Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥΕΝΩΠΙΟΝ
Του Ελεγκτή Νομιμότητας

ΠΡΟΣΦΥΓΗ
Του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στον Πύργο Ηλείας και επί της οδού Μανωλοπούλου, αριθμ. 31, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
ΚΑΤΑ
Της υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 129477/398/18.05.2016 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, καθώς και κάθε άλλης συναφούς με την προηγούμενη πράξης.
___________________________________

Την 19η Μαΐου του έτους 2016 μας κοινοποιήθηκε η προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 129477/398/18.05.2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, με την οποία αποφασίστηκε η πραγματοποίηση έκτακτων πρακτικών εξετάσεων προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και για διάστημα δύο εβδομάδων, και μέχρι την οριστική διευθέτηση του θέματος, αρχής γενομένης από την Δευτέρα 23 Μαΐου, εντός του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων, για τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στην ως άνω απόφαση.
Ήδη με την παρούσα μας προσφεύγουμε ενώπιόν Σας και ζητούμε την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης για τους εξής νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους:

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016

Ανάκληση της απόφασης του Περιφερειάρχη που αφορά την διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων οδηγώνΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

Προς: Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
1.      Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
2.      Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας
3.      Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών 
email:gr. i.megas@pde.gov.gr
4.      Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας
5.      Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας
g.papamastamatiou@pde.gov.gr
6.      ΑΔΕΔΥ
email:  adedy@adedy.gr  
7.      ΟΣΥΑΠΕ
email:  osyape@otenet.gr

ΘΕΜΑ: Ανάκληση της απόφασης του Περιφερειάρχη που αφορά την διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων οδηγών

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Α. Κατσιφάρας με πρόφαση τα υπαρκτό πρόβλημα από τη μη πραγματοποίηση των εξετάσεων οδήγησης, με αποκλειστική ευθύνη του αρμόδιου Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, ανέλαβε το ρόλο του πολιορκητικού κριού απέναντι στον συντεταγμένο και καθολικό αγώνα των εργαζομένων που αντιπαλεύουν τις μνημονιακές πολιτικές της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, όπως αυτές επιβάλλονται με το πιο αισχρό προσωπείο.
Η απόφαση που εξέδωσε και αφορά την εξέταση των υποψηφίων οδηγών εντός ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει καθαρά απεργοσπαστικό προσανατολισμό, είναι αμφισβητούμενης νομικής υπόστασης και αποτελεσματικότητας και θα οξύνει περαιτέρω την προβληματική λειτουργία των Δ/νσεων Μεταφορών λόγω της υποστελέχωσης τους.
Ο Περιφερειάρχης θα πρέπει να αντιληφθεί ότι οι υπαίτιοι για αυτά που επικαλείται (συμφέροντα, πιεστικές ανάγκες κλπ) δεν είναι οι εργαζόμενοι και οι αγώνες τους, αλλά οι εφαρμοζόμενες πολιτικές εξαθλίωσης. Είναι οι πολιτικές που έχουν εξανεμίσει τους πόρους της Αυτοδιοίκησης, έχουν αποψιλώσει τη δημόσια διοίκηση από προσωπικό, έχουν διαλύσει τον κοινωνικό και οικονομικό  ιστό της χώρας.
Ειδικότερα όσο αφορά την συγκεκριμένη απόφαση με ΑΔΑ : 6Δ2Χ7Λ6-ΘΣΑ και αγνοώντας το γεγονός των λανθασμένων στοιχείων που αναφέρει (διατάξεις που έχουν καταργηθεί, λάθος στον τίτλο της υπηρεσίας έκδοσης κλπ) θα πρέπει να επισημανθούν τα εξής:
  1. οι συνάδελφοι εξεταστές δεν ήταν δικαιούχοι «εξεταστικού επιδόματος» όπως περιττά και ατυχώς αναφέρεται, αλλά αποζημίωσης για εργασία που εκτελούσαν μετά το πέρας του ωραρίου τους.
  2. από τις διατάξεις που μνημονεύονται στην απόφαση, δεν προκύπτει πουθενά ότι ο Περιφερειάρχης έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για την διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων οδηγών, όταν μάλιστα από τις μνημονευόμενες διατάξεις προκύπτει το αντίθετο.
  3. οι συνάδελφοι που έχουν ορισθεί ως εξεταστές έχουν το δικαίωμα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Υ.Α. Α3/4268/543/14 ΦΕΚ 770 Β/28-03-2014) να υποβάλλουν κωλύματα συμμετοχής ή να απέχουν από το έργο των εξετάσεων σε μηνιαία βάση, γεγονός που δεν δικαιολογεί τα αναγραφόμενα στην παράγραφο στ΄ της απόφασης που ερμηνεύεται ως «απειλητική» για τους συναδέλφους εξεταστές.
  4. η επίκληση των έκτακτων αναγκών είναι πλασματική και παραπλανητική  διότι σε καμία περίπτωση η μη διενέργεια οποιασδήποτε εξέτασης δεν ταυτίζεται με θεομηνία ή φυσική καταστροφή και ταυτόχρονα, με απεργοσπαστική λογική συμβάλει στην αποδυνάμωση και κοινωνική απονομιμοποίηση των αιτημάτων μας. Θα πρέπει όμως να γίνει γνωστό ότι για περισσότερο από 2 μήνες οι Υπάλληλοι των Δ/νσεων Μεταφορών παρείχαν  εκτός ωραρίου χωρίς αμοιβή εξεταστικό έργο σε ότι αφορά δε τις ληξιπρόθεσμες περιπτώσεις υποψηφίων οδηγών, οι υπάλληλοι εξεταστές της ΠΕ Ηλείας εξυπηρέτησαν κάθε περίπτωση που προέκυψε μέχρι σήμερα και μάλιστα εκτός ωραρίου εργασίας, παρότι από τις αρχές Μαρτίου δεν πραγματοποιείται το έργο των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών.
  5. η διάρκεια ισχύος της συγκεκριμένης απόφασης είναι σκοπίμως ασαφής για να κάμψει τις αντιδράσεις των εργαζομένων αφού αναφέρει ότι οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται «….για διάστημα δύο εβδομάδων, και μέχρι την οριστική διευθέτηση του θέματος…»
  6. Η απαίτηση για την παράλληλη και ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών, με το υπόλοιπο προσωπικό των Διευθύνσεων είναι τουλάχιστον προκλητική, όταν η αποψίλωση των υπηρεσιών από προσωπικό είναι τεράστια και όταν δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια από την Περιφερειακή Αρχή για την στοιχειώδη τήρηση του κανόνα μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις. Ο αριθμός των πολιτών που εξυπηρετούνται καθημερινά στις Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι τέτοιος που καθιστά αδύνατη την συμμετοχή των υπαλλήλων και στις εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών εντός ωραρίου εργασίας με τις Υπηρεσίες ανοιχτές για το κοινό.
  7. η αναφορά στην συγκεκριμένη απόφαση, ότι προηγούμενες αποφάσεις που αφορούν το ίδιο θέμα παύουν να ισχύουν, είναι άνευ αντικειμένου και αποπροσανατολιστική αφού ο Περιφερειάρχης δεν έχει και δεν είχε την αρμοδιότητα να εκδώσει αντίστοιχες αποφάσεις. 
  8. η παραπάνω απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας έρχεται να προστεθεί στην επί πενταετία παντελή  απραξία  στο θέμα της επαρκούς στελέχωσης των Δ/νσεων Μεταφορών και στα θέματα βελτίωσης οργάνωσης των υπηρεσιών όπως επανειλημμένα του έχουν επισημανθεί από τους Συλλόγους Υπαλλήλων.

Καλούμε τους συναδέλφους να συμμετέχουν στις στάσεις εργασίας επί του συγκεκριμένου έργου των εξετάσεων, κατά τις ημέρες και ώρες που θα προγραμματίζονται από τις αρμόδιες Δ/νσεις Μετ/ρων και Επικ/νιων, σύμφωνα με την σχετική απόφαση της ΟΣΥΑΠΕ, απαιτώντας την νομοθετική ρύθμιση για την αποζημίωση των υπαλλήλων που εργάζονται στο έργο της πρακτικής εξέτασης και στο βοηθητικό έργο των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών εκτός ωραρίου εργασίας τους με αναδρομική ισχύ από 1-1-2016.
Απαιτούμε την διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του έργου των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών.
Τέλος επισημαίνουμε ότι κάθε μορφή πίεσης, εκφοβισμού ή απειλής που γίνεται προκειμένου οι συνάδελφοι να συμμετάσχουν στις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών θα πρέπει να αναφέρεται στα Δ.Σ. των  Συλλόγων.
Θεωρώντας δεδομένο ότι θα ασκήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την αναστολή και ακύρωση της συγκεκριμένης απόφασης, με ότι συνέπειες θα έχει αυτό για τις βασιζόμενες μελλοντικές σε αυτή διοικητικές πράξεις, καλούμε τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας στην άμεση ανάκληση της απόφασης που χωρίς αρμοδιότητα εξέδωσε.  

Για τα Δ. Σ.

Οι Πρόεδροι των  Συλλόγων

Κατριβέσης Νικόλαος

Μικέλης Χαράλαμπος

Παρασκευή, 6 Μαΐου 2016

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΠύργος 6/4/2016

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2016
ΠΛ. ΙΑΤΡΙΔΗ, ΩΡΑ 19:00

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑ

Με μία κατάπτυστη απόφασή της η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. επέλεξε την 8η Μαΐου -μέρα που τα Συνδικάτα τιμούν τα 130 χρόνια από τους αγώνες της Πρωτομαγιάς, του Σικάγο του 1886– να ψηφίσει στη Βουλή το νομοσχέδιο που σαρώνει ότι απέμεινε όρθιο από την Κοινωνική Ασφάλιση στη χώρα μας και εξαπολύει νέα φορολογική επιδρομή εναντίον των πλατιών λαϊκών στρωμάτων.
Μετά τις αιφνιδιαστικές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και την επιβολή μέτρων με κατεπείγουσες διαδικασίες, τώρα προχωρά και σε κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, επιβεβαιώνοντας, για άλλη μια φορά, ότι στη χώρα μας δεν λειτουργούν οι δημοκρατικοί θεσμοί.
Το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ καλεί όλα τα πρωτοβάθμια Σωματεία και όλους τους εργαζομένους στο Δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, τους ανέργους και τους συνταξιούχους σε παλλαϊκή κινητοποίηση για να ακυρώσουμε τα σχέδια ψήφισης και εφαρμογής των μνημονιακών εκτρωμάτων.
Συμμετοχή όλων
1. στην 48ωρη Γενική Απεργία την Παρασκευή 6 και το Σάββατο 7 Μαΐου 2016.
2. στο Συλλαλητήριο στην Πλατεία Ιατρίδη στον Πύργο την Κυριακή, 8 Μαΐου 2016 και ώρα 19:00, ημέρα που σχεδιάζει η Κυβέρνηση να ψηφίσει στη Βουλή το αντιλαϊκό νομοσχέδιο και που οι εργαζόμενοι της χώρας μας γιορτάζουν αγωνιστικά την Εργατική Πρωτομαγιά.
Τα νέα αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα
Κυβέρνησης και δανειστών δεν θα περάσουν.
Από το Νομαρχιακό Τμήμα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016

48ωρη Γενική Απεργία 6 & 7 Μαΐου


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
48ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 6 & 7 ΜΑΪΟΥ 2016
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Με ασήκωτους φόρους και χαράτσια, που επιβάλλονται στους εργαζομένους και στα ευρύτερα λαϊκά στρώματα, κλιμακώνεται η επίθεση της συγκυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ.
Οι διατάξεις του νομοσχεδίου «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων», προβλέπουν νέα γενικευμένη φοροεπιδρομή είτε μέσω της έμμεσης, είτε μέσω της άμεσης φορολογίας, η οποία αποτελεί συνέχεια των μέτρων που επιβλήθηκαν με τα 3 μνημόνια.
Σύμφωνα με τις βασικές φορολογικές διατάξεις του νομοσχεδίου:
Αντί για αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα 12.000€ πού υποσχόταν η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. φέρνει νέα μείωση στα 9.090€ για μισθωτούς και συνταξιούχους από 9.545€ που ήταν έως σήμερα. Η επιστροφή φόρου μειώνεται από τα 2.100€ στα 2.000€, ενώ με το «εφεδρικό» μνημόνιο συζητείται παραπέρα μείωση του αφορολόγητου ορίου στα 8.182€.
Μισθωτοί και συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα από 9.090€ μέχρι 9.545€, οι οποίοι καλύπτονταν από το αφορολόγητο, θα υποστούν επιβαρύνσεις μέχρι 100€ το χρόνο.
Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι με φορολογητέες μηνιαίες αποδοχές από 757€ έως 795€ θα έχουν αύξηση της φορολογίας.
Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι και συνταξιούχοι με εισόδημα φορολογητέο πάνω από 795€ και μέχρι 2.250€, θα πληρώσουν επιπλέον φόρους έως και 176€ το χρόνο για τα εισοδήματά τους αυτά.
Το νομοσχέδιο προβλέπει  νέα κλίμακα της «ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης», η μηνιαία παρακράτηση της οποίας σε μισθούς και συντάξεις θα ξεκινήσει από τη στιγμή που το νομοσχέδιο θα γίνει νόμος του κράτους. Συγκεκριμένα, προβλέπεται νέος αυξημένος συντελεστής 2,2% (από 1% που ίσχυε μέχρι τώρα) για εισοδήματα από 12.000€ έως 20.000€.
Σημαντική επιβάρυνση θα υποστούν όσοι έχουν κάποιο εισόδημα από ενοίκια. Για ετήσιο ποσό από ενοίκια μέχρι 12.000€, ο συντελεστής αυξάνεται από το 11% στο 15%. Τα λαϊκά νοικοκυριά που αποκτούν εισόδημα από νοίκια από 1.000 μέχρι 12.000 €, θα πληρώνουν επιπλέον φόρο από 40 μέχρι και 480 € το χρόνο.
Το φορολογικό νομοσχέδιο, σε συνδυασμό με τα χαράτσια της «αλληλεγγύης», φέρνει περαιτέρω επιβαρύνσεις σε εισοδήματα από 9.090 μέχρι 27.000 € το χρόνο.
ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ ΝΕΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ
Η πολιτική αυτή θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα με αύξηση φόρων και επιβολή νέων χαρατσιών στη λαϊκή κατανάλωση για το κλείσιμο της «αξιολόγησης», στο όνομα αντιμετώπισης του χρέους, με στόχο τη επίτευξη πλεονασμάτων, στο 3,5% του ΑΕΠ. Πλεόνασμα που θα επιτευχθεί μόνο μέσα από τη χρεοκοπία του λαού προκειμένου να ενισχυθεί η «ανταγωνιστικότητα» πολυεθνικών και επιχειρηματικών ομίλων και να βαπτιστεί το χρέος βιώσιμο μιας και εγκαταλείφθηκε κάθε ιδέα για κούρεμα.
Μετά το πακέτο περικοπής ασφαλιστικών δαπανών  ύψους 1,8 δις και το παραπάνω πακέτο, επίσης 1,8 δις των άμεσων φόρων, έρχεται για ψήφιση και το τρίτο πακέτο αύξησης των έμμεσων φόρων του ίδιου ύψους, 1,8 δις, το οποίο, όπως πιο αναλυτικά αποκάλυψε η πρόσφατη εαρινή έκθεση της Κομισιόν, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αυξήσεις στον Φ.Π.Α., από 23% σε 24% και βροχή αυξήσεων των έμμεσων φόρων σε βασικά είδη και υπηρεσίες λαϊκής κατανάλωσης.
Συγκεκριμένα, αύξηση του υψηλού συντελεστή ΦΠΑ κατά μία μονάδα, αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην αμόλυβδη, στο υγραέριο και στο φυσικό αέριο, αυξήσεις φόρων στα καπνικά και στα αλκοολούχα ποτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στο πακέτο μέτρων ύψους 5,4 δις ευρώ που έχει συμφωνήσει η Κυβέρνηση με τους πιστωτές της χώρας. Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Κομισιόν, η εξοικονόμηση θα προέλθει 1% του ΑΕΠ (1,8 δισ. ευρώ) από το ασφαλιστικό, 1% του ΑΕΠ από τη φορολογία εισοδήματος, καθώς και: 0,25% του ΑΕΠ από αλλαγές στον ΦΠΑ, 0,75% από προσαρμογές στο σύστημα αμοιβών στο Δημόσιο, στη φορολογία Ι.Χ. και στους φόρους κατανάλωσης.
Ειδικότερα, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος, η Κυβέρνηση έχει συμφωνήσει με τους θεσμούς στην:
1.     Αύξηση του υψηλού συντελεστή ΦΠΑ στο 24% από 23%. Από την αναπροσαρμογή του συντελεστή υπολογίζεται να εισπραχθούν 450 εκατ. ευρώ.
2.     Αύξηση της φορολογίας στην αμόλυβδη, στο υγραέριο και στο φυσικό αέριο.
3.     Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καπνό και στα τσιγάρα.
4.     Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα αλκοολούχα ποτά.
5.     Αύξηση του τέλους ταξινόμησης των εισαγόμενων αυτοκινήτων και των τελών κυκλοφορίας.
Στην έκθεση της Κομισιόν δεν περιλαμβάνονται και άλλα επιβαρυντικά μέτρα που έχουν συμφωνηθεί με τους δανειστές (και περιλαμβάνονται στο πακέτο των 5,4 δισ. ευρώ), όπως η επιβολή τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση καθώς και στη χρήση Διαδικτύου. Επίσης, θα επιβληθεί τέλος στις τραπεζικές συναλλαγές και στη διαμονή στα ξενοδοχεία, ενώ στο σκέλος των δαπανών η συμφωνία προβλέπει τη διατήρηση του κανόνα της μίας πρόσληψης στο Δημόσιο για κάθε πέντε αποχωρήσεις, έως και το 2018, καθώς και το «πάγωμα» των προαγωγών για τα ειδικά μισθολόγια. Από τα δύο αυτά μέτρα υπολογίζεται ότι θα εξοικονομηθούν περί τα 350 εκατ. ευρώ.
Τα νέα φορολογικά μέτρα εκτός από αντιλαϊκά, είναι υφεσιακά (μειώνουν το ΑΕΠ και την απασχόληση) και αντισυνταγματικά. Ειδικότερα παραβιάζουν βάναυσα την αρχή της «αναλογικότητας» (συνεισφορά στα φορολογικά βάρη ανάλογα με το εισόδημα), την αρχή της φοροδοτικής ικανότητας του πολίτη (από το 2010 αυξάνουν σταθερά τα φορολογικά βάρη για τους μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους, επαγγελματίες και αγρότες) και την αρχή της ανταποδοτικότητας (μειώνονται οι κοινωνικές παροχές), ενώ παράλληλα μειώνονται οι μισθοί και συντάξεις. Από την άλλη τα μέτρα ενισχύουν τάσεις φοροδιαφυγής – φοροαποφυγής.
Η προώθηση των νέων φορολογικών μέτρων αποτελεί βάρβαρη  επίθεση ενάντια στον λαό από την Κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. με τις οδηγίες του υπερεθνικού «κουαρτέτου» (ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ-ΕΜΣ) και τη στήριξη όλων των μνημονιακών δυνάμεων της χώρας μας παρά τις  υποκριτικές διαμαρτυρίες τους. Επίσης, το νέο φορολογικό νομοσχέδιο αναπαράγει όλες τις παθογένειες του φορολογικού συστήματος και πρώτα απ’ όλα την τεράστια φοροδιαφυγή – φοροκλοπή – φοροαποφυγή που μένει ανέγγιχτη μαζί με το προκλητικό καθεστώς προνομίων εφοπλιστών, τραπεζών, μεγαλοεργολάβων, εκκλησίας, off-shore εταιριών κ.ά. Το πρόβλημα επιδεινώνεται με την απώλεια εθνικού ελέγχου της φορολογικής διαχείρισης μετά τη μετατροπή της ΓΓΔΕ σε Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία ελέγχεται ουσιαστικά από τους υπερεθνικούς θεσμούς.
Απέναντι σε αυτή την επίθεση η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την ανατροπή της άδικης και ταξικής -σε βάρος των εργαζομένων και των αδύναμων στρωμάτων- φορολογικής πολιτικής.
Διεκδικούμε:
1.   Καθιέρωση αφορολόγητου 12.000€ για κάθε φυσικό πρόσωπο.
2.   Μείωση έμμεσων φόρων. Χαμηλός ως και μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ σε είδη και υπηρεσίες πλατιάς κατανάλωσης.
3.   Άμεση κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και θέσπιση φόρου μεγάλης περιουσίας με παράλληλα εφαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων για την απαλλαγή/προστασία των ιδιοκτητών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.
4.   Απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας για πάσης φύσεως οφειλές προς Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία.
5.   Φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου με συντελεστή 45% σε διανεμόμενα και αδιανέμητα κέρδη. Κατάργηση του ειδικού φορολογικού καθεστώτος που ισχύει για τους εφοπλιστές. Φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας όλων των κεφαλαιούχων επιχειρήσεων.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο με τη συμμετοχή τους στη 48ωρη Γενική Απεργία την Παρασκευή, 6 Μαΐου και το Σάββατο, 7 Μαΐου 2016 και στα συλλαλητήρια που θα πραγματοποιηθούν σε ολόκληρη τη χώρα να διατρανώσουν την απόφασή τους:
ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΑΪΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.