Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

Σχέδιο Νόμου για το νέο σύστημα εξετάσεων για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης ή ανανέωσης αυτού


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥΑθήνα, 30 Απριλίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΣχέδιο Νόμου για το νέο σύστημα εξετάσεων για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης ή ανανέωσης αυτούΤο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δίνει σήμερα στη δημοσιότητα για διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, το Σχέδιο Νόμου για το νέο σύστημα εξετάσεων για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης ή ανανέωσης αυτού.

Στόχος μας η δημιουργία ενός αξιόπιστου, διαφανούς και λειτουργικού συστήματος, με αξιοποίηση της τεχνολογίας και την καθιέρωση αδιάβλητων διαδικασιών.

Εντός του επόμενου 10ημέρου θα κληθούν όλοι οι αρμόδιοι φορείς να διατυπώσουν τις απόψεις τους προκειμένου εντός του Μαΐου να προχωρήσει η ψήφιση του Νομοσχεδίου με την εφαρμογή ταυτόχρονα και των απαραίτητων μεταβατικών διατάξεων που απαιτούνται για την ομαλή μετάβαση στο Νέο Σύστημα εξετάσεων οδηγών και υποψήφιων οδηγών.

Ακολουθεί συνημμένο το Σχέδιο Νόμου που τίθεται σε διαβούλευση.

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

Πύργος 30-4-2018      


Αριθ. Πρωτ.: 184


ΠΡΟΣ:

Τα μέλη του Δ.Σ.
1.      Χαράλαμπο Μικέλη
2.      Ιωάννα Κούτρα
3.      Σπυρίδων Τσεπενέκα
4.      Παναγιώτη Ρηγόπουλο
5.      Δημήτριο Ράλλη


ΘΕΜΑ :
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.


Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Μαΐου και ώρα 12:00 στα γραφεία του Συλλόγου μας (πρώην γραφείο Εθελοντισμού)  με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.      Συνέχιση της  ΑΠΕΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΧΗΣ από κάθε διαδικασία της ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
2.      Εξετάσεις υποψηφίων οδηγών
3.      Διενέργεια Εθελοντικής Αιμοδοσίας

Κατά την συνεδρίαση θα συζητηθεί και οποιαδήποτε άλλο θέμα προταθεί από οποιαδήποτε μέλος του Δ.Σ..
Την συνεδρίαση του Δ.Σ. μπορεί να παρακολουθήσει οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου το επιθυμεί.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας

Θεόδωρος Τσίπας

Κυριακή, 29 Απριλίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟ 2/5/2018   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

                                                                         Αθήνα  30 / 4 /2018                      
                                                                         Αριθμ. Πρωτ.:44

                                                        ΠΡΟΣ : 1. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
                                                                         κ. Σπίρτζη Χρήστο

                                                                       2. Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών                                                                                      κ. Μαυραγάνη Νικόλαο

                                                                       3. Περιφερειάρχες της χώρας

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟ 2/5/2018


Το Δ.Σ. της ΟΣΥΑΠΕ, προκηρύσσει σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, που συνεδρίασε στις 26/4/2018, πενθήμερη προειδοποιητική ΑΠΟΧΗ από το έργο των εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών.
Η ΑΠΟΧΗ αφορά όλους τους υπαλλήλους των Περιφερειών της χώρας, που είναι ενταγμένοι στα Μητρώα Εξεταστών υποψηφίων οδηγών.
Στην απόφαση αυτή συνεκτιμήθηκε :
·                    Η μη τροποποίηση μέχρι τώρα του ν. 4354/2015, με τον οποίο καταργήθηκε η αποζημίωση των υπαλλήλων, που εκτελούν το έργο εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών.
·                    Η ένταξη του έργου της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών εντός του ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4402/2016 και η λήξη της  παράτασης της προθεσµίας την 30η Απριλίου 2018.
·                    Η κατάργηση της αποζημίωσης των υπαλλήλων, που εκτελούν το λεγόμενο «βοηθητικό έργο» των εξετάσεων.
·                    Η συνεχιζόμενη υποστελέχωση των Δ/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας, που καθιστά αδύνατη την ένταξη του έργου των εξετάσεων εντός του ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών.
·                    Η στάση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που αρνείται κάθε διάλογο και ενημέρωση για το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστήματος εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών, που να αντιμετωπίζει υπαρκτά προβλήματα, να διασφαλίζει τον δημόσιο χαρακτήρα και να υπηρετεί την οδική ασφάλεια, με αξιοπιστία και διαφάνεια.

Μετά τα παραπάνω προκηρύσσουμε προειδοποιητική ΑΠΟΧΗ για τους συναδέλφους εξεταστές από το έργο των εξετάσεων προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών σε όλη τη χώρα, από την Τετάρτη 2/5/2018 έως και την Τρίτη 8/5/2018.

Τα  αιτήματα για  τα οποία διεκδικούμε άμεση επίλυση έχουν ως εξής:
1. Νομοθετική ρύθμιση της συνέχισης εκτός ωραρίου του έργου των εξετάσεων οδήγησης και της χορήγησης της σχετικής αποζημίωσης.
2. Επαναφορά της χορήγησης της αποζημίωσης στους συναδέλφους που εκτελούν το λεγόμενο βοηθητικό έργο των εξετάσεων.

Κοιν/ση
1.                 Υπουργείο Εσωτερικών
α. Γραφείο Υπουργού
β. Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.
2.                 Υπουργείο Οικονομικών
3.                 ΕΝΠΕ
4. Δ/νσεις Μεταφορών & Επικ/νιων
    (για άμεση ενημέρωση εξεταστών)
5. Σύλλογοι – μέλη ΟΣΥΑΠΕ

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ


Αναρτήθηκε στην διαβούλευση (δείτε εδώ)  το σχέδιο νόμου  «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α»  - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ»

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών «Με το σχέδιο νόμου επιχειρείται μια σημαντική μεταρρυθμιστική τομή στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με στόχευση την ουσιαστική ενίσχυση της λειτουργίας της, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της και την ταυτόχρονη ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά.

Το σχέδιο νόμου διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Μέρη, στο πρώτο εκ των οποίων συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πρόταση κατηγοριοποίησης των Δήμων με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, διατάξεις σχετικές με τα όργανα διοίκησης της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, καθώς και το νέο εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών. Θεσπίζεται δηλαδή το σύστημα της απλής αναλογικής ως το σύστημα εκείνο που στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα οδηγήσει στην αναζήτηση και επίτευξη συναίνεσης, σύγκλισης και συνεργασίας ανάμεσα στις παρατάξεις που μετέχουν στα όργανα διοίκησης, ενώ παράλληλα θα κινητοποιήσει πολίτες και υγιείς δυνάμεις, οι οποίες μέχρι σήμερα αποκλείονταν λόγω των στρεβλώσεων του ισχύοντος πλειοψηφικού εκλογικού συστήματος από τη συμμετοχή στα κοινά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Με την παρούσα νομοθετική πρόταση αποσυνδέεται η εποπτεία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, διασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο και η επιστημονική επάρκεια των Εποπτών ΟΤΑ, καθώς επίσης αναπροσδιορίζεται το εύρος του ελέγχου νομιμότητας. Ενισχύονται επίσης οι θεσμοί συμμετοχής και δημοσίου διαλόγου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και θεσπίζεται το πλαίσιο για τη διεξαγωγή δημοτικού και περιφερειακού δημοψηφίσματος. Επιπλέον περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής δράσης και τη βελτίωση της οικονομικής λειτουργίας των ΟΤΑ.

Θεσπίζονται ομοίως όργανα και διαδικασία καταγραφής, αξιολόγησης και ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, αποκεντρωμένων διοικήσεων και κεντρικής διοίκησης, αρμοδιότητες οι οποίες όχι μόνο είναι κατάσπαρτες σε εκατοντάδες κανονιστικά κείμενα αλλά ενίοτε είναι ανορθολογικά, και ως εκ τούτου αναποτελεσματικά, απονεμημένες. Ενισχύεται ο λόγος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο νομοθετικό έργο, καθώς θα συμμετέχει σε όργανο το οποίο θα γνωμοδοτεί για διατάξεις σχεδίων νόμων που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, απονέμοντας π.χ μια νέα αρμοδιότητα σε αυτή.

Με το Μέρος Δεύτερο επιχειρείται η ενίσχυση των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φ.Ο.Δ.Σ.Α.) με τη θέσπιση νέων κανόνων λειτουργίας σε πλήρη εναρμόνιση με το κοινοτικό και συνταγματικό περιβαλλοντικό κεκτημένο και στοχεύοντας στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, στη μείωση της παραγωγής και σε μία, εν γένει, περιβαλλοντικά ενδεδειγμένη διαχείριση που θα καλύπτει το σύνολο της χώρας και θα συμβάλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Με το Μέρος Τρίτο προτείνονται ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την απονομή της ιθαγένειας και την πολιτογράφηση, ενώ στο Μέρος Τέταρτο θεσπίζονται λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.
Οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.
Επισημαίνεται, ότι οι διατάξεις του Μέρους Δεύτερου έχουν ήδη υποβληθεί σε δημόσια διαβούλευση από την 25.1.2018 και για επαρκές χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου δεν αποτελούν μέρος της παρούσας διαβούλευσης.
Η δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 14 Μαΐου και ώρα 15:00

Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΔΔΑ
Σε συνέχεια της απόδοσης ρόλου υπευθύνου στο Σύλλογό μας, για την υποβολή αιτημάτων για εκπαίδευση των υπαλλήλων μελών μας από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και των πολλαπλών αιτημάτων μας προς κάθε εμπλεκόμενη Υπηρεσία θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά στον Πύργο το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ν.4412/2016) ΕΠΙΠΕΔΟ II» του τομέα ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.
Η περίοδος υλοποίησης του είναι από 29-5-2018 έως 31-5-2018 με συνολική διάρκεια 21 ώρες είναι μοριοδοτούμενο και απευθύνεται σε Μηχανικούς Π.Ε. ή Τ.Ε.. Επιθυμητό είναι οι αιτούντες να υπηρετούν σε Τεχνικές Υπηρεσίες ώστε να εμπλέκονται στις διαδικασίες του Ν. 4412/2016
Η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp και απαιτείται εγγραφή στην υπηρεσία (για όσους δεν έχουν κάνει ήδη).
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε χώρο του Διοικητηρίου Π.Ε. Ηλείας.
Ο σύλλογος επίσης έχει ζητήσει και την υλοποίηση των κάτωθι επιμορφωτικών προγραμμάτων:
1.      ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
(Θεματικός Κύκλος: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ Δ.Δ.)
2.      ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
(Θεματικός Κύκλος: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ Δ.Δ.)
για τα οποία συνεχίζουμε να διεκδικούμε την υλοποίηση τους

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που καλύπτουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής να υποβάλλουν άμεσα αίτηση και το αργότερο μέχρι 15 ημέρες πριν την έναρξή του συγκεκριμένου προγράμματος .

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

Δημόσιο-Β΄ κύκλος Κινητικότητας: Ξεκινάει αύριο με τη συμμετοχή των ΟΤΑ
Με τη συμμετοχή για πρώτη φορά και των ΟΤΑ που έχουν ψηφιοποιήσει τα οργανογράμματά τους, ξεκινάει αύριο, σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, ο β΄κύκλος κινητικότητας στο Δημόσιο.
Οι προς κάλυψη θέσεις σναμένεται να είναι αυξημένες κατά 37,5%, συγκριτικά με τον πρώτο κύκλο. Συγκεκριμένα τα αιτήματα που έχουν καταθέσει οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες επιθυμούν να ενισχυθούν σε προσωπικό μέσω του δεύτερου κύκλου κινητικότητας, αθροίζουν 1.100 θέσεις, εκ των οποίων οι 800 ζητούνται να καλυφθούν μέσω μετατάξεων και οι 300 μέσω αποσπάσεων.
Πρόκειται για τα αιτήματα που κλήθηκε να αξιολογήσει και να εγκρίνει η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας και πήραν το «πράσινο φως», προκειμένου να αναρτηθούν αυριο στην ειδική πλατφόρμα της «Απογραφής» (apografi.gov.gr) εντός Απριλίου, «ανοίγοντας» έτσι το στάδιο των αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους.
Αρα στη βάση αυτή χονδρικά:
•έως πρώτο πενθήμερο Μαΐου θα μπορούν οι υπάλληλοι να υποβάλλουν αιτήσεις,
•μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις,
•μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου θα υλοποιηθούν οι μετακινήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι στον προηγούμενο κύκλο διαθέσιμες ήταν 801 θέσεις, με τις 721 να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των υποψηφίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΠΕ-ΚΕΔΕ: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΣΥΑΠΕ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΠΕ-ΚΕΔΕ (19-4-2018)

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑΣ (πρόεδρος ΟΣΥΑΠΕ)

Παρακολουθώντας τις εργασίες και αυτού του Συνεδρίου σας, αλλά πολύ περισσότερο ζώντας χρόνια τώρα με τους συναδέλφους μου από τα μέσα την κρατική μηχανή, που άλλοτε συγκεντρώνει και άλλοτε αποκεντρώνει αρμοδιότητες, που άλλοτε ακολουθεί τον δρόμο του μεγάλου και άλλοτε το δρόμο του μικρού κράτους, που έχουμε «υπηρετήσει» αρμοδιότητες παλαιότερα μέσα από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες των υπουργείων και στη συνέχεια μέσα από τις αντίστοιχες ΝΟΜΑΡΧΙΑκές και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑκές, είναι ξεκάθαρο ότι ο τίτλος του Συνεδρίου σας για εμάς τους εργαζόμενους δεν μπορεί να κρύψει την διαχρονική εφαρμογή μιας αντιλαϊκής πολιτικής, ούτε τις αιτίες για την βάρβαρη καθημερινότητα της πλειοψηφίας του λαού, ούτε την προσπάθεια διάχυσης ευθυνών, ανάμεσα στις τοπικές - περιφερειακές και κεντρικές αρχές.

Βεβαίως έχουμε καθαρό ότι οι Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές, που αποδέχονται αυτήν την πολιτική, ότι οι πολλοί πρέπει να δουλεύουν και οι λίγοι να κερδίζουν, που αποδέχονται και υπερασπίζονται ότι η ανάπτυξη του τόπου περνάει μέσα από την επιχειρηματική δράση, θεωρούν και εμάς τους υπαλλήλους των ΟΤΑ χρήσιμους μόνο στο βαθμό, που είμαστε αποτελεσματικοί στην υλοποίηση των αρμοδιοτήτων, που είναι συνυφασμένες με την στήριξη της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

Γι αυτό δεν μας ξαφνιάζουν τοποθετήσεις Περιφερειαρχών που λένε στα υπηρεσιακά τους στελέχη «μη ζητάτε προσωπικό», δεν μας ξαφνιάζουν αποφάσεις κυβερνητικές και αυτοδιοικητικές, που προσπαθούν να φορτώσουν 2 και 3 αντικείμενα, 2 Περιφερειακές Ενότητες, 2 νησιά κλπ σε έναν υπάλληλο, και να τον «περνάνε και από γενιές 14» αν τυχόν σηκώσει κεφάλι…

Δεν είναι εξάλλου ούτε τυχαίο, ούτε σπάνιο κυβέρνηση, τοπικές και περιφερειακές αρχές να επιλέγουν την ουσιαστική αποδυνάμωση υπηρεσιών, σε προσωπικό, μέσα και πόρους, προκειμένου σαν ώριμο φρούτο οι αρμοδιότητες να ιδιωτικοποιηθούν ή να εκχωρηθούν.

Βλέπουμε ότι, παρά τις φαινομενικές αντιπαλότητες οι κυβερνήσεις νομοθετούν σε αυτήν την κατεύθυνση που ζητάτε πχ ΚΤΕΟ ΑΕ, δομημένο περιβάλλον, συμπράξεις με ιδιώτες, ανάθεση καθηκόντων σε 2 νησιωτικές Περιφερειακές Ενότητες, κινητικότητα, αξιολόγηση και πάνω από όλα τον ίδιο τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, με ότι αυτός έφερε στο επίπεδο της δημοσιονομικής πειθαρχίας, στην διεύρυνση της αντιλαϊκής φορολόγησης, στην εμπορευματοποίηση υπηρεσιών και αγαθών, στην ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων.

Για εμάς το Σχέδιο Νόμου που προτείνετε ως ΕΝΠΕ για την μεταρρύθμιση του κράτους και ιδιαίτερα της «αυτοδιοίκησης» είναι χρήσιμο, γιατί αποκαλύπτεται και στους πιο αδαείς τι κρύβεται πίσω από τις χιλιοειπωμένες βαρύγδουπες όμορφες φράσεις που ακούγονταν και στην Επιτροπή Αναμόρφωσης του ΚΑΛΛΚΡΑΤΗ, περί αποκέντρωσης, δημοκρατίας, λαϊκής συμμετοχής και έλεγχου, διαφάνειας, οικονομικής αυτοτέλειας κλπ.

Προτείνετε Ειδικές Οικονομικές Ζώνες, δηλαδή κι άλλα κίνητρα και φοροαπαλλαγές στους επιχειρηματικούς ομίλους, δηλαδή μισθούς και εργασιακές σχέσεις σύγχρονων σκλάβων, προτείνετε εξελιγμένα ΣΔΙΤ, παράδοση των πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής στα κεφάλαια, που θέλετε να «μοχλεύσετε» και άλλα παρόμοια.

Μόνο που εμείς οι εργαζόμενοι προσθέτουμε και το «ποιος για ποιον» θα αξιοποιήσει αυτά τα πλεονεκτήματα, και γνωρίζουμε καλά ότι ανάπτυξη με κριτήριο την κερδοφορία φέρνει για το λαό μόνο ψίχουλα και κακοπληρωμένες και με ημερομηνία λήξης θέσεις  εργασίας. Και βέβαια δεν μπορούμε να είμαστε αδιάφοροι για τις κάθε είδους «συμπράξεις» που προωθούν ορισμένοι αιρετοί, στο όνομα της ανάπτυξης (βλέπε ναυπηγεία Σύρου κλπ), προκειμένου να εξυπηρετήσουν ΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς, και να μπλέκουν όλο πιο βαθειά τη χώρα μας στο κουβάρι των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών.

Η λεγόμενη «win-win» πρακτική, την οποία αναφέρετε αποτελεί το χρυσωμένο χάπι για να δεχτούν οι εργαζόμενοι να γίνουν τα υποζύγια, που στις πλάτες τους θα συνεχίσει το κεφάλαιο και στην μετά κρίση πλέον εποχή να θυσαυρίζει.

Ζητάτε να προχωρήσει η μεταρρύθμιση του κράτους και των δομών του. Αυτό το ζητάει και η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση. Και οι 2 - σημερινή και προηγούμενες κυβερνήσεις - είχαν και έχουν εξαγγείλει την Διοικητική Μεταρρύθμιση, και οι 2 την προχώρησαν και την προχωρούν με τα τεχνικά κλιμάκια των Γάλλων, της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΟΟΣΑ, δηλαδή με την ΕΕ και τους άλλους θεσμικούς τους εταίρους.

Δεν σας είδαμε κύριοι και κυρίες Περιφερειάρχες να διαμαρτύρεστε, που η Παγκόσμια Τράπεζα αλωνίζει τις υπηρεσίες Ανάπτυξης, Υγειονομικού Ελέγχου κλπ, που διοργανώνει σεμινάρια για να επιμορφώσει… τους υπαλλήλους, δεν σας είδαμε να πατάτε πόδι για να αρθεί η απαγόρευση των προσλήψεων, να σταματήσουν οι απολύσεις καιι η ανακύκλωση της ανεργίας, ούτε καν να παραμείνει η μισθοδοσία μας στον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε καν να καλύψει το Υπουργείο Εσωτερικών το σύνολο της μισθοδοσίας των υπαλλήλων. Και δεν αναφερόμαστε μόνο στον 13ο και 14ο μισθό και τις μισθολογικές μας απώλειες γενικά, που εάν στοιχειωδώς στηρίζατε τους εργαζόμενους θα το κάνατε, αλλά και στο να ζητήσετε να καλυφθεί η αύξηση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών (από 3,3 πέρυσι, 6,67 φέτος, 10 του χρόνου, 13,33 τον μεθεπόμενο χρόνο για την κύρια ασφάλιση) και οι βασικές ωριμάνσεις των μισθών των υπαλλήλων.

Δεν σας είδαμε – τους περισσότερους βεβαίως - να διαφωνείτε με την άρση της απαγόρευσης των προσλήψεων μόνο στις ανταποδοτικές υπηρεσίες -αν έχει ο πολίτης να πληρώσει θα έχει υπηρεσίες και ο ΟΤΑ θα προσλάβει εργαζόμενους -, ούτε να διαφωνείτε με την κατάργηση της ρύθμισης παροχής ελάχιστων κινήτρων, σε υπαλλήλους Περιφερειών και Δήμων μικρών νησιών για την κάλυψη σίτισης και στέγασης, που δόθηκαν με τον 4483/2017 για ελάχιστους μήνες και στα χαρτιά μόνο, αφού ούτε καν πρόλαβε να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη διάταξη.

Τι ουσιαστικό αλήθεια κάνατε για να σταματήσει ο τεράστιος φόρος αίματος, που πληρώνουν οι εργαζόμενοι των ΟΤΑ, κυρίως στο χώρο της καθαριότητας, και που σχετίζεται εκτός των άλλων και με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, που επεκτείνονται συνεχώς.

Ζητάτε ΕΝΠΕ & ΚΕΔΕ Μεταρρύθμιση στη λειτουργία του κράτους - Αυτοδιοικητική Διακυβέρνηση.

Ζητάτε να έχετε λυμένα τα χέρια σας, για να εφαρμόζετε την ίδια πολιτική, με τα εργαλεία, που εσείς πιστεύετε ότι μπορούν να υπηρετήσουν πιο ολοκληρωμένα την καπιταλιστική ανάπτυξη. Όπως λέτε χαρακτηριστικά «να παράγει η Περιφερειακή Διακυβέρνηση πόρους», «να μετασχηματιστούν οι Περιφέρειες σε αυτόνομες αναπτυξιακές μονάδες». Όπως λέμε εμείς επιδιώκετε να λειτουργήσουν οι ΟΤΑ με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, πιο ολοκληρωμένα, και να γίνουν πιο ικανοί και αποτελεσματικοί, προκειμένου να στηρίξουν τη δράση των επιχειρηματικών ομίλων,  τις επενδύσεις και την κερδοφορία τους.

Προσπαθείτε να μας πείσετε ότι εάν αλλάξει η οργανωτική δομή αυτού του κράτους, θα έχουμε οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα καλλίτερη υγεία, καλλίτερα σχολεία, νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς, που τώρα δεν φτάνουν, να καλύψουν τις ανάγκες, και που στην περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων, εμάς δηλαδή, μας πετάτε έξω και από το σχετικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τους παιδικούς.

Για το ότι η υγειονομική μας περίθαλψη είναι χάλια ή ότι πληρώνουμε επί της ουσίας το φάρμακο, ότι ο εργαζόμενος βάζει όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, φταίει ότι ανήκουν οργανωτικά στο υπουργείο υγείας οι υγειονομικές μονάδες ή ότι με την πολιτική που υπηρετείτε, το φάρμακο είναι εμπόρευμα και το νοσοκομείο καλείται να μπαλώσει τρύπες με ψίχουλα και το φιλότιμο των υγειονομικών; Και αναφερόμαστε στο ζήτημα αυτό, γιατί πολλοί Περιφερειάρχες αποζητάτε την μεταφορά αυτών των αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ.

Γιατί δεν λέτε καθαρά με ποιους πόρους θα λειτουργήσετε εν προκειμένω τα νοσοκομεία, αν όχι με περισσότερα χαράτσια στο λαό και ενίσχυση της ανταποδοτικότητας;

Γιατί δεν λέτε ότι όταν αναφέρεστε στην προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης, εννοείτε την ανάπτυξη της κερδοφορίας των μεγάλων τουριστικών μονάδων κι όχι το δικαίωμα σε διακοπές και τουρισμό των εργαζομένων, των αγροτών κλπ, ούτε βέβαια λέτε ότι εννοείτε τουριστική ανάπτυξη και ξερό ψωμί για τους εργαζόμενους του κλάδου, με  δουλειά 8 μήνες χωρίς ρεπό, όπως ορίζει το νεοαποκτηθέν δικαίωμα των εργοδοτών του χώρου.

Θα λέγαμε ότι, όπως ο δικομματισμός, παλιός και νέος υπηρετεί το σύστημα αυτό, ανεξάρτητα από τους διαγκωνισμούς και τις εναλλαγές, έτσι και οι αλλαγές στην οργανωτική δομή του κράτους και των δομών του, η μεταφορά αρμοδιοτήτων μια εδώ, μια εκεί βοηθάει να συσκοτίζεται ο ρόλος του, να βγαίνουν λάδι αυτοί, που κάνουν κουμάντο, να δημιουργεί αυταπάτες, ότι μια καλλίτερη διαχείριση μπορεί να λύσει τα ουσιαστικά προβλήματα της ζωής μας, της σταθερής δουλειάς με δικαιώματα και μισθό που να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες μας, της μόρφωσης, της υγείας, της ξεκούρασης, του πολιτισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος κλπ.

Όμως η ίδια η ζωή δείχνει ότι όταν κανείς αποδέχεται τον μονόδρομο της πολιτικής στήριξης της κερδοφορίας, αποδέχεται ότι θα υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες, οι άνεργοι, οι εξαθλιωμένοι, οι ξενιτεμένοι, ότι όχι μόνο θα τσακίζονται οι εργαζόμενοι και εσύ θα χτυπάς παρηγορητικά την πλάτη, αλλά ούτε διαχειριστικά προβλήματα δεν θα λύνεις.

Και αναφερόμαστε στα καθημερινά προβλήματα των υπηρεσιών μας, μικρά και μεγάλα, που παρεμποδίζουν την υλοποίηση βασικών αρμοδιοτήτων, όπως να μην μπορεί να λειτουργήσει ένα δημόσιο ΚΤΕΟ για μερικές χιλιάδες ευρώ, ή να πληρωθούν έγκαιρα οι αποζημιώσεις, τα εκτός έδρας, οι υπερωρίες των εργαζομένων ή να φτιαχτούν περιγράμματα θέσεων εργασίας με σεβασμό στα επαγγελματικά δικαιώματα του κάθε κλάδου ή να αγοραστούν τα Ατομικά Μέσα Προστασίας κλπ ή να καταργηθεί η αστική ευθύνη των εργαζομένων στις οικονομικές υπηρεσίες, στις τεχνικές κλπ ή να υλοποιηθεί η διάταξη για την νομική κάλυψη ή για τη χορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος κ.α.

Ζητήματα, που είναι απλά, διαχειριστικά, αλλά που δεν λύνονται, όσο στη πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος δεν βρίσκονται οι εργαζόμενοι.

Κυρίες και κύριοι έχουμε πείρα και ξέρουμε πως καμιά διοικητική δομή, τέτοια ή άλλη, που υπηρετεί αυτήν την πολιτική δεν συμφέρει τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Εμείς κρίνουμε τα πράγματα, τους σχεδιασμούς και τις εξελίξεις από τη σκοπιά των συμφερόντων των εργαζομένων, και από αυτή τη σκοπιά τοποθετούμαστε και συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για τα αιτήματά μας, για τη ζωή μας, για να δημιουργήσουμε τις πολιτικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για να ζουμε όλοι οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές μας όπως δικαιούμαστε, ικανοποιώντας τις σύγχρονες ανάγκες μας.Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

ΟΣΥΑΠΕ: ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ


 
 Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα:6977432661                                            Αθήνα 17/ 4 /2018                      

                                        Αριθμ. Πρωτ.:40Δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμοΚαταγγέλλουμε την πυραυλική επιδρομή των ΗΠΑ – Μ. Βρετανίας και Γαλλίας ενάντια το λαό της Συρίας.

Το ιμπεριαλιστικό έγκλημα που στηρίζεται από τα υπόλοιπα μέλη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, από το Ισραήλ, την Τουρκία και άλλες δυνάμεις απλώνει τη μυρωδιά του μπαρουτιού στην ευρύτερη περιοχή Συρίας, Μέσης Ανατολής, Ανατολικής Μεσογείου, ενισχύει τον κίνδυνο για ένα γενικευμένο πόλεμο με απρόβλεπτες συνέπειες για τους λαούς.Τα κατασκευασμένα στοιχεία και τα προσχήματα που επικαλούνται είναι δοκιμασμένα και στο παρελθόν σε πολέμους από το Ιράκ ως τη Γιουγκοσλαβία και δεν πρέπει να ξεγελούν κανένα εργαζόμενο. Και στη Συρία στην αρχή παρουσίασαν την ιμπεριαλιστική επέμβαση σαν «Αραβική Άνοιξη» και στη συνέχεια σαν πόλεμο ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος. Προσχήματα για να κρύβουν τις ορέξεις τους στην εκμετάλλευση του πλούτου χωρών-λαών.

Οι εξελίξεις στη Συρία, στη Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη περιοχή εκφράζουν την όξυνση των ιμπεριαλιστικών αντιθέσεων και ανταγωνισμών, εκφράζουν ένα σύστημα που στηρίζεται στην εκμετάλλευση και δεν έχει κανένα δισταγμό προκειμένου να διασφαλίσει κέρδη και αγορές. Το μόνο που τους νοιάζει είναι ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των ενεργειακών δρόμων, των σφαιρών επιρροής.

Οι ευθύνες και της σημερινής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και όλων των δυνάμεων που στηρίζουν το πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, είναι τεράστιες. Μπλέκουν την Ελλάδα σε επικίνδυνους ανταγωνισμούς για λογαριασμό μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, που διεκδικούν μερίδιο από τη λεία. Οι λαοί δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα μεταξύ μας. Απέναντί μας πρέπει να βάζουμε μόνο το σύστημα, που γεννά φτώχεια, κρίσεις, πολέμους.

Κανένας μας δεν μπορεί να μένει αμέτοχος στο συνεχιζόμενο έγκλημα.

Καλούμε όλα τα Σωματεία, όλους τους τους συναδέλφους να διατρανώσουν την αντίθεσή τους στην ιμπεριαλιστική επίθεση. Να βγουν στο δρόμο και να ενώσουν τη φωνή τους με όλους τους εργαζόμενους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που καταδικάζουν την επίθεση και δεν ξεγιελιούνται από τα διάφορα προσχήματα, που προβάλλουν οι εκπρόσωποι -στρατιωτικοί και πολιτικοί - των αστικών τάξεων για να δικαιολογούν το ματοκύλισμα των λαών.

Ø  Δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Παίρνουμε πρωτοβουλίες ενημέρωσης των συναδέλφων μας. Είμαστε σε αγωνιστική ετοιμότητα απέναντι σε κάθε εξέλιξη.

Ø  Απαιτούμε να σταματήσει η επέμβαση στη Συρία, να κλείσουν οι ξένες βάσεις στην Ελλάδα, να επιστρέψουν οι Έλληνες στρατιώτες από αποστολές εκτός συνόρων. Καμιά αλλαγή των συνόρων και των συνθηκών που τα καθορίζουν.

Ø  Καταδικάζουμε κάθε εμπλοκή της χώρας μας.

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

Υλοποίηση διάταξης κάλυψης κατασκηνωτικών εξόδων

Πύργος 11-4-2018      


Αριθ. Πρωτ.: 182


ΠΡΟΣ:

  1. κ. Περιφερειάρχη ΘΕΜΑ :
Υλοποίηση διάταξης κάλυψης κατασκηνωτικών εξόδων

Όπως γνωρίζετε στο άρθρο 167 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-7-2017/Α΄) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» περιλήφθηκε διάταξη για την κάλυψη των κατασκηνωτικών εξόδων των παιδιών των υπαλλήλων των Περιφερειών, ηλικίας τεσσάρων (4) έως δεκαέξι (16) ετών, κατά τη θερινή περίοδο κάθε χρόνου και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) εβδομάδες.
Προκειμένου έγκαιρα να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες είναι αναγκαίο να έχει προβλεφθεί σε διακριτό κωδικό η κάλυψη της σχετικής δαπάνης (πχ στις δαπάνες κοινωνικής αντίληψης) και να υπάρξει σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, για τον καθορισμό όλων των αναγκαίων λεπτομερειών, όπως ρητά αναφέρεται στη συγκεκριμένη διάταξη.
Παρακαλούμε για τις αναγκαίες άμεσες ενέργειες και τον προγραμματισμό που απαιτείται, ώστε να λυθούν στη πράξη τυχόν προβλήματα, δεδομένου ότι φέτος θα είναι και η πρώτη εφαρμογή της ρύθμισης αυτής.
Κοιν/ση
1. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2. Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών
3. Εκτελεστική Γραμματέα
4. Παρατάξεις Περιφερειακού Συμβουλίου