Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

Συγκρότηση α) Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου & β) Κλιμάκια Ελέγχου Τουριστικής Αγοράς εντός των ορίων της Περ. Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αιτήσεις από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ δέχεται η Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας μέχρι 15-5-2012 για την συγκρότηση Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου & και  Κλιμακίων  Ελέγχου Τουριστικής Αγοράς εντός των ορίων της Περ. Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Αναλυτικά το σχετικό έγγραφο αναφέρει:
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7α του ν. 2323/1995 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4038/2012 , σε συνδυασμό με τον 3982/2011 και την διευκρινιστική εγκύκλιο Κ1-2466/21-9-2011 συνιστώνται στις Περιφέρειες της Επικράτειας:
α) κλιμάκια ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ) τα οποία απαρτίζονται από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ του Δημοσίου , των Περιφερειών , των ΝΠΔΔ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Δήμων.
Έργο των κλιμακίων Ελέγχου των (ΚΕΛΑΥΕ) είναι η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου) για την τήρηση των διατάξεων του ως άνω νόμου και ιδίως για την κατοχή άδειας πώλησης , την αυθαίρετη αλλαγή του χώρου άσκησης της δραστηριότητας , την τήρηση του ωραρίου, κτλ.
β) κλιμάκια Ελέγχου Τουριστικής Αγοράς τα οποία απαρτίζονται από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ του Δημοσίου , των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων , των Διευθύνσεων Τουρισμού της οικίας Περιφέρειας & των Δήμων.
Έργο των Κλιμακίων Ελέγχου Τουριστικής Αγοράς είναι η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών , την ύπαρξη τιμολογίων και την εν γένει λοιπών παραστατικών προμήθειας των προς πώληση αγαθών και προϊόντων , τις τιμές πώλησης προϊόντων ευρείας κατανάλωσης σε τουρίστες, την κανονικότητα και συχνότητα των δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς κατά τους μήνες τουριστικής αιχμής , την τήρηση των κανόνων υγιεινής στις τουριστικές επιχειρήσεις και στους κοινόχρηστους δημοτικούς και δημόσιους χώρους, για την άγρα πελατών , τον εντοπισμό φαινομένων αισχροκέρδειας και αθέμιτου ανταγωνισμού, καθ όλη την διάρκεια του έτους , σε τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ), σε χώρους μαζικής σίτισης , εστίασης και αναψυχής ( μπαρ, καφετέριες, καφενεία , εστιατόρια) , σε χώρους αεροδρομίων, λιμανιών, μεθοριακών σταθμών, σιδηροδρομικών σταθμών, καθώς και σε επιχειρήσεις πώλησης αγαθών πρώτης ανάγκης ( περίπτερα , μίνι-μάρκετ) σε τουριστικές περιοχές.
Προκειμένου να προβούμε στην κατάρτιση του μητρώου ελεγκτών των παραπάνω κλιμακίων εντός των ορίων της Π.Ε. Ηλείας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας σας ενυπόγραφα για την δυνατότητα συμμετοχής τους στα ανωτέρω κλιμάκια υποβάλλοντας σχετική αίτηση , σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα .
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπαλλήλων παρακαλούμε να περιέλθουν έως τις 15-05-2012 στην Υπηρεσία μας ( Fax. 2621081244).
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τις εποπτευόμενες Υπηρεσίες και τμήματα σας για την
δυνατότητα συμμετοχής των υπαλλήλων τους στα αναφερόμενα κλιμάκια και την άμεση
ανταπόκριση σας , ώστε σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω νόμου να καταρτιστεί άμεσα το
μητρώο υπαλλήλων των παραπάνω κλιμακίων.
                                                                                    

Δεν υπάρχουν σχόλια: