Τρίτη, 12 Ιουνίου 2012

Ορίσθηκαν τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ορίσθηκαν με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων είναι:
  1. Καλογερόπουλος Μιχαήλ, Προϊ/νος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας , ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του το Χρυσαφή Παναγιώτη, Προϊ/νο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Αχαΐας,
  2. Φατούρος Νικόλαος, Προϊ/νος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Αιτωλ/νίας, , ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Κρινή Ιωάννη, Προϊ/νο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Αιτωλ/νίας,
  3. Βασιλοπούλου Νίκη, Προϊ/νη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε , ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια της την Αντωνοπούλου -Καραντώνη Ελένη, Προϊσταμένη της Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη,
  4. Τσολοδήμος Νικόλαος, αιρετό εκπρόσωπο, Προϊστάμενο της Δ/νσης Διοίκησης, με αναπληρωτή του τον Καπλάνη Χριστόφορο, Προϊστάμενο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού ΠΕ Αιτωλ/νίας,
  5. Αλεξόπουλος Βασίλειος του Αγγελή , αιρετό εκπρόσωπο, Προϊστάμενο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού ΠΕ Ηλείας, με αναπληρωτή του το Σάσσαλο Δημοσθένη Προϊστάμενο του Τμήματος Γραμματείας της Δ/νσης Διοίκησης,
  6. Κοντοχρήστος Κων/νος του Νικολάου, υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που υπηρετεί στη Δ/νση Τεχνικών Έργων, με αναπληρωτή του τον Κουνέλη Νικόλαο του Αγγέλου, υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που υπηρετεί στη Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Αχαΐας,
  7. Γκοτσούλιας Δημήτριος του Αναστασίου, υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που υπηρετεί στη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,

Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται  ο Καλογερόπουλος Μιχαήλ,    με αναπληρωτή του τον Φατούρο Νικόλαο, τακτικό μέλος του Συμβουλίου.

Γραμματέας  του   Συμβουλίου   ορίζετε  ο  Λεμποτέσης   Αλέξης,   υπάλληλος  της   Δ/νσης Ανάπτυξης    ΠΕ Ηλείας, κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού,     με αναπληρωτή   του τον υπάλληλο της Δ/νσης Δ/κού - Οικονομικού   ΠΕ Ηλείας, Μπεκιάρη Άρη - Δημήτριο.

Την απόφαση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ