. Κηφισίας 1-3 Τ.Κ. 115 23
(υπόψη Κοτίνη Γεωργία
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Νοτίου Ελλάδος email:  g.kotini@prv.ypeka.gr)
Κοιν.:
 1. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
 2. Δήμαρχο Πύργου
 3. Εισαγγελέα Πύργου
 4. Μ.Μ.Ε.

Στην πόλη του Πύργου συντελείται ένα περιβαλλοντικό έγκλημα που έχει σχέση με την διαχείριση των αστικών απορριμμάτων και βιάζει καθημερινά το φυσικό μας πλούτο, υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής μας, θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία,  προσβάλει την ιστορικότητα της περιοχής, αμαυρώνει την αξιοπρέπεια χιλιάδων κατοίκων.
Σε χώρο ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου Πύργου που του είχε παραχωρηθεί από το Υπουργείο Γεωργίας με την υπ΄ αριθ. 123321/14-9-1995 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Πύργου στον τόμο 5 αριθ. 2150/15-9-1995, μετά την κατάργηση του Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, ο Δήμος Πύργου συγκεντρώνει τα αστικά απορρίμματα όλης της περιοχής, χωρίς καμία περιβαλλοντική αδειοδότηση και αγνοώντας προκλητικά ότι:
 1. Ο χώρος γειτνιάζει με το Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, τη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας, αθλητικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνικές, κτηνοτροφικές και αγροτικές μονάδες, με ότι αυτό συνεπάγεται για εργαζόμενους, νοσηλευόμενους, επισκέπτες, παραγόμενα προϊόντα.
 2. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τα στραγγίδια των απορριμμάτων, σε μια περιοχή που αναπτύσσεται αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα, με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα και συχνά πλημμυρικά φαινόμενα. Είναι γνωστή η περίπτωση του Νοσοκομείου Πύργου που λόγω των πλημμυρών τέθηκε για αρκετό χρονικό διάστημα εκτός λειτουργίας και με υψηλό κόστος για την αποκατάσταση των βλαβών.
 3. Η έντονη δυσοσμία που έχει αναπτυχθεί από τους χιλιάδες τόνους των απορριμμάτων, που έχουν εκεί μεταφερθεί χωρίς απολύτως καμία πρόβλεψη και η ανάπτυξη χιλιάδων τρωκτικών και εντόμων καθιστά προβληματική την παροχή εργασίας των εκατοντάδων εργαζομένων της εκεί περιοχής, θέτοντας τους και σε άμεσο κίνδυνο από την ανάπτυξη μολυσματικών ασθενειών.
 4. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη πυρασφάλειας σε ένα χώρο που απέχει μόλις 30 m από την μεγαλύτερη νοσηλευτική μονάδα του Νομού Ηλείας και είναι εντός των ορίων της πόλης του Πύργου.

Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούμε άμεσα να προβείτε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περιβαλλοντική νομοθεσία, με στόχο την άμεση απαγόρευση νέας εναπόθεσης απορριμμάτων στο χώρο της ΑΓΡΟΤΕΚ με οποιαδήποτε δικαιολογία και την άμεση απομάκρυνση αυτών που ήδη έχουν τοποθετηθεί υποχρεώνοντας το Δήμο να εφαρμόσει την ΚΥΑ με αριθμ. 49598/3924/14 (ΦΕΚ 2855 Β/23-10-2014) που αφορά την διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Πύργου Π.Ε. Ηλείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, με την παράλληλη ενημέρωσή μας.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος


Χαράλαμπος Μικέλης
Ο Γενικός Γραμματέας


Ανδρέας Ασημακόπουλος

Συνημμένα:
 1. Φωτογραφικό Υλικό
 2. ΦΕΚ 2855 Β/23-10-2014
 3. Σύνδεσμοι Ηλεκτρονικών Δημοσιευμάτων

Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

Αξιολόγηση δομών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β' βαθμού

Το θέμα της αξιολόγησης των δομών των Αιρετών Περιφερειών επαναφέρει το Υπουργείο Εσωτερικών που ζητεί από τους φορείς μέχρι τις 15 Νοεμβρίου να έχουν στείλει στοιχεία σύμφωνα με τον πρότυπο Οδηγό προσαρμογής των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας που τους κοινοποιεί.
Αναλυτικά αναφέρει:
ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση δομών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β' βαθμού»

Η μεταρρύθμιση που επετεύχθη μέσω του προγράμματος «Καλλικράτης» (ν.3852/2010), θεμελίωσε, ομολογουμένως, μια νέα αρχιτεκτονική για την τοπική αυτοδιοίκηση. Από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή όμως το πρόγραμμα «Καλλικράτης» έως σήμερα η μορφή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την οργάνωση και λειτουργία των ΟΤΑ έχει αλλάξει, κατόπιν πληθώρας νομοθετημάτων, είτε συστηματικού, είτε αποσπασματικού χαρακτήρα που επέφεραν σημαντικές αλλαγές.
Στην προσπάθεια περαιτέρω προαγωγής της κοινωνικής ευημερίας και της συνοχής του κοινωνικού ιστού της χώρας η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Στο πνεύμα αυτό, κρίνεται σκόπιμη η επαναξιολόγηση των δομών των ΟΤΑ Β' Βαθμού, προκειμένου να οδηγήσουν στην τροποποίηση των οικείων οργανισμών τους, με γνώμονα τον εξορθολογισμό στη διάρθρωση των οργανωτικών τους δομών, τη μέγιστη αξιοποίηση του υπηρετούντος προσωπικού και τη βέλτιστη διαχείριση των πόρων.
Κατά συνέπεια, κύριο ζητούμενο της σχετικής διαδικασίας είναι: α) η αξιολόγηση των δομών, μέσω της επικαιροποίησης των υφιστάμενων οργανισμών σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, β) η καταγραφή του υφιστάμενου προσωπικού, γ) η εκτίμηση των αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδοτήσεων σε χρονικό ορίζοντα τριών (3) ετών και δ) η εκτίμηση αναγκών στελέχωσης σε χρονικό ορίζοντα τριών (3) ετών. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω διαδικασία αξιολόγησης δεν συνδυάζεται σε καμία περίπτωση με απόλυση υπαλλήλων ή περιορισμό οποιουδήποτε δικαιώματος τους. Αντίθετα, αποσκοπεί στην αρτιότερη και ορθολογικότερη οργάνωση των Περιφερειών, προκειμένου να μπορέσουν μέσα από το νέο ΕΣΠΑ να αντλήσουν πόρους, οι δε Περιφερειάρχες, οι οποίοι έχουν μπροστά τους μια ολόκληρη θητεία να έχουν στη διάθεση τους ένα σύγχρονο διοικητικό μοντέλο που θα αποτελέσει βασικό εργαλείο στο έργο τους.
Προς υποβοήθηση και διευκόλυνση των Υπηρεσιών σας, αποστέλλεται συνημμένα πρότυπο Οδηγού προσαρμογής των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, το οποίο θα πρέπει να αποσταλεί συμπληρωμένο στην Υπηρεσία μας, συνοδευόμενο από τυχόν σχόλια του φορέα σας το αργότερο έως τη 15η Νοεμβρίου 2014.
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στον οποίο κοινοποιείται τον παρόν, παρακαλείται να μεριμνήσει για την αποστολή των αιτηθέντων στοιχείων στο Υπουργείο Εσωτερικών στην ανωτέρω προθεσμία.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΑΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγή
1 Μέρος Α : Αξιολόγηση των δομών της Περιφέρειας
1.1 Εισαγωγή
1.2 Αποτύπωση - Αξιολόγηση της οργανωτικής δομής
1.3 Αποτύπωση - Αξιολόγηση της στελέχωσης της Περιφέρειας
1.4 Αποτύπωση - Αξιολόγηση της οργάνωσης και στελέχωσης των Νομικών προσώπων
2 Μέρος Β : Σχέδιο αναδιοργάνωσης και στελέχωσης των δομών της Περιφέρειας
2.1 Πρόταση για το νέο οργανόγραμμα της Περιφέρειας
2.2 Σχέδιο στελέχωσης των περιφερειακών ενοτήτων

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για το επίδομα μεταπτυχιακού και μεταπτυχιακού

Εγκύκλιος εκδόθηκε από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την αναγνώριση μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων υπαλλήλων και βαθμολογική, μισθολογική κατάταξή τους αλλά και για το επίδομα που θα λαμβάνουν οι δικαιούχοι.
Δεκτή έγινε από τα αρμόδια όργανα των υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη υπαλλήλων, οι οποίοι υπέβαλλαν αιτήσεις αναγνώρισης από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της συνάφειας του διδακτορικού τους διπλώματος ή του μεταπτυχιακού τους τίτλου σπουδών σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης ισχύος του Ν. 4024/2011, αλλά η σχετική απόφαση εκδόθηκε μεταγενέστερα.
Όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στις ανωτέρω περιπτώσεις, δηλαδή όταν η σχετική απόφαση αναγνώρισης εκδόθηκε μεταγενέστερα της έναρξης ισχύος του νόμου (1/12011), δηλαδή μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου 4024/2011, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του προϊσχύσαντος Ν.3205/2003.
Προστίθεται δε στην εγκύκλιο ότι ως εκ τούτου η καταβολή του επιδόματος (μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και διδακτορικών διπλωμάτων) ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση ή συνάφειά τους. 
ΠΗΓΗ: http://syllogosmessinias.blogspot.gr/ 

Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ


 

Πύργος 22-10-2014      


Αριθ. Πρωτ.: 30 
Προς:
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. ΗλείαςΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ο θεσμός του Β΄ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης θεωρούμε ότι την πενταετία της θητείας σας θα αντιμετωπίσει τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Προκλήσεις που θα έχουν να κάνουν με την κατανόηση της ανάγκης ύπαρξής του στην κοινωνία, την καθοριστική συμβολή του στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας, στην αυτόνομη πολιτική και διοικητική λειτουργία  του θεσμού, στην διατήρηση των αρμοδιοτήτων της, στην υποστελέχωση των υπηρεσιών, στην υποχρηματοδότηση της.
Φυσικός σας σύμμαχος σε αυτόν τον αγώνα είναι εξ΄ ορισμού, το σύνολο των εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας και κατά επέκταση της Περιφέρειας που δυστυχώς από τις επιβαλλόμενες πολιτικές έχει αποδεκατιστεί αριθμητικά, ψυχικά, οικονομικά και κοινωνικά. Οι φερόμενοι ως κυβερνώντες τη χώρα, έχουν στοχοποιείσει το θεσμό του δημοσίου προκειμένου να αποενοχοποιηθούν από τις φαύλες πολιτικές που ακολουθούσαν και εξακολουθούν να ακολουθούν.
Μέσα από αυτό το πρίσμα θεωρούμε ότι η νέα Περιφερειακή Αρχή θα πρέπει:
1)     να αναλάβει άμεσα πολιτικές πρωτοβουλίες για την στελέχωση των Υπηρεσιών της. Θα πρέπει να απαιτήσει σε πρώτη φάση τουλάχιστον την τήρηση της αναλογίας προσλήψεων – αποχωρήσεων. Σε λίγο καιρό θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάρρευση των Υπηρεσιών λόγω έλλειψης προσωπικού και θα είναι μια κατάσταση μη αντιστρέψιμη.
2)     Να αναλάβει πολιτικές πρωτοβουλίες για την κατάργηση του Ν. 4057/2012 που αφορά το πειθαρχικό δίκαιο των δημόσιων υπαλλήλων. Η παραπομπή στο ακροατήριο για περιπτώσεις υπηρεσιακής λειτουργίας και η αυτοδίκαιη θέση σε αργία, αδιαφορώντας για το τεκμήριο της αθωότητας και την οικονομική, ψυχική, ηθική και κοινωνική βλάβη των εργαζομένων δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχισθεί. Επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση ο πολιτικός προϊστάμενος σε αυτές τις περιπτώσεις να παρίσταται ως μάρτυρας υπεράσπισης (προφανώς εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αφορούν καταγγελίες για δωροδοκία απάτη κλπ)
3)     να αναλάβει πρωτοβουλίες για την νομική συμβουλή και προστασία  των εργαζομένων τόσο κατά την άσκηση των καθηκόντων (κυρίως κατά την συμμετοχή σε επιτροπές άσχετες με τα κύρια καθήκοντα) όσο και κατά την διαδικασία της ποινικής δίωξης. Η δημιουργία νομικού τμήματος ή η ύπαρξη νομικού με αποκλειστική απασχόληση στην Π.Ε. Ηλείας με το υφιστάμενο πειθαρχικό δίκαιο είναι επιτακτική ανάγκη.
4)     Να διατηρήσει τη θέση της, όσο αφορά την κατάργηση του Ν. 4250/2014 που αφορά την συγκριτική αξιολόγηση του προσωπικού, όπως είχε διατυπωθεί από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή
5)     Να μην συμμετάσχει σε καμία επιβαλλόμενη αξιολόγηση δομών. Αντίθετα η τροποποίηση του Οργανισμού για σύγχρονες και λειτουργικές υπηρεσίες, η οποία θα είναι προϊόν διαλόγου με τα συλλογικά όργανα των εργαζομένων και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του προσωπικού και της κοινωνίας και θα σέβεται την διοικητική αυτοτέλεια του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενδεχομένως είναι επιτακτική.
6)     Να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ακύρωση του Ν. 4275/2014 που αφορά το νέο θεσμικό πλαίσιο επιλογής προϊσταμένων, με την προσχηματική διαδικασία εξετάσεων, την εισαγωγή ιδιωτών στα συμβούλια επιλογής προϊσταμένων και την απουσία εκπροσώπων των εργαζομένων, την διάτρητη διαδικασία συνεντεύξεων. Ζητάμε την εφαρμογή των όσων προβλέπονται στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3839/2010  και στις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί, για την επιλογή των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των Περιφερειών. Άμεσο τερματισμό της ανάθεσης θέσης ευθύνης με απόφαση πολιτικού οργάνου.
7)     Να μην συμμετάσχει στα λεγόμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας. Ζητάμε μόνιμη και σταθερή εργασία με αξιοπρεπείς όρους για όλους τους εργαζόμενους.

Όσο αφορά τα ειδικότερα θέματα της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας θεωρούμε ότι:
1)     Η διοίκηση μέσα στο πλαίσιο καλής πίστης και συνεργασίας που είναι επιβεβλημένο να αναπτυχθεί  θα πρέπει για κάθε ζήτημα που αφορά τους εργαζομένους να επιδιώκει την ενημέρωση και το διάλογο με τους εκπροσώπους των συλλογικών τους οργάνων, χωρίς σε καμία περίπτωση αυτό να θεωρείται “συνδιοίκηση”. Οι αιφνιδιαστικές αποφάσεις της διοίκησης σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούν να θεωρηθούν καλοπροαίρετες.
2)     θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αναβάθμιση του απαιτούμενου εξοπλισμού των υπηρεσιών, με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία τους και την ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
3)     Θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της μετακίνησης του προσωπικού με τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα καθ΄ όλη τη διάρκεια του μήνα.
4)     Θα πρέπει να διασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες υγιεινής στους χώρους εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε την μετατροπή σε σταθμό μεταφόρτωσης δημοτικού χώρου δίπλα από την Διεύθυνση Μεταφορών, την μετατροπή σε σκουπιδότοπο του υπογείου του Διοικητηρίου, την συσσώρευση απορριμάτων στην είσοδο του Διοικητηρίου στο συχνό φαινόμενο της μη αποκομιδής των απορριμάτων. Επίσης θα πρέπει να διαφυλαχθεί ο Πολυλειτουργικός κόμβος του Διοικητηρίου ο οποίος μετατρέπεται σε αποθηκευτικό χώρο.
5)     Οι συγκροτήσεις των επιτροπών διαγωνισμών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία [σχετική εγκύκλιος ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2]   σε επίπεδο  Δ/νσης και όχι σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας όπως κακώς γίνεται μέχρι σήμερα.
6)     Θα πρέπει να μην παρατηρηθεί και φέτος το φαινόμενο της μη ύπαρξης πετρελαίου θέρμανσης για το μεγαλύτερο διάστημα του χειμώνα.
7)     Θα πρέπει να απομακρυνθούν από το Διοικητήριο οι υπηρεσίες για της οποίες δεν έχουμε την υποχρέωση της κάλυψης των λειτουργικών τους δαπανών και να στεγαστούν αυτές για τις οποίες έχουμε αντίστοιχη υποχρέωση.
8)     Οι διαγωνισμού για την προμήθεια των αναλώσιμων ειδών θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και όχι σε επίπεδο Περιφέρειας για να αντιμετωπισθούν τόσο προβλήματα που έχουν σχέση με το χρόνο παράδοσης και την  καταλληλότητα – συμβατότητα των υλικών όσο και για την τόνωση της τοπικής αγοράς.
9)     Θα πρέπει να υλοποιηθούν προγράμματα επιμόρφωσης των υπαλλήλων για ζητήματα που αφορούν την υπηρεσιακή λειτουργία, τα θέματα των νέων πληροφοριών τα ζητήματα διαχείρισης κρίσεων κλπ.
10) Θα πρέπει στις ασφαλιστικές καλύψεις των φορτηγών να προστεθεί κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων μεταφερόμενου φορτίου, ώστε να καλύπτονται οι οδηγοί σε περίπτωση ατυχήματος.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Μικέλης
Ο Γεν. Γραμματέας

Ανδρέας Ασημακόπουλος