Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΔΔΑ
Σε συνέχεια της απόδοσης ρόλου υπευθύνου στο Σύλλογό μας, για την υποβολή αιτημάτων για εκπαίδευση των υπαλλήλων μελών μας από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και των πολλαπλών αιτημάτων μας προς κάθε εμπλεκόμενη Υπηρεσία θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά στον Πύργο το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ν.4412/2016) ΕΠΙΠΕΔΟ II» του τομέα ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.
Η περίοδος υλοποίησης του είναι από 29-5-2018 έως 31-5-2018 με συνολική διάρκεια 21 ώρες είναι μοριοδοτούμενο και απευθύνεται σε Μηχανικούς Π.Ε. ή Τ.Ε.. Επιθυμητό είναι οι αιτούντες να υπηρετούν σε Τεχνικές Υπηρεσίες ώστε να εμπλέκονται στις διαδικασίες του Ν. 4412/2016
Η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp και απαιτείται εγγραφή στην υπηρεσία (για όσους δεν έχουν κάνει ήδη).
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε χώρο του Διοικητηρίου Π.Ε. Ηλείας.
Ο σύλλογος επίσης έχει ζητήσει και την υλοποίηση των κάτωθι επιμορφωτικών προγραμμάτων:
1.      ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
(Θεματικός Κύκλος: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ Δ.Δ.)
2.      ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
(Θεματικός Κύκλος: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ Δ.Δ.)
για τα οποία συνεχίζουμε να διεκδικούμε την υλοποίηση τους

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που καλύπτουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής να υποβάλλουν άμεσα αίτηση και το αργότερο μέχρι 15 ημέρες πριν την έναρξή του συγκεκριμένου προγράμματος .

Δεν υπάρχουν σχόλια: