Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

Ενημέρωση υπόχρεων Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2017 (χρήση 2016)
Πύργος 26-7-2017      


Αριθ. Πρωτ.: 151


ΠΡΟΣ:

1.      Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδα
2.      Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
3.      Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού και Διοίκησης
4.      Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
email: gd.eslit@pde.gov.gr

ΚΟΙΝ.:
1.       ΟΣΥΑΠΕ   
email:  osyape@otenet.gr
2.       μέλη Συλλόγου


ΘΕΜΑ :
Ενημέρωση υπόχρεων Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2017 (χρήση 2016)


Με αφορμή τις αστοχίες που παρατηρήθηκαν στην ενημέρωση των υπόχρεων Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης για το έτος 2016 (χρήση 2015) και προκειμένου να αποφευχθούν εκ νέου αντίστοιχες δυσάρεστες καταστάσεις,  που επισύρουν διοικητικές και ποινικές ποινές στους συναδέλφους, παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε στους υπόχρεους που απέκτησαν, κατέχουν ή απώλεσαν την ιδιότητα του υπόχρεου, την σχετική τους υποχρέωση που απορρέει από τον επικαιροποιημένο κατάλογο που αναρτάται ηλεκτρονικά μέσω του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος «ΠΟΘΕΝ» για το έτος 2017 (χρήση 2016).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ενημέρωση των υπόχρεων είναι επιβεβλημένη, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής  των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003, περί δυνατότητας αμφισβήτησης της ιδιότητας του υπόχρεου από τον ενδιαφερόμενο.
Επίσης  το δικαίωμα ενημέρωσης ορίζεται με σαφήνεια και στην παράγραφο 3 του  άρθρου 11 του Ν. 2472/1997 που αφορά την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας

Θεόδωρος Τσίπας

Δεν υπάρχουν σχόλια: