Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Επαναφορά κλάδου ΥΕ – Επιμελητών

Πύργος 16/2/2017      


Αριθ. Πρωτ.: 112


ΠΡΟΣ:

1.      Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
2.      Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης
3.      Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
4.      Γενική Διεύθυνση  Εσωτερικής Λειτουργίας
ΚΟΙΝ.:
1.         Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας


ΘΕΜΑ :
Επαναφορά κλάδου   ΥΕ – Επιμελητών


Με την τελευταία τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προχωρήσατε στην ενοποίηση των κλάδων και από τους συνολικά εξήντα οκτώ (68) διαφορετικούς κλάδους στους οποίους ήταν καταταγμένοι οι υπηρετούντες μόνιμοι και με σχέση ΙΔΑΧ υπάλληλοι μετατράπηκαν  σε τριάντα εννέα (39). Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη μελέτη του οργανωτικού σχήματος που συνόδευε την εισήγηση τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. η ενοποίηση των κλάδων έγινε για να υπάρχει συμφωνία με το Π.Δ. 50/2001 (Προσοντολόγιο) όπως ισχύει και ήταν επίσης απαραίτητη «ώστε ο υπάλληλος να μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα του κλάδου του όπως απαιτεί και η διάταξη του άρθρου 30 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007)».
Θα πρέπει να επισημανθεί όμως ότι το Π.Δ. 50/2001 στην κατηγορία υποχρεωτικής εκπαίδευσης (άρθρο 25) δεν περιλαμβάνει κλάδους και ειδικότητες και η συγχώνευση – μετονομασία του κλάδου  ΥΕ– Επιμελητών στον αόριστο κλάδο, σύμφωνα με τον νέο Ο.Ε.Υ.,  ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό δεν αποτυπώνει τα καθήκοντα των συναδέλφων που είναι η διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών τους, προκαλώντας ανασφάλεια και αβεβαιότητα για το εργασιακό τους μέλλον.
Θεωρούμε απαραίτητο να γίνει άμεση παρέμβαση με την οποία να διασαφηνίζεται και να αποτυπώνεται με ξεκάθαρο τρόπο ότι η κατηγορία ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό αφορά την διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών τους και ζητάμε μέσα από μια νέα τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.  να επανέλθει η προηγούμενη ονομασία της συγκεκριμένης κατηγορίας.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Μικέλης
Ο Γεν. Γραμματέας

Ανδρέας Ασημακόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: