Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014

ΨΉΦΙΣΜΑ ΑΔΕΔΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ


 26-6-2014ΨΗΦΙΣΜΑ Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ 25-6 2014

Οι διατάξεις του νομοσχεδίου για την επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο, που συζητείται από σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής , στοχεύουν στην πλήρη άλωση των θέσεων προϊσταμένων από την κυβέρνηση και στην εγκαθίδρυση μιας διοικητικής πυραμίδας κομματικά ελεγχόμενης και υποταγμένης στις πολιτικές των μνημονίων. Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, καταργείται κάθε αντικειμενικό και μετρήσιμο κριτήριο για την επιλογή των προϊσταμένων. Καθιερώνεται, αντίθετα, μια διαβλητή και προσχηματική διαδικασία εξετάσεων και κυρίως μια διάτρητη διαδικασία συνεντεύξεων, το αποτέλεσμα μάλιστα της οποίας θα λαμβάνεται υπόψη κατά 70% και 60% για την επιλογή αντίστοιχα των Γενικών Διευθυντών και των Διευθυντών.
Η απουσία αντικειμενικών κριτηρίων, οι διαβλητές εξετάσεις, η παρωδία των συνεντεύξεων, η εισαγωγή ιδιωτών εμπειρογνωμόνων ως αξιολογητών, αλλά και οι μεταβατικές διατάξεις που δίνουν τη δυνατότητα για αυθαίρετο διορισμό προϊσταμένων και τη συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων, διαμορφώνουν ένα σύστημα κομματικού ελέγχου και επιλογής των ημετέρων, που αντιμετωπίζει τη διοίκηση ως φέουδο της εκάστοτε κυβέρνησης.
Οι μεταβατικές διατάξεις αποκαλύπτουν πλήρως τις μικροκομματικές επιδιώξεις της κυβέρνησης να αλώσει τον κρατικό μηχανισμό. Με την ισχύ των νέων οργανισμών επέρχεται αυτοδίκαιη λήξη της θητείας των προϊσταμένων των προϋφιστάμενων οργανικών μονάδων. Για το μεταβατικό στάδιο, το οποίο μπορεί να διαρκέσει χρόνια, με βάση την μέχρι σήμερα πρακτική των κυβερνήσεων, αλλά και την πολυπλοκότητα και το κόστος του προτεινόμενου συστήματος, η επιλογή προϊσταμένων κάθε βαθμίδας θα γίνεται με πρακτικές αναθέσεων, με τοποθετήσεις βάσει υπουργικών αποφάσεων !!! Το άκρως προκλητικό μάλιστα είναι ότι δίνεται η δυνατότητα στους υπουργούς να τοποθετήσουν προϊσταμένους αυτούς που είχαν αυθαίρετα ορίσει (με αναπλήρωση), αντί να εφαρμόσουν το νόμο, που οι ίδιοι είχαν ψηφίσει (επιλογή με βάση τα όποια αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια ορίζει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο)
Το παραπάνω νομοσχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερων νεοφιλελεύθερων σχεδιασμών για περαιτέρω υποβάθμιση και συρρίκνωση του δημόσιου τομέα και εκχώρηση νευραλγικών τομέων του στο ιδιωτικό κερδοσκοπικό κεφάλαιο. Η μνημονιακή συγκυβέρνηση, μετά την κατάργηση υπηρεσιών, τις απολύσεις προσωπικού και τις διαθεσιμότητες, χρησιμοποιεί ως πρόσχημα την καταστροφική και ισοπεδωτική αξιολόγηση των υπαλλήλων, για να οδηγήσει σε παραπέρα διάλυση των Δημόσιων Υπηρεσιών.
. Το Γ. Σ. της ΑΔΕΔΥ απαιτεί την απόσυρση του νομοσχεδίου, εντάσσοντας το συγκεκριμένο θέμα στο ευρύτερο πλαίσιο κινητοποιήσεων για το επόμενο διάστημα.

Aπό το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ

Δείτε το σχέδιο Νόμου εδώ

Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014

Α. Κατσιφάρας: Να «παγώσει» η εφαρμογή του νόμου αξιολόγησης των υπαλλήλων

Δελτίο τύπου (δείτε εδώ) εκδόθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το νέο νόμο αξιολόγησης υπαλλήλων, το οποίο αναφέρει:

Στο πλευρό των υπαλλήλων της στέκεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όσον αφορά την αξιολόγησή τους, ζητώντας από την κυβέρνηση και τα συναρμόδια Υπουργεία να «παγώσουν» την εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου, αφού θεωρεί πως δεν υπάρχει περίπτωση να συμβάλλει στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Περιφερειακό Συμβούλιο ήδη έχουν ταχθεί με αποφάσεις τους κατά της αξιολόγησης με τον τρόπο που προσπαθεί να επιβάλλει η κυβέρνηση, αφού πάγια εκφράζει την άποψη πως πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα αξιολόγησης, το οποίο θα σέβεται τους υπαλλήλους και θα τους δίνει εκείνα τα κίνητρα που χρειάζονται προκειμένου να αποδίδουν καλύτερα στην εργασία τους και να είναι πιο παραγωγικοί.
Με το σύστημα αξιολόγησης υπαλλήλων υφίστανται ζητήματα αντισυνταγματικότητας των διατάξεών του, τα οποία έχουν επισημανθεί από το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου.
Όπως αναφέρει και η σχετική απόφαση που έχει ληφθεί και ανακοινωθεί και από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, στην οποία ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας κατέχει τη θέση του Α’ Αντιπροέδρου, «το πάγωμα της εφαρμογής του νόμου ειδικά στις αιρετές Περιφέρειες επιβάλλεται και από τους νομικούς περιορισμούς που έχουν τεθεί στη διενέργεια πάσης φύσεως υπηρεσιακών μεταβολών μέχρι την ανάληψη της θητείας των νέων Περιφερειακών αρχών. Για τους λόγους αυτούς η ΕΝΠΕ θεωρεί ότι ο νόμος είναι αντικειμενικά ανεφάρμοστος και στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων μέχρι να δοθούν από το Υπουργείο οι απαραίτητες οδηγίες και διευκρινίσεις καθώς και να κριθούν οριστικά τα σοβαρά ζητήματα αντισυνταγματικότητας που έχουν εγερθεί ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας».
Να σημειωθεί πως η τελευταία σχετική απόφαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας ελήφθη στις 15 Απριλίου 2014 και στην οποία αναφέρεται πως το Σώμα συμπαρίσταται στους αγώνες των εργαζομένων, ζητά την αναστολή του Ν. 4250/2014 που αφορά το πρόγραμμα αξιολόγησης των προσόντων των Δημοσίων Υπαλλήλων και υιοθετεί την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ για το θέμα αυτό, η οποία αποτελεί και θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και τέλος εμμένει στην πολιτική του θέση που είχε διατυπώσει και σε προηγούμενες αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με εργασιακά θέματα διεκδικώντας σταθερή δουλειά και πλήρη εργασιακά δικαιώματα για τους εργαζόμενους, με οργανωμένο σχέδιο και δημοκρατικό προγραμματισμό και αντιτίθεται σε κάθε μορφή ελαστικής απασχόλησης.

Η αίτηση αναστολής της ΑΔΕΔΥ για την αξιολόγηση

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
(ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

ΑΙΤΗΣΗ
Της Ανώτατης Διοικήσεως Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φιλελλήνων και Ψύλλα αριθμός 2, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
ΚΑΤΑ
Του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται
ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
1) Της υπ’ αριθμόν ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501, 8326/ απόφασης του ιδίου ως άνω Υπουργού «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ.».
2) της υπ’ αριθμόν ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/497/10000/28-4-2014 απόφασης του ιδίου ως άνω Υπουργού «Παράταση προθεσμιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992, όπως τροποποιηθεί με τις διατάξεις του ν.4250/2014»
3) της υπ’ αριθμόν ΔΙΔΑΔ/Φ.32.9/507/10766/12-5-2014 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κύριου Κυριάκου Μητσοτάκη «Παράταση προθεσμιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.4250/2014».
4) Κάθε άλλης συναφούς πράξεως ή παραλείψεως προγενέστερης ή μεταγενέστερης.
********
Ι.Η αιτούσα και το έννομο συμφέρον αυτής.
Η αιτούσα είναι τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, που λειτουργεί βάσει νομίμως εγκεκριμένου καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1264/1982. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού αυτής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η αιτούσα εκπροσωπεί το σύνολο των εργαζόμενων (μονίμων και αορίστου) στο Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τα Νομικά πρόσωπα αυτών.

ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική απεργία Τετάρτη 9 Ιούλη 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΣΤΙΣ 25.6.2014

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. διαπιστώνει ότι η κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική της αναδιανομής του πλούτου και της διάλυσης των τελευταίων αναχωμάτων εργασιακών δικαιωμάτων και κοινωνικής προστασίας.
Συνεχίζει την πολιτική της συρρίκνωσης των δημόσιων κοινωνικών αγαθών με κατάργηση δομών και υπηρεσιών. Εκχωρεί νευραλγικής σημασίας τομείς του κοινωνικού κράτους (υγεία, παιδεία, δομές αυτοδιοίκησης, ενέργεια, νερό κλπ) στο ιδιωτικό κερδοσκοπικό κεφάλαιο.
Ταυτόχρονα, μέσω των διαθεσιμοτήτων και απολύσεων και της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων, επιδιώκεται ότι έχει απομείνει ως σταθερή εργασία να μετατραπεί σε ελαστική και οι εργαζόμενοι σε «απασχολούμενους» με πολύ χαμηλότερους μισθούς και φυσικά χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Η κυβέρνηση με την πολιτική της καταδικάζει στην ανεργία και την εξαθλίωση χιλιάδες εργαζόμενους στο δημόσιο που συνεχίζουν εδώ και ένα χρόνο τον δίκαιο αγώνα τους για την επαναπρόσληψή τους και την επαναλειτουργία των δομών που καταργήθηκαν.

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

Ανακοίνωση της ΕΝ.Π.Ε. για την αξιολόγηση των υπαλλήλων των Περιφερειών


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, τοποθετείται πάγια υπέρ ενός συστήματος αξιολόγησης των υπαλλήλων της το οποίο θα παρέχει ουσιαστικά κίνητρα για την βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του έργου τους  προς όφελος του πολίτη και των ίδιων των εργαζομένων.
Το  σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων που εισάγεται με το Ν.  4250/2014 προδήλως δεν πληροί τα προαναφερόμενα κριτήρια, ενώ παράλληλα υφίστανται ζητήματα αντισυνταγματικότητας των διατάξεών του, τα οποία έχουν επισημανθεί από το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου.
Όπως έχει παγίως κριθεί από τη νοµολογία, βασικές αρχές και κατευθύνσεις του συστήµατος αξιολόγησης είναι η αντικειµενική και αµερόληπτη στάθµιση βάσει σαφώς προσδιοριζόµενων κριτηρίων της επαγγελµατικής ικανότητας και καταλληλότητας των υπαλλήλων σε σχέση µε το αντικείµενο της εργασίας τους και τα καθήκοντά τους, αλλά και της απορρέουσας από το Σύνταγµα (άρθρο 5) αρχής της αξιοκρατίας, η δε βαθµολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων πρέπει να γίνεται πάντοτε µετά από αντικειµενική και ουσιαστική αξιολόγηση και κρίση τους από τα αρµόδια όργανα.
Με τις νέες ρυθμίσεις επιβάλλεται ο εκ των προτέρων ορισμός ανώτατων και απαράβατων ποσοστών υπαλλήλων που μπορούν να αξιολογηθούν ανά βαθμολογική κλίμακα. Και αυτό ανεξάρτητα από την πραγματική κρίση των αξιολογητών ως προς την ποιότητα των αξιολογουμένων. Τα κριτήρια αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, όπως προσδιορίζονται στις διατάξεις του νόμου, είναι στην ουσία αόριστες και μη σαφώς προσδιορισμένες έννοιες σε μία διοίκηση που λειτουργεί χωρίς καθηκοντολόγιο, χωρίς διακριτά χρονικά στάδια υλοποίησης των διαδικασιών και χωρίς προσδιορισμό των υπαλλήλων που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών σε υπηρεσίες που στην ουσία λειτουργούν υποστελεχωμένες.
Επιπρόσθετα η αξιολόγηση ιδιαίτερα κατά την πρώτη εφαρμογή της απαιτεί εξειδίκευση από το Υπουργείο με την παροχή συγκεκριμένων οδηγιών και κατευθύνσεων ως προς τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή συγκεκριμένων αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπαλλήλων μας. Τέτοιες οδηγίες και κατευθύνσεις δεν έχουμε λάβει μέχρι σήμερα γεγονός που καθιστά το νόμο επί τοις ουσίας ανεφάρμοστο σε βασικά ουσιώδη σημεία του.
Το πάγωμα της εφαρμογής του νόμου ειδικά στις αιρετές Περιφέρειες επιβάλλεται και από τους νομικούς περιορισμούς που έχουν τεθεί στη διενέργεια πάσης φύσεως υπηρεσιακών μεταβολών μέχρι την ανάληψη της θητείας των νέων Περιφερειακών αρχών.
Για τους λόγους αυτούς η ΕΝΠΕ θεωρεί ότι ο νόμος είναι αντικειμενικά ανεφάρμοστος και στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων μέχρι να δοθούν από το Υπουργείο οι απαραίτητες οδηγίες και διευκρινίσεις καθώς και να κριθούν οριστικά τα σοβαρά ζητήματα αντισυνταγματικότητας που έχουν εγερθεί ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας.  

Με εντέλλεσθε του Δημάρχου Πατρέων δεν θα εφαρμοσθεί η αξιολόγηση στο προσωπικό του Δήμου


Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

ΔΕΝ θα εκδώσουν αποφάσεις με τον επιμερισμό των ποσοστών οι Γ. Διευθυντές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Κοινή σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 23 Ιουνίου στην Πάτρα μεταξύ των εκπροσώπων των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων Υπαλλήλων Ηλείας, Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολο Κατσιφάρα και τους Γενικούς Διευθυντές.
Μεταξύ των άλλων θεμάτων συζητήθηκε ιδιαίτερα το θέμα με την αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014 και δηλώθηκε από τους Γενικούς Διευθυντές η αδυναμία έκδοσης από την πλευρά τους των σχετικών αποφάσεων για τον επιμερισμό των ποσοστών για τους λόγους που έχουν διατυπώσει σε έγγραφό τους προς το αρμόδιο Υπουργείο.
Ο κ. Περιφερειάρχης δήλωσε ότι θα αναλάβει πολιτική πρωτοβουλία για το συγκεκριμένο ζήτημα.
Το σύνολο των εκπροσώπων των εργαζομένων δήλωσαν ότι θα σταθούν απέναντι στην προσχηματική αξιολόγηση του προσωπικού και συλλογικά θα συνεχίσουν των αγώνα μέχρι την πλήρη κατάργηση του Ν. 4250/2014.

Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014

Απόψεις του Νομικού Συμβούλου της Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε. για την αξιολόγηση

Σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης και ειδικότερα αναφορικά με το άρθρο 7 του Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 20 του Ν. 4250/2014, εκτίθενται τα παρακάτω, όπως μου ζητήθηκε:
1) Μη συμβατότητα, προς συνταγματικές διατάξεις, ρυθμίσεων του άρθρου 7 του Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 20 του Ν. 4250/2014, αδυναμία σαφούς, ειδικής και επαρκούς αιτιολόγησης των αποφάσεων επιμερισμού ποσοστών αξιολόγησης ανά κλίμακα βαθμολόγησης και, με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, παρέλευση της εκ του νόμου προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης για τις εκθέσεις αξιολόγησης του έτους 2013.
Ως γνωστόν, με το άρθρο 7 του Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 20 του Ν. 4250/2014, εισάγονται ποσοστώσεις στην ευχέρεια των αξιολογητών να βαθμολογούν με ορισμένο βαθμό τους υπό αξιολόγηση δημόσιους υπαλλήλους.

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

Αναβολή (!!) της αξιολόγησης ζητούν οι Γ. Διευθυντές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΤΡΑ 13-06-2014
Α.Π. : οικ. 163425/2939

Ταχ. Δ/νση :Πανεπιστημίου 254
Ταχ. Κώδικας : 26110
Τηλ.: 2613 613146
Fax :2610 490150


ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΚΟΙΝ/ΣΗ:
1.Υπουργείο Εσωτερικών
2. ΕΝ.Π.Ε.
3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας – Ιονίου
4. Αιρετές Περιφέρειες
5. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για ενημέρωση των μελών του και των παρατάξεων

ΘΕΜΑ:
Εφαρμογή νέου συστήματος αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.

Μετά την ψήφιση του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και την έκδοση της υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501, 8326/7-4-2014 σχετικής εγκυκλίου, οι προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων εκδίδουν απόφαση επιμερισμού των ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης σε κάθε Γενική Διεύθυνση (σύνολο των υποκείμενων οργανικών μονάδων μέχρι και επιπέδου Τμήματος ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικής μονάδας ή γραφείου).

Για τον επιμερισμό αυτόν λαμβάνονται υπόψη κριτήρια, όπως:
α. η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των μονάδων,
β. οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων σε σχέση με τις προτεραιότητες της ασκούμενης πολιτικής και
γ. η κατανομή των υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα.

Η έκδοση της απόφασης αυτής αποτελεί ουσιαστικά την εφαρμογή του πρώτου (α) σταδίου του συστήματος αξιολόγησης των υπαλλήλων.

Οι παρακάτω υπογράφοντες προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εκτιμούμε, συμφωνούμε και επισημαίνουμε ότι η αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού καθώς και η μέτρηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας δεν θα πρέπει να αποτελεί μηχανισμό επιβολής ποινών ή εργαλείο πειθαρχικής διαδικασίας. Ως εκ τούτου, υποστηρίζουμε την αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. όταν αυτή συμβάλλει στην δημιουργία Δημόσιας Διοίκησης που να είναι αποτελεσματική όσο και αποδοτική προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος αλλά και του πολίτη.

Με την παρούσα μας, ωστόσο, επισημαίνουμε τα προβλήματα εφαρμογής του εν λόγω συστήματος αξιολόγησης, το οποίο δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί ως έχει στις υπηρεσίες μας για τους παρακάτω νόμω και ουσία βάσιμους λόγους:

Α. Αναγκαιότητα επιβολής προτεινόμενων ποσοστώσεων: Σύμφωνα με το ακόλουθο απόσπασμα έκθεσης της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής (Β΄ Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών, Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας σχεδίων και προτάσεων Νόμων): «Όπως έχει παγίως κριθεί από τη νομολογία κατά την ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων (…) βασικές αρχές και κατευθύνσεις του συστήματος αξιολόγησης είναι η αντικειμενική και αμερόληπτη στάθμιση βάσει σαφώς προσδιοριζόμενων κριτηρίων της επαγγελματικής ικανότητας και καταλληλότητας των υπαλλήλων σε σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους και τα καθήκοντά τους, αλλά και της απορρέουσας από το Σύνταγμα (άρθρο 5) αρχής της αξιοκρατίας (…) η δε βαθμολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να γίνεται πάντοτε μετά από αντικειμενική και ουσιαστική αξιολόγηση και κρίση τους από τα αρμόδια όργανα (ΣτΕ 1667- 9/2002, βλ. και ΣτΕ 1670/2002 ΔιοικΕφΑθ 788/2011, ΔιοικΕφΑθ 88/2010. Βλ., επίσης, άρθρο 81 παρ. 1 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (…)
Υπό το φως των ανωτέρω, δημιουργείται προβληματισμός ως προς το αν η αναγκαιότητα επιβολής των προτεινόμενων ποσοστώσεων για την επίτευξη του επιδιωκόμενου από τον νόμο σκοπού είναι εμφανής και σαφώς διαγνώσιμη, ώστε να συνιστά αναλογικό, σύμφωνο προς το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος, περιορισμό του δικαιώματος των δημοσίων υπαλλήλων να εξελίσσονται και να αξιολογούνται βάσει σαφώς προσδιοριζόμενων κριτηρίων επαγγελματικής ικανότητας και καταλληλότητας, σε σχέση προς το αντικείμενο της εργασίας τους και τα καθήκοντά τους, συμφώνως και προς την συνταγματικώς κατοχυρωμένη στο άρθρο 103 παρ. 7 εδ. β΄ του Συντάγματος αρχή της αξιοκρατίας, δεδομένου ότι η βαθμολογία που προτείνεται να λαμβάνει κάθε υπάλληλος δεν θα συναρτάται προς την ατομική του αξία, τις ικανότητες και τις επιδόσεις του κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, αλλά προς το προκαθορισμένο ποσοστό ανά κλίμακα βαθμολόγησης (πρβλ. και ΣτΕ 1917/ 1998)».

Β. Υποχρεωτική Κατάταξη Αξιολογούμενων : Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, θεωρούμε ότι ο εισαγόμενος με το νέο σύστημα, εκ των προτέρων ορισμός ανώτατων ποσοστών υπαλλήλων που μπορούν να αξιολογηθούν ανά βαθμολογική κλίμακα, δεν θεσπίζει αξιολόγηση αλλά στην ουσία υποχρεωτική κατάταξη των υπαλλήλων, καθώς ακόμα κι αν ο αξιολογητής κρίνει ότι υπάρχουν πολλοί άριστοι ή πολύ καλοί υπάλληλοι στην οργανική του μονάδα, δεσμεύεται από τις διατάξεις του νόμου να εξαιρέσει οπωσδήποτε κάποιους, υλοποιώντας υποχρεωτικά την προκαθορισμένη ποσόστωση. Καθίσταται λοιπόν σαφές, ότι η εισαγωγή αυτής της αναγκαστικής ποσόστωσης και του περαιτέρω επιμερισμού της ανά οργανική μονάδα στρεβλώνει την αντικειμενική και δίκαιη κρίση των αξιολογητών και νομοτελειακά οδηγεί σε προκατασκευασμένα αποτελέσματα. Η πράξη αυτή προσκρούει στο άρθρο 103 παρ. 7 εδ. β΄ του Συντάγματος αρχή της αξιοκρατίας και ως εκ τούτου θεωρούμε ότι θα έχουμε περαιτέρω προβλήματα από την εφαρμογή της .


Γ. Εφαρμογή Κριτηρίων Κατάταξης : Όπως αναφέραμε παραπάνω, η απόφαση επιμερισμού των ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης σε κάθε Γενική Διεύθυνση (σύνολο των υποκείμενων οργανικών μονάδων μέχρι και επιπέδου Τμήματος ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικής μονάδας ή γραφείου) λαμβάνει υπόψη της τρία κριτήρια, για τα οποία δημιουργούνται αντίστοιχα προβλήματα. Ειδικότερα:

 • Για το κριτήριο α που αφορά την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των μονάδων, υπογραμμίζουμε ότι δεν έχει εφαρμοσθεί και μετρηθεί μέχρι σήμερα, μετά την εφαρμογή του Ν. 3230/2004, ώστε να αποτελεί ένα αξιόπιστο κριτήριο. Οι ΟΤΑ β βαθμού είναι νέοι διοικητικοί οργανισμοί που δημιουργήθηκαν με τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης−Πρόγραµµα Καλλικράτης» και μέχρι σήμερα δεν έχουν δώσει μετρήσιμα αποτελέσματα αναφορικά με τους δείκτες αυτούς. Επισημαίνουμε θέματα που εγείρονται, όπως περιγραφή καθηκόντων θέσεων εργασίας (job description), καθορισμός διακριτών σταδίων χρόνου υλοποίησης διαδικασιών και ορισμός αριθμού υπαλλήλων για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας. Επιπλέον δεν μπορεί να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα υποστελεχωμένων οργανικών μονάδων.

 • Για το κριτήριο β., που αφορά τις αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων σε σχέση με τις προτεραιότητες της ασκούμενης πολιτικής, επισημαίνουμε ότι δεν έχουν, έως σήμερα, προσδιοριστεί το επίπεδο και οι προτεραιότητες της ασκούμενης πολιτικής, με αποτέλεσμα να είναι διαφορετική η προτεραιότητα της ασκούμενης πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο (Περιφέρεια) από την προτεραιότητα όμορης διοικητικής μονάδας, επηρεάζοντας την αντικειμενικότητα της βαθμολόγησης υπαλλήλων με ίδια προσόντα.

Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269, παρ.2 του ν. 3852/2010 καθώς και της ΥΑ 74754/2010 οι περιφέρειες της χώρας εκπονούν πενταετή επιχειρησιακά προγράμματα δράσης. Με την ανάληψη των νέων περιφερειακών αρχών από την 1/9/2014 ξεκινάει το προβλεπόμενο εννεάμηνο της σύνταξης νέου επιχειρησιακού προγράμματος δράσης, πενταετούς διάρκειας πλέον, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα στους πρώτους μήνες του 2015. Επομένως, μέχρι και την κατάρτισή του, δεν είναι εφικτή η αποτύπωση των προτεραιοτήτων της ασκούμενης πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο.

 • Για το κριτήριο γ., που αφορά την κατανομή των υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα, υπάρχουν σοβαρές ασάφειες αναφορικά με το τι ρόλο θα παίξει η κατανομή των υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα. Κρίνεται θετικό για την αξιολόγηση των υπαλλήλων το να υπηρετούν σε μία οργανική μονάδα.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποτελεί μια ιδιαίτερα υποστελεχωμένη Περιφέρεια, που έχει υποστεί, μετά την 1/7/2011, μέση μείωση προσωπικού της, κατά 25% (κυρίως συνταξιοδοτήσεις, μετατάξεις και διαθεσιμότητα, κλπ) ενώ παράλληλα εκτιμάται ότι θα προστεθούν και νέες αρμοδιότητες (μετά την παραχώρηση οικοπέδων για άντληση υδρογανανθράκων και την επανεκκίνηση των υπό κατασκευή μεγάλων αυτοκινητοδρόμων Δυτικής Ελλάδας) που θα επιτείνουν ακόμα περισσότερο το πρόβλημα της υποστελέχωσης. Το πρόβλημα αυτό σας έχει επανειλημμένως γνωστοποιηθεί και τονισθεί σε πληθώρα εγγράφων προς την υπηρεσία σας, αλλά και προς άλλα αρμόδια Υπουργεία.

Δ. Πρόταση : Η αξιολόγηση των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης εκτιμούμε και πιστεύουμε ότι είναι προς όφελος του πολίτη, της οικονομίας και της κοινωνίας. Υπό το πρίσμα αυτό ένας μηχανισμός αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. συμβάλλει προς το κοινό επιδιωκόμενο σκοπό που είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη, η προστασία του δημοσίου συμφέροντος αλλά και η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής σε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονική συγκυρία. Με τις σκέψεις αυτές επιθυμούμε σαφώς να εκφράσουμε την θετική μας πρόθεση προς κάθε παρέμβαση που συμβάλλει προς την διασφάλιση των παραπάνω παραδοχών.

Όμως από την άλλη πλευρά τα παραπάνω αναφερόμενα προβλήματα καθιστούν αδύνατη την εφαρμογή του εν λόγω συστήματος αξιολόγησης στις υπηρεσίες μας. Κατόπιν τούτου, προτείνουμε συνέχιση της διαδικασίας αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του πδ 318/1992, τουλάχιστον έως ότου συνταχθούν τα νέα επιχειρησιακά προγράμματα των Περιφερειών, όπου θα καθορίζονται οι προτεραιότητες και η στοχοθεσία κάθε περιφέρειας προκειμένου να εφαρμοστεί η νέα διαδικασία αξιολόγησης.

Επίσης σας επισημαίνουμε :

 1. Την υπ αριθμ. 106785/1895/15-4-2014 επιστολή του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Τροποποίηση των διατάξεων του ΠΔ 318/1992 περί αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» και ειδικότερα την παράγραφο β που θέτει σαφέστατα θέμα ακύρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης.
 2. Την υπ αριθμ 50/15-04-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας που ζητά αναστολή του Ν. 4250/2014 και υιοθετεί την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ για το θέμα αυτό, που αποτελεί και θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
 3. Τις σοβαρές επιφυλάξεις μας αναφορικά με την ισχύ των αποφάσεων που καλούμαστε να πάρουμε σε εφαρμογή του εν λόγω συστήματος αξιολόγησης επισημαίνοντας δύο κρίσιμα θέματα :
  1. Η εισαγωγή της αναγκαστικής ποσόστωσης και του περαιτέρω επιμερισμού της ανά οργανική μονάδα στρεβλώνει την αντικειμενική και δίκαιη κρίση των αξιολογητών και νομοτελειακά οδηγεί σε προκατασκευασμένα αποτελέσματα. Η πράξη αυτή προσκρούει στο άρθρο 103 παρ. 7 εδ. β΄ του Συντάγματος αρχή της αξιοκρατίας.
  2. Η αναγκαιότητα επιβολής των προτεινόμενων ποσοστώσεων για την επίτευξη του επιδιωκόμενου από τον νόμο σκοπού είναι εμφανής και σαφώς διαγνώσιμη, ώστε να μη συνιστά αναλογικό, σύμφωνα προς το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος περιορισμό του δικαιώματος των δημοσίων υπαλλήλων να εξελίσσονται και να αξιολογούνται οι τελευταίοι βάσει σαφώς προσδιοριζόμενων κριτηρίων επαγγελματικής ικανότητας και καταλληλότητας, σε σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους και τα καθήκοντά τους.

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι η εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης, όχι μόνο δεν είναι δυνατό να συνεισφέρει θετικά στην αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών των υπηρεσιών μας, αλλά και εν γένει όλων των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά αντίθετα, θεωρούμε ότι θα οδηγήσει σε μια ακόμα μεγαλύτερη διάλυση της έννοιας της συλλογικότητας, ενώ είναι αδιαμφισβήτητο ότι το κλίμα που θα δημιουργήσει στους χώρους εργασίας, θα επιδράσει ιδιαιτέρως αρνητικά τόσο στην εξυπηρέτηση των πολιτών όσο και στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος και μετά βεβαιότητας θα προκαλέσει σωρεία προσφυγών στα διοικητικά δικαστήρια της χώρας, καθιστώντας το στην πραγματικότητα ανενεργό.

Σε αναμονή της αποδοχής της παραπάνω πρότασής μας είμαστε στην διάθεσή σας για διευκρινήσεις που θα συμβάλλουν στην διευκόλυνση του έργου σας.ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΛΩΤΑ
 ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΙΣΤΕΥΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΑΡΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΑΜΑΝΤΑ


Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΟΣΥΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. 12-6-2014

Το ΔΣ της ΟΣΥΑΠΕ στη συνεδρίασή του στις 12/6/14 αφού συζήτησε όλες τις εξελίξεις που αφορούν στο Ν. 4250/2014 και ιδιαίτερα το ζήτημα της αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων και αφού έλαβε υπόψη του τις αποφάσεις της ΑΔΕΔΥ και των πρωτοβάθμιων συλλόγων της αποφάσισε ότι θα πάρει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να καταργηθεί ο νόμος αυτός που οδηγεί σε απολύσεις, ιδιωτικοποιήσεις, που θέλει να τρομοκρατήσει και να χειραγωγήσει τους εργαζόμενους.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους υπαλλήλους των αιρετών Περιφερειών να συμβάλλουν , ώστε:
 • να μην εφαρμοστεί στην πράξη ο Ν. 4250/2014
 • να μην συμπληρώσει κανείς έντυπο αξιολόγησης
 • να μη συμμετέχει κανένας στην αυτοαξιολόγηση
 • να μην καταθέσει κανένας εισηγητής έκθεση αξιολόγησης και κανένας αξιολογητής να μη βαθμολογήσει
 • να μην εκδοθούν αποφάσεις επιμερισμού ποσοστώσεων από κανένα Γενικό Διευθυντή
Ζητάμε από τα Περιφερειακά Συμβούλια και την ΕΝ.ΠΕ. να πάρουν απόφαση μη υλοποίησης του Ν. 4250/2014 και μη εφαρμογής των διαδικασιών του.
Οι πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι να επιδώσουν την απόφαση αυτή στις Περιφερειακές Αρχές, εκφράζοντας με κάθε τρόπο την αντίθεσή τους.

Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014

Επικαιροποιημένος κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων από το ΥΔΜΕΔ, προσχέδιο του Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης

πηγή:http://syllogosmessinias.blogspot.gr/

Τον νέο επικαιροποιημένο κώδικα που διέπει τους δημόσιους υπαλλήλους δημοσίευσε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές που έχουν θεσπιστεί με τους τελευταίους νόμους και διατάξεις. Υπενθυμίζουμε ότι για τους Δημοτικούς υπαλλήλους ισχύει ο Κώδικας Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων Ν 3584/2007 και Νόμοι , διατάγματα και αποφάσεις που περιλαμβάνουν διατάξεις που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων δεν ισχύουν για τους υπαλλήλους ΟΤΑ εάν δεν γίνεται ρητή παραπομπή σ΄αυτούς . Ο υπουργός Εσωτερικών έχει ήδη αποστείλει στην Υποεπιτροπή αρμόδια επί θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών με αντικείμενο την επεξεργασία της επόμενης φάσης του Καλλικράτη καθώς επίσης στην ΚΕΔΕ και στην ΕΝΠΕ σχέδιο προτεινόμενου Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης. Ο Γιάννης Μιχελάκης, όπως είχε δεσμευθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, προχώρησε στην κατάρτιση του συγκεκριμένου σχεδίου αφού από την έναρξη της ισχύος του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, η μορφή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την οργάνωση και λειτουργία των ΟΤΑ έχει αλλάξει, κατόπιν πληθώρας νομοθετημάτων, είτε συστηματικού, είτε αποσπασματικού χαρακτήρα, με συνέπεια τη δυσχέρεια στο έργο τους. Πυρήνας του προτεινόμενου Κώδικα είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών του πολίτη.Το Υπουργείο Εσωτερικών για την κατάρτιση του προτεινόμενου σχεδίου προέβη σε διαβούλευση με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και με τα συναρμόδια υπουργεία, σε κατ΄ ιδίαν συναντήσεις τους. Επιδιώχθηκε έτσι η συλλογή, καταγραφή και ορθολογική ταξινόμηση των διάσπαρτων νομοθετημάτων, περί αρμοδιοτήτων των Δήμων και Περιφερειών, προκειμένου να είναι ευχερής ο εντοπισμός τους, αλλά και η αναδιατύπωση και αποσαφήνιση ορισμένων εξ αυτών, ώστε να αποφεύγονται οι παρερμηνείες και κατά συνέπεια η πλημμελής εφαρμογή τους, εξαιτίας της γενικής ή αόριστης περιγραφής τους. 


Δείτε εδώ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: η νέα μέθοδος για απολύσεις;;

Με 14.800,00 € θα αμοιφθεί η ΕΕΤΑΑ για την εκπλήρωση των όρων της από 14.3.2014 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΥΠ.ΕΣ. και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., σχετικά με την εκπόνηση μελέτης στελέχωσης και υποβολή προτάσεων για την ορθολογικότερη κατανομή του προσωπικού των Δήμων και Περιφερειών καθώς και την αξιολόγηση των Νομικών τους Προσώπων και τη διατύπωση προτάσεων εκσυγχρονισμού τους.

Αντίστοιχες μελέτες στελέχωσης έχουν γίνει και για τους Δήμους (σχετική ενημέρωση εδώ) και για την μεθοδολογία τους μπορείτε να δείτε πληροφορίες εδώ ή εδώ
Την απόφαση χρηματοδότησης της ΕΕΤΑΑ μπορείτε να την δείτε εδώ

Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014

Eκλογές αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 5 Ιουνίου 2014

Αριθ. Πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.37.17/1102/οικ. 14278

ΠΡΟΣ :
 1. Όλα τα Υπουργεία, Γενικές & Ειδικές Γραμματείες
Δ/νσεις Διοικητικού/
Προσωπικού
 1. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Δ/νσεις Διοικητικού/
Προσωπικού
3. Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
Σταδίου 27, 10183 Αθήνα
4. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές
Δ/νσεις Διοικητικού ή
Προσωπικού
 1. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Λέκκα 23-25, 105 62 Αθήνα

Ταχυδρομική Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Τηλ.: 213.131.3212, -3378, -3373, -3394
Fax : 213.131.3389

ΘΕΜΑ: Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών.

 1. Έχοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία, που καθορίζει τον τρόπο, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιλογής αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών, και ειδικότερα:

α) την αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-88 (ΦΕΚ 684/Β/1988) υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/7-12-88 (ΦΕΚ/876/Β/1988), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/3-9-90 (ΦΕΚ/562/Β/1990) και ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/19516/26-9-2001 (ΦΕΚ/1246/Β/2001) υπουργικές αποφάσεις,
β) τις διατάξεις του άρθρου 159 της παρ. 6 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’/9-2-2007), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α’/29-3-2010) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 9 του ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α’/14-3-2012),
γ) τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου παρ.4 του ν.3839/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 12 του ν.4057/2012, σύμφωνα με τις οποίες οι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια θα πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ και να έχουν τουλάχιστον το βαθμό Γ’.
δ) τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 (Α΄ 81) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3801/2009 (Α΄ 163) και της παρ. 13 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54)
 1. Το γεγονός ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2014 λήγει η θητεία των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων των δημοσίων υπηρεσιών,
παρακαλούνται οι αρμόδιες Δ/νσεις Διοικητικού ή Προσωπικού να μεριμνήσουν για την έγκαιρη έναρξη των σχετικών διαδικασιών για την εκλογή νέων αιρετών εκπροσώπων στα εν λόγω συμβούλια, τα οποία θα συγκροτηθούν για την χρονική περίοδο από 1-1-2015 έως 31-12-2016.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την προαναφερόμενη νομοθεσία μέχρι 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, δηλαδή η κατάρτιση των πινάκων εκλογέων.
Στους ανωτέρω πίνακες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία θα συμπεριληφθούν και τυχόν υπάλληλοι που κατά την ημερομηνία αυτή τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία, δεδομένου ότι σύμφωνα με την παρ.1 και παρ.2 του άρθρου 2 της αριθ. ΔΙΚΠ/Φ.80/30/8703/19-9-88 (ΦΕΚ 684Β) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, δικαίωμα να εκλέγουν αιρετούς εκπροσώπους έχουν οι υπάλληλοι όλων των κλάδων προσωπικού που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και δικαίωμα να εκλέγονται έχουν όλοι οι προαναφερόμενοι υπάλληλοι εκτός αυτών που τελούν σε κατάσταση αργίας. Βάσει των ανωτέρω σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 105 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54) και σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 99 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) ο τελών σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή αργίας δεν αποβάλλει την υπαλληλική του ιδιότητα, οπότε και εξακολουθεί να υπάγεται στο υπηρεσιακό συμβούλιο που υπαγόταν και πριν να τεθεί στην κατάσταση αυτή και συνεπώς πληρούται η προϋπόθεση που θέτει η ως άνω σχετική υπουργική απόφαση, αναφορικά με το δικαίωμα του εκλέγειν, ούτως ώστε να δίνεται η δυνατότητα και στην περίπτωση των εν λόγω υπαλλήλων να συμπεριληφθούν στους πίνακες εκλογέων, προκειμένου να ασκήσουν το ανωτέρω δικαίωμά τους κατά τις εκλογές των αιρετών εκπροσώπων στο υπηρεσιακό συμβούλιο της υπηρεσίας τους.
Αντίθετα, οι εν λόγω υπάλληλοι, που τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία, δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, δεδομένου ότι η εκτέλεση των καθηκόντων των αιρετών μελών υπηρεσιακών συμβουλίων αποτελεί εκπλήρωση υπηρεσιακού καθήκοντος, και σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα οι εν λόγω υπάλληλοι κατά τη διάρκεια που τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή αργίας, απέχουν από την εκτέλεση οποιονδήποτε καθηκόντων τους, κύριων και παρεπόμενων.
Οι Δ/νσεις Διοικητικού ή Προσωπικού των Υπουργείων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα εγκύκλιο στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύουν και να παράσχουν κάθε συνδρομή για την εφαρμογή της.

Ο Γενικός Γραμματέας


Δημήτριος Στεφάνου

Εσωτερική διανομή :
- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
  • Γραφεία κ.κ. Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων
  • Δ/νση Διοικητικού

Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2014

Έγγραφο των Γ. Διευθυντών της Περιφέρειας Κρήτης κατά της διαδικασίας αξιολόγησης προσωπικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΤΩΝ

Ηράκλειο, 05 .6.2014 Αρ. πρωτ. : 70445

ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γεν. Δ/νση Κατάστασης Προσωπικού Δ/νση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Υπαλλ. Σχέσης & Σταδιοδρομίας Βασ. Σοφίας 15 Τ.Κ. 10674   - ΑΘΗΝΑ
ΚΟΙΝ/ΣΗ:
1.          Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Ο.Τ.Α. Τμήμα Π.Ο.Τ.Α. Σταδίου 27 Τ.Κ.10183- ΑΘΗΝΑ
2.         Ένωση Περιφερειών Ελλάδος
Μεσογείων 15 Τ.Κ. 11526- ΑΘΗΝΑ
ΘΕΜΑ: «Αξιοκρατική λειτουργία Δημόσιας Διοίκησης»
Μετά την ψήφιση του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α' 26.3.2014) ο οποίος τροποποιεί διατάξεις του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161 Α' 25.9.1992) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ., αλλά και την έκδοση της υπλ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501, 8326 από 7-4-2014 εγκυκλίου της υπηρεσίας σας, οι υπηρεσίες των αυτοδιοικητικών αρχών β' βαθμού (Περιφέρειες) καλούνται να προχωρήσουν στην εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης των υπαλλήλων τους. Με το παρόν έγγραφο μας σας γνωρίζουμε τους λόγους που
καθιστούν   την   εφαρμογή   του   νέου   συστήματος   αξιολόγησης  όχι  απλώς δυσχερή, αλλά αδύνατη. Πιο συγκεκριμένα:
1ον Οι νέες ρυθμίσεις σχετικά με την αξιολόγηση των υπαλλήλων δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη την πραγματικότητα που βιώνουν οι υπηρεσίες. Η πραγματικότητα αυτή συνίσταται στην ανεπαρκέστατη πλέον στελέχωση (οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης λ.χ. λειτουργούν σήμερα με προσωπικό λιγότερο κατά 33% από την έναρξη λειτουργίας του Καλλικράτη), σε οργανογράμματα που ουσιαστικά υπάρχουν μόνο στα χαρτιά, στη μη διενέργεια κρίσεων μετά την υιοθέτηση του «Καλλικράτη» για τις θέσεις Γενικών Διευθυντών και κατ' επέκταση των λοιπών προϊσταμένων, με συνέπεια η άσκηση των σχετικών καθηκόντων στην ουσία να έρχεται σε πέρας από νόμιμους ή κατ' ανάθεση αναπληρωτές, στην απουσία περιγραφής καθηκόντων θέσεων εργασίας (καθηκοντολόγιο), στην έλλειψη στοχοθεσίας για κάθε υπηρεσία και πλειάδα άλλων σημαντικών ή λιγότερο σημαντικών προβλημάτων οργανωτικής φύσης με τα οποία καλούνται να λειτουργήσουν καθημερινά οι υπηρεσίες μας. Προβλήματα δε που δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις των δικών μας υπηρεσιών, αλλά αφορούν πρωτίστως τα συναρμόδια Υπουργεία Σήμερα καλούνται να κρίνουν τους υφισταμένους τους πρόσωπα που συχνά δεν έχουν κριθεί ποτέ τα ίδια για τη θέση της οποίας τα καθήκοντα ασκούν. Άλλωστε στην ίδια την αιτιολογική έκθεση του ν.4250/2014 αναφέρεται ότι «Η ρύθμιση είναι μεταβατική και σύντομα θα θεσμοθετηθεί μόνιμο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και σύστημα επιλογής γενικών διευθυντών,  διευθυντών, τμηματαρχών και προϊσταμένων».
2ον Με τις νέες ρυθμίσεις επιβάλλεται ο εκ των προτέρων ορισμός ανώτατων και απαράβατων ποσοστών υπαλλήλων που μπορούν να αξιολογηθούν ανά βαθμολογική κλίμακα, ενώ επιβάλλεται αναγκαστική και απαράβατη ποσόστωση 15% για την αξιολόγηση του προσωπικού με βαθμολογία από 1 έως 6 στην κλίμακα του 10 (άρθρο 20 ν.4250/2014). Με τον τρόπο αυτό ο όποιος αξιολογητής δεσμεύεται από το νόμο αφενός να μην υπερβεί το ανώτατο ποσοστό υπαλλήλων με άριστη (ποσοστό 25%) ή καλή (60%) αξιολόγηση, αφετέρου να αξιολογήσει οπωσδήποτε αρνητικά (με βαθμό από 1 έως 6) ένα συγκεκριμένο αριθμό υπαλλήλων. Και αυτό ανεξάρτητα από την πραγματική του κρίση ως προς την ποιότητα των αξιολογούμενων. Έτσι, όμως, το νέο σύστημα παρουσιάζει περισσότερο χαρακτηριστικά συστήματος κατάταξης, παρά συστήματος αξιολόγησης.
Περαιτέρω, τα επιβαλλόμενα ποσοστά κατάταξης υπολογίζονται στο σύνολο των υπαλλήλων μιας Γενικής Διεύθυνσης και επιμερίζονται με αποφάσεις των Γενικών Διευθυντών λαμβανομένων υπόψη ενδεικτικά των εξής κριτηρίων: «αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των οργανικών μονάδων», «αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων σε σχέση με τις προτεραιότητες της ασκούμενης πολιτικής», «κατανομή των υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα».
Εν προκειμένω, ωστόσο, η «αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα» είναι αόριστες και μη σαφώς προσδιοριζόμενες έννοιες σε μια διοίκηση που λειτουργεί χωρίς καθηκοντολόγιο, χωρίς διακριτά χρονικά στάδια υλοποίησης διαδικασιών και, χωρίς προσδιορισμό των υπαλλήλων που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση ορισμένη διοικητικής ενέργειας, χωρίς, πλέον, επαρκή στελέχωση.
Αντίστοιχα, ασαφές είναι το πώς ορίζονται και εκλαμβάνονται οι «προτεραιότητες της ασκούμενης πολιτικής». Ποιος τις ορίζει και με ποια κριτήρια; Αλλά και πως επηρεάζεται η αξιολόγηση ενός άριστου ή καλού υπαλλήλου που εργάζεται σε υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στις υπηρεσίες «προτεραιότητας» και πως, αντίστροφα, επηρεάζεται η αξιολόγηση ενός κακού υπαλλήλου που εργάζεται σε υπηρεσίες «προτεραιότητας»;
Ακόμη, πως επηρεάζει η υποστελέχωση μιας υπηρεσίας τον επιμερισμό ποσοστών και την αξιολόγηση των υπαλλήλων της; Αποδίδει το ίδιο ένας υπάλληλος σε μια υποστελεχωμένη υπηρεσία και το ίδιο σε μια υπηρεσία με επαρκή στελέχωση;
3ον Με τις επίμαχες ρυθμίσεις το δικαίωμα ένστασης κατά της κρίσης του αξιολογητή δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο σε όσους υπαλλήλους έχουν κριθεί με βαθμό   6   και   χαμηλότερο,   σε   όσους   δηλαδή   υπάγονται   στο   15%   της υποχρεωτικής εκ του νομού αρνητικής αξιολόγησης. Για τη συντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων, αντίθετα, δεν αναγνωρίζεται δικαίωμα αμφισβήτησης της ορθότητας της αξιολογικής κρίσης με διοικητικά μέσα, εγειρόμενου έτσι αφενός ζητήματος παραβίασης της αρχής της ίσης μεταχείρισης, αφετέρου σοβαρού ενδεχομένου εμπλοκής των υπαλλήλων και των υπηρεσιών σε δικαστικές διαμάχες.
40ν Το νέο σύστημα αξιολόγησης έχει ήδη αρχίσει να λειτουργεί διαλυτικά για τις ήδη επιβαρυμένες υπηρεσίες μας. Οι υπάλληλοι ανησυχούν για τις αρνητικές επιπτώσεις μιας πιθανής αρνητικής αξιολόγησης τόσο στις αποδοχές τους όσο και στην επαγγελματική τους σταθερότητα. Το τόσο αναγκαίο κλίμα συνεργασίας που απαιτείται για την λειτουργία των υπηρεσιών, ιδίως σε μια εποχή με σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και με το ηθικό των υπαλλήλων καταρρακωμένο από τις αλλεπάλληλες περικοπές μισθών και τα προγράμματα κινητικότητας και διαθεσιμότητας, δυναμιτίζεται εκ νέου. Αντ" αυτού δημιουργείται κλίμα καχυποψίας, προστριβών και αντιπαράθεσης που μόνο επωφελές δεν είναι και υποβαθμίζει ακόμη περισσότερο την ήδη υποβαθμισμένη ποιότητα των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών. Είναι περισσότερο από βέβαιο ότι τυχόν εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης απλώς θα διογκώσει τα υφιστάμενα προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών μας και πιθανότατα θα καταστεί το κυρίαρχο ζήτημα για τους υπαλλήλους και την ιεραρχία, εκτοπίζοντας και καθιστώντας πάρεργο την άσκηση των ουσιαστικών μας αρμοδιοτήτων.
5ον Όλα τα παραπάνω συνιστούν ορισμένες μόνο από τις επιμέρους εξαιρετικά προβληματικές πτυχές του νέου συστήματος αξιολόγησης που επιχειρεί να εισάγει ο ν.4250/2014. Τα ως άνω ζητήματα, όμως, δεν έχουν μόνο την πρακτική τους διάσταση που καθιστά το νέο σύστημα ουσιαστικά μη εφαρμόσιμο. Έχουν και μια εξόχως νομική διάσταση συνταγματικού χαρακτήρα. Ιδιαίτερης επισήμανσης χρήζει εν προκειμένω η αντίθεση στο Σύνταγμα της ρύθμισης του άρθρου 20 του ν.4250/2014 που εισάγει προκαθορισμένα     αυστηρά     και     απαράβατα     ποσοστά     ανά     κλίμακα βαθμολόγησης, τα οποία καθιστούν το νέο σύστημα ένα σύστημα κατάταξης και όχι αξιολόγησης. Η αντίθεση αυτή στο Σύνταγμα συνίσταται δε στο μη σεβασμό της κατοχυρωμένης στο άρθρο 103 παρ.7 του Συντάγματος αρχής της αξιοκρατίας, η οποία καταλαμβάνει όχι μόνο τις διαδικασίες πρόσληψης των υπαλλήλων του δημοσίου και των ν.π.δ.δ., αλλά και τις διαδικασίες αξιολόγησης και προαγωγής ή υποβιβασμού τους. Μια αρχή που επιτάσσει την αξιολόγηση των υπαλλήλων με σαφώς προσδιοριζόμενα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας και καταλληλότητας, τα οποία εφαρμόζονται εξίσου για όλους τους υπαλλήλους και δεν εντάσσονται σε εκ των προτέρων αυθαίρετα ποσοτικοποιημένους δείκτες λογιζόμενης ως δεδομένης υπαλληλικής ανεπάρκειας.
Προς τούτο τονίζονται οι αντίστοιχες τεκμηριωμένες επισημάνσεις του Τμήματος Νομοτεχνικής Επεξεργασίας Σχεδίων και Προτάσεων Νόμου της Διεύθυνσης Επιστημονικών Μελετών της Βουλής που εν όψει ψήφισης του σχετικού νομοσχεδίου υποστήριξε τα εξής: «η αρχή της αξιοκρατίας τόσο κατά την επιλογή του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης, όσο και κατά την υπηρεσιακή εξέλιξη τους, αποτελεί βασική αρχή του Υπαλληλικού Κώδικα με ευθεία συνταγματική κατοχύρωση στο άρθρο 103 παρ. 7 εδ. β του Συντάγματος, συνιστά δε κανόνα οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης προς θεραπεία του δημόσιου συμφέροντος, υπό την έννοια της διασφάλισης τόσο του κύρους και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, όσο και της αξιοπρέπειας και της προσωπικότητας των δημόσιων υπαλλήλων. Διά της εφαρμογής, μάλιστα, της αρχής της αξιοκρατίας σκοπείται η διάκριση των προσώπων αναλόγως προς τις ικανότητες και τα προσόντα τους (ΣτΕ 2778/1991), οι βασικές δε αρχές και κατευθύνσεις του συστήματος αξιολόγησης «είναι η αντικειμενική και αμερόληπτη στάθμιση βάσει σαφώς προσδιοριζόμενων κριτηρίων της επαγγελματικής ικανότητας και καταλληλότητας των υπαλλήλων σε σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους και τα καθήκοντα τους» (βλ., ενδεικτικώς, ΣτΕ 1667-9/2002).
Υπό το φως των ανωτέρω, δημιουργείται προβληματισμός ως προς το αν η αναγκαιότητα επιβολής των προτεινόμενων ποσοστώσεων για την επίτευξη του επιδιωκόμενου από τον νόμο σκοπού είναι εμφανής και σαφώς διαγνωσιμη, ώστε να συνιστά αναλογικό, σύμφωνο προς το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος, περιορισμό του δικαιώματος των δημοσίων υπαλλήλων να εξελίσσονται και να αξιολογούνται βάσει σαφώς προσδιοριζόμενων κριτηρίων επαγγελματικής ικανότητας και καταλληλότητας, σε σχέση προς το αντικείμενο της εργασίας τους και τα καθήκοντα τους, συμφώνως και προς την συνταγματικώς κατοχυρωμένη στο άρθρο 103 παρ. 7 εδ. β του Συντάγματος αρχή της αξιοκρατίας, δεδομένου ότι η βαθμολογία που προτείνεται να λαμβάνει κάθε υπάλληλος δεν θα συναρτάται προς την ατομική του αξία, τις ικανότητες και τις επιδόσεις του κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, αλλά προς το προκαθορισμένο ποσοστό ανά κλίμακα βαθμολόγησης (πρβλ. και ΣτΕ 1917/1998)».
Εν όψει των παραπάνω, σας γνωρίζουμε ότι υφίσταται αντικειμενική αδυναμία στην εφαρμογή των επίμαχων ρυθμίσεων του ν.4250/2014, αφού είναι ορατός ο κίνδυνος εσφαλμένης εκτίμησης των πραγμάτων, με αποτέλεσμα να αδικηθεί μέρος των υπαλλήλων μας.
Η αναθεώρηση των ρυθμίσεων αυτών είναι θεωρούμε αναγκαία, επείγουσα και σύμφωνη με το δημόσιο συμφέρον που επιτάσσει την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών με σεβασμό στην συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αξιοκρατίας.

Η Γενική Δ/ντρια  Εσωτερ. Λειτουργίας
Χρύσα Ελευθερίου
Ο Αν. Γενικός Δ/ντής Αναπτ. Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών
Γιώργος Παπαδάκης

Η Αν. Γενική Δ/ντρια  Ανάπτυξης
 Μαρία Αντωνακάκη