Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 11-07-2013 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε.

Η επιβαλλόμενη κυβερνητική πολιτική αποδεικνύεται καθημερινά ότι στοχεύει στην αποδόμηση της ελληνικής κοινωνίας, στη βίαιη φτωχοποίηση και εξαθλίωση των πολιτών, στην εκχώρηση των δημοσίων κοινωνικών αγαθών και στη διάλυση των δομών και υπηρεσιών του δημοσίου. Με το πρόσχημα της μεταρρύθμισης, της εξυγίανσης, της αναδιάρθωσης και της αξιολόγησης οι κυβερνητικοί εταίροι κλείνουν δημόσιους οργανισμούς, απολύουν εργαζόμενους, καταστρατηγούν κάθε θεμελιώδη έννοια του Συντάγματος.
Ήδη μετά την εφαρμογή του προγράμματος “Καλλικράτης” τα τελευταία τρία χρόνια υπάρχει μείωση των περιφερειακών οργανικών μονάδων και του προσωπικού που τις στελεχώνουν της τάξης του 50%, λόγω αναγκαστικών συνταξιοδοτήσεων, εφεδρείας, διαθεσιμότητας, κλπ.
Τονίζεται δε, ότι σύμφωνα με το άρθρο 102 του Συντάγματος η Τοπική Αυτοδιοίκηση (Τ.Α.) έχει διοικητική αυτοτέλεια και ο ρόλος του Κράτους περιορίζεται αποκλειστικά σε άλλα ζητήματα. Αυτή η αυτοτέλεια καταστρατηγείται εδώ και καιρό και πλέον με το φασιστικού τύπου άρθρο 90, «περί διαθεσιμότητας στους ΟΤΑ Α και Β βαθμού με Υπουργική Απόφαση» στο υπό ψήφιση πολυνομοσχέδιο των μαζικών απολύσεων, αφαιρείται το συνταγματικό δικαίωμα της Τ.Α. να καθορίζει τα του οίκου της σε θέματα στελέχωσης των υπηρεσιών της.
Με βάση τα ανωτέρω και με δεδομένη τη διάθεση της κυβέρνησης για μαζικές απολύσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη των μνημονιακών στόχων για 25.000 απολύσεις έως το τέλος του 2014 και όχι στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του δημοσίου προς τους πολίτες,
η Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας καλεί
1. Τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και την ΕΝ.ΠΕ.:
  •  να μην νομιμοποιήσουν με τη συμμετοχή τους καμία απόλυση εργαζομένου,
  •  να μην προχωρήσουν στις διαδικασίες της κατ’ επίφαση “αξιολόγησης”,
  • να καταδικάσουν την κυβερνητική πολιτική διάλυσης των υπηρεσιών τους και εκχώρησης αρμοδιοτήτων στα ιδιωτικά συμφέροντα
  • να αποσυρθεί η πρόταση της ΕΝ.ΠΕ. για νομοθετική ρύθμιση κινητικότητας υπαλλήλων μεταξύ Π.Ε. εντός των ίδιων των Περιφερειών, η οποία οδηγεί σε έμμεσες απολύσεις.
2. Τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και την ΕΝ.ΠΕ. να κλείσουν τις Περιφέρειες τις ημέρες συζήτησης και ψήφισης του πολυνομοσχεδίου των μαζικών απολύσεων.
3. Τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας να αποσυρθεί από τη διαδικασία της πιλοτικής αξιολόγησης της Π.Δ.Ε., όπως οικιοθελώς προσφέρθηκε να συμμετάσχει με το πρόσχημα της αξιολόγησης δομών και υπηρεσιών της Π.Δ.Ε., που τελικά όπως αποδεικνύεται θα οδηγήσει σε απολύσεις προσωπικού.
4Τους συνάδελφους που συμμετέχουν στην επιτροπή αξιολόγησης δομών και υπηρεσιών της Π.Δ.Ε. να παραιτηθούν άμεσα και να μην συνδράμουν με την παρουσία τους στην υλοποίηση μίας πολιτικής που υπονομεύει τις θέσεις εργασίας των συναδέλφων τους.
5. Την ΟΣΥΑΠΕ και τις τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΕ και τα δημοκρατικά κόμματα της αντιπολίτευσης να συμβάλουν στην προετοιμασία Γενικής Πολιτικής Απεργίας, με σκοπό την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής που ακολουθείται και οποιασδήποτε Κυβέρνησης την υλοποιεί.
 
Πάτρα, 11-07-2013
Η Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων ΠΕ Αχαΐας ΠΔΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: