ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου για την περίοδο 2017-2020  αποτελείται από τους:


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΘΕΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
EMAIL
Ανδρέας Ασημακόπουλος
Πρόεδρος
2621360258
Χαράλαμπος Μικέλης
Αντιπρόεδρος
2621360256
Θοδωρής Τσίπας
Γενικός Γραμματέας
2621363704
Ιωάννα Κούτρα
Ταμίας
2621360114
Σπύρος Τσεπενέκας
Σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
2621360249  
Παναγιώτης Ριγόπουλος
Μέλος

Δημήτριος Ράλλης
Μέλος