Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Εκπρόθεσμη ενημέρωση υπόχρεων υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης

Πύργος 20-7-2017      


Αριθ. Πρωτ.: 149


ΠΡΟΣ:

1.      Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδα
2.      Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
3.      Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού και Διοίκησης
4.      Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
email: gd.eslit@pde.gov.gr

ΚΟΙΝ.:
1.       ΟΣΥΑΠΕ   
email:  osyape@otenet.gr
2.       μέλη Συλλόγου


ΘΕΜΑ :
Εκπρόθεσμη ενημέρωση υπόχρεων υποβολής δηλώσεων  περιουσιακής κατάστασης


Με το υπ΄ αριθ. 214236/3447/18-8-2016 έγγραφο της, η Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τις Διευθύνσεις Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας και Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας καθώς και τους υπόχρεους υπαλλήλους των υπηρεσιών της Έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας για την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων του Ν. 3213/2003.
Στο τέλος του αναφερόμενου εγγράφου γίνεται έκκληση προ τις Διευθύνσεις Διοικητικού – Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων να προχωρήσουν στην ενημέρωση των υπόχρεων προς δήλωση υπαλλήλων, της αρμοδιότητάς τους. Διευκρινίζουμε ότι όπως προκύπτει από τους αποδέκτες οι υπόχρεοι συνάδελφοι της Έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας ενημερώθηκαν ταυτόχρονα και με το ίδιο έγγραφο με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων.
  Η Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας με το υπ΄ αριθ. 214371/6514/31-8-2016 έγγραφό της, διαβίβασε το ανωτέρω έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις υπόλοιπες Διευθύνσεις της ΠΕ Ηλείας, με συνημμένο πίνακα υπόχρεων δήλωσης περιουσιακής κατάστασης που υπηρετούν στην Π. Ε. Ηλείας, προκειμένου να ενημερωθούν οι υπόχρεοι υπάλληλοι.
Η αποστολή του πίνακα υπόχρεων δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, ως έγγραφο της Διοίκησης, αποτελεί για το σύνολο των συναδέλφων, το τεκμήριο της υποχρέωσης ή μη, ελέγχου από την Γ’ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
Στην συνέχεια η Διεύθυνση Διοίκησης απέστειλε προς το αρμόδιο όργανο ελέγχου διαφορετικό κατάλογο υπόχρεων από αυτόν που είχε κοινοποιηθεί στις υπηρεσίες και είχαν λάβει γνώση οι συνάδελφοι, χωρίς παράλληλα να ενημερώσει τους «νέους υπόχρεους» για την υποχρέωσή τους να υποβάλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Σε αυτόν συμπεριέλαβε και περιπτώσεις που δεν προκύπτουν με σαφήνεια από το Ν. 3213/2003 ότι έπρεπε να συμπεριληφθούν, όπως ενδεικτικά τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών ενστάσεων, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη επιτροπών διαγωνισμών που ποτέ δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω μη υποβολής προσφορών κλπ .
Η ενέργεια της Διεύθυνσης Διοίκησης, που ενσωμάτωσε συναδέλφους στο κατάλογο υπόχρεων για υποβολή ΔΠΚ και ΔΟΣ χωρίς να τους ενημερώσει, μόνο ως αντισυναδελφική και ανήθικη μπορεί να χαρακτηρισθεί. Αποτέλεσμα της ενέργειάς αυτής, είναι η εκπρόθεσμη ενημέρωση των συναδέλφων από την αρχή ελέγχου και ήδη να είναι υπόλογοι με διοικητικό πρόστιμο από 150 έως 400 € και να κινδυνεύουν με ποινικές κυρώσεις, (φυλάκιση και χρηματική ποινή έως εκατό χιλιάδες 100.000 ευρώ).
Επειδή θεωρούμε ότι οι συνάδελφοι μας από τις έως τώρα ενέργειες της Διεύθυνσης Διοίκησης παραπλανήθηκαν, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις δικές τους νόμιμες ενέργειες που ενδεχομένως ασκήσουν, θεωρούμε απαραίτητο να μας αποστείλετε άμεσα τον κατάλογο των υπόχρεων προσώπων που έχετε αποστείλει στην αρμόδια επιτροπή ελέγχου προκειμένου να προχωρήσουμε άμεσα στην ενημέρωση των συναδέλφων (προφανώς τα περί προσωπικών δεδομένων δεν ισχύουν όπως δεν ίσχυαν και στο παρελθόν και προφανώς δεν έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα πράξετε έστω και τώρα τα αυτονόητα και θα προβείτε στην άμεση ενημέρωση τους)
Επίσης σας καλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως:
1.      Για ποιο λόγο δεν κοινοποιήθηκε ο κατάλογος υπόχρεων προσώπων για υποβολή ΔΠΚ και ΔΟΣ στο σύνολο των  συναδέλφων που είχε περιληφθεί σε αυτόν;
2.      Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι συνάδελφοι που ενσωματώθηκαν στον κατάλογο υπόχρεων, δεν είχαν την υποχρέωση να ενσωματωθούν και άρα αδίκως θα τους έχει επιβληθεί το διοικητικό πρόστιμο;
3.      Με ποια διοικητική σας πράξη, ή ενέργεια, δώσατε την δυνατότητα στους συναδέλφους που εσείς ενσωματώσατε στον κατάλογο υπόχρεων, χωρίς να τους ενημερώσετε, παρόλο που με προηγούμενο έγγραφο της Διοίκησης τους δηλώνατε ότι δεν είναι υπόχρεοι, να ασκήσουν τη δυνατότητα της αμφισβήτησης ως προς την ιδιότητα  του υπόχρεου υποβολής που περιγράφεται στην παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003;
4.      Ποιος θα αναλάβει την δαπάνη των διοικητικών προστίμων που ανεξαρτήτως της υπαιτιότητας θα καταλογισθούν στους συναδέλφους, όταν αυτοί γνώριζαν με έγγραφο της Διοίκησης, (για το οποίο ποτέ δεν ενημερώθηκαν ότι αναθεωρήθηκε), ότι δεν είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης;
5.      Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη εάν κάποιος συνάδελφος δεν έχει ενημερωθεί ούτε και σήμερα ότι είναι υπόχρεος υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ ή στο ελάχιστο χρονικό διάστημα που απομένει δεν μπορέσει να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή μέχρι 30-7-2017, οπότε εκτός του διοικητικού προστίμου έχει και τις ποινικές διώξεις (φυλάκιση και χρηματική ποινή έως εκατό χιλιάδες 100.000 ευρώ);

Για μια ακόμη φορά, δυστυχώς, επιβεβαιώνονται οι ανακοινώσεις και επιστολές μας. Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε τις έγγραφες απαντήσεις σας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.


Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας

Θεόδωρος Τσίπας

Δεν υπάρχουν σχόλια: