Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου
 ΑΔΑ: Β4ΜΡΧ-56Χ
Αθήνα,  19  Δεκεμβρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.:  ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 30457
ΘΕΜΑ: «Διαθεσιμότητα--Δημοσίευση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου»
  Σας γνωστοποιούμε ότι στο υπ’αριθμ. 240 Α΄ ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η από 12-12-2012 πράξη νομοθετικού περιεχομένου,  με το άρθρο 5 της οποίας εισάγεται ερμηνευτική διάταξη,  σχετικά με το καθεστώς της διαθεσιμότητας της παρ. Ζ του  ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) σύμφωνα με την οποία: «Για την εφαρμογή της υποπαρ. Ζ4 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, ως πρόσληψη “με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή με διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας” νοείται η πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε θέσεις κατηγορίας ΔΕ ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων, η οποία:

α) εφόσον έλαβε χώρα προ της εφαρμογής του ν. 2190/1994, έγινε μετά από δημόσια προκήρυξη και γραπτό διαγωνισμό και,
β) εφόσον έλαβε χώρα μετά την εφαρμογή του ν. 2190/1994, έγινε μετά από διαγωνιστική διαδικασία του ΑΣΕΠ, το οποίο και κατάρτισε τους οριστικούς πίνακες διοριστέων».
Συνεπώς, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων, οι οποίοι:
α) είτε προσελήφθησαν με διαγωνιστική διαδικασία, για ειδικότητες διαφορετικές από τις αναφερόμενες στη διάταξη της υποπαρ. Ζ4 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και στη συνέχεια μετατάχθηκαν στην ως άνω κατηγορία και ειδικότητες, ή προσελήφθησαν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, που στη συνέχεια μετετράπη σε αορίστου χρόνου,
β) είτε προσελήφθησαν πριν την εφαρμογή του ν. 2190/1994,  μετά από δημόσια προκήρυξη, αλλά χωρίς γραπτό διαγωνισμό, ή με γραπτό διαγωνισμό, αλλά χωρίς δημόσια προκήρυξη,
γ) είτε προσελήφθησαν μετά την εφαρμογή του ν. 2190/1994, εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας του ΑΣΕΠ ή με διαδικασία κατά την οποία, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε συμμετοχή του, το ΑΣΕΠ δεν κατήρτισε τον οριστικό πίνακα διοριστέων, καταλαμβάνονται από τις διατάξεις της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και τίθενται σε διαθεσιμότητα.
Επισημαίνεται ότι προσωπικό που μεταφέρθηκε από Ν.Π.Ι.Δ. στο στενό δημόσιο τομέα και το οποίο ακολουθεί αντίστοιχη κατηγοριοποίηση ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού, Διοικητικών Γραμματέων όπως είναι οι ειδικότητες ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου, ΔΕ Γραμματειακής Υποστήριξης, ΔΕ Γραμματείς κ.λπ., εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου.
Τέλος, σας υπενθυμίζουμε την ανάγκη για άμεση αποστολή των στοιχείων αναφορικά με τις υπηρεσιακές σας ανάγκες σε προσωπικό, όπως έχει ήδη ζητηθεί στην υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/52/οικ. 28085/3.12.2012 (ΑΔΑ: Β45ΑΧ-Φ9Ψ) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας, ώστε να ολοκληρωθεί, το συντομότερο δυνατό, η διαδικασία μετακίνησης των υπαλλήλων που ετέθησαν σε διαθεσιμότητα.   

Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

Πάτρα: Δικαστική απόφαση υπέρ 34 υπαλλήλων προς διαθεσιμότηταΠηγή: news247
Προσωρινή διαταγή υπέρ 34 εργαζομένων του δήμου Πατρέων που ζητούσαν να εξαιρεθούν από το καθεστώς διαθεσιμότητας, εξέδωσε δικαστήριο στην Πάτρα.
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών εξέδωσε σήμερα προσωρινή διαταγή υπέρ των 34 εργαζομένων του δήμου Πατρέων, οι οποίοι προσέφυγαν στην Δικαιοσύνη, καταθέτοντας ασφαλιστικά μέτρα, προκειμένου να μην μπουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας.
Σύμφωνα με την δικαστική απόφαση, οι προσφεύγοντες εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να εργάζονται και να αμείβονται χωρίς καμία μεταβολή, εργασιακή και οικονομική, μέχρι και τις 13 Φεβρουαρίου του 2013, οπότε και θα εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα που έχουν καταθέσει

Τετάρτη 19 Δεκέμβριου: 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑΗ Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να συμμετάσχουν μαζικά στην αυριανή, 24ωρη απεργία, εκφράζοντας την οργή και την αγανάκτησή τους απέναντι στην ακραία και αντισυνταγματική πολιτική των απολύσεων που προωθεί η τρικομματική Κυβέρνηση, με την πρωτόγνωρη και αντιδημοκρατική διαδικασία των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. είχε έγκαιρα επισημάνει ότι τα σχέδια, Κυβέρνησης και Τρόϊκας, για μείωση κατά 150.000 του αριθμού των εργαζομένων στο Δημόσιο μέχρι το 2015, θα μεταφραστούν σε δεκάδες χιλιάδες απολύσεις, - 25.000 απολύσεις μόνο στο 2013 -  αποτελώντας ουσιαστικά το όχημα της δραματικής συρρίκνωσης του Δημόσιου Τομέα και της τελικής παράδοσης των δημοσίων αγαθών στους ιδιώτες, με τελευταίο θύμα το σύνολο του Ελληνικού λαού ο οποίος θα στερηθεί υπηρεσιών για τις οποίες φορολογείται.
Αντί η Κυβέρνηση, και ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να επανεξετάσουν αυτές τις καταστροφικές επιλογές για το δημόσιο συμφέρον και τα δικαιώματα των πολιτών, όχι μόνο βάζουν στο στόχαστρο τους υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αορίστου Χρόνου, οδηγώντας τους στην "έξοδο" με συνοπτικές διαδικασίες, αλλά έφτασε ακόμα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός να χαρακτηρίσει τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. "προνομιούχους" που «τρομοκρατούν, γιατί χάνουν τα προνόμιά τους», χαρακτηρίζοντας το δικαίωμα στην εργασία, προνόμιο!
Απαντάμε και υπενθυμίζουμε στον κ. Πρωθυπουργό και στους εταίρους του στην τρικομματική Κυβέρνηση, ότι οι Δημόσιοι Υπάλληλοι είναι τα μεγαλύτερα θύματα της άθλιας μνημονιακής πολιτικής, αφού την τελευταία τριετία υπόκεινται σε δραματικές περικοπές αποδοχών που ξεπερνούν σε ορισμένες περιπτώσεις και το 50%.
Ας ψάξουν αλλού, λοιπόν, για προνομιούχους και κυρίως σε κάθε λογής φανερές και κρυφές "λίστες".
Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι θα δώσουμε αύριο, Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012, την πρέπουσα απάντηση στις προκλήσεις που δέχονται με τη μαζική παρουσία τους στην απεργία και τη συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος, στις 12:00 μ.μ.
Αγωνιζόμαστε κατά της περαιτέρω μείωσης των αποδοχών με την κατάργηση των δώρων, τη μείωση των κύριων και επικουρικών συντάξεων, τη μείωση του εφάπαξ αλλά και τη μείωση του μισθού και των τακτικών αποδοχών που θα γίνει μέσω της νέας φορολογικής επιβάρυνσης, που θα έχει σαν συνέπεια την απώλεια 2 μισθών ανά οικογένεια.

ΚΑΜΙΑ απόλυση για ΚΑΝΕΝΑ εργαζόμενο.

ΟΧΙ στις μειώσεις των μισθών μας.

ΟΧΙ στο νέο φορομπηχτικό νομοσχέδιο που επιβαρύνει τους μισθωτούς.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΝΕΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ «ΜΠΛΟΚΟ» ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ


Μετά την προ δεκαημέρου απόφαση του Πρωτοδικείου Ξάνθης* και το Μονομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης εξέδωσε προσωρινή διαταγή προκειμένου να μην ενταχθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας 17 εργαζόμενοι του Δήμου Κοζάνης. Να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι  είχαν καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ζητώντας την εξαίρεσή τους από την εφαρμογή του νόμου για τη διαθεσιμότητα και το δικαστήριο αποφάσισε ότι μέχρι την εκδίκαση τους στις 27 Φεβρουαρίου 2013 θα συνεχίσουν να εργάζονται και να αμείβονται κανονικά χωρίς καμία μεταβολή, εργασιακή και οικονομική.
Επί θυραίς και τα ασφαλιστικά της ΠΟΕ - ΟΤΑ
Η δεύτερη αυτή απόφαση δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερες ελπίδες και στην έκβαση των ασφαλιστικών μέτρων που, όπως αποκάλυψε η aftodioikisi.gr, θα καταθέσει  τις επόμενες ημέρες η Ομοσπονδία των Εργαζομένων στην Αυτοδιοίκηση (ΠΟΕ - ΟΤΑ) για λογαριασμό δημοτικών υπαλλήλων δύο δήμων της Αττικής

Τι προβλέπει το νέο Μνημόνιο για Κινητικότητα - Απολύσεις στο Δημόσιο

Πηγή: www.ethnos.gr

ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 27.000 ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Απολύσεις για όσους από τους 27.000 δημοσίους υπαλλήλους τεθούν στην «Κινητικότητα» και δεν καταφέρουν να μεταπηδήσουν σε άλλη θέση του δημοσίου τομέα, προβλέπει το δεσμευτικό κείμενο της ελληνικής κυβέρνησης προς την τρόικα, το οποίο περιλαμβάνεται στο νέο Μνημόνιο όπως αυτό δημοσιοποιήθηκε χθες.

Το σχέδιο της Κινητικότητας και οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η ελληνική πλευρά προς τους πιστωτές, περιγράφεται στις κατωτέρω παραγράφους:
Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης
Για να πετύχουμε ένα μικρότερο και πιο αποτελεσματικό κράτος, έχουμε ξεκινήσει μία αυστηρή αξιολόγηση των διοικητικών δομών και του προσωπικού. Θα συνδυάσουμε την αξιολόγηση αυτή με την κινητικότητα, την ποσόστωση προσλήψεων, μείωση συμβασιούχων, πειθαρχικές διαδικασίες και υποχρεωτικές απολύσεις υπεραρίθμων (redundancies).
Αυτό θα μειώσει το εργατικό δυναμικό του Δημοσίου Τομέα κατά 150.000 έως το 2015 ενώ θα επιτρέψει να προσλάβουμε προσωπικό με καίριες ικανότητες για να υποστηριχθούν εξειδικευμένες κυβερνητικές λειτουργίες.
Τα βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης περιλαμβάνουν:
-Αυστηρή αξιολόγηση: Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα ολοκληρώσει μία λειτουργική έκθεση των υπουργείων έως τον Ιανουάριο του 2013 και τις ατομικές αξιολογήσεις του προσωπικού έως τα τέλη του 2013. Η διαδικασία αυτή θα επεκταθεί και στις περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις το 2013.
Αυτή θα καθορίσει τους οργανισμούς που θα συγχωνευθούν ή θα κλείσουν, το προσωπικό που είναι πλεονάζον, προσωπικό που δεν είναι απολύτως κατάλληλο για τις θέσεις που κατέχει, καθώς και τις κενές θέσεις όπου απαιτείται νέο προσωπικό.
-Κινητικότητα και αποχωρήσεις. Θα συνεχιστεί το κλείσιμο οργανισμών και η κατάργηση πλεοναζουσών θέσεων και όλοι οι επηρεαζόμενοι εργαζόμενοι θα μεταφερθούν είτε στο σχήμα της Κινητικότητας, είτε θα απολυθούν.
Σχετικά με όσους μετακινηθούν στην Κινητικότητα, στους εργαζόμενους θα παρασχεθεί μειωμένος μισθός για έναν χρόνο. Ο στόχος μας είναι να τοποθετήσουμε 27.000 σε αυτό το σχήμα (σσ: Κινητικότητα) έως το τέλος του 2013. Εάν δεν καταφέρουν να βρουν νέα θέση στον Δημόσιο Τομέα, θα χρειαστεί μετάβασή τους στον ιδιωτικό τομέα.
Για να διευκολύνουμε την ανανέωση του εργατικού δυναμικού του Δημοσίου τομέα αναμένουμε ένα μεγάλο τμήμα από εκείνους που εισέρχονται σε αυτό το σχήμα τελικά να μεταβούν στον ιδιωτικό τομέα μέσω υποχρεωτικών αποχωρήσεων.
Αναμένουμε να συμπληρώσουμε τα σχέδια στελέχωσης των υπουργείων ως το τέλος του Φεβρουαρίου του 2013 και θα χρησιμοποιήσουμε τα σχέδια αυτά για να προσδιορίσουμε τις πλεονάζουσες θέσεις και πλεονάζοντες εργαζόμενους, επί τη βάσει των οποίων θα ορίσουμε τριμηνιαίους στόχους για υποχρεωτικές αποχωρήσεις έως το τέλος του 2014.
-Σχεδιασμός και έλεγχος προσλήψεων. Για να διασφαλίσουμε ότι οι προσπάθειές μας να ανασυντάξουμε και να μειώσουμε το προσωπικό θα είναι αποτελεσματικές, θα προχωρήσουμε σε βελτιστοποίηση των διαδικασιών προσλήψεων. Θα περιορίσουμε τις πηγές «αυτόματων» προσλήψεων, περιορίζοντας την εισροή στις σχολές δημόσιας διοίκησης κατά 30%. (…)
Εάν δεν καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας για μείωση του προσωπικού, παρά τους ελέγχους προσλήψεων, θα αυξήσουμε το στόχο των αποχωρήσεων.

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ 19 Δεκεμβρίου

ή Αγωνίζεσαι
ή Απολύεσαι

ΜΠΛΟΚΟ στη μνημονιακή πολιτική της εξαθλίωσης

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
          
Οι αντοχές της χειμαζόμενης ελληνικής κοινωνίας, από την οικονομική κρίση και τις ασκούμενες πολιτικές, δοκιμάζονται ξανά μπροστά στην αναλγησία όλων εκείνων που εξακολουθούν να αναπαράγουν την ίδια αντικοινωνική, αδιέξοδη και αναποτελεσματική μνημονική πολιτική.
 Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Δημόσια και Κοινωνικά Αγαθά και οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο βρεθήκαμε εξαρχής στο στόχαστρο των κυβερνητικών επιθέσεων.