Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

Δημοσιοποιήθηκε το σχέδιο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)Αποστάλθηκε και στο Σύλλογο Υπαλλήλων Π.Ε. Ηλείας το σχέδιο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, χωρίς όμως να συνοδεύεται από την πλήρη μελέτης οργάνωσης των υπηρεσιών που απαιτεί το άρθρο 241 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄)

Το  σχέδιο τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της ΠΔΕ, έχει δοθεί και στους Αντιπεριφερειάρχες (χωρικούς και θεματικούς) για την υποβολή παρατηρήσεων και μετά από διάστημα δέκα ημερών θα ακολουθήσει η αποστολή  δεύτερου σχεδίου, για το οποίο θα ζητηθούν εκ νέου οι παρατηρήσεις.

    

Το σχέδιο μπορείτε να το κατεβάσετε από

 εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: