Κυριακή, 31 Ιουλίου 2016

ΟΣΥΑΠΕ: Πάρτε πίσω τις αυθαίρετες, παράνομες και καταχρηστικές αποφάσεις περικοπής αποδοχών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας ΗλείαςΟ.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
www.osyape.gr
                                               Αθήνα 31/7/2016
                                         Αριθμ. Πρωτ. 54

ΠΡΟΣ
                                           1.Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
                                           2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
                                           3. Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας
                                                     email: ddo@ilia.pde.gov.gr

Πάρτε πίσω τις αυθαίρετες, παράνομες και καταχρηστικές αποφάσεις περικοπής αποδοχών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

Οι  πράξεις περικοπής (οικ. 186995/5741/15-7-2016 & 186997/5742/15-7-2016)  αποδοχών οκτώ  υπαλλήλων της Διεύθυνσης Μεταφορών της Π. Ε. Ηλείας από τον Διευθυντή Οικονομικών, γιατί δεν μετείχαν στις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών μόνο εκδικητική απέναντί τους μπορεί να χαρακτηριστεί, γιατί διεκδίκησαν να δουλεύουν και να αμείβονται, γιατί στράφηκαν ενάντια στις αποφάσεις της κυβέρνησης για μείωση των αποδοχών τους.
Είναι πρωτοφανές περικοπή μισθού εργαζομένων να μην βασίζεται στη μη παροχή εργασίας, αλλά σε άσχετες ερμηνείες που δίνει η Διοίκηση στις αποφάσεις συνδικαλιστικών οργάνων.
Αυτές οι πράξεις περικοπής αποδοχών είναι αυθαίρετες και καταχρηστικές, γιατί διενεργούνται ενώ οι υπάλληλοι παρείχαν τις υπηρεσίες σύμφωνα με τα  καθήκοντα του κλάδου και της ειδικότητάς τους (άρθρα 30 και 41 του Υπαλληλικού Κώδικα).
Είναι πράξεις παράνομες γιατί οι συνάδελφοι παρείχαν τις υπηρεσίες τους καθ’ όλο το ωράριο εργασίας τους και επομένως τους οφείλεται μισθός.
Είναι επίσης πράξεις παράνομες, γιατί δεν κοινοποιούνται στους υπαλλήλους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Αναρωτιόμαστε εάν οι πρωτοφανείς, μοναδικές σε όλη τη χώρα αυτές αποφάσεις περικοπής, γίνονται για να προϋπαντήσουν την πρόθεση κυβέρνησης και τρόικας για περιορισμό των κατοχυρωμένων με αγώνες συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Εάν η Περιφερειακή Αρχή της Δυτικής Ελλάδας αποφάσισε να στραφεί ενάντια σε κάθε συνάδελφο, που δεν σκύβει το κεφάλι, που δεν αποδέχεται την απλήρωτη δουλειά και την μείωση των αποδοχών του, που αγωνίζεται και διεκδικεί τα δικαιώματά του.
Ζητάμε την άμεση ανάκληση των αποφάσεων αυτών και την χορήγηση στους υπαλλήλους αυτούς πλήρως του μισθού τους, αφού παρείχαν πλήρως την εργασία τους.-
Κοιν/ση
1. Σύλλογο Υπαλλήλων Π.Ε. Ηλείας
2. Συλλόγους-μέλη μας


                                                   ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

Καταχρηστική περικοπή αποδοχών


                                               
       Πύργος 28-7-2016      
                                                                           Αριθ. Πρωτ.: 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ΠΡΟΣ:
1.                                                 Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
2.  ΟΣΥΑΠΕ   
email:  osyape@otenet.gr

1. ΚΟΙΝ.:            Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
2. Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας
                                                                        

ΘΕΜΑ :    Καταχρηστική περικοπή αποδοχών  

κ. Περιφερειάρχη,
Όπως σας είναι γνωστό οι συνάδελφοι εξεταστές υποψηφίων οδηγών το τελευταίο διάστημα έδωσαν μια μάχη την οποία και προσωρινά κέρδισαν και αφορούσε την καταβολή αποζημίωση τους για το πρόσθετο έργο που διενεργούσαν.
Ο αγώνας αυτός δόθηκε με τον τρόπο που καθορίσθηκε από την δευτεροβάθμια συνδικαλιστική μας οργάνωση, όπως αυτός αποτυπώνεται και στην υπ΄ αριθ. 20/14-6-2016 απόφαση της Ο.Σ.Υ.Α.Π..Ε. περί  κήρυξης απεργίας – αποχής από κάθε επιτροπή που σχετίζονταν με το κύριο και βοηθητικό έργο των εξετάσεων δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών. Οι συνάδελφοι που συμμετείχαν στην συγκεκριμένη κινητοποίηση –οι οποίοι και δικαιώθηκαν με την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας – παρέμεναν στον φυσικό χώρο εργασίας τους εκτελώντας το σύνολο των καθηκόντων τους σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας τους και τις υποδείξεις των προϊσταμένων τους. Αυτό επιβεβαιώνεται και στο υπ΄ αριθ. 171346/10335/28-6-2016 έγγραφο του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας που αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι «οι υπάλληλοι εξεταστές παρέμειναν διαρκώς στις θέσεις εργασίας τους μέχρι το πέρας του ωραρίου (ώρα 15:00) εκτελώντας κανονικά τα καθήκοντά τους, εξασφαλίζοντας έτσι την ομαλή λειτουργία των λοιπών δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας και εξυπηρέτηση των πολιτών ….»    
Παρόλα αυτά, δηλαδή του γεγονότος ότι οι συνάδελφοι εξεταστές συμμετείχαν κανονικά στην άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους εκτός της εξέτασης των υποψηφίων οδηγών, όπως καθόριζε και η απόφαση του συνδικαλιστικού τους οργάνου, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας εκδίδει τις υπ΄ αριθ. 186995/5741/15-7-2016 & 186997/5742/15-7-2016 πράξεις περικοπής αποδοχών για τις ημερομηνίες 15 – 16 – 17 – 21 και 22 Ιουνίου 2016 επικαλούμενος στο σκεπτικό της, την υπ΄ αριθ. 26/26-4-2016 παλαιότερη απόφαση της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. που αναφερόταν σε στάσεις εργασίας από το συγκεκριμένο έργο και όχι της επικαιροποιημένης που εκδόθηκε στις 14 Ιουνίου 2016 και αναφερόταν σε αποχή από κάθε επιτροπή που σχετίζονταν με το κύριο και βοηθητικό έργο των εξετάσεων δοκιμασίας προσόντων.
Εντύπωση βέβαια προκαλεί το γεγονός ότι ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας, παρόλο που δεν τηρεί τα αναγραφόμενα της παρ 2 του άρθρου 43 του Ν. 3528/07 περί κοινοποίησης με απόδειξη της πράξης περικοπής ώστε ο ενδιαφερόμενος να έχει την δυνατότητα να προσφύγει στο υπηρεσιακό συμβούλιο, στηρίζεται στο υπ΄ αριθ. 2/70588/0022/06 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. που θεωρεί ότι η καταβολή μισθού δικαιολογείται για την άσκηση του συνόλου των δραστηριοτήτων που είναι συνυφασμένες με την θέση που κατέχει ο εργαζόμενος και όχι μέρος αυτών.  Αγνοώντας προς το παρόν ότι η αναφερόμενη πράξη περικοπής στοχεύει να τορπιλίσει το πνεύμα και την λογική της απόφασης για αποχή του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου μας, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι εξεταστές υποψηφίων οδηγών είναι πιστοποιημένοι υπάλληλοι που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα σχετικά προγράμματα επιμόρφωσης του αντίστοιχου Υπουργείου και το κυριότερο μπορούν να είναι από διάφορες υπηρεσίες και όχι μόνο της αντίστοιχης Διεύθυνσης Μεταφορών. Δηλαδή αποτελεί επιλογή του υπαλλήλου εάν θα είναι ή όχι εξεταστής υποψηφίων οδηγών, ανεξαρτήτως της υπηρεσίας που είναι τοποθετημένος και σε καμία περίπτωση η συγκεκριμένη αρμοδιότητα δεν είναι συνυφασμένη με την θέση που κατέχει. Εξάλλου όλη η σχετική νομοθεσία που αφορά τις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών είναι σαφέστατη σε ότι αφορά τη μη συμμετοχή των υπαλλήλων στις εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών και τις επιπτώσεις που αυτή επιφέρει, κάτι, που εσκεμμένα ή όχι, αγνοείται από την συγκεκριμένη  πράξη περικοπής αποδοχών.
Κλείνοντας θέλουμε να επισημάνουμε ότι οι λογικές που αναπτύσσονται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και έχουν σχέση με βασικά εργασιακά ζητήματα μας προβληματίζουν ιδιαίτερα. Δεν γνωρίζουμε εάν αντίστοιχος ζήλος υπήρχε στην αποχή από την διαδικασία της αξιολόγησης που διαρκούσε για μήνες και εάν αντίστοιχη αντιμετώπιση είχε η αποχή που πρόσφατα είχε προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ από τις διάφορες επιτροπές, αυτό όμως που γνωρίζουμε είναι ότι η συγκεκριμένη πράξη περικοπής αποδοχών διακατέχεται από την λογική να σαμποτάρει τις αποφάσεις του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού μας οργάνου και να αντιπαλευτεί με το σύνολο των συναδέλφων που διεκδίκησαν και κέρδισαν.
Πρωτοπόροι και εδώ…

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Μικέλης
Ο Γεν. Γραμματέας

Ανδρέας Ασημακόπουλος

4ο Port Festival: με την στήριξη του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας ΗλείαςΟ Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας στηρίζει την διοργάνωση του 4ου Port Festival που θα πραγματοποιηθεί στο αλσύλλιο Κατακόλου από 1 Αυγούστου έως 3 Αυγούστου με σκοπό την συγκέντρωση τροφίμων (αντί εισιτηρίου)  μακράς διάρκειας και ειδών πρώτης ανάγκης για την ενίσχυση του Δικτύου Κοινωνικών Παντοπωλείων Λυκείων Πύργου.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
1  Αυγούστου
7:30 μ.μ. - 9:30 μ.μ.: Καλλιτεχνικά εργαστήρια
9:30 μ.μ.: Προβολή ταινίας

2 Αυγούστου
9:30 μ.μ.: Συναυλία με τους Passepartout, να FUNKY κότες, Perfect Mess

3 Αυγούστου
9:30μ.μ.: Συναυλία με τους Bandallusia, Φλαμά Banda, Ψήλοι
Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

Αποζημίωση υπαλλήλων για τη συμμετοχή στα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου (Μ.Κ.Ε.)

Πύργος 19-7-2016      
Αριθ. Πρωτ.: 99


ΠΡΟΣ:
1.     Υπουργό Οικονομικών
2.     Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
3.     Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
email:  info@ypes.gr
4.     Ένωση Περιφερειών Ελλάδας
email:  info@enpe.gr
5.     Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδα
6.     ΟΣΥΑΠΕ
email:  osyape@otenet.gr

ΚΟΙΝ.:
1.     Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
2.     Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας


ΘΕΜΑ : Αποζημίωση υπαλλήλων για τη συμμετοχή στα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου (Μ.Κ.Ε.)

Με το άρθρο 1 του Ν. 3446/06 (ΦΕΚ 49 Α/10-3-2006) «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» συστάθηκαν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Οχημάτων (Μ.Κ.Ε.), τα οποία είναι αρμόδια για τον έλεγχο της νομιμότητας και ασφάλειας της κυκλοφορίας και των εκπομπών καυσαερίων των οχημάτων, ελληνικών και αλλοδαπών, που κυκλοφορούν στη χώρα, τον έλεγχο νομιμότητας της διενέργειας μεταφοράς με αυτά, καθώς και για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Τα Μ.Κ.Ε. αποτελούνται από Δύο (2) εκπροσώπους της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ή Κ.Τ.Ε.Ο., ένα (1) όργανο του Τμήματος Τροχαίας ή του Λιμενικού Σώματος και έναν (1) υπάλληλο άλλης Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας.
Στα Μ.Κ.Ε. έχει ανατεθεί μια σειρά από αρμοδιότητες που αναφέρονται στις παρακάτω αποφάσεις :
1.      Στην υπ’ αριθμ. Φ.2/55009/4626/00/02 (ΦΕΚ Β 1028/7-8-02) Κ.Υ.Α. «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/30/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2000 σχετικά με τον οδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Κοινότητα»
2.      Στην υπ’ αριθμ. Αριθ. Γ5/29480/2304 /01 (ΦΕΚ Β 614) Κ.Υ.Α.«Έλεγχοι της νομιμότητας και ασφάλειας της κυκλοφορίας και των εκπομπών καυσαερίων όλων των οχημάτων, ελληνικών και αλλοδαπών που κυκλοφορούν στην χώρα , Αρμόδια όργανα, Διαδικασία είσπραξης προστίμων και συναφή θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, παρ. 4 και άρθ. 8, παρ. 5 του Ν. 2801/ 2000»

3.      Στην υπ’ αριθμ. Φ.450/38668/3534/13 (ΦΕΚ Β 2061)  Κ.Υ.Α. «Διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του Κανονισμού 3821/85 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από τους οδηγούς και τις μεταφορικές επιχειρήσεις».
4.      Στο άρθρο 104 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» με το οποίο ορίστηκαν τα Μ.Κ.Ε.  αρμόδια όργανα για τον έλεγχο τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους εκάστοτε Κανονισμούς λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 παρ. 3 του προηγούμενου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 226) είχε εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 2/27882/0022/13 (ΦΕΚ  Υ.Ο.Δ.Δ. 188) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός της αποζημίωσης των μελών των Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου Οχημάτων του άρθρου 1 του Ν. 3446/2006 (ΦΕΚ Α 49)» με την οποία καθορίσθηκε αποζημίωση για κάθε μέλος των Μ.Κ.Ε.  της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3446/2006 (ΦΕΚ Α 49). Η αποζημίωση αφορούσε έργο που πραγματοποιούνταν  μετά  τη  λήξη  του  κανονικού  ωραρίου   εργασίας των υπηρεσιών και πέραν του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.
Από την έναρξη ισχύος (1-1-2016) του νέου μισθολογίου Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α 176) και ειδικότερα των άρθρων 34 και 35 αυτού, καταργήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011, καθώς και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις. Συνεπώς, η ανωτέρω Κ.Υ.Α. έπαψε να ισχύει και δεν χορηγείται από 1-1-2016 η αποζημίωση για τους υπαλλήλους-μέλη των Μ.Κ.Ε. που προβλεπόταν και για την συγκεκριμένη εκτός ωραρίου εργασία.
Το γεγονός αυτό έχει περιορίσει σε μεγάλο βαθμό την λειτουργία των Μ.Κ.Ε. δεδομένου ότι οι τυχόν έλεγχοι που μπορούν πλέον υλοποιηθούν, πραγματοποιούνται μόνον εντός ωραρίου εργασίας σε αντίθεση με το πνεύμα αλλά και το γράμμα του Νόμου που απαιτεί ο έλεγχος να ασκείται σε κάθε σημείο της περιοχής αρμοδιότητας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ακόμη και στους λιμένες και πλησίον των συνοριακών σταθμών, καθ΄ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, ακόμη και τις αργίες.
Με δεδομένη όμως την υποστελέχωση των Υπηρεσιών, η συγκρότηση Μ.Κ.Ε. τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από το απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό στην πραγματικότητα καθίσταται ανέφικτο  (ενδεικτικά στην Π. Ε. Ηλείας από την αρχή του έτους δεν έχει συγκροτηθεί Μ.Κ.E. εντός ωραρίου εργασίας).
. Αφού σας υπενθυμίσουμε ότι :
1. Οι  έλεγχοι  των  Μικτών  Κλιμακίων  Ελέγχου  Οχημάτων πραγματοποιούνται οποτεδήποτε καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, εορτές και αργίες, και το έργο τους εξυπηρετεί επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος και συγκεκριμένα:
α. Λόγους οδικής ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας, καθόσον στα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου έχει ανατεθεί η διενέργεια ελέγχων προβλεπόμενων από τις Οδηγίες 2000/30/ΕΚ όπως ισχύει σχετικά με τον οδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων επαγγελματικής χρήσης και 95/50/ΕΚ σχετικά με τον έλεγχο των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων καθώς και η διενέργεια ελέγχων τήρησης των Κανονισμών (ΕΟΚ) 3821/85 για τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και (ΕΚ) 561/2006 για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και
β. Λόγους εξασφάλισης ίσων συνθηκών ανταγωνισμού στον κλάδο των οδικών μεταφορών μέσω του ελέγχου τήρησης της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τις οδικές μεταφορές, και
2. Η αποζημίωση καταβάλλεται από τις πιστώσεις της Περιφέρειας όπου έχει συγκροτηθεί το Μικτό Κλιμάκιο Ελέγχου ενώ τα έσοδα από την είσπραξη των προστίμων που επιβάλλονται από τα Μ.Κ.Ε. περιέρχονται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας και εξοπλισμού των Μ.Κ.Ε. ή των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών ή των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) και το υπόλοιπο ποσοστό τριάντα τοις εκατό περιέρχεται ως δημόσιο έσοδο στον Κρατικό Προϋπολογισμό,

θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη η άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν με την κατάργηση της υπ’ αριθμ. 2/27882/0022/13 (ΦΕΚ  Υ.Ο.Δ.Δ. 188) ΚΥΑ με την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την αποζημίωση για των υπαλλήλων-μελών των ΜΚΕ, για την έργο που επιτελούν μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.

Η οδική ασφάλεια, η περιβαλλοντική προστασία, η εξασφάλιση ίσων συνθηκών ανταγωνισμού στον κλάδο των οδικών μεταφορών και γενικότερα ο έλεγχος – περιορισμός της οδικής αναρχίας που έχει γιγαντωθεί λόγω του περιορισμού των ελέγχων που διενεργούσαν τα Μ.Κ.Ε. δεν επιτρέπεται να συμψηφίζονται με την λογική της αδιάκριτης περικοπής των αποζημιώσεων που δικαιούνται οι εργαζόμενοι για παρεχόμενη υπηρεσία.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Μικέλης
Ο Γεν. Γραμματέας

Ανδρέας Ασημακόπουλος