Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2019

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο Α΄ ΚΥΚΛΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 – ΠΟΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
Αναρτήθηκαν την Δευτέρα 02 Δεκεμβρίου 2019, στην ιστοσελίδα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (www.apografi.gov.gr), τα αιτήματα των φορέων που εγκρίθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και απόσπαση, καθώς και οι βασικές οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων από τους  ενδιαφερόμενους, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2019.
Κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος μπορεί να υποβάλει αίτηση για την μετάταξη του σε κενή οργανική θέση ή/και την απόσπαση του για προσωρινή κάλυψη αναγκών από 03 Δεκεμβρίου έως και την 17η Δεκεμβρίου 2019.
Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχουν εγκριθεί 27 θέσεις εκ των οποίων μόνο επτά (7) για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας. Οι θέσεις αυτές είναι:
Α.Α.
Κωδικός Θέσης
Μονάδα
Κλάδος
Γενικό Περίγραμμα
1
6365721081
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
18.4 - Υπεύθυνος διαχείρισης, εκκαθάρισης και πληρωμής δημοσίων δαπανών και μισθοδοσίας
2
8110691202
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
8.3 - Υπεύθυνος σχεδιασμού / παρακολούθησης προγράμματος κοινωνικού ενδιαφέροντος
3
1172123947
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
2.1 - Υπάλληλος γραμματειακής υποστήριξης
4
8311312412
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
19.5 - Τεχνικός διοίκησης έργου κατασκευών - υποδομών
5
9312157553
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ
ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
8.4 - Κοινωνικός Λειτουργός
6
6537724239
ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1.5 - Διοικητικός Υπάλληλος
7
9768127113
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1.5 - Διοικητικός Υπάλληλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: