Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Τροποποίηση Οργανισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: συγκεντρωτικός μηχανισμός - στην υπηρεσία του μικρού ευέλικτου και ελεγχόμενου κράτουςΣΥΛΛΟΓΟI ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  Π.Ε. Αχαΐας  Π.Ε. Ηλείας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Προς :  
1.      Γραφείο Περιφερειάρχη   email: grafeio.pde@pde.gov.gr
2.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας   email: g.p.georgiopoulos@pde.gov.gr 
3.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας   email: gr.alexopoulos@pde.gov.gr
4.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας  email: anti@aitnia.pde.gov.gr
5.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Αξιοποίησης Περιουσίας email:  p.mpramos@pde.gov.gr   
6.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού και Διοίκησης email: d.drivilas@pde.gov.gr
7.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας email: regiodev@pde.gov.gr
8.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων    email:  g.lytras@pde.gov.gr   
9.      Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Περιβάλλοντος email: n.balabanis@pde.gov.gr
10.  Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης email: k.mitropoulos@pde.gov.gr   
11.  Εκτελεστική Γραμματέα ΠΔΕ    email: d.maratou@pde.gov.gr
12.  Γενική Διεύθυνση  Εσωτερικής Λειτουργίας email: gd.eslit@pde.gov.gr

Τροποποίηση Οργανισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

συγκεντρωτικός μηχανισμός

στην υπηρεσία του μικρού ευέλικτου και ελεγχόμενου κράτους


Το προσχέδιο της τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως αυτό παρουσιάσθηκε, επιβεβαιώνει την συντηρητική αντίληψη της περιφερειακής αρχής και στα θέματα οργάνωσης των υπηρεσιών καθώς και την προσήλωση  της  στο πολιτικό δόγμα του μικρότερου ευέλικτου κράτους.
Από την ίδρυση των αιρετών περιφερειών και για  6 ολόκληρα χρόνια η περιφερειακή αρχή δεν ήταν σε θέση να τροποποιήσει - βελτιώσει τα εμφανή οργανωτικά προβλήματα του πρότυπου οργανισμού που είχε συντάξει η κεντρική κυβέρνηση αναιρώντας την έννοια της ‘τοπικής αυτοδιοίκησης’ και της πολυδιαφημισμένης αποκλειστικής αρμοδιότητας στα τοπικά θέματα και της εγγύτητας στον πολίτη. Αντιθέτως με την πρώτη εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που προτείνει – απαιτεί οργανωτικές αλλαγές τρέχει ασθμαίνοντας να προσαρμοσθεί.

Η ουσιαστική κατάργηση των οικονομικών υπηρεσιών από τις Περιφερειακές Ενότητες και η μεταφορά του συνόλου των αρμοδιοτήτων τους στην έδρα, θα δημιουργήσει πολλαπλά ζητήματα με αρνητικό αντίκτυπο στις τοπικές οικονομίες, ακόμα μεγαλύτερες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και χρονικές καθυστερήσεις. Ο συγκεντρωτισμός για τον έλεγχο και την εξόφληση των δαπανών, όπως έχει σχεδιαστεί κατά εντολή του Γενικού Λογιστηρίου, με δεδομένη την υποστελέχωση και των υπηρεσιών της έδρας, χωρίς την παράλληλη πρόνοια για προσλήψεις νέου προσωπικού θα καταστήσει προβληματική την ήδη οριακή λειτουργία της Περιφέρειας. Ο κίνδυνος για μεταφορά προσωπικού ανά Περιφερειακή Ενότητα είναι υπαρκτός, προκειμένου να καμφθούν οι αδυναμίες του προτεινόμενου σχεδιασμού, με ότι αυτό συνεπάγεται για την οικονομική, οικογενειακή και κοινωνική ζωή των συναδέλφων.
Κρίνεται επιτακτικό να συνεχίσουν να ασκούνται οι αρμοδιότητες των τμημάτων «Λογιστικής Διαχείρισης» και «Ταμειακής Υπηρεσίας» σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.

Για άλλη μια φορά επίσης θα πρέπει να δηλώσουμε την πλήρη αντίθεσή μας στην σχεδιαζόμενη μεταφορά των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου στις Περιφέρειες,   με πίστη στη βασική αρχή ότι ο ελεγκτής και ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να ταυτίζονται. Απαιτούμε  την  ανάκληση της σχετικής διάταξης του νομοθετικού πλαισίου, την άρση του καθεστώτος μεταφοράς αστικής ευθύνης στους υπαλλήλους των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών και τη δημιουργία Δημόσιας Αρχής, για τον έλεγχο των δαπανών, ανεξάρτητης από τους ελεγχόμενους.

Σε μια Περιφέρεια με έντονα αναπτυγμένη την αγροτική και κτηνοτροφική οικονομία, δεν επιτρέπεται ο νέος οργανισμός να μην είναι σε θέση να αποσαφηνίσει το μέλλον της λειτουργίας των γραφείων Αγροτικής Οικονομίας και Αγροτικών Κτηνιατρείων. Έτσι η  εγγύτητα στην ικανοποίηση των αναγκών των αγροτών τίθεται σε αμφισβήτηση. Τα αναφερόμενα στο προσχέδιο του οργανισμού μόνο ως εμπαιγμός στους πρωταγωνιστές του πρωτογενή τομέα μπορεί να θεωρηθούν όσον αφορά στην  σύνδεση της βιωσιμότητάς των γραφείων με τον αόριστο αλγόριθμο περί διαθεσιμότητας κτηριακών εγκαταστάσεων και ανάγκης εξυπηρέτησης των παραγωγών. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η  ύπαρξη και λειτουργία των περιφερειακών οργανικών μονάδων οι οποίες θα έχουν κατανεμηθεί με αποκλειστικό σκοπό την στήριξη του έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφου.

Επίσης προκαλεί εντύπωση η σιωπηλή προσπάθεια που γίνεται με τις περιγραφόμενες αρμοδιότητες για την αποδυνάμωση τμημάτων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι δεν μπορεί να αγνοείται ο υφιστάμενος εργαστηριακός εξοπλισμός και να μην  διασφαλίζεται η δυνατότητα των τμημάτων εργαστηρίων των Περιφερειακών Ενοτήτων του ελέγχου της τήρησης των προδιαγραφών κατασκευής και υλικών. Έτσι είναι υπαρκτός ο κίνδυνος ολόκληρες Περιφερειακές Ενότητες να μην διαθέτουν κατάλληλο δημόσιο εργαστήριο για τον έλεγχο των δημοσίων και ιδιωτικών κατασκευαστικών έργων

Παρά την εξαετή εφαρμογή του υφιστάμενου οργανισμού στο νέο προσχέδιο που δημοσιοποιήθηκε, δεν γίνεται απολύτως καμία προσπάθεια να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που έχουν ήδη αναδειχθεί και έχουν σχέση με την στοιχειώδη καταγραφή των αρμοδιοτήτων στις βασικές οργανικές μονάδες και την αντιμετώπιση της σύγκρουσης ή αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων  ενώ είναι προφανές ότι δεν λήφθηκαν υπόψη οι κατά τόπους ιδιαιτερότητες και κοινωνικές ανάγκες. Στις ελάχιστες περιπτώσεις που έγιναν τροποποιήσεις  και αλλαγές αυτές με τον τρόπο που είναι διατυπωμένες θα δημιουργήσουν περαιτέρω προβλήματα.
Επίσης δεν υπάρχει συγκεκριμένη κατανομή οργανικών θέσεων ανά Υπηρεσία, παρά μόνο συνολικές ανά κλάδο θέσεις σε επίπεδο περιφέρειας μη διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τόσο το σύνολο του προσωπικού από αυθαίρετες μετακινήσεις όσο και την λειτουργική βιωσιμότητα των τμημάτων λόγω έλλειψης προσωπικού. 

Τέλος κρίνεται απαράδεκτη η προχειρότητα με την οποία προσεγγίζεται η κάλυψη των θέσεων ευθύνης. Είναι προφανής παραλογισμός συγκεκριμένοι κλάδοι και ειδικότητες να μην μπορούν να αναλάβουν καμία θέση ευθύνης σε επίπεδο τμήματος και παράλληλα να μπορούν να αναλάβουν προϊστάμενοι της ίδιας Διεύθυνσης ή ακόμα και της Γενικής Διεύθυνσης. Δεν έχει λογική σε τμήματα ίδιου αντικειμένου να καθορίζονται διαφορετικοί κλάδοι και ειδικότητες ως προϊστάμενοι.  Δεν έχει λογική σε τμήμα να μπορεί να προΐσταται κλάδος ΤΕ συγκεκριμένης ειδικότητας και όχι ΠΕ της ίδιας ειδικότητας και αντιστρόφως. 

Η έλλειψη επίσης, της απαιτούμενης από την νομοθεσία, πλήρους μελέτης οργάνωσης των υπηρεσιών  στην οποία θα λαμβάνονται  υπόψη οι ασκούμενες αρμοδιότητες, οι διαθέσιμοι πόροι, η έκταση, ο πληθυσμός,  οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της περιφέρειας, με την παράλληλη έλλειψη της αποτύπωσης των δραστηριοτήτων που πρέπει να αναπτύσσουν οι υπάλληλοι, δημιουργεί επιπλέον προβληματισμό για το εάν το σχέδιο του νέου οργανογράμματος έχει ως σκοπό την κάλυψη των λαϊκών αναγκών και την εκπλήρωση των κοινωνικών στόχων της Περιφέρειας.

Το σχέδιο για την τροποποίηση του οργανισμού δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες τις κοινωνίας, δεν διασφαλίζει τις βασικές αρχές της περιφερειακής συνείδησης, δεν αντιμετωπίζει την απογύμνωση των υπηρεσιών από προσωπικό  και  χαρακτηρίζεται ως ένας συγκεντρωτικός μηχανισμός στην υπηρεσία του μικρού, ευέλικτου και ελεγχόμενου κράτους, κάτι στο οποίο ως υπάλληλοι αλλά και ως πολίτες δεν μπορούμε να συναινέσουμε.

28-11-2016
Για τα Δ. Σ.
Οι Πρόεδροι των  Συλλόγων Υπαλλήλων ΠΔΕ
Μικέλης Χαράλαμπος
Κατριβέσης Νικόλαος

Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο Νόμου για την κινητικότητα
Κατατέθηκε στη Βουλή στις 18-11-2016, το σχέδιο Νόμου του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση, κωλύματα επιλογής και υποχρεώσεις των προσώπων που στελεχώνουν τις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016 προς ενίσχυση της ακεραιότητας και προς πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις περί Δημόσιας Διοίκησης» και αναμένεται η ψήφισή του μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας.

Το σχέδιο νόμου μπορείτε να το δείτε εδώ
Την αιτιολογική έκθεση μπορείτε να την δείτε εδώ

Δημοσιοποιήθηκε το σχέδιο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)Αποστάλθηκε και στο Σύλλογο Υπαλλήλων Π.Ε. Ηλείας το σχέδιο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, χωρίς όμως να συνοδεύεται από την πλήρη μελέτης οργάνωσης των υπηρεσιών που απαιτεί το άρθρο 241 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄)

Το  σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της ΠΔΕ, έχει δοθεί και στους Αντιπεριφερειάρχες (χωρικούς και θεματικούς) για την υποβολή παρατηρήσεων και μετά από διάστημα δέκα ημερών θα ακολουθήσει η αποστολή  δεύτερου σχεδίου, για το οποίο θα ζητηθούν εκ νέου οι παρατηρήσεις.

    

Το σχέδιο μπορείτε να το κατεβάσετε από

 εδώ

Αποτελέσματα εκλογών για τα αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου & Συμβουλίου Επιλογής ΠροσωπικούΤα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των εκλογών που πραγματοποιήθηκαν στις 18-11-2016 για τα αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι

Εγγεγραμμένοι
704
Ψήφισαν
501
Έγκυρα
484
Άκυρα
17
Συσπείρωση Υπαλλήλων Π.Δ.Ε.
216
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
189
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
69
Τασολάμπρου Αγγελική
6
Τούρκας Παναγιώτης του Ιωάννη 
4

Για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εκλέγονται οι:
1.       Μιχάλης Μαρτίνης
2.       Χριστίνα Γεωργοπούλου


Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των εκλογών που πραγματοποιήθηκαν στις 18-11-2016 για τα αιρετά μέλη του Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού είναι

Εγγεγραμμένοι
704
Ψήφισαν
501
Έγκυρα
486
Άκυρα
15
Συσπείρωση Υπαλλήλων Π.Δ.Ε.
235
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
172
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
72
Τασολάμπρου Αγγελική
7

Για το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εκλέγονται οι:
3.       Μιχάλης Μαρτίνης
4.       Βασίλειος Μιχαλόπουλος