Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2018

Έρευνα-σοκ της ΑΔΕΔΥ για τις αποδοχές στο Δημόσιο


Πηγή: capital.gr

Του Δημήτρη Κατσαγάνη

Κατά 88% πρέπει να αυξηθούν οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα προκειμένου να φτάσουν τον μέσο όρο των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αυτό αναφέρει έκθεση της ΑΔΕΔΥ με αντικείμενο  τη "συγκριτική αποτίμηση της αγοραστικής δύναμης των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα και στις χώρες της ΕΕ".

Η αύξηση αυτή θα ήταν απαραίτητη για να  φτάσουν στον ευρωπαϊκό μέσο όρο οι αποδοχές των Ελλήνων δημοσίων υπαλλήλων, σε περίπτωση που δεν γινόταν άλλη παρέμβαση για τη μείωση του κόστους διαβίωσής τους.

Αν κάτι τέτοιο δεν επιτυγχάνοταν, τότε οι μέσες αποδοχές στο Δημόσιο θα έπρεπε από τα 1.065 ευρώ/μήνα να φτάσουν τα 2.010 ευρώ, ώστε να ανέρχονται στον μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Να σημειωθεί πως η έκθεση αυτή της ΑΔΕΔΥ έρχεται σε συνθήκες που το ΥΠΟΙΚ πέρασε διάταξη αύξησης των βασικών μισθών των υπαλλήλων του που προσλήφθηκαν μετά την 1/11/2011, ενώ ο ρυθμός αύξησης των δαπανών ολόκληρης της γενικής κυβέρνησης "τρέχει" στο 8μηνο του 2018 με ρυθμό 4,5% έναντι 3,5% που προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα (όπως αποκαλύπτει το "Κεφάλαιο" της Παρασκευής 26/10/2018).

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την έκθεση της ΑΔΕΔΥ:

-Ο μέσος μισθός των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα υπολογίζεται σε 1.065 ευρώ ενώ στη Βουλγαρία είναι 550 ευρώ, στην Πολωνία 1.181 ευρώ, στην Τσεχία 1.220 ευρώ.

-Ο δείκτης για την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης στην Ελλάδα είναι 84,1 (100 είναι  ο μέσος όρος των "28"), ενώ άλλες χώρες είναι περίπου το ίδιο ακριβές - η Πορτογαλία έχει 84, η Ισπανία 92 και η Κύπρος 83.
 Με βάση τον Δείκτη Αποδοχών-Κόστους η Ελλάδα βρίσκεται στην 30ή θέση, στην τελευταία ομάδα χωρών με τιμή 3,85.

Χειρότερη επίδοση από την Ελλάδα έχει μόνο η Σλοβενία και Πορτογαλία.

Επτά χώρες πέτυχαν τη μέγιστη τιμή 10. Μεταξύ αυτών και χώρες με χαμηλότερο ΑΕΠ, π.χ., Βουλγαρία, Λιθουανία, Πολωνία και χαμηλότερες αμοιβές (σε απόλυτα μεγέθη) από την Ελλάδα.

-Ο τρέχων, μέσος μηνιαίος μεικτός μισθός 1.065 ευρώ θα πρέπει να αυξηθεί κατά 160% και να φθάσει το επίπεδο των 2.766 ευρώ.

-Μικρότερη αύξηση απαιτεί το Ην. Βασίλειο (1%), η Δανία (5%). Η Κύπρος απαιτεί αύξηση κατά 35% από τα 2.656 ευρώ σε 3.584 ευρώ.

Μεγαλύτερη αύξηση απαιτεί η Πορτογαλία (165%) και η Σλοβενία (178%).

Οι χώρες με τιμή δείκτη 10 προφανώς δεν απαιτείται να βελτιώσουν τις αποδοχές.

Υπολογίζεται ότι, χωρίς να αλλάξει το σημερινό κόστος διαβίωσης, η Ελλάδα για να φθάσει τον μέσο όρο της Ευρωζώνης θα πρέπει να αυξήσει τις σημερινές αποδοχές κατά 88%, στο επίπεδο των 2.010 ευρώ.


Εναλλακτικά με την αύξηση στις αποδοχές, θα μπορούσε να εξεταστεί η περίπτωση μείωσης των συντελεστών κόστους ζωής.

Με κατάλληλες πολιτικές παρεμβάσεις θα μπορούσε, π.χ. να μειωθεί ο συντελεστής άμεσης φορολογίας στα φυσικά πρόσωπα ή ακόμη να περιοριστούν οι δαπάνες στέγασης-παροχών.

Από την εξέταση των ανωτέρω περιπτώσεων περιορισμού ενός μόνο παράγοντα του κόστους διαβίωσης κάθε φορά προκύπτει μια εξαιρετικά μεγάλη μείωση που δεν συναντάται σε άλλη χώρα της ΕΕ και απορρίπτεται ως μη ρεαλιστική.

Μείωση του μέσου φόρου φυσικών προσώπων από 42,5% στο 16%.

 Από την εξέταση των περιπτώσεων αυτών προκύπτει :

-Μείωση των δαπανών στέγασης και παροχών από 6.775 ευρώ το έτος (564 ευρώ τον μήνα).

-Μείωση του γενικού δείκτη τιμών ως προς τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο από το 84,1 σε 2.495 ευρώ το έτος (207 ευρώ τον μήνα)  σε 32.


Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ 5ΜΕΡΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟ 29/10/2018 έως 2/11/18


   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

                                            Αθήνα 24 /10/2018                      
                                            Αριθμ. Πρωτ.: 175
                                                            
ΠΡΟΣ: 1. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
κ. Σπίρτζη Χρήστο
2. Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών
κ. Μαυραγάνη Νικόλαο
3. Περιφερειάρχες της χώρας

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ 5ΜΕΡΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟ 29/10/2018 έως 2/11/18.

Το Δ.Σ. της ΟΣΥΑΠΕ, προκηρύσσει κατ’ εξουσιοδότηση του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τα άρθρα 13 και 17 του καταστατικού, νέα πενθήμερη ΑΠΟΧΗ από το έργο των εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών και οδηγών, από 29/10/2018 έως και 2/11/2018, είτε αυτές προγραμματίζονται εντός, είτε εκτός ωραρίου εργασίας.
Η ΑΠΟΧΗ αφορά όλους τους υπαλλήλους των Περιφερειών της χώρας, που είναι ενταγμένοι στα Μητρώα Εξεταστών υποψηφίων οδηγών και ως εκ τούτου καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΟΣΥΑΠΕ, η οποία σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3 και 4 του καταστατικού της έχει μέλη τους Συλλόγους των υπαλλήλων των ΟΤΑ β΄βαθμού και οργανώνει και καθοδηγεί αγώνες, για την κατοχύρωση και διεύρυνση των κατακτήσεων όσων υπηρετούν στις Περιφέρειες της χώρας.

Στην απόφαση αυτή συνεκτιμήθηκε:
● Ότι δεν έχει καταβληθεί η αποζημίωση στους εξεταστές υποψηφίων οδηγών, που    διενήργησαν εξετάσεις υποψηφίων οδηγών εκτός ωραρίου εργασίας, από 1/5/2018, έως και 28/9/2018.
·         Η λήξη από την 30η Απριλίου 2018 της πρόβλεψης, από την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 219 του ν.4512/2018) χορήγησης σχετικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους – εξεταστές, για την παροχή του έργου των εξετάσεων εκτός ωραρίου εργασίας.
·         Η λήξη της προβλεπόμενης παράτασης της προθεσµίας από την 30η Απριλίου 2018, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4402/2016 και η μη νομοθέτηση νέας ρύθμισης για ένταξη του έργου της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών εκτός του ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών.
·      Η κατάργηση της αποζημίωσης των υπαλλήλων, που εκτελούν το λεγόμενο «βοηθητικό έργο» των εξετάσεων.
·         Η μη τροποποίηση μέχρι τώρα του ν. 4354/2015, με τον οποίο καταργήθηκε η αποζημίωση των υπαλλήλων, που εκτελούν το έργο εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών.
·      Το γεγονός ότι οι εξετάσεις οδήγησης αποτελούν συγκεκριμένο – αυτοτελές έργο, το οποίο υλοποιείται από εργαζόμενους, που κατά το ωράριο εργασίας τους εργάζονται και εκτελούν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών που υπηρετούν (Δ/νσεις Μεταφορών κυρίως, αλλά και άλλες).
Η συνεχιζόμενη υποστελέχωση των Δ/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, που καθιστά αδύνατη την ένταξη του έργου των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών εντός του ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών. Οι οποιοιδήποτε  σχεδιασμοί για εξετάσεις εντός ωραρίου εργασίας αποτελούν σχεδιασμούς που δεν παίρνουν υπόψη τους την τραγική υποστελέχωση  των υπηρεσιών, ούτε τα υπαρκτά προβλήματα μετακίνησης των υπαλλήλων σε χώρους εκτός των υπηρεσιών τους.
·      Η διατήρηση ενός διάτρητου και αναχρονιστικού νομικού πλαισίου που απέχει πολύ από  την ουσιαστική αξιολόγηση των υποψηφίων οδηγών και την οδική ασφάλεια.  Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται και η υπ’ αριθ. πρωτ. Α3/64720/6117/30-8-2018 Απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών με την οποία καθορίζεται η διαδικασία για την ανανέωση κατηγοριών άδειας οδήγησης οδηγών μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών, με την οποία υποχρεούνται για να ανανεώσουν την άδεια οδήγησής τους να πληρώσουν και να περάσουν και από πρακτική εξέταση οδήγησης, με οποιοδήποτε όχημα χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή, χωρίς να προβλέπεται πως θα αποτρέπεται κάποιο ατύχημα και ποιες οι ενδεχόμενες ποινικές – αστικές ευθύνες του εξεταστή στην περίπτωση μη αποτροπής του.
Η στάση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που παρά τα όσα αναφέρει, αρνείται κάθε διάλογο και ενημέρωση για το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστήματος εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών, που να αντιμετωπίζει υπαρκτά προβλήματα, να διασφαλίζει τον δημόσιο χαρακτήρα και να υπηρετεί την οδική ασφάλεια, με αξιοπιστία και διαφάνεια, χωρίς να συγκαλύπτει έκνομες ενέργειες και να αφήνει έκθετους τους συναδέλφους, που εργάζονται με συνέπεια και ευσυνειδησία.
·      Η αντίθεσή μας στη διαφαινόμενη υιοθέτηση μεμονωμένων προτάσεων, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για επιβολή κι άλλων παραβόλων στις διαδικασίες των εξετάσεων οδήγησης, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι αμοιβές των εξεταστών.

Μετά τα παραπάνω προκηρύσσουμε νέα ΑΠΟΧΗ για τους συναδέλφους εξεταστές από το έργο των εξετάσεων προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών σε όλες τις Περιφέρειες, στις οποίες έχουν προγραμματιστεί εξετάσεις, είτε εντός, είτε εκτός ωραρίου εργασίας, από την Δευτέρα 29/10/2018 έως και την Παρασκευή 2/11/2018.
Σημειώνουμε ότι η ως άνω αποχή από συγκεκριμένα καθήκοντα των υπαλλήλων που εκπροσωπούμε, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από τα αρμόδια δικαστήρια (βλ. ΔεφΑΘ 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, καθώς και ότι η υλοποίηση της απόφασης για μη διεξαγωγή των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών μπορεί να γίνει και με την κατάθεση αιτήματος μηνιαίας εξαίρεσης.
Τα αιτήματα για τα οποία διεκδικούμε άμεση επίλυση έχουν ως εξής:
1. Νομοθετική ρύθμιση της συνέχισης εκτός ωραρίου του έργου των εξετάσεων οδήγησης και της χορήγησης της σχετικής αποζημίωσης.
2. Επαναφορά της χορήγησης της αποζημίωσης στους συναδέλφους που εκτελούν το λεγόμενο βοηθητικό έργο των εξετάσεων.
3. Απόσυρση της απόφασης για την ανανέωση της άδειας οδήγησης των οδηγών μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών και νομοθέτηση δωρεάν ιατρικών εξετάσεων από τα δημόσια Νοσοκομεία, για όλους τους υποψήφιους οδηγούς (παλιούς και νέους).

Κοιν/ση
1. Υπουργείο Εσωτερικών
α. Γραφείο Υπουργού
β. Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.
2. Υπουργείο Οικονομικών
3. ΕΝΠΕ
4. Δ/νσεις Μεταφορών & Επικ/νιων
(για άμεση ενημέρωση εξεταστών
5. Σύλλογοι – μέλη ΟΣΥΑΠΕ

Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018

Περί παραχώρησης ακινήτων ιδιοκτησίας Π.Δ.Ε. στο Υπερταμείο
Πύργος 23-10-2018      


Αριθ. Πρωτ.: 203      
ΠΡΟΣ:

1.    Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
2.    Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε.
3.    Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας

ΘΕΜΑ :
Περί παραχώρησης ακινήτων ιδιοκτησίας Π.Δ.Ε. στο Υπερταμείο


Σύμφωνα με σχετική απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, όπως δημοσιεύθηκε στο υπ΄ αριθ. 2317/β/2018  ΦΕΚ, εξουσιοδοτήθηκε  ο Υπουργός Οικονομικών για την μεταβίβαση 10.119 ακινήτων στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου» (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.). Τα συγκεκριμένα ακίνητα περιγράφονται με τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), γεγονός που καθιστά αδύνατη την ταυτοποίηση τους.
Η θέση του συνδικαλιστικού κινήματος απέναντι στις πολιτικές που επιβάλλονται  από την εφαρμογή του Μνημονίου είναι γνωστή. Είμαστε σταθερά αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας και θεωρούμε ότι σε αυτή την προσπάθεια δεν πρέπει και δεν μπορούμε να είμαστε μόνοι.
Θεωρούμε απαραίτητο και δεδομένο ότι πρέπει να ενημερωθούμε, εάν οποιοδήποτε ακίνητο στην Π.Ε. Ηλείας ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στα ακίνητα που παραχωρήθηκαν στο «υπερταμείο». Εάν και εφόσον αυτό έχει συμβεί σας καλούμε, ως Περιφερειακή Αρχή, να αναλάβετε πρωτοβουλίες για υποβολή αίτησης ακυρότητας στο ΣΤΕ, για τους Κ.Α.Ε.Κ.  ιδιοκτησίας της Π.Δ.Ε., που περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ Β 2320/19-6-2018.
Επίσης με αφορμή πρόσφατη πρωτόδικη δικαστική απόφαση, σύμφωνα με την οποία αναγνωρίζεται ως ιδιοκτήτης του Διοικητηρίου της Π.Ε. Ηλείας το ελληνικό δημόσιο, θεωρούμε ότι θα πρέπει άμεσα να αναλάβετε πολιτικές πρωτοβουλίες ώστε να διασφαλιστεί η παραχώρηση του ακινήτου στην Περιφέρεια για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.
Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος

Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας

Θεόδωρος Τσίπας