ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.


 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 5-4-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2012

Στον Πύργο και στο Διοικητήριο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας  σήμερα την 5η  του μηνός Απριλίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 του έτους 2012 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου κ. Χαράλαμπου Μικέλη .
Κατά την συνεδρίαση παραβρέθηκαν παρόντες οι κάτωθι:
Παρόντες:
 1. Μικέλης Χαράλαμπος
 2. Ασημακόπουλος Ανδρέας
 3. Κούτρα Ιωάννα
 4. Κόλλια Μάρθα
 5. Σωτηροπούλου Διονυσία

Απόντες:
 1. Μποτσέτου Μαρία
 2. Παπαδημητρίου  Δημήτρης


Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία το λόγο πήρε ο πρόεδρος του Δ.Σ. και έθεσε τα θέματα της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 1
Ορισμός  εκπρόσωπου  που θα συμμετέχει στην προσωρινή Εκτελεστική Γραμματεία του Ν.Τ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ηλείας

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει το Δ.Σ. για την επιστολή που απέστειλε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ με θέμα την συγκρότηση του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ. Η επιστολή της έγινε με αφορμή την επίσκεψη του Α΄ Αντιπροέδρου της ΑΔΕΔΥ στον Πύργος στις 23-3-2012 και μετά το αίτημα του Συλλόγου μας όπως είχε διατυπωθεί στο υπ΄ αριθ. 32/22-12-2012 έγγραφό μας. Στην επιστολή της η Εκτελεστική Επιτροπή καλεί τα πρωτοβάθμια σωματεία να ορίσουν ένα αντιπρόσωπο τους μέχρι 25-4-2012 που θα συμμετέχει στην προσωρινή Εκτελεστική Γραμματεία της ΑΔΕΔΥ Ηλείας ώστε να αναλάβει  την προετοιμασία της συνέλευσης των αντιπροσώπων 
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 1. τον ορισμό του Ανδρέα Ασημακόπουλου ως εκπρόσωπο του Συλλόγου Υπαλλήλων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας, ώστε να συμμετάσχει στην προσωρινή Εκτελεστική Γραμματεία  του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ Ηλείας
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξων αριθμό 3/2012

ΘΕΜΑ 2
Έκδοση «ΕΚΠΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ»
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει το Δ.Σ. ότι με αφορμή την οικονομική κρίση που πλήττει τα μέλη του Συλλόγου το μέλος του Δ.Σ. Ιωάννα Κούτρα είχε την ιδέα στην έκδοση εκπτωτικής κάρτας αγορών σε επιλεγμένα καταστήματα του Ν. Ηλείας. Ήδη έχει γίνει επαφή με ορισμένα καταστήματα της περιοχής του Πύργου, τα οποία προσφέρουν συγκεκριμένη έκπτωση για τις αγορές που θα πραγματοποιούν τα μέλη του Συλλόγου μας.
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 1. Την έκδοση «ΕΚΠΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ» η οποία θα χρησιμοποιείται από τα μέλη του Συλλόγου για την επίτευξη έκπτωσης στις αγορές που θα υλοποιούν σε επιλεγμένα καταστήματα, κατόπιν συμφωνίας με τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξων αριθμό 4/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 12-3-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1/2012

Στον Πύργο και στο Διοικητήριο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας  σήμερα την 12η  του μηνός Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 του έτους 2012 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου κ. Χαράλαμπου Μικέλη .
Κατά την συνεδρίαση παραβρέθηκαν παρόντες οι κάτωθι:
Παρόντες:
 1. Μικέλης Χαράλαμπος
 2. Ασημακόπουλος Ανδρέας
 3. Κούτρα Ιωάννα
 4. Κόλλια Μάρθα
 5. Σωτηροπούλου Διονυσία

Απόντες:
 1. Μποτσέτου Μαρία
 2. Παπαδημητρίου  Δημήτρης


Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία το λόγο πήρε ο πρόεδρος του Δ.Σ. και έθεσε τα θέματα της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 1
ΦΗΜΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΕΟ

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει το Δ.Σ. για τις φημολογίες περί κλεισίματος των Δημοσίων ΚΤΕΟ και για τις ασυμφωνίες με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3897/2010 που ενώ προβλέπεται η διαπίστευσή τους δεν έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες υπουργικές αποφάσεις
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 1. την αποστολή επιστολής προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την διαπίστευση των δημοσίων ΚΤΕΟ σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3897/2010
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξων αριθμό 1/2012

ΘΕΜΑ 2
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει το Δ.Σ. ότι:
Οι Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας συχνά έρχονται αντιμέτωπες με το φαινόμενο της έλλειψης πετρελαίου με αποτέλεσμα να υποβαθμίζονται οι συνθήκες εργασίας μας και παράλληλα να αυξάνεται το ενεργειακό κόστος από την χρήση των κλιματιστικών μηχανημάτων όπου υπάρχουν. Φέτος το φαινόμενο έχει επαναληφθεί δύο φορές μια  στην αρχή του χειμώνα και μία τώρα.
Θεωρούμε ότι τα θέματα που έχουν σχέση με τις συνθήκες στους  χώρους εργασίας των υπαλλήλων  θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με την αντίστοιχη προνοητικότητα, άμεσα και με γνώμονα τη μη επανάληψή τους. Αντί αυτού όμως διαπιστώνουμε διάσταση απόψεων και συγκεκριμένα:
Με την υπ΄ αριθ. 18/2012 απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής εγκρίνει δαπάνη για την προμήθεια 6.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Ηλείας (συνολικά πέντε κτίρια), όταν η αρμόδια Υπηρεσία στην εισήγησή της ζητούσε 18.000 λίτρα. Η παραπάνω απόφαση μας προβληματίζει ιδιαίτερα, γιατί χωρίς κανένα σκεπτικό μειώνει άνω του 60 % μια δαπάνη που αφορά το προσωπικό. Προφανώς με αυτή την απόφαση η αντίστοιχη Επιτροπή αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την επόμενη φορά που θα υπάρχει έλλειψη πετρελαίου στις Υπηρεσίες της Π.Ε. Ηλείας καθώς και για την πολλαπλάσια δαπάνη που θα απαιτηθεί για την αντίστοιχη προμήθεια του,  λόγω της εξίσωσης των φόρων.
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 1. την αποστολή επιστολής διαμαρτυρίας προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την περικοπή των δαπανών θέρμανσης
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξων αριθμό 2/2012

ΘΕΜΑ 3
ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. ενημερώνει το Δ.Σ. ότι:
Η κοινωνία έχει ξεπεράσει τα όρια της, η συνοχή της κυμαίνεται σε οριακά σημεία και οι πολίτες έχουν χρεώσει την σημερινή τραγική οικονομική κατάσταση στο πολιτικό σύστημα που ασκούσε και ασκεί εξουσία και έχει λάβει αποφάσεις για την οικονομική μας εξαθλίωση και την κατεδάφιση του συνόλου των κοινωνικών κατακτήσεων.
Μέσα από αυτό το πρίσμα θεωρούμε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα πρέπει να αποφύγει ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν με οποιαδήποτε τρόπο την κοινωνία και να οδηγήσουν σε δυσάρεστες καταστάσεις.
Κατόπιν τούτων, θεωρούμε ότι θα πρέπει να αποφευχθεί η παραχώρηση οποιουδήποτε μέρους των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της, για την υλοποίηση εσωκομματικών διαδικασιών από τα κόμματα, σε μία περίοδο αναζήτησης θυτών από τα θύματα της οικονομικής κρίσης
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 1. την αποστολή επιστολής προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τον Αντιπεριφερειάρχη  για να μην προχωρήσουν στην παραχώρηση κτιρίων – αιθουσών για την υλοποίηση κομματικών διαδικασιών
 2. στην έκδοση δελτίου τύπου προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για τη μη παραχώρηση κανενός δημοσίου κτιρίου για την υλοποίηση κομματικών διαδικασιών
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξων αριθμό 3/2012


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 15-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/2011

Στον Πύργο και στο Διοικητήριο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας  σήμερα την 15η  του μηνός Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 του έτους 2011 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου κ. Χαράλαμπου Μικέλη .
Κατά την συνεδρίαση παραβρέθηκαν παρόντες οι κάτωθι:
Παρόντες:
 1. Μικέλης Χαράλαμπος
 2. Μποτσέτου Μαρία
 3. Ασημακόπουλος Ανδρέας
 4. Κούτρα Ιωάννα
 5. Κόλλια Μάρθα
 6. Σωτηροπούλου Διονυσία
 7. Παπαδημητρίου  Δημήτρης

Απόντες:
ΚΑΝΕΝΑΣ


Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία το λόγο πήρε ο πρόεδρος του Δ.Σ. και έθεσε τα θέματα της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 1
ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠ΄ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συβουλίου έχει αποφασισθεί η παρακράτηση των συνδικαλιστικών εισφορών από τις μισθοδοσίες των μελών του Συλλόγου Ο  πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε το σώμα ότι θα πρέπει να ανοιχθεί τραπεζικός λογαριασμός σύμφωνα την παρ. 3 του άρθρου 4 του καταστατικού,  για την κατάθεση των εσόδων του Συλλόγου

Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 1. Την πρόκριση - επιλογή της Αγροτικής Τράπεζας για την δημιουργία τραπεζικού λογαριασμού που θα χρησιμοποιηθεί για την κατάθεση της παρακράτησης των συνδικαλιστικών εισφορών από την μισθοδοσία και του ταμειακού υπολοίπου και των λοιπών εσόδων  του συλλόγου. Ο τραπεζικός λογαριασμός θα ανοιχθεί επ΄ ονόματι του Συλλόγου Υπαλλήλων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας και θα χρησιμοποιείται σύμφωνα με παρ. 7 του  άρθρου 32 του καταστατικού.
 2. την εξουσιοδότηση του Προέδρου, του Γεν. Γραμματέα και του Ταμία σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξων αριθμό 21/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 6-10-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/2011

Στον Πύργο και στο Διοικητήριο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας  σήμερα την 6η  του μηνός Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 του έτους 2011 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου κ. Χαράλαμπου Μικέλη .
Κατά την συνεδρίαση παραβρέθηκαν παρόντες οι κάτωθι:
Παρόντες:
 1. Μικέλης Χαράλαμπος
 2. Ασημακόπουλος Ανδρέας
 3. Κούτρα Ιωάννα
 4. Κόλλια Μάρθα
 5. Σωτηροπούλου Διονυσία
Απόντες:
 1. Μποτσέτου Μαρία
 2. Παπαδημητρίου  Δημήτρης


Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία το λόγο πήρε ο πρόεδρος του Δ.Σ. και έθεσε τα θέματα της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 1
«Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή επεξεργασίας για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Ο  πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 με θέμα την επικείμενη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αποφασίσθηκε η συγκρότηση ομάδας εργασίας που εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων θα συντάξει πρόταση για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.. Στην συγκεκριμένη ομάδα εργασίας θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των πρωτοβάθμιων σωματείων των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων που θα ορισθούν με απόφαση των Δ.Σ.
Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να ορίσουμε ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος.   
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ορίζει ως τακτικό  μέλος τον Χαράλαμπο Μικέλη και ως αναπληρωματικό του, την Μάρθα Κόλλια στην Ομάδα Εργασίας που θα συγκροτηθεί από τον Περιφερειάρχη με σκοπό την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξων αριθμό 19/2011


ΘΕΜΑ 2
«Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης»

Ο  πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι έχει δρομολογηθεί συντονισμός όλων των πρωτοβάθμιων Συλλόγων της περιοχής Πύργου απέναντι στην κυβερνητική πολιτική που λεηλατεί τα εισοδήματα μας και κατεδαφίζει εργασιακά δικαιώματα. Η ομοσπονδία έχει ήδη καλέσει τους πρωτοβάθμιους Συλλόγους να προβούν σε καταλήψεις των κτιρίων και η ΓΣΕΕ με την ΑΔΕΔΥ έχουν προκηρύξει γενική σαρανταοκτάωρη απεργία για τις 18 και 19 Οκτωβρίου.
Με δεδομένο τις εξελίξεις προτείνεται η σύγκλιση έκτακτης γενικής συνέλευσης τόσο για την ενημέρωση των συναδέλφων όσο και για την λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 11 Οκτωβρίου και ώρα 12:00 στο συνεδριακό κέντρο του Διοικητηρίου θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση με τα κάτωθι θέματα:
·         Ενημέρωση για δημιουργία  Τράπεζας Αίματος
·         Ενημέρωση για το Οικονομικό αδιέξοδο του Συλλόγου
·         Ενημέρωση για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ. ) της Περιφέρειας
·         Ενημέρωση για τις Εφεδρείες, τις μειώσεις μισθών και την απαξίωση. Καθορισμός πλαισίου κινητοποιήσεων απέναντι στα μέτρα που επιβάλει η κυβέρνηση.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξων αριθμό 20/2011ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 20-7-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/2011

Στον Πύργο και στο Διοικητήριο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας  σήμερα την 13η  του μηνός Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 του έτους 2011 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου κ. Χαράλαμπου Μικέλη .
Κατά την συνεδρίαση παραβρέθηκαν παρόντες οι κάτωθι:
Παρόντες:
 1. Μικέλης Χαράλαμπος
 2. Ασημακόπουλος Ανδρέας
 3. Κούτρα Ιωάννα
 4. Κόλλια Μάρθα
 5. Σωτηροπούλου Διονυσία


Απόντες:
 1. Παπαδημητρίου  Δημήτρης
 2. Μποτσέτου ΜαρίαΑφού διαπιστώθηκε η απαρτία το λόγο πήρε ο πρόεδρος του Δ.Σ. και έθεσε τα θέματα της συνεδρίασης.
ΘΕΜΑ 1
«ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΝΟΜΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ»

Ο πρόεδρος του Συλλόγου ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη του Συλλόγου ως εργαζόμενοι από την ασκούμενη κυβερνητική πολιτική. Θεωρώντας ότι η ψυχολογία του συνόλου των εργαζομένων είναι σε οριακό σημείο και εγκυμονεί κινδύνους για ατομικές εκρήξεις θα πρέπει να διασφαλισθεί από την διοίκηση η συντήρηση ενός ήρεμου κλίματος.
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να παραστεί ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας στον Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, προκειμένου να περιγράψει την διαμορφούμενη κατάσταση, ζητώντας του την αποφυγή από την διοίκηση πράξεων ή ενεργειών που μπορεί να επηρεάζουν αρνητικά το ήδη βεβαρημένο κλίμα στους εργασιακούς χώρους.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξων αριθμό 17/2011

ΘΕΜΑ 2
«ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΒΕΡΔΟ»

Ο  πρόεδρος του Συλλόγου ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι με αφορμή τις δηλώσεις του Υπουργού κ. Λοβέρδου ότι: «ένα εκατομμύριο δημόσιοι υπάλληλοι ταλαιπωρούν δέκα εκατομμύρια πολίτες» ο Σύλλογος μας  θα πρέπει να αντιδράσει καταδικάζοντας την πολιτική στοχοποίησης των δημόσιων υπαλλήλων.
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 1. Να τυπώσει αφίσες οι οποίες θα καταγγέλλουν τον υπουργό Υγείας κ. Λοβέρδο για τις ανακοινώσεις που έκανε εις βάρος των δημοσίων υπαλλήλων
 2. Να προχωρήσει στην έκδοση Δελτίου Τύπου προς το Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης το οποίο θα καταγγέλλει  τον υπουργό Υγείας κ. Λοβέρδο για τις ανακοινώσεις που έκανε εις βάρος των δημοσίων υπαλλήλων
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξων αριθμό 18/2011


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 20-7-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5/2011

Στον Πύργο και στο Διοικητήριο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας  σήμερα την 20η  του μηνός Ιουλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 του έτους 2011 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου κ. Χαράλαμπου Μικέλη .
Κατά την συνεδρίαση παραβρέθηκαν παρόντες οι κάτωθι:
Παρόντες:
 1. Μικέλης Χαράλαμπος
 2. Μποτσέτου Μαρία
 3. Ασημακόπουλος Ανδρέας
 4. Κούτρα Ιωάννα
 5. Κόλλια Μάρθα
 6. Σωτηροπούλου Διονυσία


Απόντες:
 1. Παπαδημητρίου  Δημήτρης


Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία το λόγο πήρε ο πρόεδρος του Δ.Σ. και έθεσε τα θέματα της συνεδρίασης.
ΘΕΜΑ 1
«ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΛΩΝ »

Ο πρόεδρος του Συλλόγου ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για την οικονομική αδυναμία του Συλλόγου να ανταπεξέλθει στα στοιχειώδη με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη και η τροποποίηση του καταστατικού στο Πρωτοδικείο, αφού ο Σύλλογος δεν διαθέτει τα χρήματα που απαιτούνται.
Η αιτία για την οικονομική αδυναμία του Συλλόγου είναι το γεγονός ότι ελάχιστα είναι τα μέλη που έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το 2010 και κανένα για το ά  εξάμηνο του 2011.
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 1. Να πραγματοποιηθεί εξόρμηση από τα μέλη του Δ.Σ. στους χώρους εργασίας προκειμένου να συλλέξουν τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών για το έτος 2010 και το α΄ εξάμηνο του 2011

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξων αριθμό 14/2011

ΘΕΜΑ 2
«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ»

Ο  πρόεδρος του Συλλόγου ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι σε συνέχεια της υπ΄ αριθ. 3/2011 απόφασης του Δ.Σ. είχε σταλθεί από τον Σύλλογο το υπ΄ αριθ. 4/7-5-2011 έγγραφό του, προς τις Τράπεζες της περιοχής Πύργου για την υποβολή προσφορών που θα αφορούσαν παροχές για την μεταφορά της μισθοδοσίας των υπαλλήλων της (τέως) Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας.
Στο έγγραφο του Συλλόγου ανταποκρίθηκαν οι κάτωθι Τράπεζες:
 1. PROBANK
 2. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 3. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 4. EUROBANK
 5. ALPHA BANK
 6. MILLENNIUM BANK
 7. T BANK
Από την αξιολόγηση των προσφορών προκύπτουν τα εξής:
 • Καμία τράπεζα δεν ανταποκρίθηκε θετικά στον όρο των ετησίων ή εφάπαξ παροχών προς το Σύλλογο.
 • Καμία τράπεζα δεν ανταποκρίθηκε θετικά στον όρο για (απεριόριστες) διατραπεζικές συναλλαγές (μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ)
 • Οι παροχές των τραπεζών δεν διαφοροποιήθηκαν σε σχέση με τις γενικές παροχές που προσφέρουν οι τράπεζες στα προγράμματα μισθοδοσίας τους και άρα δεν υπάρχει λόγος να επιλεχθεί  μια τράπεζα από την στιγμή που όποιος μεταφέρει την μισθοδοσία μόνος του, θα έχει τις ίδιες παροχές.
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να απορρίψει τις προσφορές των τραπεζών για την καταβολή της μισθοδοσίας.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξων αριθμό 15/2011

ΘΕΜΑ 3
«ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ»

Ο  πρόεδρος του Συλλόγου ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι με την υπ΄ αριθ. 4/2011 απόφασης του Δ.Σ. έχει αποφασισθεί η δημιουργία Τράπεζας Αίματος του Συλλόγου.
Για την δημιουργίας της όμως απαιτείται η ύπαρξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος.
Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει σε πρώτη φάση να προεγκριθεί το σχέδιο ώστε να τεθεί σε διαβούλευση.
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνουμε ως σχέδιο εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος του Συλλόγου τα κάτωθι:

Άρθρο 1ο  ΙΔΡΥΣΗ

Ιδρύεται Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ». Έδρα της εν λόγω Τράπεζας αίματος, ορίζεται η Αιμοδυναμική Μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου».

Άρθρο 2ο ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί της Τράπεζας Αίματος είναι:
·         Η δημιουργία διαρκούς παρακαταθήκης αίματος για την αντιμετώπιση των αναγκών των μελών της
·         Η παροχή βοήθειας στα μέλη της για ανεύρεση αίματος, όταν η   εξυπηρέτηση δεν είναι δυνατή από το απόθεμα αίματος της Τράπεζας.
·         Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς στο συλλογικό χώρο και το κοινωνικό περιβάλλον των μελών του Συλλόγου.

Άρθρο 3ο ΜΕΛΗ

Τα μέλη της Τράπεζας διαχωρίζονται σε «τακτικά» και «αρωγά»
α) Τακτικά μέλη ονομάζονται όσοι προσφέρουν αίμα τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και αρωγά τα μέλη που προσφέρουν αίμα με συχνότητα μικρότερη των τακτικών μελών.
β) Όλα τα μέλη με την εγγραφή και την πρώτη αιμοδοσία χαρακτηρίζονται αρωγά και μετά δύο συνεχόμενες αιμοδοσίες που πραγματοποιούνται σε διάστημα δύο ετών χαρακτηρίζονται τακτικά.
γ)  Τα δικαιώματα των κατηγοριών του άρθρου αυτού είναι διαφορετικά

Τακτικό μέλος της εν λόγω Τράπεζας Αίματος, μπορεί να είναι:
1.    όποιος είναι μέλος του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, ο ίδιος ή άλλο μέλος της οικογένειας του. Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται και όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί ή μετατεθεί.
2.    όποιος πολίτης επιθυμεί να συμμετέχει στις τακτικές αιμοδοσίες της Τράπεζας, προσφέροντας τις απαιτούμενες μονάδες αίματος.

Η ιδιότητα του τακτικού μέλους διατηρείται για όσο χρονικό διάστημα το μέλος προσφέρει αίμα μία φορά το χρόνο τουλάχιστον και για δύο χρόνια ακόμα. Επίσης διατηρείται και στην περίπτωση που βεβαιωθεί αδυναμία αιμοληψίας του για λόγους υγείας, από Δημόσιο Νοσοκομείο, εφόσον ήταν μέλος της Τράπεζας τουλάχιστον για δύο χρόνια.
Στην περίπτωση που τακτικό μέλος χάσει την ιδιότητα αυτή, αποκτάει τα δικαιώματα του αρωγού, όπως αυτά περιγράφονται στο 4ο άρθρο του παρόντα κανονισμού.
Για την εγγραφή στο μητρώο μελών της τράπεζας απαιτείται συμπλήρωση αίτησης που περιλαμβάνει τα απαιτούμενα καθοριζόμενα στοιχεία (όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας κλπ).
Για να μπορεί να γίνει κάποιος μέλος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να αποδέχεται τον παρόν κανονισμό λειτουργίας.
Δεν θεωρούνται μέλη οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο χωρίς να έχουν προσφέρει, έστω και μια φορά αίμα.
Η τράπεζα δέχεται προσφορά αίματος από φίλους που δεν επιθυμούν να εγγραφούν στο μητρώο μελών της τράπεζας.

Άρθρο 4ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

α) Οι τακτικοί αιμοδότες έχουν απεριόριστη κάλυψη μονάδων αίματος. Επίσης, για κάθε μονάδα αίματος που χορηγούν κατοχυρώνουν:
·         διπλάσιο αριθμό μονάδων για τα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγο, παιδιά και γονείς)
·         ίσο αριθμό μονάδων για τα φιλικά τους πρόσωπα
β)  Οι αρωγοί αιμοδότες, για κάθε μονάδα αίματος που χορηγούν, έχουν διπλάσια κάλυψη και κατοχυρώνουν για τους συγγενείς τους ίσες μονάδες αίματος με αυτές που έχουν προσφέρει.
γ)  Κάθε μέλος της Τράπεζας δικαιούται να εγγράψει στην ατομική του καρτέλα ως αιμοδότη συγγενικό ή φιλικό του πρόσωπο, αντί γι΄ αυτόν, χωρίς όμως ο αιμοδότης να αποκτά και αυτός τα δικαιώματα μέλους.
δ)  Τα μέλη της Τράπεζας Αίματος (τακτικά και αρωγά) μπορούν να ζητήσουν επιπλέον μονάδες αίματος από αυτές που δικαιούνται, αναλαμβάνοντας όμως την υποχρέωση να τις επιστρέψουν εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών και εφόσον τα αποθέματα μονάδων αίματος της Τράπεζας το επιτρέπουν. Σε περίπτωση μη επιστροφής διαγράφονται εφάπαξ από την Τράπεζα με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου, εκτός και εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας.
ε) Τα μέλη του Συλλόγου Υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας μπορούν να λάβουν μέχρι δύο (2) μονάδες αίματος το χρόνο, χωρίς αυτή η δυνατότητα να μεταφέρεται αθροιστικά στο επόμενο έτος, με την υποχρέωση να τις επιστρέψουν εντός τριών (3) μηνών

Άρθρο 5ο  ΔΙΟΙΚΗΣΗ:

Την ευθύνη για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού έχει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, ορίζει τριμελής επιτροπή η οποία ονομάζεται «Επιτροπή Διαχείρισης» και αποτελείται από μέλη του Δ.Σ. ή από τακτικά μέλη της Τράπεζας Αίματος. Σε κάθε περίπτωση στην Επιτροπή Διαχείρισης συμμετέχει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Η Επιτροπή Διαχείρισης έχει τις εξής αρμοδιότητες.
 1. Το συνεχή έλεγχο των αποθεμάτων αίματος.
 2. Την έκδοση γραπτών  εντολών παραχώρησης αίματος προς το Νοσοκομείο. Σε περίπτωση ανάγκης κατά τις μη εργάσιμες ή νυχτερινές ώρες, την εντολή γραπτή ή προφορική δίδει οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής αλλά την επόμενη ημέρα εκδίδεται απαραίτητα και η τυπική εντολή από την Επιτροπή.
 3. Τις οποιεσδήποτε συνεννοήσεις με τα κέντρα αιμοδοσίας.
 4. Την τήρηση μητρώου μελών καθώς και την παρακολούθηση των μεταβολών και των δικαιωμάτων τους.
 5. Την παρακολούθηση των προσφορών αίματος στην τράπεζα καθώς και την ενημέρωση των ατομικών δελτίων.
 6. Την οργάνωση ομαδικής αιμοδοσίας τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.
7.    Την οργάνωση διαλέξεων για την ενημέρωση των μελών και των λοιπών πολιτών.

Η Επιτροπή Διαχείρισης έχει την υποχρέωση να ενημερώνει το Δ.Σ. για τις μεταβολές των μονάδων αίματος τουλάχιστον μια φορά το εξάμηνο και σε κάθε περίπτωση που αυτή το κρίνει αναγκαίο.
Η τριμελής Επιτροπή Διαχείρισης συνεδριάζει και τηρεί το αρχείο της στα γραφεία του συλλόγου,  χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό του Συλλόγου.
Η Τράπεζα Αίματος δεν επιτρέπεται να έχει έσοδα. Κάθε οικονομική υποχρέωση της θα  καλύπτεται από το ταμείο του Συλλόγου, αφού πρώτα υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ..
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μπορεί με απόφαση του να παραχωρήσει μονάδες αίματος σε μη μέλη της Τράπεζας, σε εξαιρετικές περιπτώσεις για ανθρωπιστικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς λόγους, με την προϋπόθεση ότι η χορηγούμενη ποσότητα δεν θα υπερβαίνει το 1/10 των αποθεμάτων. Η αναφερόμενη εξαίρεση μπορεί να γίνει δύο φορές το έτος.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μπορεί με απόφαση του να δανείσει μονάδες αίματος σε άλλους αναγνωρισμένους φορείς για την κάλυψη έκτακτων αναγκών τους (ατυχήματα, κ.τ.λ.).
Με απόφασή του το Δ.Σ. του Συλλόγου μπορεί να παραχωρήσει μονάδες αίματος σε άλλους Συλλόγους Αιμοδοσίας με την προϋπόθεση ότι αυτές δεν θα υπερβαίνουν το 1/5 των αποθεμάτων και με την δέσμευση της επιστροφής εντός τριάντα (30) ημερών
Για οποιαδήποτε περίπτωση που δεν εμπίπτει στα άρθρα του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να υπάρχει απόφαση ενισχυμένης πλειοψηφίας 5/7 του Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Άρθρο 6ο   ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  ΜΕΛΩΝ

Η Επιτροπή Διαχείρισης πραγματοποιεί δύο τακτικές αιμοδοσίες κάθε έτος.
Έκτακτη ομαδική αιμοδοσία μπορεί να γίνεται όποια στιγμή κρίνει η Επιτροπή Διαχείρισης.
Κάθε μέλος της τράπεζας μπορεί να προσφέρει αίμα όποια άλλη στιγμή το επιθυμεί, με την υποχρέωση να ενημερώσει την υπηρεσία αιμοληψίας για την διάθεση των μονάδων αίματος στην Τράπεζα και στην συνέχεια την επιτροπή διαχείρισης, προκειμένου να ενημερώσει τα δελτία των αιμοδοτών.
Η Τράπεζα Αίματος λειτουργεί σε συνεργασία με το τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου που τηρεί αρχείο αιμοδοτών και παρακολουθεί τα υπάρχοντα αποθέματα και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των μελών της.
Την ευθύνη της αιμοδοσίας για τους όρους και τις συνθήκες υγιεινής έχει το Νοσοκομείο.
Κάθε αιμοδότης δίνει αίμα ύστερα από οδηγίες του Νοσοκομείου.

Άρθρο 7ο   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Τροποποίηση του παρόντα εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, μπορεί να γίνει με ενισχυμένη πλειοψηφία 5/7 των μελών του Δ.Σ. ή από την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου με απλή πλειοψηφία.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ  ΑΡΘΡΟ

Ο παρών εσωτερικός Κανονισμού Λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας εγκρίθηκε μα την υπ΄ αριθ. ____/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξων αριθμό 16/2011ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 4-5-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/2011

Στον Πύργο και στο Διοικητήριο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας  σήμερα την 4η  του μηνός Μάιου ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 του έτους 2011 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου κ. Χαράλαμπου Μικέλη .
Κατά την συνεδρίαση παραβρέθηκαν παρόντες οι κάτωθι:
Παρόντες:
 1. Μικέλης Χαράλαμπος
 2. Μποτσέτου Μαρία
 3. Ασημακόπουλος Ανδρέας
 4. Κούτρα Ιωάννα
 5. Παπαδημητρίου  Δημήτρης
 6.  Κόλλια Μάρθα

Απόντες:
 1. Σωτηροπούλου Διονυσία


Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία το λόγο πήρε ο πρόεδρος του Δ.Σ. και έθεσε τα θέματα της συνεδρίασης.
ΘΕΜΑ 1
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ »

Η Ταμίας του Συλλόγου ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι προκριμένου να είναι εφικτή η λειτουργία Τράπεζας Αίματος θα πρέπει να γίνει απογραφικό δελτίο ώστε να καταγραφούν οι συνάδελφοι που θα είναι σε θέση να συμμετέχουν και να συνταχθεί κανονισμός από Δ.Σ. για την λειτουργία της Τράπεζας Α’ιματος.
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 1. Να συνταχθεί απογραφικό δελτίο το οποία θα διανεμηθεί στο σύνολο των συναδέλφων με σκοπό την συγκέντρωση των στοιχείων όσων ενδιαφέρονται για την συμμετοχή τους στην Τράπεζα Αίματος.
 2. Να συνταχθεί σχέδιο κανονισμού λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος και να υεθεί προς συζήτηση σε επόμενο Δ.Σ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξων αριθμό 12/2011

ΘΕΜΑ 2
«ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ  11-5-2011»

Ο  Γραμματέας του Συλλόγου ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι την 15η Μάιου έχει προκηρυχτεί Γενική Απεργία από την ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ, με αφορμή τις νέες συνεχιζόμενες επιθέσεις που δέχεται ο υπάλληλος. Με αφορμή την απεργία θα πρέπει ο Σύλλογος μας να προβεί σε κινητοποιήσεις. 
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 1. Να εκδοθεί ανακοίνωση του Συλλόγου η οποία να μοιρασθεί σε όλους τους εργαζόμενους και τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης.
 2. Να σχεδιαστεί και να τοιχοκολληθεί στους χώρους εργασίας  αφίσα κάλεσμα στην απεργία.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξων αριθμό 13/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 14-4-2011 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/2011

Στον Πύργο και στο Διοικητήριο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας  σήμερα την 14η  του μηνός Απριλίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 του έτους 2011 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου κ. Χαράλαμπου Μικέλη .
Κατά την συνεδρίαση παραβρέθηκαν παρόντες οι κάτωθι:
Παρόντες:
 1. Μικέλης Χαράλαμπος
 2. Μποτσέτου Μαρία
 3. Ασημακόπουλος Ανδρέας
 4. Κούτρα Ιωάννα
 5. Σωτηροπούλου Διονυσία
 6. Παπαδημητρίου  Δημήτρης

Απόντες:
 1. Κόλλια Μάρθα


Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία το λόγο πήρε ο πρόεδρος του Δ.Σ. και έθεσε τα θέματα της συνεδρίασης.
ΘΕΜΑ 1
«ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ »

Ο  πρόεδρος του Συλλόγου ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι υπάρχει η δυνατότητα σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο, ο Σύλλογος να αναλάβει πρωτοβουλία για την επιλογή τράπεζας στην οποία θα καταβάλλεται η μισθοδοσία των υπαλλήλων και μελών του Συλλόγου, με ευνοϊκούς όρους και εφόσον ο κάθε υπάλληλος δηλώσει την σύμφωνη γνώμη του. Προτάθηκε προς το σώμα να σταλθεί επιστολή προς τα Τραπεζικά Ιδρύματα της περιοχής του Πύργου με την οποία να ζητείται να υποβάλλουν την προσφορά τους.
Η προσφορά τους θα αξιολογηθεί σύμφωνα με τα εξής κριτήρια:
 1. επιτόκιο κατάθεσης με τα αντίστοιχα όρια καταθέσεων
 2. ετήσιες ή εφάπαξ παροχές προς το Σύλλογο Εργαζομένων
 3. δωρεάν διατραπεζικές συναλλαγές (μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ κλπ)
 4. επιπλέον πρόσθετες παροχές.
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να σταλθεί επιστολή σε όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα περιοχής Πύργου ώστε να υποβάλλουν προσφορά για την καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (εφόσον ο καθένας συνάδελφος μεμονωμένα δηλώσει ότι θέλει να συμμετέχει στο ενιαίο πρόγραμμα).
Οι προσφορές αφού συγκεντρωθούν θα αξιολογηθούν με βάσει τα κάτωθι κριτήρια:
 1. επιτόκιο κατάθεσης με τα αντίστοιχα όρια καταθέσεων
 2. ετήσιες ή εφάπαξ παροχές προς το Σύλλογο Εργαζομένων
 3. δωρεάν διατραπεζικές συναλλαγές (μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ κλπ)
 4. επιπλέον πρόσθετες παροχές.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξων αριθμό 3/2011

ΘΕΜΑ 2
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  »

Ο  Γραμματέας του Συλλόγου ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας τράπεζας αίματος για τα έλη του Συλλόγου και για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτό θα πρέπει να γίνει συνεννόηση με το Νοσοκομείο Πύργου για την διαδικασία που απαιτείται.
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να δρομολογηθούν οι διαδικασίες και να έρθει ο Σύλλογος σε επαφή με το Νοσοκομείο του Πύργου για την δημιουργία Τράπεζας Αίματος του Συλλόγου
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξων αριθμό 4/2011

ΘΕΜΑ 3
«ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ »

Ο  πρόεδρος του Συλλόγου ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι υπάρχει η δυνατότητα διοργάνωσης ημερίδας με κεντρικό ομιλητή διακεκριμένο εργατολόγο με θέμα το Συνταξιοδοτικό
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 1. Να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την διενέργεια ημερίδας με θέμα το συνταξιοδοτικό από διακεκριμένο εργατολόγο.
 2. Να εξετάσει το ενδεχόμενο  χρηματοδότησης της συγκεκριμένης ημερίδας από πιστώσεις τις ΑΔΕΔΥ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξων αριθμό 5/2011
ΘΕΜΑ 4
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ »

Ο  Γραμματέας του Συλλόγου ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι πρέπει και έχει την δυνατότητα ο Σύλλογος, να κατασκευάσει ιστοσελίδα, σε συνεργασία με το τμήμα Πληροφορικής, αρκεί να προετοιμάσουν το υλικό το οποία θα αναρτηθεί.
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την κατασκευή ιστοσελίδας του Συλλόγου, σε συνεργασία με τους συναδέλφους του τμήματος Πληροφορικής.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξων αριθμό 6/2011

ΘΕΜΑ 5
«ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ »

Η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι ο Σύλλογος θα πρέπει να αναπτύξει πολιτιστικές δραστηριότητες με σκοπό την προβολή του αλλά και την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του. Κάτω από αυτό το πλαίσιο, θεωρεί σκόπιμο την προβολή ταινίας στο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου της Π.Ε. Ηλείας (εφόσον πληροί τις απαιτούμενες τεχνικές προϋποθέσεις) 
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την διοργάνωση προβολής ταινίας στο  Συνεδριακό Κέντρο της Π.Ε. Ηλείας (εφόσον αυτό πληροί τις απαιτούμενες τεχνικές προϋποθέσεις). Όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν την προβολή θα καθορισθούν σε επόμενο Δ.Σ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξων αριθμό 7/2011

ΘΕΜΑ 6
«ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ »

Η Ταμίας του Συλλόγου ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι ο Σύλλογος θα πρέπει να φροντίσει παράλληλα με τη λειτουργία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών να ρυθμιστεί και η  διαδικασία για την απόδοση  των συνδικαλιστικών εισφορών στο Πρωτοβάθμιο Σωματείο, στην Ομοσπονδία και στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με την  παρακράτησή τους από την μισθοδοσία. Για αυτό το ζήτημα υπάρχει σύμφωνη απόφαση της Καταστατικής Συνέλευσης και υπάρχει αντίστοιχη μέριμνα από τον  το Νόμο 2303/95, από την αριθμ. 2/77200/0022/25.10.1999 Κοινή Υπουργική Απόφαση καθώς και από το άρθρο 3 της «Ειδική Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τη ρύθμιση του τρόπου παρακράτησης συνδικαλιστικών εισφορών και συνδικαλιστικών αδειών των εργαζομένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Β΄ βαθμού» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1369/Α/2009.
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 1. Την αυτόματη παρακράτηση των συνδικαλιστικών εισφορών από την μισθοδοσία σύμφωνα με τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία.
 2. Στην υλοποίηση όλων των  απαιτούμενων ενεργειών ώστε η έναρξη εφαρμογής αυτής της διαδικασίας απόδοσης, να γίνει από 1.7.2011 .
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξων αριθμό 8/2011

ΘΕΜΑ 7
ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠ΄ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο  πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε το σώμα ότι θα πρέπει να ανοιχθεί τραπεζικός λογαριασμός σύμφωνα την παρ. 3 του άρθρου 4 του καταστατικού,  για την κατάθεση των εσόδων του Συλλόγου

Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 1. Την πρόκριση - επιλογή της Εμπορικής Τράπεζας για την δημιουργία τραπεζικού λογαριασμού που θα χρησιμοποιηθεί για την κατάθεση του ταμειακού υπολοίπου και των εσόδων  του συλλόγου. Ο τραπεζικός λογαριασμός θα ανοιχθεί επ΄ ονόματι του Συλλόγου Υπαλλήλων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας και θα χρησιμοποιείται σύμφωνα με παρ. 7 του  άρθρου 32 του καταστατικού.
 2. την εξουσιοδότηση του Προέδρου, του Γεν. Γραμματέα και του Ταμία σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξων αριθμό 9/2011

ΘΕΜΑ 8
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 50 ΤΟΥ Ν. 3528/07 (ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ)
Ο  πρόεδρος του Δ.Σ. έθεσε το ζήτημα τη μη χορήγησης της προβλεπόμενης άδειας της παραγράφου 6 του άρθρου 50 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) που αφορά την   «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτι­κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»
Επίσης ανέφερε ότι το σύνολο σχεδόν των υπαλλήλων πληροί τους όρους του συγκεκριμένου άρθρου και στους τύπους αφού «…απασχολείται μπροστά σε οθόνη οπτικής κα­ταγραφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ωρών του ημερήσιου ωραρίου εργασίας…», αλλά το κυριότερο και στην ουσία, αφού το σύνολο της εργασίας κάθε υπαλλήλου πραγματοποιείται με την χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ιδιαίτερα τώρα με την διάχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλο το φάσμα της Δημόσιας Διοίκησης.
Η συγκεκριμένη μηχανογραφική άδεια για τους υπάλληλους που  χειρίζονται ηλεκτρονικό υπολο­γιστή και απασχολούνται μπροστά σε οθόνη οπτικής κα­ταγραφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ωρών του ημερήσιου ωραρίου εργασίας, είναι μία (1) ημέρας άδεια πλήρων αποδοχών ανά δίμηνο.
Πολλές Διευθύνσεις όμως δεν έχουν προχωρήσει στην εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου σε αντίθεση με άλλες που την χορηγούν χωρίς να παρουσιάζουν προβλήματα στους συναδέλφους.
Για το συγκεκριμένο θέμα πρέπει να παρέμβει ο Σύλλογος ώστε να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση από όλες τις υπηρεσίας αλλά και η πιστή εφαρμογή του συγκεκριμένου Νόμου. 
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 1. να αποστείλει επιστολή στην Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών με την διατύπωση του ανωτέρου προβλήματος.
 2. να θέσει το θέμα προς συζήτηση με τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ηλείας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξων αριθμό 10/2011
ΘΕΜΑ 9
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

Ο  πρόεδρος του Δ.Σ. έθεσε το ζήτημα της καθαριότητας των χώρων εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 1. Να ζητήσει μπει ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στην παρακολούθηση της νέας σύμβασης για την καθαριότητα.
 2. Να θέσει το θέμα προς συζήτηση με τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ηλείας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξων αριθμό 11/2011


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 30-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2011

Στον Πύργο και στο Διοικητήριο της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας (νυν Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας), σήμερα την 30η του μηνός Μαρτίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 του έτους 2011 προσήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Υπαλλήλων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας, που προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 22 Μαρτίου 2011, κατόπιν προσκλήσεως του κ.  Χαράλαμπου Μικέλη  ο  οποίος και έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, προκειμένου να προβούν στην συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού του Συλλόγου
Κατά την συνεδρίαση παραβρέθηκαν παρόντες οι κάτωθι:
 1. Μικέλης Χαράλαμπος
 2. Κόλλια Μάρθα
 3. Ασημακόπουλος Ανδρέας
 4. Μποτσέτου Μαρία
 5. Κούτρα Ιωάννα
 6. Σωτηροπούλου Διονυσία
 7. Παπαδημητρίου  Δημήτρης
Απόντες δεν υπήρχαν.
Στην συνεδρίαση προέδρευσε ο κ. Χαράλαμπος Μικέλης  σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού του Συλλόγου και αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία της συνεδρίασης, ανάφερε την διαδικασία που ορίζει το καταστατικό για την συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και ξεκίνησε η διαδικασία με μυστική ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα, του Ταμία και του Συμβούλου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
 1. Για την θέση του Προέδρου υποψηφιότητα έθεσε ο  κ. Χαράλαμπος Μικέλης  και κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας εκλέγεται ομόφωνα (επτά -7- ψήφους υπέρ).
 2. Για την θέση του Αντιπροέδρου υποψηφιότητα έθεσε η κα Μαρία Μποτσέτου και κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας εκλέγεται ομόφωνα (επτά -7- ψήφους υπέρ).
 3. Για την θέση του Γενικού Γραμματέα υποψηφιότητα έθεσε ο κ. Ανδρέας Ασημακόπουλος και η κα Ιωάννα Κούτρα και κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας ο Ανδρέας Ασημακόπουλος έλαβε  τέσσερις  -4- ψήφους και η  κα Ιωάννα Κούτρα έλαβε  τρεις  -3- ψήφους και  εκλέγεται ο κ.  Ανδρέας Ασημακόπουλος.
 4. Για την θέση του Ταμία υποψηφιότητα έθεσε η κα. Ιωάννα Κούτρα και κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας εκλέγεται ομόφωνα (επτά -7- ψήφους υπέρ)
 5. Για την θέση του Συμβούλου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων υποψηφιότητα έθεσε η κα Μάρθα Κόλλια και κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας εκλέγεται ομόφωνα (επτά -7- ψήφους υπέρ)

Κατόπιν των ανωτέρω ψηφοφοριών η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Υπαλλήλων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας για την περίοδο 2011-2013 έχει ως εξής:
1.      Μικέλης Χαράλαμπος Πρόεδρος
2.      Μποτσέτου Μαρία Αντιπρόεδρος
3.      Ασημακόπουλος Ανδρέας Γενικός Γραμματέας
4.      Κούτρα Ιωάννα Ταμίας
5.      Κόλλια Μάρθα Σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Και μέλη αυτού η Σωτηροπούλου Διονυσία και ο Παπαδημητρίου  Δημήτρης.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξων αριθμό 2/2011