Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

Καθορίσθηκε η εκλογική αποζημίωσηΔημοσιεύτηκε  στο ΦΕΚ 1240/Β΄/2014 η απόφαση για τον καθορισμό της εκλογικής αποζημίωσης.
Σύμφωνα με αυτή, η  ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500 €).

Δεν υπάρχουν σχόλια: