Κυριακή, 17 Μαρτίου 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συμπληρωματική Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, υπογράφηκε στις 15-3-2019, για τους εργαζόμενους των Περιφερειών Δημοσίου Δικαίου με την οποία διευκρινίζονται τα ζητήματα που αφορούν την έννοια της «πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης», της «περιστασιακής απασχόλησης», και αντιμετωπίζονται παρερμηνείες και παραλείψεις και εν γένει ζητήματα, που δεν μπορούσαν να επιλυθούν με έκδοση εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η συμπληρωματική αυτή Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας δεν αποτελεί «νέα» ΕΣΣΕ, με την έννοια ότι δεν αφαιρεί το δικαίωμά μας και μέσα στο 2019, εάν θέλουμε να καταθέσουμε πρόταση για υπογραφή νέας ΕΣΣΕ, με νέα ζητήματα.

Η εφαρμογή και της συμπληρωματικής Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας απαιτεί την δημοσίευση της σε ΦΕΚ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: