Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

ΟΣΥΑΠΕ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝΟ.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661
                                              Αθήνα  21/9/2016                      
                                             Αριθμ. Πρωτ.: 89
                 
                   ΠΡΟΣ
1. Υπουργό Εσωτερικών & Δ.Α.
2. Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών & Δ.Α.

Δεν μπορεί οι Γενικοί Διευθυντές να μετέχουν
στους εκλογικούς καταλόγους των Υπηρεσιακών Συμβουλίων

Όπως γνωρίζετε το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι (με συγκεκριμένες προϋποθέσεις) στις εκλογές εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου «έχουν μόνο οι υπάλληλοι των κλάδων προσωπικού που υπάγονται στην αρμοδιότητα αυτού του υπηρεσιακού συμβουλίου».
Επομένως δεν μπορούν να είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα εκλογέων του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου οι Γενικοί Διευθυντές του φορέα, μιας και αυτοί υπάγονται στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Πολύ μάλλον δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι στις εκλογές για τους εκπροσώπους των εργαζομένων στα Υ.Σ.
Μετά τα παραπάνω ζητάμε να δώσετε εντολή να αφαιρεθούν οι Γενικοί Διευθυντές από τους πίνακες εκλογέων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, καθώς και να ακυρώσετε την διαδικασία στις Περιφέρειες όπου μετείχαν ως υποψήφιοι (πχ Περιφέρεια Ιονίων Νήσων).
Επειδή οι διαδικασίες των εκλογών είναι σε εξέλιξη σε όλες τις Περιφέρειες, παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας, γιατί διαφορετικά κινδυνεύουν να θεωρηθούν αυτές άκυρες.
Τέλος ζητάμε να προχωρήσετε άμεσα στην αλλαγή του πλαισίου διεξαγωγής των εκλογών αυτών, σύμφωνα με προηγούμενα έγγραφα της Ομοσπονδίας και των πρωτοβάθμιων Συλλόγων μας.-
Κοιν/ση
1.     Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.
2.     ΕΝΠΕ
3.     Περιφερειάρχες

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.: ΣΕ ΟΜΗΡΙΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα:6977432661

                                              Αθήνα  19/9/2016                      
                                               Αριθμ. Πρωτ.:87
              ΠΡΟΣ
1.     Υπουργείο Εσωτερικών & Δ.Α.
2.     Υπουργείο Δικαιοσύνης
3.     Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
4.     Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
5.     Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων

ΣΕ ΟΜΗΡΙΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Θεωρούμε απαράδεκτη την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, που τουλάχιστον 150 υπάλληλοι των ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού  βρίσκονται σε μια ιδιότυπη ομηρία, εδώ και χρόνια, από το γεγονός ότι το Πειθαρχικό Συμβούλιο για άγνωστους προς εμάς λόγους  επί της ουσίας δεν λειτουργεί.
Ζητάμε άμεσα, να προχωρήσετε σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες, για τον τερματισμό αυτής της απαράδεκτης κατάστασης και τον απεγκλωβισμό των συναδέλφων, για την ταχεία διεκπεραίωση όλων των πειθαρχικών ζητημάτων.
Για εμάς κρίνεται επίσης απαραίτητος ο διαχωρισμός του Πειθαρχικού Συμβουλίου σε επίπεδο χωρικής αρμοδιότητας ανά περιφέρεια, δηλαδή ένα για την Δυτική Ελλάδα και ένα για τους Ιόνιους Νήσους ώστε να μπορούν να ολοκληρώνονται όλες οι πειθαρχικές διαδικασίες το συντομότερο δυνατό.

ΚΟΙΝ/ΣΗ
1.     ΕΝΠΕ
2.     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ

Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΟ.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα:6977432661
                                                                                Αθήνα 18/9/2016
                                                                                                       Αριθμ. Πρωτ.: 82
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Το Δ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. συναντήθηκε με τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Π. Κουρουμπλή, κατόπιν πρωτοβουλίας της Ομοσπονδίας προκειμένου να αναδειχθούν τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες.
Η Ομοσπονδία έθεσε υπόψη του υπουργού τρέχοντα και μη, ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους,  όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί μέσα από τις αποφάσεις του Δ.Σ. και τις ανακοινώσεις της. Κυρίαρχα ζητήματα ήταν η υποστελέχωση των υπηρεσιών και οι προσλήψεις, οι Οργανισμοί, τα υπηρεσιακά συμβούλια, οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών, το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις Περιφέρειες, οι μισθολογικές μας απώλειες, η κατάργηση των αποζημιώσεων στους εργαζόμενους των Διευθύνσεων Ανάπτυξης, που εκτελούν ελέγχους εκτός ωραρίου εργασίας,τα προβλήματα στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας, οι αρνητικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του νόμου για την αποζημίωση των μετακινήσεων για την εκτέλεση υπηρεσίας κλπ.
Αναλύθηκαν ιδιαίτερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στις νησιωτικές Περιφέρειες που έχουν σχέση με τις μετακινήσεις τους και ζητήθηκε η απόσυρση της διάταξης που έχει συμπεριληφθεί στο νέο Σχέδιο Νόμου που δίνει την δυνατότητα στην κάθε νησιωτική Περιφερειακή Αρχή να αναθέτει σε υπαλλήλους αρμοδιότητες και άλλης νησιωτικής Περιφερειακής Ενότητας.
Ζητήθηκε επίσης στο νέο Σχέδιο Νόμου να συμπεριληφθεί το σύνολο των υπαλλήλων για την καταβολή της «υπερβάλλουσας μείωσης» και όχι να περιορίζεται μόνο σε συγκεκριμένες κατηγορίες, η ανεμπόδιστη επέκταση του ωραρίου των συναδέλφων ΙΔΑΧ τετράωρης απασχόλησης σε οκτάωρη, η επέκταση της νομικής στήριξης και σε υποθέσεις αστικής ευθύνης με την δυνατότητα επιλογής δικηγόρου, η χορήγηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας σε εργαζομένους που εργάζονται σε ανθυγιεινές συνθήκες ή χώρους.
Αναλύθηκαν τα προβλήματα που έχουν προκύψει καθώς και όσα διαφαίνονται από τον «νέο Καλλικράτη» με την εκχώρηση ή μεταφορά αρμοδιοτήτων και την αποδόμηση των ελεγκτικών  υπηρεσιών, τα νέα οργανογράμματα που προωθούνται  και τις συνέπειες που αυτά θα φέρουν στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα.
Ο Υπουργός φάνηκε απροετοιμάστος για να δώσει απαντήσεις και «πιάστηκε» αδιάβαστος στα ζητήματα αυτά, για τα οποία  ήδη έπρεπε να ήταν ενήμερος.
Δήλωσε ότι οι Περιφέρειες που σηκώνουν το βάρος του προσφυγικού εντός του έτους θα ενισχυθούν με προσωπικό και θα εξετασθεί άμεσα από την πλευρά του Υπουργείου ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογών για τα αιρετά μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων. Δεσμεύτηκε σε επόμενη συνάντηση να αναφερθεί συγκεκριμένα στα ζητήματα που του τέθηκαν κατά την διάρκεια της συνάντησης και σε αυτά που εγγράφως του έχει στείλει η Ομοσπονδία.
Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας χωρίς καμία διάθεση συμβιβασμού, θα επιδιώξει και νέες συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη, προκειμένου να αναδείξει τα προβλήματα που βιώνουν οι εργαζόμενοι και να πιέσει με κάθε τρόπο για επιλύσή τους, χωρίς όμως ψευδαισθήσεις και αυταπάτες, γιατί μόνο η μαζικότητα στους αγώνες μπορεί να ανατρέψει την εφαρμογή των αντιλαϊκών πολιτικών.
Κοιν/ση
Σύλλογοι –μέλη μας

Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

Μητσοτάκης κατά δημοσίου: Καταργεί οργανισμούς, κόβει μισθούς, εκχωρεί υπηρεσίες σε ιδιώτες


πηγή: aftodioikisi.gr
Μνήμες από τη θητεία του στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, επανέφερε με την ομιλία του ο προέδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την οποία αναφέρθηκε εκτενώς στο κράτος και τη Δημόσια Διοίκηση, μιλώντας στους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων, το Σάββατο το βράδυ στο συνεδριακό κέντρο Ι. Βελλίδης της ΔΕΘ, όπου παρουσίασε τον δικό του «οδικό χάρτη για την έξοδο της χώρας από την κρίση».
Προανήγγειλε αναστολή των προβλεπόμενων αυξήσεων των δημοσίων υπαλλήλων, με στόχο, όπως υπολόγισε, την εξοικονόμηση 150 εκατ. ευρώ, ενώ έβαλε «στοπ» στις προσλήψεις λέγοντας ότι «η χώρα χρειάζεται ιδιωτικές επενδύσεις και όχι κρατικές προσλήψεις», θέλοντας να τονίσει το νεοφιλελεύθερο στίγμα του. Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι θα διατηρήσει τους υφιστάμενους περιορισμούς στις αναλογίες μεταξύ αποχωρήσεων – προσλήψεων, υπολογίζοντας έτσι 75 εκατ. ευρώ εξοικονόμηση χρημάτων από τον πρώτο χρόνο και 300 εκατομμύρια ευρώ στην τετραετία.
Επίσης δεσμεύθηκε για την κατάργηση δομών που δημιουργήθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ από τις αρχές του 2015 και προανήγγειλε ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών, ανακοινώνοντας «στρατηγική εκχωρήσεων (outsourcing) στον ιδιωτικό τομέα», πολιτική επιλογή που επαναφέρει την προοπτική απολύσεων δημοσίων υπαλλήλων, σε περίπτωση που η ΝΔ αναλάβει την κυβέρνηση.
Άλλωστε, ανακοίνωσε μια νέα στρατηγική καταργήσεων και συγχωνεύσεων φορέων του Δημοσίου, «εξασφαλίζοντας βελτίωση της αποδοτικότητας και οικονομίες κλίμακας στη λειτουργία του Κράτους».
Παρ’ όλα αυτά, ο πρόεδρος της ΝΔ είπε ένα νέο «όχι στις απολύσεις», υποσχόμενος για το δημόσιο τομέα «αξιολόγηση και κινητικότητα, με ένα σύστημα που θα επιβραβεύει τους καλύτερους και θα αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό του με ευελιξία για να ικανοποιήσει τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας».
Όσον αφορά τον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για «επιβολή της ψηφιακής υπογραφής παντού, ώστε να μπορούν οι πολίτες να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους από το σπίτι τους».
Να σημειωθεί ότι αν και στην αρχή της ομιλίας του ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι δεν θα υποσχεθεί παροχές και εύκολες λύσεις, δεσμεύθηκε και… υποσχέθηκε:
 • Χορήγηση κουπονιού ύψους 180 ευρώ ανά μήνα και για 10 μήνες το χρόνο, για εξαργύρωση σε βρεφονηπιακό σταθμό της επιλογής των γονέων, για κάθε παιδί οικογένειας που πληροί εισοδηματικά κριτήρια και δεν βρίσκει θέση σε δημοτικό παιδικό σταθμό.
 • Ενεργές πολιτικές στήριξης των πολιτών που βρέθηκαν κάτω από το όριο της φτώχιας.
 • Καταβολή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, με εισοδηματικά κριτήρια, με μηνιαίο επίδομα σε ρευστό, σε όλους τους πολίτες που το έχουν ανάγκη, εντός 2 ετών.
 • 13% φόρος για τα αγροτικά προϊόντα
 • Κατάργηση φόρου των καυσίμων
 • Μείωση 50% στο τέλος της ΕΡΤ
 • Περισσότερες από 170.000 θέσεις εργασίας
 • Παρεμβάσεις στις τράπεζες για τα κόκκινα δάνεια
 • Γενναία φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις με ίδια κεφάλαια
 • Μεσοσταθμική μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% σε βάθος διετίας (20% τον πρώτο χρόνο – 10% τον δεύτερο).
Με σύνθημα «Συμφωνία Αλήθειας»
Στο σύνθημα «Συμφωνία Αλήθειας» επέλεξε να εστιάσει ο πρόεδρος της ΝΔ κατά την ομιλία του, κάνοντας λόγο για «ιστορική ευθύνη» που έχει να οδηγήσει τη χώρα «στην οριστική έξοδο από την κρίση».
Άσκήσει σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και την κυβέρνησή, λέγοντας πως «με τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση ανάκαμψη δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ» και να μιλήσει για ανάγκη ενός «τολμηρού άλματος στο μέλλον».
«Μια μεγάλη πολιτική αλλαγή είναι προϋπόθεση για τη φυγή προς τα εμπρός. Η απομάκρυνσή του κ. Τσίπρα από την εξουσία είναι ιστορική αναγκαιότητα για τον τόπο. Πρέπει να φύγει. Το συντομότερο», συμπλήρωσε.

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.: Νομοθεσία Δημοσίων έργων και μελετών… Το δεκανίκι της «Ανάπτυξης» του….. κεφαλαίουΟ.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα:6977432661

                                                Αθήνα 14/9/2016                      
                                            Αριθμ. Πρωτ.:80


Νομοθεσία Δημοσίων έργων και μελετών…
Το δεκανίκι της «Ανάπτυξης» του….. κεφαλαίου

            Με τις συνεχιζόμενες αναδιαρθρώσεις στους ΟΤΑ και το δημόσιο γενικότερα και με αφορμή την δημοσίευση των Νόμων 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης – Εναρμόνιση με την οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις», είναι αναγκαίο να αναδειχτούν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των Τεχνικών Υπηρεσιών των Περιφερειών, από τη σκοπιά της προάσπισης του δημόσιου-λαϊκού συμφέροντος.   
            Η πρόσφατη ψήφιση κατακαλόκαιρο (8-8-2016) των Νόμων 4412 και 4413 που αφορούν κυρίως τα δημόσια έργα, τις προμήθειες και τις παραχωρήσεις, έρχονται για να ολοκληρώσουν μέσα από την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή, στο ζήτημα αυτό την πλήρη υποταγή στη στήριξη των επιχειρηματικών συμφερόντων.
            Εξάλλου το καθεστώς που επικρατούσε πάντα στην επιλογή, τη μελέτη και την εκτέλεση των δημοσίων έργων συνδεόταν με το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης που βρισκόταν το καπιταλιστικό σύστημα. Ποια έργα επιλέγονται, ποιες ανάγκες υπηρετούν, τι κονδύλια διατίθενται για τις μελέτες, σε ποιους ανατίθενται, ποιοι εκτελούν τα δημόσια έργα, και με ποιους όρους, ποιες είναι οι πηγές των χρηματοδοτήσεων τους, των εγγυήσεών τους κλπ είναι ζητήματα που σε κάθε φάση της οικονομίας αφήνουν το αποτύπωμά τους και στο νομοθετικό πλαίσιο, που προωθείται και στην οργάνωση, την λειτουργία και τις αρμοδιότητες των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών.
            Σαν παράδειγμα στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να αναφερθεί το άρθρο 44 «Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών» του πρόσφατα ψηφισθέντα νόμου 4412/2016, στο οποίο περιγράφεται ότι με ΚΥΑ θα καθορισθεί η ελάχιστη επάρκεια σε προσωπικό και ειδικότητες για τις τεχνικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να μπορούν να εκτελούν έργα, ανάλογα με το αντικείμενο και τον προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα οι τομεακές Τεχνικές Διευθύνσεις να απαξιωθούν και οι κεντρικές που θα είναι και «ευέλικτες» να αναλάβουν όλα τα έργα, με τις αντίστοιχες συνέπειες στο φόρτο εργασίας των υπαλλήλων και την ποιότητα των έργων, δεδομένου ότι οι προσλήψεις έχουν «παγώσει».          
Στη σημερινή φάση που η οικονομία σοβεί  σε κρίση και ύφεση κυβέρνηση και Περιφερειακές Αρχές συμβάλλουν ώστε συνεχώς:
·         Να εκχωρούνται σε ιδιώτες αρμοδιότητες των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών (ΣΔΙΤ-Παραχωρήσεις).
·         Να απαξιώνονται Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες από την έλλειψη προσωπικού, τις αυθαίρετες μετακινήσεις και τις αναθέσεις θέσεων ευθύνης σε «ημέτερους».
·         Να εκχωρείται η διαχείριση της φωτεινής σηματοδότησης σε ιδιωτικές εταιρείες  αντί να προχωρούν σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού (μηχανικοί) το οποίο θα εκπαιδεύεται συνεχώς και θα είναι υπεύθυνο αποκλειστικά για αυτήν την σημαντική εργασία.
·         Να περιπλέκεται περισσότερο το νομοθετικό πλαίσιο, όπως με τη ρύθμιση  του άρθρου 52 του ΚΟΚ (N 4313/2014), όπου η αρμοδιότητα έγκρισης των μελετών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων μπλέκεται μεταξύ Περιφέρειας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ΥΠΟΜΕΔΙ…. Ή να υπάρχει ασάφεια σχετικά με την αρμοδιότητα των θεωρήσεων των τοπογραφικών διαγραμμάτων για κατασκευές (αυθαίρετες) εντός του Αιγιαλού και της Παραλίας (Ν2971/2001).
·         Να προκαλείται σύγχυση και αδιέξοδο με την διαχείριση των κλειστών ρεμάτων επειδή στα εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια φαίνονται ανοικτά (Ν 4258/2014).
·         Να εγκρίνονται μελέτες  κυκλοφοριακών συνδέσεων εγκαταστάσεων (π.χ. πρατήρια βενζίνης) ή μελέτες εισόδου – εξόδου άλλων δραστηριοτήτων,  μέσω του Π.Δ.118/2006, χωρίς να υπάρχουν οι προϋποθέσεις, λόγω της εκτεταμένης οικοδομικής αυθαιρεσίας.      
·         Να μην λειτουργούν τα τμήματα Προγραμματισμού των επιτελικών Τεχνικών Υπηρεσιών (Περιφέρεια Αττικής), με αποτέλεσμα να μην υπάρχει έλεγχος, προγραμματισμός και ιεράρχηση στις αποφάσεις έναρξης και «ένταξης»  έργων και μελετών, τα οποία  προτείνονται από Δήμους ή άλλους φορείς και αξιολογούνται χωρίς σχεδιασμό και προτεραιότητα αναγκαιότητας για τα λαϊκά στρώματα αλλά με «πελατειακά» κριτήρια.  
·         Να «αλλάζουν υπηρεσία» αρμοδιότητες στην κατασκευή δημοσίων έργων, άλλοτε παράτυπα (Αλλαγή Τεχνικής Διεύθυνσης στην άσκηση αρμοδιότητας Προϊσταμένης Αρχής στα δημόσια  έργα) και άλλοτε με το τυπικό (μέσω Τεχνικού Συμβουλίου), αλλά χωρίς εμπεριστατωμένη και σαφή αιτιολογία (αλλαγή επίβλεψης κατασκευής έργου από μία Τεχνική Διεύθυνση σε άλλη). Μόνιμο κριτήριο είναι ένα: να εκτελέσουν οι μεγαλοεργολάβοι τα έργα χωρίς «εμπόδια» και με το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος.      
·           Αρμοδιότητες όπως αυτή του ελέγχου των Αθλητικών εγκαταστάσεων, από Επιτροπή με πρόεδρο Πολιτικό Μηχανικό να ασκείται επί της ουσίας πλημμελώς, αφού ασκούνται πιέσεις για να μην σφραγίζονται ακόμα και όταν παρουσιάζουν προβλήματα καταλληλότητας ή έχουν σημαντικές ελλείψεις (Οικοδομική άδεια, Πιστοποιητικά Πυρασφάλειας κ.α.). Στο όνομα δε της «απλοποίησης» των διαδικασιών και των αδειοδοτήσεων υπογράφονται Υπουργικές Αποφάσεις ώστε οι ελεγκτές μηχανικοί να μην νομιμοποιούνται να ζητούν διάφορα δικαιολογητικά (π.χ. Οικοδομική άδεια), να αρκούνται σε βεβαιώσεις ιδιωτών μηχανικών π.χ. για την στατική επάρκεια των εγκαταστάσεων αυτών, όταν αυτή δεν μπορεί να πιστοποιηθεί, λόγω έλλειψης οικοδομικής άδειας.
·           Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχουμε φτάσει στο σημείο με τον νόμο 4129/2013 (Αστική Ευθύνη - άρθρα 68 και 69) να έχουμε πολλούς συναδέλφους μηχανικούς που επέβλεψαν δημόσια έργα ή επόπτευαν τεράστια οδικά δίκτυα λόγω έλλειψης προσωπικού, να υποχρεώνονται να πληρώσουν οι ίδιοι ζημίες που έχουν υποστεί πολίτες από μία λακκούβα.
            Η ιστορική εξέλιξη της Ελληνικής νομοθεσίας για τα δημόσια έργα από το 1984, δείχνει την κατεύθυνση των κυβερνήσεων να διευκολύνουν τις τεχνικές εταιρείες να αποκομίζουν μεγάλα κέρδη, σε βάρος της ποιότητας των εργασιών, να παίρνουν ολόκληρα κομμάτια της δουλειάς που πρέπει να κάνει το Δημόσιο, να γίνονται συνεχώς ακριβοπληρωμένα έργα, δυσκολοπρόσιτα στο λαό, να παίρνει συνεχώς μεγαλύτερες διαστάσεις η μισθωτή εργασία στο κλάδο των μηχανικών.
            Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν αμφισβήτησε ούτε μια στιγμή τα λεγόμενα ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα), που αποτελούν ίσως την πιο σημαντική ρύθμιση σε αυτήν την κατεύθυνση, που έγιναν με το πρόσχημα ότι κάποια μεγάλα έργα δεν μπορούσαν να ελεγχθούν από τις δημόσιες υπηρεσίες ή να χρηματοδοτηθούν από δημόσιες επενδύσεις και χρειαζόταν «αυξημένη ευελιξία στον χειρισμό τους»!!!  Και πράγματι οι ιδιώτες τα ελέγχουν, με αυτονόητες διευκολύνσεις μεταξύ εταιρείας που κατασκευάζει και εταιρείας που ελέγχει, με δημόσια βέβαια χρηματοδότηση!!!  Δεν αμφισβήτησε ούτε την ρύθμιση των Παραχωρήσεων και του «Ανεξάρτητου Μηχανικού», που στην πραγματικότητα σημαίνει ότι μία ιδιωτική τεχνική εταιρεία ελέγχει (σε περιπτώσεις  Παραχωρήσεων) μία άλλη τεχνική εταιρεία που της έχει ανατεθεί από το Δημόσιο να εκτελέσει έργο, είτε με ανταποδοτικό χαρακτήρα (π.χ. αυτοκινητόδρομοι με διόδια) είτε χωρίς ανταποδοτικό χαρακτήρα (σχολεία).  Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει … και σε αυτή την περίπτωση!!!
            Ο ονομαζόμενος «Τεχνικός Σύμβουλος» αποτελεί επίσης μία ρύθμιση, που προωθήθηκε με το ψευδεπίγραφο επιχείρημα ότι σε μερικά εξειδικευμένα έργα που οι δημόσιες υπηρεσίες δεν έχουν εμπειρία, έρχεται ο εξειδικευμένος ιδιώτης μηχανικός να βοηθήσει!!! Η εμπειρία δείχνει όμως ότι οι «Τεχνικοί Σύμβουλοι» χρησιμοποιούνται από μεν την ιδιωτική εταιρεία του αναδόχου του έργου για να αυξήσουν τις δαπάνες των έργων προς όφελός τους με ανάλογες εκθέσεις (π.χ. πρωτόκολλα βλαβών στα έργα), από δε τις δημόσιες υπηρεσίες για να εκφράσουν γνωμοδοτήσεις σε πολλά ζητήματα για τα οποία η υπηρεσίες διστάζουν να αποφασίσουν. Βέβαια οι Τεχνικοί Σύμβουλοι δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις γνωμοδοτήσεις τους… και οι δημόσιοι υπάλληλοι μηχανικοί πρέπει να παρακολουθούν τη σύμβαση των Τεχνικών Συμβούλων!!!       
Κυβέρνηση, Ε.Ε. και Περιφερειακές Αρχές θεωρούν αυτονόητο, ότι οι Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες έχουν ρόλο στηρίγματος των μεγάλων κατασκευστικών εταιρειών, προώθησης της κερδοφορίας τους…. Γι αυτό προωθούν σταθερά το μικρό ευέλικτο κράτος, την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιωτικές εταιρείες και μεγαλοεργολάβους. Γι αυτό δεν καταργούν κανένα σχετικό νόμο, γι αυτό συμφωνούν επί της ουσίας με το «σκηνικό», που στήνεται και πάλι με το νέο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.
Καλούνται οι συνάδελφοι μηχανικοί να μην ανεχτούν άλλο όλες αυτές τις πρακτικές των κυβερνήσεων και των Περιφερειακών Διοικήσεων.
Να μην δέχονται να γίνονται συνένοχοι στο μοίρασμα της πίτας στους μεγαλοεργολάβους.
Να μην δέχονται να τους αφαιρείται το αντικείμενο.
Για εμάς τους εργαζόμενους των Περιφερειών, οι Τεχνικές μας Υπηρεσίες με το εξειδικευμένο προσωπικό τους έχουν ένα ρόλο: οι ίδιες να σχεδιάζουν και να υλοποιούν έργα σύμφωνα με τις λαϊκές ανάγκες, που υπάρχουν σε κάθε περιοχή. Γι αυτό χρειάζονται προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, εξοπλισμός και επαρκής χρηματοδότηση των Περιφερειών.-

Κοινοποίηση           
 1. Υπουργό Εσωτερικών & ΔΑ
 2. Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας
 3. ΕΝΠΕ
 4. Περιφερειάρχες