Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

Μετακινήσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Με τρεις αποφάσεις που αναρτήθηκαν στην Δι@ύγεια ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας προχώρησε στην μετακίνηση προϊσταμένων επιπέδων Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης καθώς και στον ορισμό αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας.

Ειδικότερα με την υπ.  Αριθ. 13665/200/12-1-2018 απόφασή του [ΑΔΑ: 6ΕΤΕ7Λ6-ΥΘ8] αποφάσισε για τις μετακινήσεις των προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης και όσο αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας μεταφέρει την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας στη Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού.
Οι συνολικές μετακινήσεις προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης αφορούν:
1. Τον Σταματελάτο Λυκούργο του Κωνσταντίνου, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, ορίζοντάς τον αναπληρωτή Προϊστάμενο αυτής.
2. Την Σπυράκη Ελένη του Γεωργίου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄, στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ορίζοντάς την αναπληρώτρια Προϊσταμένη αυτής.
3. Τον Νομικό Νικόλαο του Θεοδώρου, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α΄, στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, ορίζοντάς τον αναπληρωτή Προϊστάμενο αυτής.
4. Τον Λάμπο Θεόδωρο του Βασιλείου, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αχαΐας κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας με βαθμό Α΄, στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, ορίζοντάς τον Προϊστάμενο αυτής.
5. Την Συμεωνίδου Σοφία του Χαραλάμπους, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή, στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αχαΐας, ορίζοντάς την Προϊσταμένη αυτής.
6. Τον Δημητρακόπουλο Σταύρο του Ιωάννη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄, στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη, ορίζοντάς τον Προϊστάμενο αυτής.
7. Τον Παπασημακόπουλο Χρήστο του Περικλή, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας, ορίζοντάς τον αναπληρωτή Προϊστάμενο αυτής.
8. Την Καραθανάση Ειρήνη του Βασιλείου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, ορίζοντάς την αναπληρώτρια Προϊσταμένη αυτής.
9. Τον Αλεξόπουλο Αναστάσιο του Αδάμ, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄, στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας , ορίζοντάς τον Προϊστάμενο αυτής.
10. Τον Γυφτογιάννη Γεράσιμο του Γεωργίου, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄, στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, ορίζοντάς τον Προϊστάμενο αυτής.
11. Την Σουδενιώτη Πηνελόπη του Θεοδώρου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α΄, στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηλείας, ορίζοντάς την αναπληρώτρια Προϊσταμένη αυτής.
12. Τον Αλεξόπουλο Βασίλειο του Αγγελή, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηλείας κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α΄, στη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας, ορίζοντάς τον Προϊστάμενο αυτής.

Με την υπ.  Αριθ. 13664/199/12-1-2018 απόφασή του [ΑΔΑ: Ρ9Φ27Λ6-ΔΩ0] αποφάσισε για τις μετακινήσεις των προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης.
Οι συνολικές μετακινήσεις αφορούν:
1. Την Γεωργία Πλώτα του Αναστασίου, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α΄, στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, ορίζοντάς την Προϊσταμένη αυτής.
2. Τον Κωνσταντίνο Κόλλαρη του Ηλία, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α΄, στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, ορίζοντάς τον Προϊστάμενο αυτής.
3. Τον Νικόλαο Τσολοδήμο του Βασιλείου, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α΄, στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, ορίζοντάς τον αναπληρωτή Προϊστάμενο αυτής.

Τέλος με την υπ.  Αριθ. 13666/201/12-1-2018 απόφασή του [ΑΔΑ: ΨΒ9Δ7Λ6-Σ1Π] αποφάσισε τον ορισμό αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την Καραμπάτσου Βασιλική του Αθανασίου, Προϊσταμένη του Τεχνικού Τμήματος Π.Ε. Αχαΐας της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας, κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄.

Δεν υπάρχουν σχόλια: