Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η έγκριση για την υπερωριακή απασχόληση έτους 2017στη Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας που αφορά την καθιέρωση υπερωριακής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας έως 31/12/2017, για το μόνιμο, αποσπασμένο προσωπικό και ειδικούς συμβούλους, ειδικούς συνεργάτες και επιστημονικούς συνεργάτες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια: