Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

Προσλήψεις τακτικού προσωπικού έτους 2016


ΣΥΛΛΟΓΟI ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                                         
Π.Ε. Αχαΐας, Π.Ε. Ηλείας     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ                                            
                                                                            

Προς :
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας,
 Αντιπεριφερειάρχες Αχαΐας, Αιτ/νίας, Ηλείας

Κοιν:
Θεματικούς  Αντιπεριφερειάρχες,
Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Ελλάδας,
Μέλη Περιφερειακού  Συμβουλίου
Μέλη μας


ΘΕΜΑ:
Προσλήψεις τακτικού προσωπικού έτους 2016


Την εναντίωση τους για τον τρόπο χειρισμού της Περιφερειακής Αρχής στο θέμα της πρόσληψης τακτικού προσωπικού στην ΠΔΕ εκφράζουν οι σύλλογοι υπαλλήλων των ΠΕ Αχαΐας, και Ηλείας .
Πιο συγκεκριμένα:
1)      Οι σύλλογοι αν και για το θέμα των προσλήψεων έχουν εκφράσει πολλές φορές προφορικά και εγγράφως θέσεις στην Π.Α. δεν είχαν καμία είδους ενημέρωση από την πολιτική και την υπηρεσιακή ηγεσία .
Για ακόμη μία φορά αποδεικνύεται ότι οι δεσμεύσεις του Περιφερειάρχη κατά τις συναντήσεις με τους συλλόγους των υπαλλήλων ότι τουλάχιστον θα ενημερώνει τα Δ.Σ. για αντίστοιχα θέματα ώστε να μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους  είναι κενές περιεχομένου. Η ενημέρωση για το θέμα 2 της συνεδρίασης του Π.Σ. έγινε μέσω της ανακοίνωσης των θεμάτων στην ιστοσελίδα την ΠΔΕ χωρίς να γνωρίζουμε την εισήγηση το σκεπτικό της, τα έγγραφα του υπουργείου εσωτερικών, τα έγγραφα της ΕΝΠΕ κτλ .
2)      Δυστυχώς επιβεβαιώνονται σε  πολύ σύντομο χρονικό διάστημα  οι ενστάσεις που είχαμε εκφράσει στο Π.Σ. για το θέμα της Μισθοδοσίας από 1/1/2016 των υπαλλήλων των αιρετών Περιφερειών μέσω των προϋπολογισμών των Περιφερειών. Πάγια θέση των εργαζομένων στις Περιφέρειες είναι η καταβολή της μισθοδοσίας μέσω του Κρατικού προϋπολογισμού με ευθύνη του κράτους. Ότι η μεταφορά  της ευθύνης της μισθοδοσίας των υπαλλήλων στις Περιφέρειες είναι πολιτική απόφαση της συγκυβέρνησης Συριζα –Ανελ που εντάσσεται στη λογική για ένα μικρότερο, πιο «ευέλικτο» και επομένως πιο διαχειρίσιμο κράτος. Η λογική αυτή φυσικά εκπορεύεται από την νεοφιλελεύθερη πολιτική της ΕΕ για αποδυνάμωση του οργανισμού - κράτους των μελών της στα πλαίσια  διευκόλυνσης μετακίνησης προϊόντων και κεφαλαίων που νομοτελειακά ταξινομεί σε δεύτερη μοίρα βασικά ζωτικά αγαθά τα οποία αποτελούν υποχρέωση του κράτους σε οποιαδήποτε μορφή του (Γενική – κεντρική Κυβέρνηση).
Τα παραπάνω επιτείνονται από την εξόχως  γραφειοκρατική διαδικασία που ακολουθείται από 1/1/2016 στα θέματα μισθοδοσίας η οποία δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα στην λειτουργία των περιφερειών όπως περίτρανα αποδεικνύεται με τα πρόσφατα προβλήματα στις μετατάξεις, αποσπάσεις υπαλλήλων στο διορισμό αθλητών, συγγενών θανόντων εν τη υπηρεσία, προστατευόμενων ατόμων  που ρυθμίζονται από ειδικές  διατάξεις στην ΠΔΕ από 1/1/2016 λόγω μη ύπαρξης ικανών πιστώσεων μισθοδοσίας.
3)      Εκφράζουμε τη διαφωνία μας με τη λογική της εισήγησης στο Π.Σ. για τον προγραμματισμό των προσλήψεων στον αριθμό των 20 υπαλλήλων για τους εξής λόγους:

·         Η μείωση του αριθμού των υπαλλήλων το χρονικό διάστημα 2011-2016 είναι περίπου 300 υπάλληλοι. Ακόμα και την αναλογία του 1 προς 5 (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις) του ν.3833/2010 να ακολουθούσε το Π.Σ. θα οδηγούσε σε προγραμματισμό προσλήψεων της τάξης των 60 υπαλλήλων στην ΠΔΕ.
·         Το συνολικό ποσοστό μείωσης του προσωπικού στην ΠΔΕ είναι περίπου 28 % (σε κάποιες Δ/νσεις πχ. Δ/νσεις Τεχνικών Έργων  υπερβαίνει  και αυτό το ποσοστό)  που υπερβαίνει το γενικό ποσοστό μείωσης του προσωπικού στο δημόσιο τομέα που είναι περίπου 18 %  και άρα θα έπρεπε να ενισχυθεί κατά προτεραιότητα και σε μεγαλύτερο ποσοστό.
·         Το Π.Σ. αν εγκρίνει την λογική της εισήγησης στον αριθμό των 20 προσλήψεων  αποδέχεται επί της ουσίας τη λογική της Κυβέρνησης με την μεταφορά της μισθοδοσίας στις Περιφέρειες ότι για περαιτέρω αναγκαίες προσλήψεις θα πρέπει να βρει ίδιους πόρους. Εναλλακτικά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για την στοιχειώδη λειτουργία της η ΠΔΕ θα αποδεχτεί την μεταφορά αρμοδιοτήτων σε φορείς εκτός Περιφέρειας (Επιμελητήρια, συμβούλους, πιστοποιημένους  ελεγκτές κτλ).
·         Ο αναμενόμενος αριθμός αποχωρήσεων- συνταξιοδοτήσεων  τα επόμενα 3 χρόνια  προσεγγίζει των αριθμό των 250 υπαλλήλων με αποτέλεσμα την περαιτέρω υποβάθμιση των υπηρεσιών και της δυνατότητας παραγωγής έργου.
·         Η παραπάνω ζοφερή εικόνα της λειτουργίας των υπηρεσιών έχει γίνει αποδεκτή από την Π.Α και αντιμετωπίζεται μερικώς με τους εργαζόμενους στα πεντάμηνα (με τα γνωστά προβλήματα στα εργασιακά δικαιώματα) οι οποίοι δίνουν μερική λύση σε γραφειοκρατικές λειτουργίες υπηρεσιών σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούν να βοηθήσουν τις υπηρεσίες στον διακηρυγμένο στόχο της ΠΔΕ για ανάπτυξη όπως και αν εννοείται αυτή.
·         Όσον αφορά τις προτεινόμενες ειδικότητες το μόνο που επισημαίνουμε λόγω της μη ύπαρξης του αναγκαίου χρόνου για σοβαρή τεκμηρίωση είναι ότι δεν φαίνεται να  λαμβάνει υπόψη τις νέες αρμοδιότητες που ήρθαν στις Περιφέρειες (τομεακά προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης,  επιπρόσθετες άδειες μοτοποδηλάτων στις Δ/νσεις Μεταφορών κτλ.).
Τέλος ζητάμε από το Π.Σ. να πάρει σαφή θέση για την επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών με ευθύνη του κράτους και διασφάλιση από αυτό των απαιτούμενων πιστώσεων μισθοδοσίας μέσω του κρατικού προϋπολογισμού.

Να πάρει πολιτική θέση ενάντια στη λογική μεταφοράς αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών σε εξωτερικούς φορείς (επιμελητήρια, συμβούλους, πιστοποιημένους  ελεγκτές).

Να μην αποδεχτεί μεταφορά αρμοδιοτήτων (περιλαμβανομένων των μεταβιβαστικών πιστώσεων)  από την κεντρική κυβέρνηση στις περιφέρειες χωρίς την μεταφορά πόρων, του αναγκαίου προσωπικού και σαφή σχεδιασμό.

23-03-2015

Για τα Δ. Σ.

Οι Πρόεδροι των  Συλλόγων

Κατριβέσης Νικόλαος
Μικέλης Χαράλαμπος

Δεν υπάρχουν σχόλια: