Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

Πύργος 30-4-2018      


Αριθ. Πρωτ.: 184


ΠΡΟΣ:

Τα μέλη του Δ.Σ.
1.      Χαράλαμπο Μικέλη
2.      Ιωάννα Κούτρα
3.      Σπυρίδων Τσεπενέκα
4.      Παναγιώτη Ρηγόπουλο
5.      Δημήτριο Ράλλη


ΘΕΜΑ :
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.


Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Μαΐου και ώρα 12:00 στα γραφεία του Συλλόγου μας (πρώην γραφείο Εθελοντισμού)  με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.      Συνέχιση της  ΑΠΕΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΧΗΣ από κάθε διαδικασία της ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
2.      Εξετάσεις υποψηφίων οδηγών
3.      Διενέργεια Εθελοντικής Αιμοδοσίας

Κατά την συνεδρίαση θα συζητηθεί και οποιαδήποτε άλλο θέμα προταθεί από οποιαδήποτε μέλος του Δ.Σ..
Την συνεδρίαση του Δ.Σ. μπορεί να παρακολουθήσει οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου το επιθυμεί.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας

Θεόδωρος Τσίπας

Δεν υπάρχουν σχόλια: