Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012

Περιφέρεια: "Ψευδείς και κατασκευασμένες αναρτήσεις"

Αναδημοσίευση: ileiapost


Σχετικά με εξόφθαλμα ψευδείς και κατασκευασμένες αναρτήσεις στο Διαδίκτυο για το πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και το υποέργο αυτού του προγράμματος που αναφέρεται στις «Ηλεκτρονικές υποδομές και Μέσα Προώθησης του Τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα», η Περιφέρεια ανακοινώνει, για την αποκατάσταση της αλήθειας, τα εξής:

«Εισαγωγικά σημειώνεται ότι η απάντηση αφορά όσους καλόπιστα ενδιαφέρονται και θέλουν να γνωρίζουν τι έχει συμβεί για το θέμα κι όχι εκείνους που για ίδιους λόγους διακινούν συκοφαντικά σχόλια σε βάρος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Άλλωστε, ακόμα και οι προβοκάτσιες έχουν όρια. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει δώσει πεντακάθαρα δείγματα γραφής για το πώς διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα και είναι πάντα ανοιχτή στη δημιουργική κριτική. Όχι, όμως, και στη λασπολογία, γι’ αυτό είναι υποχρεωμένη να αποδοκιμάσει κατηγορηματικά αυτές τις αθλιότητες και ταυτόχρονα να υπογραμμίσει την σταθερή της απόφαση να συνεχίσει τις προσπάθειες για την ανάδειξη και προβολή της Δυτικής Ελλάδας.  

Η αιρετή Περιφέρεια αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά της διαπίστωσε, μεταξύ άλλων, ένα σημαντικό κενό που αφορούσε την εν γένει εικόνα και προβολή της Περιφέρειας. Κενό που έπρεπε να αντιμετωπιστεί προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάδειξη και προώθηση της Δυτικής Ελλάδας ως τόπου με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αλλά και ως τουριστικού προορισμού. Αυτή η προσπάθεια έχει ως τελικό στόχο την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και την αντιμετώπιση της ύφεσης στην Περιφέρειά μας.

Για την αντιμετώπιση αυτού του κενού ελήφθησαν σειρά αποφάσεων που βρίσκονται σε διάφορα στάδια υλοποίησης. Ανάμεσα σε αυτές τις αποφάσεις περιλαμβάνεται και η δημιουργία των ηλεκτρονικών υποδομών και των μέσων προώθησης του τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα.

Τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η προσπάθεια;

-Τη δημιουργία και τη διαχείριση καναλιού You Tube
-Τη δημιουργία λογαριασμού και τη διαχείριση δικτύου στο Facebook
-Τη δημιουργία λογαριασμού και τη διαχείριση δικτύου στο Twitter
-Τη δημιουργία λογαριασμού και τη διαχείριση δικτύου στο Google+
-Τη δημιουργία και τη διαχείριση πλατφόρμας ψηφιακής σήμανσης με πολυμεσικό περιεχόμενο
-Τη δημιουργία λογότυπου και slogan

Οι συγκεκριμένες δράσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία κατάλληλου υλικού για χρήση στα κοινωνικά δίκτυα. Για την ακρίβεια θα δημιουργηθούν αντιπροσωπευτικές προωθητικές εικόνες και flash video που θα παρουσιάζουν τη Δυτική Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό και θα υποστηρίζουν τις λοιπές προωθητικές ενέργειες του προγράμματος. Πρόκειται για τη στοχευμένη διάχυση μιας θετικής εικόνας της Δυτικής Ελλάδας διαμέσου όλων των σύγχρονων μορφών διαδικτυακής επικοινωνίας. Επιπροσθέτως προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικού profile και δημιουργία δικτύου και στα τρία κοινωνικά δίκτυα αλλά και η συνεχής, καθημερινή διαχείρισή τους.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα που έχει τριετή διάρκεια περιλαμβάνει όχι μόνο τη δημιουργία λογαριασμών, που ως γνωστόν δεν κοστίζουν, αλλά κυρίως τη δημιουργία των προωθητικών εικόνων, των flash Video και προ παντός τη συγκρότηση και την καθημερινή διαχείριση όλων αυτών των νέων δικτυακών δυνατοτήτων.

Επί πλέον προβλέπεται η δημιουργία πλατφόρμας ψηφιακής σύγκλισης. Δηλαδή μια διάταξη λογισμικού και εξοπλισμού που επιτρέπει την προβολή πολυμεσικού περιεχομένου σε τηλεοπτικές οθόνες και projectors. Το περιεχόμενο της πλατφόρμας θα είναι μια χρονικά προγραμματισμένη ροή περιεχομένου που θα περιλαμβάνει video, φωτογραφίες, κείμενα, δυναμικό περιεχόμενο ιστοσελίδας, κ.α.

Παράλληλα σημειώνεται ότι για το σύνολο αυτών των δράσεων και για όλες τις επί μέρους δράσεις προκηρύσσονται δημόσιοι διαγωνισμοί. Λόγου χάριν για τη δημιουργία λογότυπου και slogan πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός, έχουν κατατεθεί πάνω από τριάντα προσφορές από όλη την Ελλάδα που αυτήν την περίοδο βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης. Ανάλογοι δημόσιοι διαγωνισμοί θα ακολουθήσουν για όλες τις δράσεις με εκ προοιμίου δεδομένη τη δυνατότητα όλων των επαγγελματιών του χώρου να πάρουν μέρος και όλων των πολιτών να είναι πλήρως ενήμεροι.

Ενώ λοιπόν η Περιφέρεια προωθεί μια συνεκτική και πλήρη πολιτική για την τουριστική προβολή της Δυτικής Ελλάδας, ενώ τα πάντα συμβαίνουν με πλήρη διαφάνεια και σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, εν τούτοις εμφανίστηκαν κακόπιστες φωνές που απομόνωσαν τίτλους και δαπάνες επιχειρώντας να καλλιεργήσουν προβοκατόρικα την ψευδή εντύπωση ότι η Περιφέρεια σπαταλά χρήματα για να ανοίξει λογαριασμούς στο διαδίκτυο, κάτι που όλοι ξέρουν ότι δεν έχει κόστος, παραβλέποντας όμως το σύνολο των δράσεων, την συνεχή φροντίδα που αυτές απαιτούν και την τριετή του διάρκεια».

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ξόδεψε 52.000 ευρώ, όταν ένας πολίτης θα ξόδευε μηδέν

Αναδημοσίευση: ΗΛΕΙΑ LIVE
Δεκάδες χιλιάδες ευρώ για ενέργειες, για τις οποίες ένας ιδιώτης δεν θα πλήρωνε τίποτα, ξόδεψε το ελληνικό δημόσιο με απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αναρτήθηκε
στο πρόγραμμα Διαύγεια (δείτε εδώ).

Πιο συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμ. 55/2012 απόφασή της η Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης (Ν.ΕΑ.) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενέκρινε την υλοποίηση του υποέργου 1 με τίτλο «Ηλεκτρονικές Υποδομές και Μέσα Προώθησης του Τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα» και το υποέργο 3: με τίτλο «Συμμετοχή σε Διεθνείς και Εθνικές Τουριστικές Εκθέσεις» του προγράμματος «Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», άξονας Προτεραιότητας 07: Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδος, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τελικός Υπογράφων: Πρόεδρος - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ -

Ημερομηνία Απόφασης: 26/06/2012

Ημερομηνία Ανάρτησης: 27/06/2012

Είδος Απόφασης: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Φορέας: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Μονάδα: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Π.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Θεματική: Επιτροπές

Μέχρι στιγμής και από την ανάγνωση της περίληψης της απόφασης, δεν φαίνεται κάτι το μεμπτό.

Ωστόσο, με μία δεύτερη ματιά, θα δει κανείς ότι εγκρίθηκε η χορήγηση 15.252 ευρώ για τη δημιουργία λογαριασμού στο facebook, 6.150 ευρώ για τη δημιουργία καναλιού στο You Tube, 15.252 ευρώ για τη δημιουργία λογαριασμού στο Twitter, άλλα τόσα για τη δημιουργία λογαριασμού στο Google+ και μερικές χιλιάδες ευρώ ακόμη για ενέργειες που συνολικά στοίχισαν 83.025 ευρώ.

Πιο αναλυτικά:

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση:

Για το υποέργο 1Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ως πρώτος συμβαλλόμενος, να αναλάβει τα εξής:

    Να παρακολουθεί την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης για όλες τις δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας Σύμβασης.
    Να ανοίξει έναν τραπεζικό λογαριασμό τον οποίο θα διατηρεί αποκλειστικά και μόνο για την διαχείριση του προγράμματος «Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, άξονας Προτεραιότητας 07: Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδος».
    Να χρηματοδοτήσει τον δεύτερο συμβαλλόμενο σύμφωνα με το άρθρο 2 της  παρούσας σύμβασης.

Η Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης – ΝΕΑ ως δεύτερος συμβαλλόμενος να αναλάβει, μεταξύ άλλων, τα έξης:

1. Να υλοποιήσει τις παρακάτω δράσεις όπως παρουσιάζονται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο:

    1.1: Δημιουργία καναλιού YouTube.
    1.2: Δημιουργία λογαριασμού και διαχείριση Δικτύου στο Facebook.
    1.3: Δημιουργία λογαριασμού και διαχείριση Δικτύου στο Twitter.
    1.4: Δημιουργία λογαριασμού και διαχείριση Δικτύου στο Google+
    1.5: Δημιουργία και διαχείριση πλατφόρμας ψηφιακής σήμανσης με πολυμεσικό περιεχόμενο.
    1.6: Λογότυπο & slogan.

2. Τη συνεργασία με τον υπεύθυνο διαχείρισης του έργου προκειμένου να τηρηθούν  όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες κατά τη διάρκεια της υλοποίησης σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και τον οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος.

3. Την ενημέρωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την πρόοδο του έργου σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις Κοινωνικού Τουρισμού 2012-2013

Με απόφαση της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, ενεργοποιήθηκε το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού του ΕΟΤ «Τουρισμός για όλους».
Το Πρόγραμμα, που απευθύνεται σε 81.200 άτομα, περιλαμβάνει τα υποπρογράμματα "Εξαήμερων Διακοπών" (5 διανυκτερεύσεις ) με διάρκεια από τον Αύγουστο 2012 ως τις 31 Μαΐου 2013 και "Τρίτης Ηλικίας" με διάρκεια ...
από την 1η Οκτωβρίου 2012 ως τις 31 Μαΐου 2013. Στο "Πρόγραμμα Εξαήμερων Διακοπών" μπορούν να συμμετέχουν με εισοδηματικά κριτήρια υπάλληλοι και συνταξιούχοι με τα προστατευόμενα μέλη τους που δεν ήταν δικαιούχοι αντίστοιχων προγραμμάτων του Oργανισμού Eργατικής Eστίας ή του Oργανισμού Aγροτικής Eστίας. Επίσης άτομα με αναπηρία 67 τοις εκατό και άνω ανεξαρτήτως εισοδήματος, πολύτεκνοι κ.α.

1.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Στο Πρόγραμμα 6ήμερων Διακοπών μπορούν να συμμετέχουν οι παρακάτω κατηγορίες δικαιούχων με τα προστατευόμενα μέλη τους με την προϋπόθεση ότι δεν είναι δικαιούχοι αντίστοιχων προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας ή του Οργανισμού Αγροτικής Εστίας.:
- Μόνιμοι υπάλληλοι και Συνταξιούχοι του Δημόσιου Τομέα και των Ν.Π.Δ.Δ.
- Μισθωτοί ή συνταξιούχοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του
Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, εφόσον δεν τους παρακρατούνται εισφορές υπέρ
της Εργατικής Εστίας, και συνεπώς δεν είναι δικαιούχοι των Προγραμμάτων της.

- Εν ενεργεία ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε., που ασφαλίζει ελεύθερους
επαγγελματίες ή επιχειρηματίες (πρώην Τ.Ε.Β.Ε. , Τ.Σ.Α., ΤΣΜΕΔΕ κλπ).

- Συνταξιούχοι του Ο.Α.Ε.Ε., το οποίο ασφαλίζει ελεύθερους επαγγελματίες, ή επιχειρηματίες (πρώην Τ.Ε.Β.Ε. , Τ.Σ.Α., ΤΣΜΕΔΕ,
κλπ) με την προϋπόθεση ότι η συνταξιοδότηση (βάσει αρχικής
απόφασης συνταξιοδότησης) καλύπτεται από ένα από τα παραπάνω
ταμεία, ακόμη και αν η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καλύπτεται από
το ΙΚΑ.

-Οι ασφαλισμένοι στο ΝΑΤ.

Οι συνταξιούχοι ΤΑΠΟΤΕ (εφόσον συνταξιοδοτήθηκαν από 01/01/1978 ως
31/12/2005

- Άτομα τα οποία είναι ασφαλισμένοι της Πρόνοιας ή τα οποία λαμβάνουν
επίδομα απορίας ή αναπηρίας από την Πρόνοια έστω και αν είναι
ασφαλισμένοι σε άλλον ασφαλιστικό φορέα ως προστατευόμενα μέλη.

- Άτομα τα οποία είναι αυτασφαλιζόμενοι του Ι.Κ.Α προκειμένου να
συνταξιοδοτηθούν από αυτό.

-ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67 τοις εκατό και άνω ανεξαρτήτως εισοδήματος,
εφόσον ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες δικαιούχων της προηγούμενης
παραγράφου. Τα άτομα με αναπηρία και τα προστατευόμενα μέλη τους
μπορούν να χρησιμοποιήσουν δελτία του Προγράμματος, κάθε χρόνο σε
ένα μόνο από τα υποπρογράμματα του Προγράμματος «Τουρισμός για
όλους» και πάντα εφόσον δεν δικαιούνται Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού
από τον Οργανισμό Αγροτικής Εστίας ή από τον Οργανισμό Εργατικής
Εστίας.

Στην περίπτωση που είναι μεμονωμένα άτομα, χωρίς δηλαδή οικογένεια είτε γιατί δεν υπάρχουν ενήλικα άτομα για να τους συνοδέψουν ή τα ενήλικα άτομα της οικογένειας τους δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματός μας, τότε δικαιούνται δελτίου για το συνοδό τους με τη προϋπόθεση, ότι η αναγκαιότητα συνοδείας βεβαιώνεται από την υγειονομική επιτροπή, που πιστοποιεί και το ποσοστό αναπηρίας (βλ. δικαιολογητικά σελ. 6).

Η επιλογή του συνοδού γίνεται χωρίς κανένα περιορισμό ή ιδιαίτερη
προϋπόθεση και η χορήγηση του δελτίου γίνεται με μόνο δικαιολογητικό το φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής του ταυτότητας. Δεν δικαιούνται συνοδού τα άτομα με αναπηρία 67 τοις εκατό και άνω των οποίων οι σύζυγοι είναι ήδη δικαιούχοι του προγράμματος μας, εφόσον βέβαια δεν είναι και αυτοί άτομα με αναπηρία.

Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός ατόμου στην
οικογένεια με αναπηρία 67 τοις εκατό και άνω, δικαιούνται ξεχωριστού συνοδού για τον καθένα από τους δικαιούχους.

Τα ανήλικα άτομα με αναπηρία 67τοις εκατό και άνω δικαιούνται δελτίου για τους εαυτούς τους και για το γονέα ο οποίος ασκεί την επιμέλεια, με την προϋπόθεση ότι ο γονέας ανήκει σε μία από τις κατηγορίες επαγγελμάτων της παραγράφου Ι.Α. της παρούσης. Και σ αυτή την περίπτωση το δικαίωμα για τη χορήγηση δελτίου εφαρμόζεται ανεξαρτήτως εισοδήματος, κάθε χρόνο σε ένα από τα υποπρογράμματα του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» .

-ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (τέσσερα τέκνα και άνω): Οι πολύτεκνοι που ανήκουν σε
μια από τις παραπάνω κατηγορίες ασφαλισμένων δικαιούνται δελτίου για
τον εαυτό τους και τα προστατευόμενα μέλη τους, ανεξαρτήτως
εισοδήματος, κάθε χρόνο για ένα από τα υποπρογράμματα του
Προγράμματος «Τουρισμός για όλους».

2.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Oι προϋποθέσεις χορήγησης των παροχών έτους 2012-2013, είναι οι εξής:

Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι το ατομικό (στην περίπτωση των μεμονωμένων δικαιούχων) ή το οικογενειακό (για τις λοιπές των περιπτώσεων) φορολογητέο εισόδημα των δικαιούχων με βάση τα στοιχεία της οικείας Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με την παράγραφο περί δικαιολογητικών της παρούσης, να μην υπερβαίνει τα αναγραφόμενα ποσά του παρακάτω πίνακα :

- Μεμονωμένοι δικαιούχοι με ατομικό εισόδημα : 18.000,00 ευρώ.

- Δικαιούχοι με οικογενειακό εισόδημα : 31.000,00 ευρώ.

- Τρίτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα : 40.000,00 ευρώ.

Για κάθε προστατευόμενο τέκνο το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 1.500,00 ευρώ

Στην περίπτωση του οικογενειακού εισοδήματος τα έσοδα υπολογίζονται
αθροιστικά από το σύνολο των μελών της οικογένειας ανεξάρτητα αν είναι δικαιούχοι ή μη του Προγράμματος.

Δεν υπολογίζονται ως πηγή εισοδημάτων τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων.

Μεμονωμένοι δικαιούχοι θεωρούνται οι άγαμοι και τα άτομα που δεν έχουν προστατευόμενα μέλη.

Στην περίπτωση μεμονωμένου δικαιούχου που βρίσκεται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένος και υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση στην οποία δεν συμπεριλαμβάνονται τα τέκνα, το ατομικό εισόδημα υπολογίζεται αφαιρουμένου του μηνιαίου ποσού που έχει επιδικαστεί για καταβολή διατροφής.

Δικαιούχοι με οικογενειακό εισόδημα θεωρούνται οι έγγαμοι δικαιούχοι και οι δικαιούχοι που έχουν υπό την προστασία τους προστατευόμενα μέλη.

Αναλυτικά σ αυτήν την κατηγορία εντάσσονται: τα ζευγάρια δικαιούχων, τα ζευγάρια όπου ο ένας είναι δικαιούχος και το άλλο μέλος είναι ή δικαιούχος της Εργατικής ή Αγροτικής εστίας ή μη δικαιούχος ή είναι απλά προστατευόμενο μέλος του κύριου δικαιούχου. Στη κατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι μορφές μονογονεϊκής οικογένειας και οι ανύπαντρες μητέρες.
Πολύτεκνες οικογένειες θεωρούνται οι οικογένειες με τέσσερα τέκνα και άνω ανεξάρτητα από την ηλικία τους.

Προστατευόμενα μέλη θεωρούνται οι σύζυγοι οι οποίοι τελούν υπό την
οικονομική προστασία των κύριων δικαιούχων καθώς και τα προστατευόμενα τέκνα.

Προστατευόμενα τέκνα θεωρούνται όλα τα ανήλικα τέκνα ηλικίας κάτω των 18 ετών ή των 24 ετών εφόσον είναι άνεργοι ή των 26 ετών εφόσον συνεχίζουν να σπουδάζουν. Τα τέκνα τα οποία αποφοίτησαν μέσα στο 2012 συμπεριλαμβάνονται στα προστατευόμενα μέλη.

Δεν δικαιούνται Δελτίου Εξαήμερων διακοπών οι εξής:

- Οι δικαιούχοι Προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και του Οργανισμού Αγροτικής Εστίας (ασφαλισμένοι του Ο.Γ.Α.).

- Όσοι πήραν Δελτίο ενός από τα υποπρογράμματα (εξαήμερων
διακοπών, ή Γ΄ Ηλικίας) του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» του Ε.Ο.Τ. κατά το διάστημα 14-07-2011 έως 31-05-2012, ή συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Γ Ηλικίας του Ε.Ο.Τ. του τρέχοντος έτους. δεδομένου, ότι το δικαίωμά τους για χρήση δελτίων κοινωνικού τουρισμού ισχύει εναλλάξ, χρόνο παρά χρόνο.

Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Έκθεση της Eurostat 1/6/2012

Σύµφωνα µε την έκθεση της Eurostat για τους μισθούς και το εργασιακό κόστος στις χώρες τις ΕΕ, για το έτος 2010, οι µέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης, σε επιχειρήσεις άνω των 10 εργαζομένων, ήταν υψηλότερες στη ∆ανία (58.840 €), στο Λουξεµβούργο (49.316 €), στην Ολλανδία (45.215 €), στην Ιρλανδία (45.207 €, το 2009), στο Βέλγιο (43.423 €) και στη Γερµανία (42.400 €). Οι χαµηλότερες ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές καταγράφηκαν στη Ρουµανία (5.891 €) και στη Βουλγαρία (4.396 €).

Πίνακας 1: Οι µισθοί στον ιδιωτικό τοµέα (µέσες
ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές των εργαζοµένων
πλήρους απασχόλησης), 2008-2010 (1)

2008
2009
2010
Βέλγιο (2)
40.698
42.149
43.423
Βουλγαρία
3.590
4.085
4.396
Τσεχία (4)
10.930
10.596
11.312
∆ανία
55.001
56.044
58.840
Γερµανία
41.400
41.100     42.400
Εσθονία (2)
10.045
9.492
9.712
Ιρλανδία
45.893
45.207
:
Ελλάδα
25.915
29.160
:
Ισπανία
25.208
26.316
:
Γαλλία
:
35.530
:
Ιταλία (4)
26.845
27.419
28.230
Κύπρος (2)
:
24.775
25.251
Λετονία
8.676
8.728
8.596
Λιθουανία (4)
7.398
6.895
6.735
Λουξεµβούργο (2)
47.034
48.174     49.316
Ουγγαρία
10.237
9.603     10.100
Μάλτα
:
20.811     21.446
Ολλανδία
43.146
44.412
45.215
Αυστρία (2)
32.787
33.384
33.876
Πολωνία (4)
9.868
8.399
9.435
Πορτογαλία
16.691
17.129
17.352
Ρουµανία
5.457
5.450
5.891

Σλοβενία (3)
15.997
16.282
17.168

Σλοβακία
9.707
10.387
10.777

Φινλανδία
37.946
39.052
40.122

Σουηδία
37.597
34.746     40.008

ΗΒ
42.327
38.047     39.626

Κροατία (4)
11.979
11.969               :

Ισλανδία
:
:
:

Νορβηγία (2)
52.632
51.343
:

Ελβετία

: λησης, σε επιχ
56.509


(1) εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης  άνω των 10 εργαζομένων

ειρήσεις
(2) Όλες οι επιχειρήσεις
(3) Επιχειρήσεις άνω των 10 εργαζομένων μονάδες πλήρους απασχόλησης
(4)Όλες οι επιχειρήσεις; μονάδες πλήρους απασχόλησης
Πηγή Eurostat, 1/6/2012
Μισθολογικό χάσµα ανδρών γυναικών
Παρά την πρόοδο που σηµειώθηκε την τελευταία δεκαετία στη µείωση του µισθολογικού χάσµατος ανδρών γυναικών, όπως καταγράφεται από τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στις µέσες αποδοχές ανδρών γυναικών στην ΕΕ των 27 χωρών. Συγκεκριµένα, για το έτος 2010 στην ΕΕ των 27, οι γυναίκες είχαν µέσες αποδοχές κατά 16,7% χαµηλότερες από αυτές των ανδρών. Οι µικρότερες διαφορές καταγράφηκαν στη Σλοβενία, στην Πολωνία, στην Ιταλία, τη Μάλτα και το Βέλγιο (µικρότερες από 9%). Οι µεγαλύτερες διαφορές, πάνω από 25%, καταγράφηκαν στην Εσθονία, την Τσεχία και την Αυστρία. Πολλοί µπορεί να είναι οι λόγοι που συµβάλλουν στην συντήρηση του µισθολογικού χάσµατος µεταξύ ανδρών και γυναικών µε σηµαντικότερους από αυτούς, όπως σηµειώνεται στην έκθεση, την διαφορά στα ποσοστά συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναµικό, τη διατήρηση των φυλετικά προσδιορισµένων επαγγελµατικών προσανατολισµών, τα µεγαλύτερα ποσοστά των γυναικών στη µερική απασχόληση αλλά και την άνιση αντιµετώπιση τόσο από ιδιωτικούς όσο και από δηµόσιους φορείς εις βάρος της επαγγελµατικής εξέλιξης των γυναικών και στη µη καταβολή των νόµιµων αποζηµιώσεων στις άδειες µητρότητας που παρατηρείται σε πολλές περιπτώσεις.
Γράφηµα 3: Μισθολογικό χάσµα ανδρών γυναικών, 2010 (1)
(ποσοστιαία διαφορά των µέσων ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών ανδρών και γυναικών εργαζομένων. Εκφρασµένη ως ποσοστό επί των ακαθάριστων αποδοχών των ανδρών )(1)   Επιχειρήσεις άνω των 10 εργαζοµένων
(2)   Προσωρινά στοιχεία
(3)   Εσθονία ( δεδοµένα του 2008), Ελλάδα (δεδοµένα του 2008)
Πίνακας 2: Μισθολογικό χάσµα ανδρών γυναικών, τιµές 2010

2010
ΕΕ-27 (2)
16,7
ΕΑ-17 (2)
16,8
Εσθονία (3)
27,6
Τσεχία
25,5
Αυστρία (2)
25,5
Γερµανία
23,1
Ελλάδα (3)
22,0
Κύπρος (2)
21,0
Σλοβακία
20,7
ΗΒ
19,5
Φινλανδία
19,4
Ολλανδία
18,5
Ουγγαρία
17,6
Λετονία
17,6
Ισπανία (2)
16,7
∆ανία
16,0
Γαλλία (2)
16,0
Σουηδία
15,8
Βουλγαρία
15,7
Λιθουανία
14,6
Πορτογαλία
12,8
Ιρλανδία (2)
12,6
Ρουµανία
12,5
Λουξεµβούργο
12,0
Βέλγιο
8,6
Μάλτα
6,1
Ιταλία (2)
5,5
Πολωνία
5,3
Σλοβενία
4,4
Νορβηγία
16,1
Ελβετία
19,1
Πηγή Eurostat, 1/6/2012
Μέσο ωριαίο κόστος εργασίας στον κλάδο των επιχειρήσεων, 2010Μέσος ωριαίο κόστος εργασίας στον κλάδο των επιχειρήσεων (1), 2010
(EUR)


2010
∆ανία
38,44
Βέλγιο
37,70
Σουηδία
35,99
Γαλλία
33,15
Λουξε    βούργο
32,46
Ολλανδία (2)
30,37
Γερµανία
29,10
Φινλανδία
28,97
Αυστρία (3)
28,23
Ιρλανδία
27,76
Ιταλία (3)
24,41
Ισπανία
20,25
ΗΒ
19,20
Ελλάδα (3)
17,70
Κύπρος (2)
14,40
Σλοβενία (3)
14,00
Πορτογαλία
12,17
Τσεχία
9,68
Μάλτα (3)
8,27
Σλοβακία
8,25
Πολωνία
7,46
Εσθονία (2)
7,25
Ουγγαρία
7,22
Λετονία
5,74
Λιθουανία
5,45
Ρουµανία
4,20
Βουλγαρία
3,10


(1) Επιχειρήσεις άνω των 10 εργαζοµένων.
(2)       Όλες οι επιχειρήσεις
(3)  Αυστρία, Σλοβενία: προσωρινά στοιχεία. Ελλάδα, Μάλτα: στοιχεία του 2009, Ιταλία
στοιχεία του 2008.
Το µέσο ωριαίο κόστος εργασίας το 2010 κυµάνθηκε από 38,44 € στη ∆ανία, 37,70 € στο Βέλγιο και 39,99 € στη Σουηδία, έως και 3,10 € στη Βουλγαρία και 4,20 € στη Ρουµανία. Οι τιµές αυτές περιλαµβάνουν εκτός από το µισθό, το κόστος της επαγγελµατικής κατάρτισης, έξοδα και φόρους που καταβάλλονται από τους εργοδότες.
Όπως σημειώνεται στην έκθεση, υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στην κατανοµή του κόστους εργασίας (µισθοί και ηµεροµίσθια έναντι των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και άλλων εργασιακών εξόδων που πραγµατοποιούνται από τον εργοδότη). Για παράδειγµα, η Μάλτα είχε το υψηλότερο κόστος εργασίας σε ότι αφορά τους µισθούς, που αντιπροσωπεύουν το 92,1% του εργασιακού κόστους, ενώ στη Σουηδία, στη Γαλλία και στο Βέλγιο, το ποσοστό που διατίθεται για µισθούς και ηµεροµίσθια είναι περίπου στο 67%. Κατά συνέπεια, οι τρεις χώρες µε το χαµηλότερο ποσοστό για µισθούς, έχει υψηλότερες δαπάνες για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και φόρους (περίπου 33% σε κάθε µία από τις τρεις χώρες που αναφέραµε).