Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

Υποχρεωτική παράσταση των συντακτών διακηρύξεων στην Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε.

Πύργος 1-3-2017      


Αριθ. Πρωτ.: 115


ΠΡΟΣ:

1.         Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
2.         Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
email:  anti@aitnia.pde.gov.gr
3.         Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας
email:  gr.alexopoulos@pde.gov.gr
4.         Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
5.         Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας
email: regiodev@pde.gov.gr
6.         Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Αξιοποίησης Περιουσίας
email: p.mpramos@pde.gov.gr
7.         Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων
email: g.lytras@pde.gov.gr
8.         Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης
email: agrot.anapt@pde.gov.gr
9.         Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Περιβάλλοντος
email: n.balabanis@pde.gov.gr
10.     Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης
ΚΟΙΝ.:
1.               Μέλη Συλλόγου
2.               Σύλλογο Υπαλλήλων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας


ΘΕΜΑ :
Υποχρεωτική παράσταση των συντακτών διακηρύξεων στην Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε.


Όπως έχετε και εσείς αντιληφθεί, μετά την τροποποίηση του Οργανισμού, καθημερινά παρουσιάζονται δυσλειτουργίες στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας που κυρίως έχουν σχέση με τις οικονομικές λειτουργίες των υπηρεσιών. Προβλήματα που σας είχαμε περιγράψει με τις ανακοινώσεις μας πριν την ψήφιση της τροποποίησης του ΟΕΥ και σήμερα αντιλαμβάνονται οι συμβαλλόμενοι πολίτες των υπηρεσιών μας.
Εκτός όμως από αυτό, που η εξέλιξη των πραγμάτων θα κρίνει την ορθότητα ή μη των επιλογών σας, διαπιστώνουμε ότι αναπτύσσεται μια συγκεντρωτικού τύπου λογική διοίκησης, που αγνοεί τελείως τα πραγματικά δεδομένα και τις δυνατότητες όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί.
Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι κατά την συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 15-2-2017, αποφασίσθηκε στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής να παρίστανται εκτός των εισηγητών και οι συντάκτες των διακηρύξεων.  Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής προφανώς αγνοούν τις χιλιομετρικές αποστάσεις, τα ωράρια εργασίας των υπαλλήλων, την υποστελέχωση των υπηρεσιών, την ήδη διαπιστωμένη αδυναμία των υπηρεσιακών μετακινήσεων.
Επιγραμματικά η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την μετακίνηση σχεδόν του συνόλου του προσωπικού συγκεκριμένων Υπηρεσιών που θα συντάσσει διακηρύξεις, χωρίς να ενδιαφέρεται για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών, για τον τρόπο και την δαπάνη της μετακίνησής, χωρίς να μπορεί να διασφαλίσει ότι οι συνάδελφοι συντάκτες των διακηρύξεων θα επιστρέφουν στην έδρα τους στην λήξη του ωραρίου τους (εκτός και εάν οι επιτροπές συνεδριάζουν 11:30 – 13:30).
Η Εκτελεστική Επιτροπή σε μια αναπτυσσόμενη ατέρμονη τυπολατρία – γραφειοκρατία, στερεί και απομακρύνει από τους αγρότες, τους παραγωγούς, τους ελεύθερους επαγγελματίες της Ηλείας  της υπηρεσίες της Περιφέρειας, που πλέον η μόνη επαφή τους θα είναι οπτική, καθώς τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα θα πηγαινοέρχονται Πάτρα – Πύργος.
Σας καλούμε να αναπτύξετε πολιτικές διοίκησης που να στηρίζονται στη λογική ενδυνάμωσης της περιφερειακής συνείδησης, στην αποκέντρωση  στο σεβασμό των εργαζομένων και των πολιτών της Ηλείας.
Καλούμε τους συναδέλφους όταν τους ζητείται να παραστούν στις συνεδριάσεις, να προχωρούν στην πιστή τήρηση όλων εκ του νόμου προϋποθέσεων για τη μετακίνησή τους.


Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Μικέλης
Ο Γεν. Γραμματέας

Ανδρέας Ασημακόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: