Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

Με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΜΗ υποχρεωτική ανάρτηση στη Διαύγεια των εντολών μετακίνησηςΜε απόφαση του το Ελεγκτικό Συνέδριο (Κλιμάκιο προληπτικού ελέγχου δαπανών) αποφάνθηκε ότι δεν υπάρχει  υποχρέωση ανάρτησης των αποφάσεων ή εντολών μετακίνησης στο διαδίκτυο, μέσω του Προγράμματος «Διαύγεια».
Πιο συγκεκριμένα το Ε.Σ. αναφέρει “υποχρέωση ανάρτησης των αποφάσεων ή εντολών μετακίνησης στο διαδίκτυο, μέσω του Προγράμματος «Διαύγεια», δεν ανακύπτει ούτε από την περίπτωση 22 της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 ούτε από άλλη περίπτωση της ως άνω διάταξης, στην οποία αναφέρονται οι αναρτητέες στο διαδίκτυο πράξεις (βλ. Ε.Σ. Κλιμ. Ι Τμ. 13/2014)“. 
Και παρακάτω “Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στη προηγούμενη σκέψη της παρούσας, ο προβαλλόμενος λόγος διαφωνίας ότι οι ως άνω αποφάσεις δεν μπορούσαν να εκτελεστούν, επειδή δεν αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, μέσω του Προγράμματος «Διαύγεια», είναι απορριπτέος προεχόντως ως ερειδόμενος στην εσφαλμένη προϋπόθεση ότι υπήρχε υποχρέωση ανάρτησης των εν λόγω αποφάσεων στο διαδίκτυο, ανεξαρτήτως εάν η μη ανάρτηση αποφάσεων, οι οποίες είναι αναρτητέες στο διαδίκτυο, μέσω του Προγράμματος «Διαύγεια» σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3861/2010, επηρεάζει την εκτελεστότητα αυτών.”
Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει η Γνωμοδότηση  [Αρ. Γνωμ. 377/2012] του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί μη υποχρεωτικής ανάρτησης των εντολών μετακίνησης (εκκρεμεί η αποδοχή της).

Κείμενο συλλογής υπογραφών ενάντια στην «αξιολόγηση»Κείμενο συλλογής υπογραφών ενάντια στην  «αξιολόγηση»

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ________________________________

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο που υπογράφουμε το παρακάτω κείμενο εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην προσχηματική «αξιολόγηση».
Θεωρούμε ότι, έπειτα από την κατασκευή χιλιάδων «επίορκων υπαλλήλων» καθώς και «πλεονάζοντος προσωπικού», η Κυβέρνηση προσπαθεί τώρα με εργαλείο τη συγκριτική «αξιολόγηση» να δημιουργήσει από όλους εμάς, μια νέα, μόνιμη πλέον,  δεξαμενή διαθεσίμων και υπό απόλυση συναδέλφων. Μάλιστα δεν αρκείται σε ένα αυταρχικό «σύστημα αξιολόγησης» αλλά καθορίζει εκ των προτέρων τα ποσοστά  και τις κλίμακες «αξιολόγησης» για να διασφαλίσει  την επιτυχία του στόχου της.
Η αυθαιρεσία, στον καθορισμό των ποσοστών και στον τρόπο που αυτά θα κατανεμηθούν σε επίπεδο Γενικών Διευθύνσεων και Τμημάτων  αποκαλύπτει ότι βασικός στόχος δεν είναι η βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης αλλά η κατάργηση Υπηρεσιών, η απόλυση δεκάδων χιλιάδων συναδέλφων μας και η μισθολογική καθήλωση ή/και υποβάθμιση των μη αρεστών. Επί της ουσίας, επιχειρείται η χειραγώγησή μας από την Κυβέρνηση και η αναπαραγωγή των υφιστάμενων σχέσεων εξουσίας εντός των Δημοσίων Υπηρεσιών. Εργαλείο για τους σκοπούς αυτούς συνιστά αφενός η επιβολή υποχρεωτικής ποσόστωσης (25% άριστοι, 60% μέτριοι και 15% ανεπαρκείς) στις «αξιολογήσεις» μας και αφετέρου η χρησιμοποίηση των προϊσταμένων, για να «αξιολογήσουν» τους υφισταμένους τους.
Είναι φανερό ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι να μας εξαναγκάσει μέσω της τρομοκρατίας και του φόβου της απόλυσης, να υποταχθούμε πλήρως, στους σχεδιασμούς της ασκούμενης πολιτικής. Εμείς γνωρίζουμε καλά ότι το κλίμα που θα δημιουργηθεί στους χώρους εργασίας θα επηρεάσει αρνητικά την εξυπηρέτηση των πολιτών και την παροχή των Δημοσίων Κοινωνικών Αγαθών, διευκολύνοντας την παραπέρα συρρίκνωση και ιδιωτικοποίηση των Δημόσιων Υπηρεσιών.
Διεκδικούμε την κατάργηση των διατάξεων του Ν. 4250/2014 που αφορούν στην «αξιολόγηση».
Δηλώνουμε την απόφασή μας να μη συνεργήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο στο να τεθούν σε ομηρία και στον προθάλαμο της απόλυσης συνάδελφοι μας.    
Καλούμε τέλος, όλους, τους εμπλεκόμενους άμεσα ή έμμεσα σε αυτή την διαδικασία της προκατασκευασμένης «αξιολόγησης» να ταχθούν απέναντι στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς.
Συνένοχους στο έγκλημα δεν θα μας έχουν
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
Υπογραφή
1


2


3


4


5


Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑΣ: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΤΡΟΠΗΣύντομο  ιστορικό
Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 άρχισαν να εμφανίζονται με μεγάλη συχνότητα, στα οργανογράμματα των δημοσίων υπηρεσιών, διευθύνσεις και τμήματαποιότητας και αποδοτικότητας. Ο διακηρυγμένος στόχος των δομών αυτών ήταν η «αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα και η λήψη μέτρων βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών».  Από τότε η λέξη «αξιολόγηση» μπήκε με ιδιαίτερη έμφαση στο λεξιλόγιο των κυβερνώντων και των πολιτικοσυνδικαλιστικών δυνάμεων του συστήματος.
      Ακολούθησε, πιο ολοκληρωμένα, ο Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α!, 11-2-2004) που στο άρθρο 1 παρ. 2 καθιέρωσε νομοθετικά την μέτρηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης ενώ  με το άρθρο 6 του νόμου αυτού προβλέπεται ότι με Π.Δ. συνιστώνται στα Υπουργεία μονάδες ποιότητας και αποδοτικότητας (δηλαδή θεσμοθετείται συνολικά η τάση των αρχών της δεκαετίας). Σε πολλές μεταγενέστερες διευκρινιστικές υπουργικές αποφάσεις τονιζόταν με έμφαση ότι: «με αυτή την αντίληψη και των οριζόμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον εκσυγχρονισμό και ταυτόχρονα την αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης, θεσμοθετήθηκε μέσω του Ν.3230/2004 η εφαρμογή, στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, των Αρχών Διοίκησης Ολικής Ποιότητας» (π.χ. 1036162/198/ΔΠ&Α/ΠΟΛ.1047/2-4-2009).
    Οι πολιτικοί και συνδικαλιστικοί συσχετισμοί της εποχής δεν επέτρεπαν θεαματικές προωθήσεις στην πράξη τέτοιων σχεδιασμών. Παρέμεναν σε χαμηλού επιπέδου παρεμβάσεις. Επιτύγχαναν όμως μια διαρκή ιδεολογική ζύμωση των πολιτών και ιδιαίτερα των Δ.Υ. σχετικά με την αδήριτη και άμεση ανάγκη ενεργοποίησης «διαδικασιών μετρήσεων και αξιολογήσεων».
       Από τον Ιούλιο του 2012 αναβαθμίστηκε η προσπάθεια, από την τότε συγκυβέρνηση (Ν.Δ. – ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗΜ.ΑΡ.),  ψευδεπίγραφης «αξιολόγησης – αναμόρφωσης» των δομών του Δημοσίου σύμφωνα με τις αποτυπωμένες  στα μνημόνια, μεσοπρόθεσμα κ.λ.π. κατευθύνσεις της τρόικας (Ε.Ε. – Ε.Κ.Τ. – Δ.Ν.Τ.). Εδώ πλέον διακηρύχθηκε, χωρίς περιστροφές, ο στόχος μείωσης του ρόλου του δημόσιου τομέα προς όφελος τμημάτων του ιδιωτικού κεφαλαίου και των απολύσεων προσωπικού.

Διαφύλαξη συνθηκών υγιεινής στους χώρους εργασίας

Πύργος 28-5-2014      


Αριθ. Πρωτ.: 11 

 

Προς:
  1. κ . Περιφερειάρχη Φαξ: 2613-613532
  2. κ. Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας
  3. Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φαξ: 2610-316759
  4. Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας
  5. Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας


ΘΕΜΑ:
Διαφύλαξη συνθηκών υγιεινής στους χώρους εργασίας

Για την διασφάλιση των απαιτούμενων συνθηκών υγιεινής και την αποφυγή μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών σας παρακαλούμε άμεσα να προχωρήσετε:
  1. στον καθαρισμό του υπογείου με την απομάκρυνση όλων των αντικειμένων (επίπλων κλπ) που έχουν εγκαταλειφτεί εκεί και αποτελούν εστία μόλυνσης.
  2. στην απολύμανση και την συστηματική μυοκτονία των κτιρίων που στεγάζονται Υπηρεσίες  της Περιφερειακής Ενότητας
  3. Στην τοποθέτηση δοχείων με απολυμαντικό υγρό σε όλους τους  χώρους κοινόχρηστους & υγιεινής και στην διασφάλιση ύπαρξης σαπουνιών στους χώρους υγιεινής.
  4. στην απομάκρυνση των κάδων απορριμμάτων και τη συλλογή των διάσπαρτων απορριμμάτων από την είσοδο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και την απολύμανση του πεζοδρομίου και του καταστρώματος.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η μη αποκομιδή των απορριμμάτων από την πόλη του Πύργου και η αναμενόμενη αύξηση της θερμοκρασίας, υποχρεώνει όλους μας στην λήψη όλων των απαιτούμενων εφικτών μέτρων για να μειώσουμε τις επιβλαβείς συνέπειες τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους πολίτες.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Μικέλης
Ο Γεν. Γραμματέας

Ανδρέας Ασημακόπουλος

Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

Καθορίσθηκε η εκλογική αποζημίωσηΔημοσιεύτηκε  στο ΦΕΚ 1240/Β΄/2014 η απόφαση για τον καθορισμό της εκλογικής αποζημίωσης.
Σύμφωνα με αυτή, η  ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500 €).

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

Εκλογές: Δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι δεν μπορούν να είναι μέλη εφορευτικής επιτροπής

Δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι δεν μπορούν να είναι μέλη Εφορευτικής Επιτροπής στις εκλογές. Σύμφωνα με το άρθρο 59 του Π.Δ. 96/2007 εάν τυχόν κληρωθούν δεν μπορούν να λάβουν μέρος.
Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 26/2012, το οποίο ρυθµίζει τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών, ορίζει ότι: «∆ηµόσιοι και ∆ηµοτικοί υπάλληλοι ή έµµισθοι υπάλληλοι δηµοτικών νοµικών προσώπων και ιδρυµάτων και όσοι µ’ αυτές τις ιδιότητες υπηρέτησαν την τελευταία τριετία προ της εκλογής, δεν µπορούν να κληρωθούν ή διοριστούν µέλη εφορευτικών επιτροπών και αν τυχόν κληρωθούν ή διοριστούν δεν µπορούν να λάβουν µέρος στη συγκρότηση των επιτροπών» (άρθρο 59, παρ. 1).
Στον πρόσφατο νόµο 4255/2014 ορίζεται ρητά ότι η προαναφερόµενη διάταξη του Π.∆. «εφαρµόζεται αναλόγως» και στην περίπτωση των Ευρωεκλογών (άρθρο 5, παρ. 3).
Επίσης στο Ν. 3463/2006 (Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων) ορίζεται ότι: «Τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη των εφορευτικών επιτροπών κληρώνονται  σύμφωνα µε τις ρυθµίσεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από τη διενέργεια της ψηφοφορίας» (άρθρο 32, παρ. 9).
Ενώ δε  στο Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι «οι διατάξεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών εφαρµόζονται αναλόγως και κατά τη διενέργεια των δηµοτικών εκλογών» (άρθρο 29), καθώς και στο άρθρο 134 «οι διατάξεις της νοµοθεσίας για την εκλογή βουλευτών εφαρµόζονται αναλόγως και κατά τη διενέργεια των περιφερειακών εκλογών». Στην περίπτωση που κληρωθούν οφείλουν να προσκομίσουν εγκαίρως στο οικείο πρωτοδικείο σχετική βεβαίωση από την υπηρεσία.
Πηγή: localit.gr

Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Ορίσθηκε ο αριθμός των εκλογικών συνεργείων

Έξι μέρες πριν τις εκλογές οι Υπουργοί Οικονομικών και Εσωτερικών προχώρησαν στην έκδοση της   απόφασης που αφορά τη συγκρότηση των εκλογικών συνεργιών.
Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1197  Β΄/2014 και για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας προβλέπει 42 απασχολούμενους.

Το έγγραφο των αξιολογητών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
 ΘΕΜΑ: Εφαρμογή νέου συστήματος αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών.
Μετά την ψήφιση του Ν. 4250/2014, με τον οποίο τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Π.Δ. 318/1992 «Αξιολόγηση ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών» και την έκδοση της υπ' αριθ. ΔΙΔΜ/Φ.32.8/492/8501, 8326/7-4-2014 σχετικής εγκυκλίου της υπηρεσίας σας, με την οποία οι προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων των υπηρεσιών εντέλλονται να προχωρήσουν άμεσα στην εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης των υπαλλήλων, οι κάτωθι υπογράφοντες - αξιολογητές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σας ενημερώνουμε για τα προβλήματα εφαρμογής του εν λόγω συστήματος αξιολόγησης με συνέπεια να μην είναι δυνατό να εφαρμοστεί στις υπηρεσίες μας για τους εξής λόγους:
Α, Σύμφωνα με το ακόλουθο απόσπασμα έκθεσης της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής (Β' Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών, Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας σχεδίων και προτάσεων Νόμων): «Όπως έχει παγίως κριθεί από τη νομολογία κατά την ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων (...) βασικές αρχές και κατευθύνσεις του συστήματος αξιολόγησης είναι η αντικειμενική και αμερόληπτη στάθμιση βάσει σαφώς προσδιοριζόμενων κριτηρίων της επαγγελματικής ικανότητας και καταλληλότητας των υπαλλήλων σε σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους και τα καθήκοντα τους αλ\ά και της απορρέουσας από το Σύνταγμα (όρθρο 5) αρχής της αξιοκρατίας (...) η δε βαθμολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να γίνεται πάντοτε μετά από αντικειμενική και ουσιαστική αξιολόγηση και κρίση τους από τα αρμόδια όργανα (ΣτΕ 1667- 9/2Ο02, βλ. και ΣτΕ 1670/2002 ΔιοικΕφΑΘ 788/2011, ΔιοικΕφΑΘ 88/2010, Βλ., επίσης, άρθρο 81 παρ. 1 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ, (...)
Υπό το φως των ανωτέρω, δημιουργείται προβληματισμός ως προς το αν η αναγκαιότητα επιβολής των προτεινόμενων ποσοστώσεων για την επίτευξη του επιδιωκόμενου από τον νόμο σκοπού είναι εμφανής και σαφώς διαγνώσιμη, ώστε να συνιστά αναλογικό, σύμφωνο προς το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος, περιορισμό του δικαιώματος των δημοσίων υπαλλήλων να εξελίσσονται και να αξιολογούνται βάσει σαφώς προσδιοριζόμενων κριτηρίων επαγγελματικής ικανότητας και καταλληλότητας, σε σχέση προς το αντικείμενο της εργασίας τους και τα καθήκοντα τους συμφώνως και προς την συνταγματικώς κατοχυρωμένη στο άρθρο 103 παρ. 7 εδ, β' του Συντάγματος αρχή της αξιοκρατίας δεδομένου ότι η βαθμολογία που προτείνεται να λαμβάνει κάθε υπάλληλος δεν θα συναρτάται προς την ατομική του αξία, τις ικανότητες και τις επιδόσεις του κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, αλλά προς το προκαθορισμένο ποσοστό ανά κλίμακα βαθμολόγησης (πρβλ, και ΣτΕ 1917/ 1998)»,
Β. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, θεωρούμε ότι ο εισαγόμενος με το νέο σύστημα, εκ των προτέρων ορισμός ανώτατων ποσοστών υπαλλήλων που μπορούν να αξιολογηθούν ανά βαθμολογική κλίμακα, δεν θεσπίζει αξιολόγηση αλλά στην ουσία κατάταξη των υπαλλήλων, καθώς ακόμα κι ον ο αξιολογητής κρίνει ότι υπάρχουν πολλοί άριστοι ή πολύ καλοί υπάλληλοι στην οργανική του μονάδα, δεσμεύεται από τις διατάξεις του νόμου να εξαιρέσει οπωσδήποτε κάποιους υλοποιώντας υποχρεωτικά την προκαθορισμένη ποσόστωση. Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι η αναγωγή αυτής της αναγκαστικής ποσόστωσης και του περαιτέρω επιμερισμού της ανά οργανική μονάδα στρεβλώνει την αντικειμενική και δίκαιη κρίση των αξιολογητών και νομοτελειακά οδηγεί σε προκατασκευασμένα αποτελέσματα.
Γ. Επιπλέον, τα ενδεικτικά αναφερόμενα κριτήρια (αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των μονάδων, οι αρμοδιότητές τους σε σχέση με τις προτεραιότητες της ασκούμενης πολιτικής και η κατανομή των υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα) που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον Γενικό Διευθυντή για την έκδοση απόφασης επιμερισμού των ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης στο σύνολο των υποκείμενων στη Γενική του Διεύθυνση οργανικών μονάδων μέχρι και επιπέδου Τμήματος ή Γραφείου, είναι ιδιαιτέρως ασαφή και δεν ενδείκνυνται για μια ουσιαστική αξιολόγηση των υπαλλήλων, η οποία, αν μη τι άλλο, πιθανώς να συνδεθεί με τη μισθολογική τους εξέλιξη.
Για παράδειγμα:
• Τι νοείται ως «αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα» οργανικών μονάδων, όταν δεν έχουν εφαρμοσθεί ποτέ μέχρι σήμερα μέτρα, όπως π.χ. περιγραφή καθηκόντων θέσεων εργασίας Ο'οβ
ϋθ5θΊρϋθπ), καθορισμός διακριτών σταδίων χρόνου υλοποίησης διαδικασιών και ορισμός αριθμού υπαλλήλων για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας Πως ορίζεται η αποτελεσματικότητα κοι αποδοτικότητα άκρως υποστελεχωμένων οργανικών μονάδων;
     Πως ορίζονται οι προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής Η αξιολόγηση π.χ. πολύ καλών ή και άριστων, ως προς την απόδοση τους υπαλλήλων, τοποθετημένων σε μια μονάδα, Οι αρμοδιότητες της οποίας δεν εντάσσονται στις προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής όπως αυτές κι αν ορίζονται, θα επηρεάζεται αρνητικό σε σχέση με άλλους αντίστοιχης προσφοράς υπαλλήλους των οποίων όμως η οργανική μονάδα τυγχάνει να εντάσσεται, ως προς τις αρμοδιότητες της στις προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής;
     Πως ακριβώς θα παίξει ρόλο η κατανομή των υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα; Κρίνεται θετικό για την αξιολόγηση των υπαλλήλων το να υπηρετούν σε μια στελεχωμένη ή σε μία υποστελεχωμένη οργανική μονάδα;
Δ. Εν προκειμένω, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου αποτελεί μια ιδιαίτερα υποστελεχωμένη υπηρεσία, γεγονός που έχει επανειλημμένως γνωστοποιηθεί και τονισθεί σε πληθώρα εγγράφων τόσο των διοικητικών όσο και των πολιτικών προϊσταμένων της προς την υπηρεσία σας αλλά και προς άλλα αρμόδια Υπουργεία (Εσωτερικών, Περιβάλλοντος- Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ.α.). Η εξαιρετική της υποστελέχωση έχει παγιώσει ως κανόνα την ενασχόληση των λιγοστών της υπαλλήλων με πλείστα αντικείμενα και την σχεδόν καθημερινή πέραν ταυ ωραρίου -πολλές φορές και Σαββατοκύριακα- απασχόλησή τους, προκειμένου να διεκπεραιωθεί εντός προθεσμίας ο όγκος εργασίας που τους ανατίθεται. Η απασχόληση δε, αυτή, πραγματοποιείται, χωρίς να συνδέεται με κανενός είδους υπερωριακή αποζημίωση των υπαλλήλων, αλλά εκπορεύεται από το «φιλότιμο» και το υψηλό αίσθημα ευθύνης τους απέναντι στα καθήκοντα που τους ανατίθενται.
Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι η εφαρμογή αυτού του συστήματος όχι μόνο δεν είναι δυνατό να συνεισφέρει θετικά στην αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών των υπηρεσιών μας αλλά και εν γένει ήλων των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά αντίθετα, θεωρούμε ότι θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη διάλυση της έννοιας της συλλογικότητας ενώ είναι αδιαμφισβήτητο ότι το κλίμα που θα δημιουργήσει στους χώρους εργασίας θα επιδράσει ιδιαιτέρως αρνητικά τόσο όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των πολιτών όσο και εν γένει του δημοσίου συμφέροντος.
ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ!
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΠΟΛ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ
ΑΝ. ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ ΑΝ. ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΣΩΤ/ΚΗΣ                            ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ! &
& ΑΓΡ/ΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ                       ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                    ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

01 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ! ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ Δ/ΝΤΡΙΑ ΛΑΣΩΝ Ν. ΚΥΛΑΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ - ΟΙΚ/ΚΟΥ 8. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΖΩΗ ΚΙΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ Ν. ΣΑΜΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΝΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΥΔΑΤΩΝ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΦΩΤΗΣ ΚΡΑΛΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΕΣΒΟΥ
ΜΕΡΟΠΗ ΚΥΔΩΝΙΑΤΟΥ
Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μ Π ΑΛΑ ΤΣ ΟΥ ΚΑ Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΕΛΛΑΣ Δ/ΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΙΟΥ
ΗΛΙΑΣ ΝΟΚΑΣ - ΖΩΓΡΑΦΟΣ Δ/ΝΗΣ ΥΔΑΤΩΝ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΥΣΤΡΑΤΤΑ ΚΑΚΑΡΩΝΗ
ΑΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ Α.Κ.Α.Μ.Κ.Υ. Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ - ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ