Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016

Ανάκληση της απόφασης του Περιφερειάρχη που αφορά την διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων οδηγώνΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

Προς: Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
1.      Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
2.      Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας
3.      Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών 
email:gr. i.megas@pde.gov.gr
4.      Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας
5.      Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας
g.papamastamatiou@pde.gov.gr
6.      ΑΔΕΔΥ
email:  adedy@adedy.gr  
7.      ΟΣΥΑΠΕ
email:  osyape@otenet.gr

ΘΕΜΑ: Ανάκληση της απόφασης του Περιφερειάρχη που αφορά την διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων οδηγών

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Α. Κατσιφάρας με πρόφαση τα υπαρκτό πρόβλημα από τη μη πραγματοποίηση των εξετάσεων οδήγησης, με αποκλειστική ευθύνη του αρμόδιου Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, ανέλαβε το ρόλο του πολιορκητικού κριού απέναντι στον συντεταγμένο και καθολικό αγώνα των εργαζομένων που αντιπαλεύουν τις μνημονιακές πολιτικές της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, όπως αυτές επιβάλλονται με το πιο αισχρό προσωπείο.
Η απόφαση που εξέδωσε και αφορά την εξέταση των υποψηφίων οδηγών εντός ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει καθαρά απεργοσπαστικό προσανατολισμό, είναι αμφισβητούμενης νομικής υπόστασης και αποτελεσματικότητας και θα οξύνει περαιτέρω την προβληματική λειτουργία των Δ/νσεων Μεταφορών λόγω της υποστελέχωσης τους.
Ο Περιφερειάρχης θα πρέπει να αντιληφθεί ότι οι υπαίτιοι για αυτά που επικαλείται (συμφέροντα, πιεστικές ανάγκες κλπ) δεν είναι οι εργαζόμενοι και οι αγώνες τους, αλλά οι εφαρμοζόμενες πολιτικές εξαθλίωσης. Είναι οι πολιτικές που έχουν εξανεμίσει τους πόρους της Αυτοδιοίκησης, έχουν αποψιλώσει τη δημόσια διοίκηση από προσωπικό, έχουν διαλύσει τον κοινωνικό και οικονομικό  ιστό της χώρας.
Ειδικότερα όσο αφορά την συγκεκριμένη απόφαση με ΑΔΑ : 6Δ2Χ7Λ6-ΘΣΑ και αγνοώντας το γεγονός των λανθασμένων στοιχείων που αναφέρει (διατάξεις που έχουν καταργηθεί, λάθος στον τίτλο της υπηρεσίας έκδοσης κλπ) θα πρέπει να επισημανθούν τα εξής:
  1. οι συνάδελφοι εξεταστές δεν ήταν δικαιούχοι «εξεταστικού επιδόματος» όπως περιττά και ατυχώς αναφέρεται, αλλά αποζημίωσης για εργασία που εκτελούσαν μετά το πέρας του ωραρίου τους.
  2. από τις διατάξεις που μνημονεύονται στην απόφαση, δεν προκύπτει πουθενά ότι ο Περιφερειάρχης έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για την διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων οδηγών, όταν μάλιστα από τις μνημονευόμενες διατάξεις προκύπτει το αντίθετο.
  3. οι συνάδελφοι που έχουν ορισθεί ως εξεταστές έχουν το δικαίωμα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Υ.Α. Α3/4268/543/14 ΦΕΚ 770 Β/28-03-2014) να υποβάλλουν κωλύματα συμμετοχής ή να απέχουν από το έργο των εξετάσεων σε μηνιαία βάση, γεγονός που δεν δικαιολογεί τα αναγραφόμενα στην παράγραφο στ΄ της απόφασης που ερμηνεύεται ως «απειλητική» για τους συναδέλφους εξεταστές.
  4. η επίκληση των έκτακτων αναγκών είναι πλασματική και παραπλανητική  διότι σε καμία περίπτωση η μη διενέργεια οποιασδήποτε εξέτασης δεν ταυτίζεται με θεομηνία ή φυσική καταστροφή και ταυτόχρονα, με απεργοσπαστική λογική συμβάλει στην αποδυνάμωση και κοινωνική απονομιμοποίηση των αιτημάτων μας. Θα πρέπει όμως να γίνει γνωστό ότι για περισσότερο από 2 μήνες οι Υπάλληλοι των Δ/νσεων Μεταφορών παρείχαν  εκτός ωραρίου χωρίς αμοιβή εξεταστικό έργο σε ότι αφορά δε τις ληξιπρόθεσμες περιπτώσεις υποψηφίων οδηγών, οι υπάλληλοι εξεταστές της ΠΕ Ηλείας εξυπηρέτησαν κάθε περίπτωση που προέκυψε μέχρι σήμερα και μάλιστα εκτός ωραρίου εργασίας, παρότι από τις αρχές Μαρτίου δεν πραγματοποιείται το έργο των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών.
  5. η διάρκεια ισχύος της συγκεκριμένης απόφασης είναι σκοπίμως ασαφής για να κάμψει τις αντιδράσεις των εργαζομένων αφού αναφέρει ότι οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται «….για διάστημα δύο εβδομάδων, και μέχρι την οριστική διευθέτηση του θέματος…»
  6. Η απαίτηση για την παράλληλη και ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών, με το υπόλοιπο προσωπικό των Διευθύνσεων είναι τουλάχιστον προκλητική, όταν η αποψίλωση των υπηρεσιών από προσωπικό είναι τεράστια και όταν δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια από την Περιφερειακή Αρχή για την στοιχειώδη τήρηση του κανόνα μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις. Ο αριθμός των πολιτών που εξυπηρετούνται καθημερινά στις Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι τέτοιος που καθιστά αδύνατη την συμμετοχή των υπαλλήλων και στις εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών εντός ωραρίου εργασίας με τις Υπηρεσίες ανοιχτές για το κοινό.
  7. η αναφορά στην συγκεκριμένη απόφαση, ότι προηγούμενες αποφάσεις που αφορούν το ίδιο θέμα παύουν να ισχύουν, είναι άνευ αντικειμένου και αποπροσανατολιστική αφού ο Περιφερειάρχης δεν έχει και δεν είχε την αρμοδιότητα να εκδώσει αντίστοιχες αποφάσεις. 
  8. η παραπάνω απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας έρχεται να προστεθεί στην επί πενταετία παντελή  απραξία  στο θέμα της επαρκούς στελέχωσης των Δ/νσεων Μεταφορών και στα θέματα βελτίωσης οργάνωσης των υπηρεσιών όπως επανειλημμένα του έχουν επισημανθεί από τους Συλλόγους Υπαλλήλων.

Καλούμε τους συναδέλφους να συμμετέχουν στις στάσεις εργασίας επί του συγκεκριμένου έργου των εξετάσεων, κατά τις ημέρες και ώρες που θα προγραμματίζονται από τις αρμόδιες Δ/νσεις Μετ/ρων και Επικ/νιων, σύμφωνα με την σχετική απόφαση της ΟΣΥΑΠΕ, απαιτώντας την νομοθετική ρύθμιση για την αποζημίωση των υπαλλήλων που εργάζονται στο έργο της πρακτικής εξέτασης και στο βοηθητικό έργο των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών εκτός ωραρίου εργασίας τους με αναδρομική ισχύ από 1-1-2016.
Απαιτούμε την διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του έργου των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών.
Τέλος επισημαίνουμε ότι κάθε μορφή πίεσης, εκφοβισμού ή απειλής που γίνεται προκειμένου οι συνάδελφοι να συμμετάσχουν στις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών θα πρέπει να αναφέρεται στα Δ.Σ. των  Συλλόγων.
Θεωρώντας δεδομένο ότι θα ασκήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την αναστολή και ακύρωση της συγκεκριμένης απόφασης, με ότι συνέπειες θα έχει αυτό για τις βασιζόμενες μελλοντικές σε αυτή διοικητικές πράξεις, καλούμε τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας στην άμεση ανάκληση της απόφασης που χωρίς αρμοδιότητα εξέδωσε.  

Για τα Δ. Σ.

Οι Πρόεδροι των  Συλλόγων

Κατριβέσης Νικόλαος

Μικέλης Χαράλαμπος

Δεν υπάρχουν σχόλια: