Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: η νέα μέθοδος για απολύσεις;;

Με 14.800,00 € θα αμοιφθεί η ΕΕΤΑΑ για την εκπλήρωση των όρων της από 14.3.2014 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΥΠ.ΕΣ. και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., σχετικά με την εκπόνηση μελέτης στελέχωσης και υποβολή προτάσεων για την ορθολογικότερη κατανομή του προσωπικού των Δήμων και Περιφερειών καθώς και την αξιολόγηση των Νομικών τους Προσώπων και τη διατύπωση προτάσεων εκσυγχρονισμού τους.

Αντίστοιχες μελέτες στελέχωσης έχουν γίνει και για τους Δήμους (σχετική ενημέρωση εδώ) και για την μεθοδολογία τους μπορείτε να δείτε πληροφορίες εδώ ή εδώ
Την απόφαση χρηματοδότησης της ΕΕΤΑΑ μπορείτε να την δείτε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: