ΧΡΗΣΙΜΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΟ.Ε.Υ. - ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας    (Π.Δ. 132/2010 έχει τροποποιηθεί)
Δεν υπάρχουν σχόλια: