Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 21-2-2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στον Πύργο και στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας  σήμερα την 21η  του μηνός Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη   και ώρα 10:30 του έτους 2017 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου κ. Χαράλαμπου Μικέλη .
Κατά την συνεδρίαση παραβρέθηκαν παρόντες οι κάτωθι:
Παρόντες:
  1. Μικέλης Χαράλαμπος
  2. Ασημακόπουλος Ανδρέας
  3. Τσίπας Θεόδωρος
  4. Ρηγόπουλος Παναγιώτης
Απόντες:
  1. Κούτρα Ιωάννα
  2. Κόλλια Μάρθα
  3. Ράλλης Δημήτριος

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία το λόγο πήρε ο πρόεδρος του Δ.Σ. και έθεσε τα θέματα της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 1
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. αναφέρει στα μέλη του Δ.Σ. ότι η θητεία του Δ.Σ. ολοκληρώνεται και θα πρέπει ο σύλλογος να προχωρήσει στην αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων της διοίκησης του Συλλόγου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων στην Περιφερειακή Επιτροπή και στο συνέδριο της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού. Επίσης θα πρέπει να ορισθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα προκηρύξει τις εκλογές και θα αποφανθεί επί του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού.
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δ.Σ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
  1. Την σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση ή μη του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού, την προκήρυξη των εκλογών και την ανάδειξη της εφορευτικής επιτροπής.
  2. Η τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:30 στο αμφιθέατρο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας.
  3. Την πρόσκληση του προέδρου της Ομοσπονδίας για την ενημέρωση των μελών μας για τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν τους εργαζόμενους.


Μετά τα παραπάνω και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση κλείνει το παρόν πρακτικό ως ακολούθως.
ΠΥΡΓΟΣ 21-2-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΜΙΚΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

ΟΣΥΑΠΕ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
www.osyape.gr


Αθήνα 17 /2 /2017
Αριθμ. Πρωτ.: 27

Προς
1.     Περιφερειάρχες
2.     Υπουργείο Εσωτερικών
3.     Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης


Αναπλήρωση ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ οργανικών μονάδων
Η «ημετεροκρατία» στις θέσεις ευθύνης, η τρομοκρατία και
οι απειλές των Περιφερειαρχών

Παρά το έγγραφό μας για τις αυθαίρετες και παράνομες τοποθετήσεις αναπληρωτών προϊσταμένων από Περιφερειάρχες συνεχίζεται η προώθηση στη διοικητική ιεραρχία των όποιων προσωπικών επιλογών τους, αδιαφορώντας για την όποια διαφάνεια και αντικειμενικότητα ακόμα και για την ισχύουσα νομοθεσία.
Στις συγκεκριμμένες καταγγελίες εργαζομένων και των Συλλόγων στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας κλ.π πρέπει να δοθούν απαντήσεις και να ανακληθούν όλες οι αυθαίρετες τοποθετήσεις προϊσταμένων.
Οι Περιφέρειες δεν είναι «τσιφλίκι» κανενός και δεν γίνεται ανεκτή η επιλογή των «αρεστών».
Ούτε μπορεί να γίνει ανεκτή η τρομοκράτηση των εργαζομένων, ούτε οι απειλές που εξαπολύονται όπως αυτές που εξαπέλυσε η Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Απαιτούμε από τους Περιφερειάρχες:
·        Να ανακαλέσουν όλες τις αυθαίρετες αποφάσεις τοποθέτησης προϊσταμένων.
·        Να εφαρμόσουν άμεσα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 87 του ν.3528/2007 και τις σχετικές εγκυκλίους [ΑΔΑΩΣΖΡ465ΦΘΕ-Κ8Λ] για την αναπλήρωση των προϊσταμένων οργανικών μονάδων.
·        Να σταματήσουν να συγκαλύπτουν την τρομοκρατία και τις απειλές.

Απαιτούμε από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
·        Να παρέμβουν και να σταματήσουν την αυθαιρεσία.
·        Να καταργήσουν την μοριοδότηση του χρόνου υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου με ανάθεση, την αξιολόγηση και την συνέντευξη, στοιχείων που υποθάλπουν την υποκειμενικότητα και την «ημετεροκρατία», πρακτικές και αντιλήψεις που έχουν καταδικαστεί από το συνδικαλιστικό κίνημα.
·        Να καλύψουν τις μισθολογικές απώλειες και τη φοροληστεία, που δεν έχει τελειωμό και να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην μοιάζουν τα επιδόματα θέσεων ευθύνης σαν τις «σανίδες σωτηρίας», που καλλιεργούν τη διχόνοια, τον ατομισμό και τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους εργαζόμενους.-

Κοι/νση
1.     ΕΝΠΕ
2.     Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
3.     ΣΥΛΛΟΓΟΙ –ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΟΣΥΑΠΕ ΜΕ ΤΟΝ Δ/ΝΤΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
www.osyape.gr

                                            Αθήνα  16 /2 /2017                      
                                        Αριθμ. Πρωτ.: 26


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΟΣΥΑΠΕ ΜΕ ΤΟΝ Δ/ΝΤΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Σήμερα 16 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της ΟΣΥΑΠΕ με εκπροσώπους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με επικεφαλής τον Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού κ. Καραγκούνη.
Θέσαμε τα παρακάτω αιτήματα και ζητήσαμε άμεση επίλυση των σχετικών προβλημάτων:
1.        Νομοθετική ρύθμιση της συνέχισης εκτός ωραρίου του έργου των εξετάσεων οδήγησης και της χορήγησης της σχετικής αποζημίωσης.
2.        Επαναφορά της χορήγησης της αποζημίωσης στους συναδέλφους που εκτελούν το λεγόμενο βοηθητικό έργο των εξετάσεων.
3.        Επίλυση των ζητημάτων που σχετίζονται με τις δηλώσεις κωλύματος ή δικαιώματος αποχής από το έργο των εξετάσεων οδήγησης σε υπηρεσίες με μικρότερο των 21 εξεταστών.
4.        Κατάργηση της ρύθμισης του ν.4439/2016, με την οποία χαρακτηρίζεται ως αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα η όποια καθυστέρηση σε χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων.
5.        Επαναλειτουργία των «Μικτών Κλιμακίων» και ρύθμιση της αποζημίωσης των συναδέλφων, που μετέχουν σε αυτά.
6.        Κατάργηση των προβλεπόμενων παραβόλων για τους υπαλλήλους των Περιφερειών, που απαιτείται να ανανεώσουν τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης κλπ.

Στη συζήτηση, που έγινε θίξαμε τα ζητήματα που σχετίζονται με την αναβάθμιση των εξετάσεων οδήγηγης και της οδικής ασφάλειας.
Από την μεριά του Υπουργείου, μας γνωστοποιήθηκε ότι έχει υποβληθεί από υπηρεσιακούς παράγοντες πρόταση, που αφορά τις εξετάσεις οδήγησης, χωρίς όμως αυτή να έχει υιοθετηθεί ακόμα από την πολιτική ηγεσία και τέλος καθόρισε νέα συνάντηση για τις 28 Φεβρουαρίου, προκειμένου να μας δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις για όλα τα παραπάνω.-

Επαναφορά κλάδου ΥΕ – Επιμελητών

Πύργος 16/2/2017      


Αριθ. Πρωτ.: 112


ΠΡΟΣ:

1.      Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
2.      Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης
3.      Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
4.      Γενική Διεύθυνση  Εσωτερικής Λειτουργίας
ΚΟΙΝ.:
1.         Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας


ΘΕΜΑ :
Επαναφορά κλάδου   ΥΕ – Επιμελητών


Με την τελευταία τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προχωρήσατε στην ενοποίηση των κλάδων και από τους συνολικά εξήντα οκτώ (68) διαφορετικούς κλάδους στους οποίους ήταν καταταγμένοι οι υπηρετούντες μόνιμοι και με σχέση ΙΔΑΧ υπάλληλοι μετατράπηκαν  σε τριάντα εννέα (39). Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη μελέτη του οργανωτικού σχήματος που συνόδευε την εισήγηση τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. η ενοποίηση των κλάδων έγινε για να υπάρχει συμφωνία με το Π.Δ. 50/2001 (Προσοντολόγιο) όπως ισχύει και ήταν επίσης απαραίτητη «ώστε ο υπάλληλος να μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα του κλάδου του όπως απαιτεί και η διάταξη του άρθρου 30 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007)».
Θα πρέπει να επισημανθεί όμως ότι το Π.Δ. 50/2001 στην κατηγορία υποχρεωτικής εκπαίδευσης (άρθρο 25) δεν περιλαμβάνει κλάδους και ειδικότητες και η συγχώνευση – μετονομασία του κλάδου  ΥΕ– Επιμελητών στον αόριστο κλάδο, σύμφωνα με τον νέο Ο.Ε.Υ.,  ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό δεν αποτυπώνει τα καθήκοντα των συναδέλφων που είναι η διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών τους, προκαλώντας ανασφάλεια και αβεβαιότητα για το εργασιακό τους μέλλον.
Θεωρούμε απαραίτητο να γίνει άμεση παρέμβαση με την οποία να διασαφηνίζεται και να αποτυπώνεται με ξεκάθαρο τρόπο ότι η κατηγορία ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό αφορά την διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών τους και ζητάμε μέσα από μια νέα τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.  να επανέλθει η προηγούμενη ονομασία της συγκεκριμένης κατηγορίας.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Μικέλης
Ο Γεν. Γραμματέας

Ανδρέας Ασημακόπουλος

Έλεγχος προϋποθέσεων αναπλήρωσης προϊσταμένων οργανικών μονάδων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Πύργος 16-2-2016      


Αριθ. Πρωτ.: 113


ΠΡΟΣ:

1.      Υπουργό Εσωτερικών
email:  info@ypes.gr
2.      Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης
3.      Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
FAX: 2610-490359
4.      Διεύθυνση Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου
email: h.krinidis@pde.gov.gr
ΚΟΙΝ.:
1.        Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδα
2.        Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
3.         ΟΣΥΑΠΕ   
email:  osyape@otenet.gr


ΘΕΜΑ :
Έλεγχος προϋποθέσεων αναπλήρωσης προϊσταμένων οργανικών μονάδων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΣΧΕΤ.:
α] η υπ΄ αριθ. 2887/21/31-1-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί τοποθέτησης  Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων (ΑΔΑ ΩΑ727Λ6-ΘΗΜ)
β] η υπ΄ αριθ. 332693/4863/31-1-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί τοποθέτησης  Προϊσταμένων Διευθύνσεων (ΑΔΑ ΩΦΩ47Λ6-7ΛΚ)
γ] υπ΄ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2257/οικ.26574/14-10-2016 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης [ΑΔΑ ΩΣΖΡ465ΦΘΕ-Κ8Λ]


Με τα ανωτέρω [α] και [β] αναφερόμενα σχετικά, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας προχώρησε στην τοποθέτηση προϊσταμένων στις Γενικές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και προκύπτει ότι αρκετές θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων καλύπτονται με την διαδικασία της αναπλήρωσης
Για τον διαδικασία αναπλήρωσης προϊσταμένων οργανικών μονάδων έχει εκδοθεί η υπ΄ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2257/οικ.26574/14-10-2016 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης ([γ] σχετικό) η οποία μεταξύ των άλλων αναφέρει:
·         «…γ) να τηρείται το προβάδισμα των βαθμών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 87 του Υ.Κ., κυρίως όσον αφορά τις περιπτώσεις αυτοδίκαιης αναπλήρωσης, όπου εν προκειμένω λαμβάνεται υπόψη και ο πλεονάζων χρόνος στο βαθμό.»
·         «…διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση αναπλήρωσης προϊσταμένου από έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων, ο οποίος εν προκειμένω θα πρέπει να είναι κατά κυριολεξία προϊστάμενος- είτε κατόπιν επιλογής είτε κατόπιν τοποθέτησης βάσει ειδικής διάταξης- η θέση του προϊσταμένου της υποκείμενης οργανικής μονάδας στην περίπτωση αυτή δεν κενούται, αλλά αντιθέτως αποτελεί και το νόμιμο έρεισμα για την άσκηση καθηκόντων προϊστάμενου της υπερκείμενης οργανικής μονάδας με τις διατάξεις περί αναπλήρωσης»

Με βασικό γνώμονα την τήρηση της αρχής της νομιμότητας, της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών και της αποφυγής αμφισβητήσεων νομιμότητας διοικητικών πράξεων και στελέχωσης Υπηρεσιακών Συμβουλίων, σας παρακαλούμε να εξετάσετε εάν οι θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων που έχουν καλυφτεί με την διαδικασία αναπλήρωσης στις ανωτέρω σχετικές αποφάσεις, καλύπτουν τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως αυτές διατυπώνονται στην σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ειδικότερα εάν διαθέτουν το νομικό έρεισμα, όπως αυτό περιγράφεται.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Μικέλης
Ο Γεν. Γραμματέας

Ανδρέας Ασημακόπουλος

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

Τοποθέτηση Προϊσταμένων ΤμημάτωνΜε την υπ΄ αριθ. 44488/495/15-2-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού και Διοίκησης έγινε η τοποθέτηση των προϊσταμένων τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
Την απόφαση μπορείτε να την κατεβάσετε και από εδώ