Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

ΟΣΥΑΠΕ ΓΙΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
www.osyape.gr

                                            Αθήνα  31 /7 /2017                      
                                        Αριθμ. Πρωτ.:88

Προς
1.     Υπουργείο Οικονομικών
2.     Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
3.     Υπουργείο Εσωτερικών
4.     Αρχή Καταπολέμησης της  Νομιμοποίησης Εσόδων από  Εγκληματικές Δραστηριότητες  και της Χρηματοδότησης της  Τρομοκρατίας και Ελέγχου  Δήλωσης Περιουσιακή Κατάστασης
5.     Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
6.     ΕΝΠΕ
7.     Περιφερειάρχες

ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΟΥΝ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Με τον νόμο 3213/2003 χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι υποχρεούνται σε υποβολή Δηλώσεων  Περιουσιακής κατάστασης και οικονοµικών συμφερόντων.  Για το έτος 2016 (χρήση 2015) εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά η ηλεκτρονική υποβολή τους, μέσω του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος «ΠΟΘΕΝ».
Από την ανωτέρω διαδικασία, που εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά,  προκύπτουν ζητήματα, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπισθούν, διότι οι κυρώσεις για τους υπόχρεους υποβολής είναι εξοντωτικά σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης για αρκετούς συναδέλφους ήταν μια ιδιαίτερη δύσκολη διαδικασία, που ενδέχεται να περιέχει «τυπικά λάθη» τα οποία σε καμία περίπτωση δεν υποκρύπτουν δόλο και σκοπιμότητα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πάρα πολύ συνάδελφοι προκειμένου να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική δήλωση περιουσιακής κατάστασης προσέφυγαν σε επαγγελματίες λογιστές δημιουργώντας έτσι ένα ακόμα χαράτσι στα εισοδήματά τους.
Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις, όπως στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αποδεδειγμένα δεν ενημερώθηκε το σύνολο των υπόχρεων για υποβολή, αφού άλλη κατάσταση είχε σταλθεί στις υπηρεσίες για ενημέρωση και άλλη κατάσταση στάλθηκε στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα «ΠΟΘΕΝ». Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι οι συνάδελφοι να κινδυνεύουν με διοικητικές και ποινικές ποινές, χωρίς οι ίδιοι να έχουν καμία ευθύνη για μη υποβολή της δήλωσης.
Επίσης διαπιστώνεται η ανάγκη με νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να ρυθμιστούν ζητήματα που έχουν σχέση κυρίως με τους μετέχοντες στις επιτροπές διαγωνισμούς και δημιουργούν αμφισβητήσεις ως προς την ιδιότητα ή όχι του υπόχρεου.
π.χ
Όταν κάποιος συνάδελφος έχει ορισθεί σε επιτροπή διαγωνισμού ως τακτικός ή αναπληρωματικός και δεν συμμετέχει σε αυτή, είτε διότι ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε καμία διαδικασια, είτε διότι η δημοπρασία ματαιώθηκε, είτε διότι κρίθηκε άγονη, είτε διότι ως αναπληρωματικός δεν απαιτήθηκε να παραστεί, ή αποτελεί μέλος της επιτροπής ενστάσεων που πότε δεν συνεδρίασε διότι δεν υποβλήθηκε ένσταση.
Ζητάμε :
1.     Να είναι υποχρεωτική σε κάθε φορέα η ενυπόγραφη ενημέρωση των υπόχρεων υπαλλήλων.
2.     Να καλύπτεται το κόστος που επωμίζονται οι υπόχρεοι υπάλληλοι για την συμπλήρωση των συγκεκριμένων Δηλώσεων από τους φορείς που υπηρετούν, και να δημιουργηθεί από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου (Γ΄ Μονάδα) ένας μηχανισμός για την ουσιαστική βοήθεια των υπόχρεων στην συμπλήρωση.
3.     Να μην επιβάλλονται πρόστιμα και ποινές στις περιπτώσεις εκείνες, που αποδεδειγμένα δεν είχαν ενημερωθεί οι υπάλληλοι για την υποχρέωση υποβολής Δήλωσης «πόθεν έσχες».

Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

Ενημέρωση υπόχρεων Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2017 (χρήση 2016)
Πύργος 26-7-2017      


Αριθ. Πρωτ.: 151


ΠΡΟΣ:

1.      Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδα
2.      Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
3.      Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού και Διοίκησης
4.      Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
email: gd.eslit@pde.gov.gr

ΚΟΙΝ.:
1.       ΟΣΥΑΠΕ   
email:  osyape@otenet.gr
2.       μέλη Συλλόγου


ΘΕΜΑ :
Ενημέρωση υπόχρεων Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2017 (χρήση 2016)


Με αφορμή τις αστοχίες που παρατηρήθηκαν στην ενημέρωση των υπόχρεων Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης για το έτος 2016 (χρήση 2015) και προκειμένου να αποφευχθούν εκ νέου αντίστοιχες δυσάρεστες καταστάσεις,  που επισύρουν διοικητικές και ποινικές ποινές στους συναδέλφους, παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε στους υπόχρεους που απέκτησαν, κατέχουν ή απώλεσαν την ιδιότητα του υπόχρεου, την σχετική τους υποχρέωση που απορρέει από τον επικαιροποιημένο κατάλογο που αναρτάται ηλεκτρονικά μέσω του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος «ΠΟΘΕΝ» για το έτος 2017 (χρήση 2016).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ενημέρωση των υπόχρεων είναι επιβεβλημένη, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής  των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003, περί δυνατότητας αμφισβήτησης της ιδιότητας του υπόχρεου από τον ενδιαφερόμενο.
Επίσης  το δικαίωμα ενημέρωσης ορίζεται με σαφήνεια και στην παράγραφο 3 του  άρθρου 11 του Ν. 2472/1997 που αφορά την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας

Θεόδωρος Τσίπας

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Εκπρόθεσμη ενημέρωση υπόχρεων υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης

Πύργος 20-7-2017      


Αριθ. Πρωτ.: 149


ΠΡΟΣ:

1.      Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδα
2.      Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
3.      Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού και Διοίκησης
4.      Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
email: gd.eslit@pde.gov.gr

ΚΟΙΝ.:
1.       ΟΣΥΑΠΕ   
email:  osyape@otenet.gr
2.       μέλη Συλλόγου


ΘΕΜΑ :
Εκπρόθεσμη ενημέρωση υπόχρεων υποβολής δηλώσεων  περιουσιακής κατάστασης


Με το υπ΄ αριθ. 214236/3447/18-8-2016 έγγραφο της, η Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τις Διευθύνσεις Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας και Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας καθώς και τους υπόχρεους υπαλλήλους των υπηρεσιών της Έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας για την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων του Ν. 3213/2003.
Στο τέλος του αναφερόμενου εγγράφου γίνεται έκκληση προ τις Διευθύνσεις Διοικητικού – Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων να προχωρήσουν στην ενημέρωση των υπόχρεων προς δήλωση υπαλλήλων, της αρμοδιότητάς τους. Διευκρινίζουμε ότι όπως προκύπτει από τους αποδέκτες οι υπόχρεοι συνάδελφοι της Έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας ενημερώθηκαν ταυτόχρονα και με το ίδιο έγγραφο με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων.
  Η Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας με το υπ΄ αριθ. 214371/6514/31-8-2016 έγγραφό της, διαβίβασε το ανωτέρω έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις υπόλοιπες Διευθύνσεις της ΠΕ Ηλείας, με συνημμένο πίνακα υπόχρεων δήλωσης περιουσιακής κατάστασης που υπηρετούν στην Π. Ε. Ηλείας, προκειμένου να ενημερωθούν οι υπόχρεοι υπάλληλοι.
Η αποστολή του πίνακα υπόχρεων δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, ως έγγραφο της Διοίκησης, αποτελεί για το σύνολο των συναδέλφων, το τεκμήριο της υποχρέωσης ή μη, ελέγχου από την Γ’ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
Στην συνέχεια η Διεύθυνση Διοίκησης απέστειλε προς το αρμόδιο όργανο ελέγχου διαφορετικό κατάλογο υπόχρεων από αυτόν που είχε κοινοποιηθεί στις υπηρεσίες και είχαν λάβει γνώση οι συνάδελφοι, χωρίς παράλληλα να ενημερώσει τους «νέους υπόχρεους» για την υποχρέωσή τους να υποβάλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Σε αυτόν συμπεριέλαβε και περιπτώσεις που δεν προκύπτουν με σαφήνεια από το Ν. 3213/2003 ότι έπρεπε να συμπεριληφθούν, όπως ενδεικτικά τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών ενστάσεων, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη επιτροπών διαγωνισμών που ποτέ δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω μη υποβολής προσφορών κλπ .
Η ενέργεια της Διεύθυνσης Διοίκησης, που ενσωμάτωσε συναδέλφους στο κατάλογο υπόχρεων για υποβολή ΔΠΚ και ΔΟΣ χωρίς να τους ενημερώσει, μόνο ως αντισυναδελφική και ανήθικη μπορεί να χαρακτηρισθεί. Αποτέλεσμα της ενέργειάς αυτής, είναι η εκπρόθεσμη ενημέρωση των συναδέλφων από την αρχή ελέγχου και ήδη να είναι υπόλογοι με διοικητικό πρόστιμο από 150 έως 400 € και να κινδυνεύουν με ποινικές κυρώσεις, (φυλάκιση και χρηματική ποινή έως εκατό χιλιάδες 100.000 ευρώ).
Επειδή θεωρούμε ότι οι συνάδελφοι μας από τις έως τώρα ενέργειες της Διεύθυνσης Διοίκησης παραπλανήθηκαν, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις δικές τους νόμιμες ενέργειες που ενδεχομένως ασκήσουν, θεωρούμε απαραίτητο να μας αποστείλετε άμεσα τον κατάλογο των υπόχρεων προσώπων που έχετε αποστείλει στην αρμόδια επιτροπή ελέγχου προκειμένου να προχωρήσουμε άμεσα στην ενημέρωση των συναδέλφων (προφανώς τα περί προσωπικών δεδομένων δεν ισχύουν όπως δεν ίσχυαν και στο παρελθόν και προφανώς δεν έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα πράξετε έστω και τώρα τα αυτονόητα και θα προβείτε στην άμεση ενημέρωση τους)
Επίσης σας καλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως:
1.      Για ποιο λόγο δεν κοινοποιήθηκε ο κατάλογος υπόχρεων προσώπων για υποβολή ΔΠΚ και ΔΟΣ στο σύνολο των  συναδέλφων που είχε περιληφθεί σε αυτόν;
2.      Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι συνάδελφοι που ενσωματώθηκαν στον κατάλογο υπόχρεων, δεν είχαν την υποχρέωση να ενσωματωθούν και άρα αδίκως θα τους έχει επιβληθεί το διοικητικό πρόστιμο;
3.      Με ποια διοικητική σας πράξη, ή ενέργεια, δώσατε την δυνατότητα στους συναδέλφους που εσείς ενσωματώσατε στον κατάλογο υπόχρεων, χωρίς να τους ενημερώσετε, παρόλο που με προηγούμενο έγγραφο της Διοίκησης τους δηλώνατε ότι δεν είναι υπόχρεοι, να ασκήσουν τη δυνατότητα της αμφισβήτησης ως προς την ιδιότητα  του υπόχρεου υποβολής που περιγράφεται στην παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003;
4.      Ποιος θα αναλάβει την δαπάνη των διοικητικών προστίμων που ανεξαρτήτως της υπαιτιότητας θα καταλογισθούν στους συναδέλφους, όταν αυτοί γνώριζαν με έγγραφο της Διοίκησης, (για το οποίο ποτέ δεν ενημερώθηκαν ότι αναθεωρήθηκε), ότι δεν είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης;
5.      Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη εάν κάποιος συνάδελφος δεν έχει ενημερωθεί ούτε και σήμερα ότι είναι υπόχρεος υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ ή στο ελάχιστο χρονικό διάστημα που απομένει δεν μπορέσει να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή μέχρι 30-7-2017, οπότε εκτός του διοικητικού προστίμου έχει και τις ποινικές διώξεις (φυλάκιση και χρηματική ποινή έως εκατό χιλιάδες 100.000 ευρώ);

Για μια ακόμη φορά, δυστυχώς, επιβεβαιώνονται οι ανακοινώσεις και επιστολές μας. Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε τις έγγραφες απαντήσεις σας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.


Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας

Θεόδωρος Τσίπας

Κυριακή, 2 Ιουλίου 2017

ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Ε.Υ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΣε νέα τροποποίηση του ΟΕΥ σχεδιάζει η Περιφερειακή Αρχή προκειμένου να συμπεριλάβει στη δομή και λειτουργία της τις νέες αρμοδιότητες που μεταφέρθηκαν στις Περιφέρειες χωρίς βεβαίως την αντίστοιχη μεταφορά προσωπικού.
Ειδικότερα οι προτεινόμενες αλλαγές αφορούν  την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας λόγω της δημιουργίας Περιφερειακού Παρατηρητήριου Κοινωνικής Ένταξης και την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας λόγω των Τοπικών Οργανισμών Έγγειων Βελτιώσεων
Το σχέδιο της τροποποίησης του ΟΕΥ μπορείτε να το αντλήσετε και από εδώ και σημειώνουμε ότι το προτεινόμενο σχέδιο δεν έχει καμία σχέση με την πρόθεση της Περιφερειακής Αρχής να προχωρήσει στην ανάθεση σε ιδιώτη για την αξιολόγηση των δομών το νέο ΟΕΥ και την περιγραφή των θέσεων εργασίας.