Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ».Την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 στο Εργατικό Κέντρο Πύργου, το Εργατικό Κέντρο Πύργου, ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Πύργου  διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ».
Ομιλητές θα είναι:
Καλαματιανός Διονύσης – Χαράλαμπος Δικηγόρος εξειδικευμένος στο εργατικό δίκαιο και ο
Τεμπονέρας Διονύσιος Δικηγόρος εξειδικευμένος στο κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο
Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών θα ακολουθήσει συζήτηση και θα απαντηθούν ερωτήσεις – απορίες των παρευρισκομένων. 

Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

Υλοποίηση εντολών μετακίνησης έτους 2014

Πύργος 9-12-2013      


Αριθ. Πρωτ.: 18 

 

Προς:
1) Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
 fax: 2613-613532
2) Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
Ενταύθα
3) Εκτελεστική Γραμματέα Π.Δ.Ε.
fax: 2613-613533
4) Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
 fax: 2610-490150
Κοιν.:
Διευθύνσεις Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
ΘΕΜΑ:
Υλοποίηση εντολών μετακίνησης έτους 2014

Όπως σας είναι γνωστό το προσωπικό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει αποδυναμωθεί δραματικά και  λιγότεροι συνάδελφοι καλούνται να καλύψουν τις ίδιες και ίσως περισσότερες υπηρεσιακές ανάγκες που λόγω της φύσης του αντικειμένου τους (μηχανικοί, γεωπόνοι, επόπτες κλπ)  τις περισσότερες φορές είναι εκτός έδρας της υπηρεσίας τους.
Με το άρθρο 9 του Ν. 3833/2010 περιορίσθηκε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ έτος και κατά μήνα ημερών εκτός έδρας σε εξήντα (60) ημέρες και με την δυνατότητα υπέρβασης τις είκοσι (20) ημέρες κατ’ έτος.  Το πλήθος των εντολών μετακίνησης για εκτέλεση εκτός έδρας υπηρεσίας κατά μήνα  διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και αρκετές φορές με την επίκληση της υπέρβασης του ορίου των πέντε ημερών συνάδελφοι για να ανταποκριθούν στις υπηρεσιακές ανάγκες μετακινούνται χωρίς την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης.
Επίσης σας είναι γνωστό ότι καθημερινά λεηλατείται το εισόδημα του έλληνα εργαζόμενου και η στοιχειώδης ηθική επιβάλει να προστατευτεί ο εργαζόμενος και να του αποδίδονται αυτά που του αναλογούν και στο χρόνο που πρέπει.
Έχει διαπιστωθεί τα προηγούμενα χρόνια ευρέως το φαινόμενο, με την αιτιολογία της μη υπάρξεως πίστωσης τους πρώτους μήνες κάθε έτους, να μη αποδίδεται στους συναδέλφους η αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους, παρόλο που η Περιφέρεια ασκεί κανονικά όλες τις αρμοδιότητές της (επιβλέψεις, αυτοψίες, κλιμάκια, ελέγχους κλπ) καθώς και το φαινόμενο μεμονωμένες Διευθύνσεις να θεωρούν ότι ο μέγιστος αριθμός εντολών για μετακινήσεις εκτός έδρας κάθε μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε ημέρες.
Επειδή αυτή η κατάσταση όπως αντιλαμβάνεστε δεν μπορεί να συνεχιστεί, θα πρέπει έγκαιρα να προχωρήσετε σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για την αντιμετώπισή του, όπως:
  • Έκδοση απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον καθορισμό του ανωτάτου ορίου  εκτός έδρας ημερών πριν το τέλος του 2013
  •  Έκδοση των πράξεων διάθεσης - ανάληψης  πιστώσεων για τα οδοιπορικά έξοδα του συνόλου των Υπηρεσιών, με ημερομηνία έκδοσης και κοινοποίησης την 2-1-2014.
  • Έκδοση εγκυκλίου από την πλευρά σας που να διευκρινίζει στις Διευθύνσεις ότι το μηνιαίο πλήθος των εντολών μετακίνησης καθορίζεται από τις ανάγκες των υπηρεσιών τους.

Πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε, μέσα στις δύσκολες συνθήκες  που έχουν διαμορφωθεί, να διαφυλάξουμε τόσο την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών μας, όσο και την αξιοπρέπεια των συναδέλφων.
Παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Μικέλης
Ο Γεν. Γραμματέας

Ανδρέας Ασημακόπουλος

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Απομάκρυνση κάδων απορριμμάτων από τις εισόδους του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας

Blog: http://sypeilias.blogspot.com/

Πύργος 27/11/2013      
Email: sypeilias@gmail.com

Αριθ. Πρωτ.: 17 

 

Προς:
Δήμο Πύργου
υπόψη Αντιδημάρχου Καθαριότητας
Κοιν.:
1.    κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
2.    Δ/νση Δ/κου – Ο/κου Π.Ε. Ηλείας
ΘΕΜΑ:
Απομάκρυνση κάδων απορριμμάτων από τις εισόδους του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας

Με το υπ΄ αριθ. 12/10-10-2012 έγγραφό μας (αριθ. πρωτ. 46132/11-10-2012 Δήμου Πύργου) σας είχαμε ζητήσει να προχωρήσετε στην απομάκρυνση των κάδων απορριμμάτων από τις εισόδους του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας διατηρώντας μόνο δύο κάδους επί της οδού Μανωλοπούλου (ένα για οργανικά και ένα για ανακυκλώσιμα) και ένα κάδο ανακυκλώσιμων επί της οδού 28ης Οκτωβρίου.
Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχετε προβεί σε καμία ενέργεια και ούτε μας έχετε ενημερώσει όπως έχετε υποχρέωση από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
Η αυθαίρετη δυσανάλογη συγκέντρωση των κάδων απορριμμάτων έμπροσθεν του Διοικητηρίου χωρίς να αποτελεί αποτέλεσμα εγκεκριμένης μελέτης κατανομής, εκτός της εξυπηρέτησης συγκεκριμένων σκοπιμοτήτων, περιορίζει τις θέσεις στάθμευσης, εμποδίζει τη διέλευση στη ράμπα ΑΜΕΑ και το κυριότερο όταν παρουσιάζεται από την πλευρά σας αδυναμία αποκομιδής των απορριμμάτων συσσωρεύονται τεράστιες ποσότητες δημιουργώντας επικίνδυνες εστίες μολύνσεων και δυσοσμίες που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και κάνουν ανυπόφορες τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων.
Κατόπιν των ανωτέρω, επαναλαμβάνουμε το από 10-10-2012 αίτημά μας για την άμεση απομάκρυνση των κάδων απορριμμάτων από τις εισόδους του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας διατηρώντας μόνο δύο κάδους επί της οδού Μανωλοπούλου (ένα για οργανικά και ένα για ανακυκλώσιμα) και ένα κάδο ανακυκλώσιμων επί της οδού 28ης Οκτωβρίου. Επίσης θεωρούμε ότι οι παραμένοντες κάδοι θα πρέπει να μεταφερθούν στην άκρη του οικοδομικού τετραγώνου.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες με την παράλληλη ενημέρωσή μας.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Μικέλης
Ο Γεν. Γραμματέας

Ανδρέας Ασημακόπουλος
Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

Νόμος 4210/2013: Νέες αντεργατικές αλλαγές στις άδειες των εργαζομένων

Με το νόμο 4210/13 (ΦΕΚ 254/21.11.2013 τεύχος Α’) Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις ψηφίστηκαν νέες αντεργατικές διατάξεις που περικόπτουν δικαιώματα και κατακτήσεις των εργαζομένων.

Πιο συγκεκριμένα ρυθμίστηκαν τα παρακάτω:
Α.Κατάργηση μηχανογραφικής άδειας
1.Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 50 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) καταργούνται. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα με τις ως άνω καταργούμενες διατάξεις και αφορά υπαλλήλους ή λειτουργούς του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού παύει να ισχύει.
2.Η παρ. 7 του άρθρου 50 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) αναριθμείται σε παράγραφο 6.
Β.Χορήγηση αναρρωτικής άδειας
1. Το άρθρο 55 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/ 2007), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 55 Χορήγηση αναρρωτικής άδειας
1.Η αναρρωτική άδεια χορηγείται ανά μήνα με εξαίρεση την περίπτωση των δυσίατων νοσημάτων όπως αυτά ορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 54 που χορηγείται ανά εξάμηνο κατ' ανώτατο όριο.
2.Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού έως οκτώ (8) ημέρες κατ' έτος. Δύο (2) εξ αυτών, αλλά όχι συνεχόμενες, μπορούν να χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου.
3.Ο υπάλληλος υποχρεούται να δεχτεί την επίσκεψη του ελεγκτή ιατρού.
4. Η αποστολή ιατρού για έλεγχο υπαλλήλου, που κάνει χρήση βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών κατ' επανάληψη, είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία και η τυχόν παράλειψή της συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του αρμοδίου προϊσταμένου της διεύθυνσης διοικητικού.»
2. Το άρθρο 62 του ν. 3584/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 62 Χορήγηση αναρρωτικής άδειας
1.Η αναρρωτική άδεια χορηγείται ανά μήνα με εξαίρεση την περίπτωση των δυσίατων νοσημάτων όπως αυτά ορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 54 που χορηγείται ανά εξάμηνο κατ' ανώτατο όριο.
2.Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού έως οκτώ (8) ημέρες κατ' έτος. Δύο (2) εξ αυτών, αλλά όχι συνεχόμενες, μπορούν να χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου.
3.Ο υπάλληλος υποχρεούται να δεχτεί την επίσκεψη του ελεγκτή ιατρού.
4.Η αποστολή ιατρού για έλεγχο υπαλλήλου, που κάνει χρήση βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών κατ' επανάληψη, είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία και η τυχόν παράλειψή της συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του αρμοδίου προϊσταμένου της διεύθυνσης διοικητικού.»
Γ.Εκπαιδευτικές άδειες
Η παρ. 14 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«14. Δεν χορηγούνται άδειες και παρατάσεις αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης του άρθρου 58 του ν. 3528/ 2007 και του άρθρου 65 του ν. 3584/2007 για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης μέχρι τις 31.12.2014. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγει την ισχύ αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης που έχουν χορηγηθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.»
Δ.Άδειες εξετάσεων
1.Η παρ. 2 του άρθρου 60 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια μίας (1) ημέρας.»
2.Η παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια μίας (1) ημέρας.»
Ε.Γονικές άδειες στο δημόσιο τομέα
1.Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 53 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) και στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κ.λπ. τέκνων χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός.»
2.Το εδάφιο γ'της παρ. 3 του άρθρου 53 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), καθώς και το εδάφιο γ'της παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 3584/ 2007 καταργούνται.

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Απόδοση επιδόματος αδείας από 1-7-2012 έως 31-12-2012

Blog: http://sypeilias.blogspot.com/


Email: sypeilias@gmail.com

Πύργος 20-11-2013      


Αριθ. Πρωτ.: 16 

 

Προς:
1) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Γενική Διεύθυνση  Εσωτερικής Λειτουργίας
Διεύθυνση Διοίκησης
fax: 2610-490150
2) Διεύθυνση Διοικητικού οικονομικού Π.Ε. Ηλείας
Ενταύθα
Κοιν.:
1) Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
fax: 2613-613532
2) Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
Ενταύθα
ΘΕΜΑ:
Απόδοση επιδόματος αδείας από 1-7-2012 έως 31-12-2012

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 και 4 του άρθρου 16 του Ν.4024/2011, «το Επίδομα Αδείας ορίζεται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ και χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου μέχρι και 30 Ιουνίου του επόμενου έτους και καταβάλλεται την 1η Ιουλίου κάθε έτους». Παράλληλα ορίζεται ότι, «στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε για χρονικό διάστημα μικρότερο από τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού, καταβάλλεται τμήμα επιδόματος ανάλογο με αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του».
Με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 παρ. γ, υπ’ παρ. γ1 περ. 1 «τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α., καθώς και για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχους της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, καταργούνται από 1-1-2013».
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το δικαίωμα του υπαλλήλου, για την καταβολή του επιδόματος αδείας, δημιουργείται συνάρτηση της παρεχόμενης εργασίας κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου μέχρι και 30 Ιουνίου του επόμενου έτους και μέρος αυτού, στις περιπτώσεις παροχής εργασίας για μικρότερο χρονικό διάστημα.
Η κατάργηση του εν λόγω επιδόματος, από την 1 Ιανουαρίου 2013, δεν καταργεί αναδρομικά το δικαίωμα του υπαλλήλου για μέρος του επιδόματος, που δικαιούται, από 1 Ιουλίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012.
Συνεπώς, και εφόσον ο υπάλληλος έχει νόμιμα εργαστεί και μισθοδοτηθεί από την 1 Ιουλίου 2012 και εντεύθεν δικαιούται μέρος του επιδόματος αδείας και όχι για πέραν της 31 Δεκεμβρίου 2012.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες σας δεν προχώρησαν στην καταβολή μέρους του επιδόματος αδείας από την 1η Ιουλίου 2012 έως την 31 Δεκεμβρίου 2012 παρόλο που η κατάργησή του ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013.
Επειδή η μη απόδοση του τμήματος του επιδόματος αδείας είναι παράνομη καλείστε για την ΑΜΕΣΗ  καταβολή του, προκειμένου να  αποφύγουμε δικαστικές εμπλοκές.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Μικέλης
Ο Γεν. Γραμματέας

Ανδρέας Ασημακόπουλος

Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/11 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΑ ΠΥΡΓΟΥ

Τα ξημερώματα της Πέμπτης, βιώσαμε την επιβολή της «νομιμότητας» με την επέμβαση των ΜΑΤ στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, όπου οι απολυμένοι εργαζόμενοι συνέχιζαν να υπηρετούν την έγκυρη και αδέσμευτη ενημέρωση των πολιτών. Η μνημονιακή συγκυβέρνηση επιλέγει την καταστολή και τον αυταρχισμό για να επιβάλλει νέα σκληρότερα μέτρα στον ελληνικό λαό. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να τον εξαθλιώσει, να τον εκφοβίσει και να τον φιμώσει. Όμως ο λαός, οι εργαζόμενοι, οι εργάτες, οι μετανάστες, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, όλοι όσοι ζουν σε τούτη τη χώρα, έχουν και μνήμη και συνείδηση ότι τους κλέβουν τη ζωή τους! Δεν μπορούμε, λοιπόν, να μένουμε άλλο απαθείς! Την Παρασκευή 8 του Νοέμβρη, ενώνουμε τις αγωνίες μας, ενώνουμε τις φωνές μας, στην ΕΡΑ Πύργου (Ολυμπίων 70). Συγκέντρωση στις 18:00 και πορεία στο Κέντρο του Πύργου. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΙΩΝ

Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥΟ.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Η Ομοσπονδία μας συμμετέχει  στην απεργία που προκήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η Γ.Σ.Ε.Ε. για τις 6 Νοεμβρίου 2013.
Οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες της χώρας αγωνίζόμαστε για τη διασφάλιση όλων των οργανικών θέσεων όλων των συναδέλφων μονίμων και αορίστου χρόνου, τη διασφάλιση για τους εργαζόμενους της μη μετακίνησής τους χωρίς τη σύμφωνη γνώμη τους ούτε σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο ούτε σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα από αυτή που υπηρετούν.
Αγωνιζόμαστε:
·         οι Υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας, να λειτουργούν με μοναδικό γνώμονα την κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας και των εργαζόμενων, να υπηρετούν το δικαίωμα στην δημόσια και δωρεάν υγεία, παιδεία, πρόνοια, ασφαλή μεταφορά, την προστασία του περιβάλλοντος κλπ.
·         να διασφαλίζεται και να προωθείται η μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόμενους.
Είναι πλέον αποκαλυπτικό των προθέσεων των Περιφερειακών Αρχών, με τις δήθεν αξιολογήσεις δομών και υπαλλήλων, ότι υπηρετούν την πολιτική του λιγότερου κράτους, των καταργήσεων και συγχωνεύσεων υπηρεσιών. Υπηρετούν με συνέπεια τις πολιτικές όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων και κάνουν πράξη το ξεπούλημα του Δημόσιου πλούτου, την πλήρη ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων των εργαζόμενων, με την προώθηση ελαστικών μορφών απασχόλησης, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Είναι Σχέδια προσαρμοσμένα στις εντολές της κυβέρνησης, της τρόικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για μείωση του Δημοσίου, από 40% και πλέον.