Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

Ερώτηση του ΚΚΕ για την αναστολή λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ 

 

Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592155
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Θέμα: Αναστολή λειτουργίας Δημοσίων ΚΤΕΟ
Σε συνέχεια του ν. 4070/2012 και μετά από σκόπιμες καθυστερήσεις και παλινωδίες των υπηρεσιών του υπουργείου σας, εκδώσατε την αριθμ. Οικ./274/14/ 03 – 01 – 2013 απόφαση με την οποία γνωστοποιείτε ότι τα μη πιστοποιημένα Δημόσια ΚΤΕΟ απαγορεύεται να διενεργούν Τεχνικούς Ελέγχους και να εκδίδουν Δελτία Τεχνικού
Ελέγχου, δηλ. επί της ουσίας παύετε την λειτουργία τους.
Προηγήθηκε σωρεία υπουργικών αποφάσεων περί διαπίστευσης αρχικά και πιστοποίησης στη συνέχεια, με άχρηστες και δυσλειτουργικές προμήθειες μηχανογραφικών συστημάτων και μηχανημάτων, που όλες όμως είχαν στο κέντρο του σχεδιασμού και προγραμματισμού τους την απαξίωση της λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ και την επέκταση των αρμοδιοτήτων των ιδιωτικών ΚΤΕΟ.
Είναι χαρακτηριστική η σκόπιμη καθυστέρηση χορήγησης από τις υπηρεσίες σας, προς τα ΚΤΕΟ των Περιφερειών της χώρας, παρά τα σχετικά αιτήματα, των απαραίτητων στοιχείων πληροφορικού συστήματος, διακρίβωσης μηχανημάτων, λογισμικού συντήρησης κλπ, στοιχείων που ήταν αναγκαία για να προχωρήσει η προβλεπόμενη από τον ν. 4070/2012 πιστοποίηση.
Χαρακτηριστική των προθέσεών σας επίσης είναι και η εξέλιξη της τροπολογίας που καταθέσατε με τους συναρμόδιους υπουργούς στη βουλή, στις 14/12/12 προκειμένου να τροποποιηθεί η διάταξη του άρθρου 185 του ν.4070/2012 και να δοθεί παράταση (1) χρόνου για διαπίστευση των ΚΤΕΟ και την οποία αποσύρατε χωρίς αιτιολόγηση στις 18/12/12. Αντί αυτού στις 28/12/2012 υπογράψατε την αριθμ. 5532/5732/2012 απόφαση με την οποία δίνετε παράταση χρόνου στα ιδιωτικά ΚΤΕΟ μέχρι τις 30/6/2013, για τον εξοπλισμό τους.
    Με την αριθμ. Οικ./274/14/ 03 – 01 – 2013 απόφασή σας οδηγείτε τα Δημόσια ΚΤΕΟ μέσα από την αναστολή λειτουργίας τους στην απαξίωση και στο κλείσιμο, στην απαξίωση δημόσιας περιουσίας εκατομμυρίων ευρώ (μηχανολογικός εξοπλισμός), στην απώλεια δημοσίων εσόδων πολλών εκατομμυρίων, στην απώλεια μόνιμων θέσεων εργασίας των εργαζομένων στα ΚΤΕΟ και στην ουσιαστική αφαίρεση άλλης μιας αρμοδιότητας από τους ΟΤΑ β΄ βαθμού της χώρας, ενώ ταυτόχρονα παραδίδετε την οδική ασφάλεια, την αντιρρύπανση και τα σχετικά έσοδα βορρά στην κερδοφορία των ιδιωτικών επιχειρήσεων των ΚΤΕΟ.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι μέτρα θα πάρει για να ανακαλέσει τις σχετικές διατάξεις και να δώσει παράταση εύλογου χρόνου για την πιστοποίηση των Δημοσίων ΚΤΕΟ, με όλα τα σχετικά τεχνικά στοιχεία, ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη και αναβαθμισμένη λειτουργίας τους.
                                                   
Οι βουλευτές

Θανάσης Παφίλης
Γιάννης Γκιόκας
Διαμάντω Μανωλάκου
Λιάνα Κανέλλη
Θεοδόσης Κωνσταντινίδης

Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Θεώρηση βιβλιαρίων ασφαλισμένων ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ για το έτος 2013

Σας διαβιβάζουμε εγκύκλιο του ΟΠΑΔ σχετικά με τη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας
των ασφαλισμένων για το έτος 2013, σύμφωνα με την οποία η θεώρηση θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από 14-01-2013 έως 28-06-2013 ως εξής:
1) Οι εν ενεργεία υπάλληλοι (δημόσιοι και δημοτικοί) θα θεωρούν τα βιβλιάρια ασθενείας
τους καθώς και τα βιβλιάρια των έμμεσων μελών τους, για τα οποία δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων, στην Υπηρεσία τους.
2) Τα βιβλιάρια όλων των συνταξιούχων θεωρούνται θεωρημένα, εφόσον συνοδεύονται κάθε φορά που προσέρχονται στις Υπηρεσίες μας ή σε παρόχους υγείας, από το τελευταίο τρίμηνο εκκαθαριστικό της σύνταξής τους.
3) Στις Υπηρεσίες μας θα θεωρούνται τα βιβλιάρια ασθενείας :
α. Των έμμεσων μελών των εν ενεργεία υπαλλήλων, για τα οποία απαιτούνται νομιμοποιητικά έγγραφα (π.χ. βεβαιώσεις σπουδών, ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, βάπτισης κ.λ.π.).
Για να είναι δυνατή η θεώρηση των βιβλιαρίων των έμμεσων μελών θα πρέπει ο άμεσα εν ενεργεία ασφαλισμένος να προσκομίζει και το δικό του βιβλιάριο, αφού προηγουμένως έχει θεωρηθεί από την Υπηρεσία του.
β. Των έμμεσων μελών των συνταξιούχων, με την προσκόμιση του βιβλιαρίου του άμεσα συνταξιούχου, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Σημειώνεται ότι το να τεθεί η σφραγίδα θεώρησης επί του βιβλιαρίου δεν αρκεί.
Πρέπει υποχρεωτικά να γίνει και η εργασία στην Εφαρμογή Απογραφής/Θεώρησης του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, για να είναι η διαδικασία ολοκληρωμένη και ο ασφαλισμένος απογραμμένος και το βιβλιάριό του θεωρημένο. Η σχετική διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στην εγκύκλιο που επισυνάπτεται.
Όλα τα βιβλιάρια θεωρούνται ενεργά μέχρι 28-06-2013, ημερομηνία λήξης θεώρησης- απογραφής.

Δείτε περισσότερα στην εγκύκλιο με ΑΔΑ ΒΕΦΧΟΡ9Χ-Δ4Ζ (κάντε κλικ εδώ)

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΣΤΟ ΣτΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 3 ( ΠΡΑΞΗ ΝΟΜ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΥΠ. ΔΙΟΙΚ. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ & ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ κλπ)


ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
(ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

ΑΙΤΗΣΗ
      
Της «Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων» (ΑΔΕΔΥ), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ψύλλα 2 και Φιλελλήνων, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
ΚΑΤΑ
      
Του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
1) Της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου της 9ης Νοεμβρίου 2012 (ΦΕΚ Α, 224/12-11-2012)
2) Της υπ’ αριθμόν ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ.26188 εγκυκλίου του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κυρίου Αντώνη Μανιτάκη
3) Της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου της 19ης Νοεμβρίου 2012 (ΦΕΚ Α, 229/19-11-2012)
4) Της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου της 4ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ Α, 237/5-12-2012)
5) Της υπ’ αριθμόν ΔΙΔΑΔ/ΔΙΠΙΔΔ/οικ.28770 εγκυκλίου του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης
6) Της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου της 12ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ Α, 240/12-12-2012)
7) Κάθε άλλης συναφούς πράξεως ή παραλείψεως της Διοικήσεως προγενέστερης η μεταγενέστερης
******

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΌΤΗΤΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 7/2013 τ. Β΄ η Υπουργική απόφαση που αφορά την κινητικότητα. Την Υπουργική απόφαση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.
Σύμφωνα με αυτή τα κριτήρια βαθμολόγησης είναι:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ (ΠΕ) ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (TE)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
1. ΣΠΟΥΔΕΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
35
1.1 ΣΠΟΥΔΕΣ

27
ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΕ 10ΒΑΘΜΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (με 2 δεκαδικά ψηφία) Χ
2
20
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ Η' ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Η' ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΔΔ Η' ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (έως 1 τίτλος)
7
7
1.2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

3
κάθε ημέρα επιμόρφωσης (έως και 100 ημέρες) χ
0,03
3
1.3 ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (έως και 2 γλώσσες)

5
ΑΡΙΣΤΗ
2,5
5
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2
ΚΑΛΗ
1,5
2. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (αναγνωρισμένος για βαθμολογική ή/και μισθολογική εξέλιξη)
30
Για τα πρώτα 5 έτη                                                 (αριθμός ετών x [συντελεστή])
2
10
Για τα επόμενα 10 έτη                                             (αριθμός ετών x [συντελεστή])
1
10
Για τα επόμενα 20 έτη                                             (αριθμός ετών x [συντελεστή])
0,5
10
3. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (Μ.Ο.βαθμολογίας εκθέσεων τελευταίων 3 ετών)
15
Μ.Ο. βαθμολογίας έως και 8,00 (ή απουσία εκθέσεων)
5
Μ.Ο. βαθμολογίας: 8,01 - 9,00
9
Μ.Ο. βαθμολογίας: 9,01 - 9,50
12
Μ.Ο. βαθμολογίας: 9,51 - 9,80
14
Μ.Ο. βαθμολογίας: 9,81 - 10,00
15
4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
20
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 23 ΕΤΩΝ (βαθμολογούνται έως και 5 τέκνα)
για κάθε τέκνο x
4
20
5. ΟΜΟΕΔΡΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ - ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
100
Εάν ο φορέας προέλευσης εδρεύει στον ίδιο δήμο με τον φορέα υποδοχής
(προκειμένου για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπου δήμος νοείται οποιοσδήποτε δήμος εντάσσεται είτε στη μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής είτε στη μητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης αντίστοιχα)
100
6. ΣΥΝΥΠΑΓΩΓΗ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ - ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
50
Εάν ο φορέας προέλευσης υπάγεται/εποπτεύεται από το ίδιο Υπουργείο με εκείνο του φορέα υποδοχής
50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
250

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ II
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
1. ΣΠΟΥΔΕΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
35
1.1 ΣΠΟΥΔΕΣ

27
ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΕ 20ΒΑΘΜΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (με 2 δεκαδικά ψηφία) Χ
1
20
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ 'Η ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
7
7
1.2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

3
κάθε ημέρα επιμόρφωσης (έως και 100 ημέρες) x
0,03
3
1.3 ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (έως και 2 γλώσσες)

5
ΑΡΙΣΤΗ
2,5
5
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
2
ΚΑΛΗ
1,5
2. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (αναγνωρισμένος για βαθμολογική ή/και μισθολογική εξέλιξη)
30
Για τα πρώτα 5 έτη (αριθμός ετών x [συντελεστή])
2
10
Για τα επόμενα 10 έτη (αριθμός ετών x [συντελεστή])
1
10
Για τα επόμενα 20 έτη (αριθμός ετών x [συντελεστή])
0,5
10
3. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (Μ.Ο. βαθμολογίας εκθέσεων τελευταίων 3 ετών)
15
Μ.Ο. βαθμολογίας έως και 8,00 (ή απουσία εκθέσεων)
5
Μ.Ο. βαθμολογίας: 8,01 - 9,00
9
Μ.Ο. βαθμολογίας: 9,01 - 9,50
12
Μ.Ο. βαθμολογίας: 9,51 - 9,80
14
Μ.Ο. βαθμολογίας: 9,81 - 10,00
15
4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
20
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 23 ΕΤΩΝ (βαθμολογούνται έως και 5 τέκνα)
για κάθε τέκνο x
4
20
5. ΟΜΟΕΔΡΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ - ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
100
Εάν ο φορέας προέλευσης εδρεύει στον ίδιο δήμο με τον φορέα υποδοχής
(προκειμένου για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπου δήμος νοείται οποιοσδήποτε δήμος εντάσσεται είτε στη μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής είτε στη μητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης αντίστοιχα)
100
6. ΣΥΝΥΠΑΓΩΓΗ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ - ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
50
Εάν ο φορέας προέλευσης υπάγεται/εποπτεύεται από το ίδιο Υπουργείο με εκείνο του φορέα υποδοχής
50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
250


ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ III
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
1. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (αναγνωρισμένος για βαθμολογική ή/και μισθολογική εξέλιξη)
45
Για τα πρώτα 5 έτη (αριθμός ετών x [συντελεστή])
3
15
Για τα επόμενα 10 έτη (αριθμός ετών x [συντελεστή])
1,5
15
Για τα επόμενα 20 έτη (αριθμός ετών x [συντελεστή])
0,75
15
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (Μ.Ο. βαθμολογίας εκθέσεων τελευταίων 3 ετών)
15
Μ.Ο. βαθμολογίας έως και 8,00 (ή απουσία εκθέσεων)

5
Μ.Ο. βαθμολογίας: 8,01 - 9,00

9
Μ.Ο. βαθμολογίας: 9,01 - 9,50

12
Μ.Ο. βαθμολογίας: 9,51 - 9,80

14
Μ.Ο. βαθμολογίας: 9,81 - 10,00

15
3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
40
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 23 ΕΤΩΝ (βαθμολογούνται έως και 5 τέκνα)
για κάθε τέκνο x
8
40
4. ΟΜΟΕΔΡΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ - ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
100
Εάν ο φορέας προέλευσης εδρεύει στον ίδιο δήμο με τον φορέα υποδοχής
(προκειμένου για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπου δήμος νοείται οποιοσδήποτε δήμος εντάσσεται είτε στη μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής είτε στη μητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης αντίστοιχα)
100
5. ΣΥΝΥΠΑΓΩΓΗ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ - ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
50
Εάν ο φορέας προέλευσης υπάγεται/εποπτεύεται από το ίδιο Υπουργείο με εκείνο του φορέα υποδοχής
50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
250