Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

Εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 318/1992 (ΦΕΚ 161 Α’)

Πύργος 30-1-2014      


Αριθ. Πρωτ.: 6 


Προς:
1) Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
 fax: 2613-613532
2) Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
Ενταύθα
3) Εκτελεστική Γραμματέα Π.Δ.Ε.
fax: 2613-613533
4) Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
 fax: 2610-490150
Κοιν.:
1) Διευθύνσεις Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
2) Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε osyape@otenet.gr
ΘΕΜΑ:

Στο άρθρο 18 του  Π.Δ. 318/92 (ΦΕΚ Α' 161) που αφορά την  αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών προσδιορίζεται με σαφήνεια ο χρόνος σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης.
Παρακαλούμε να προβείτε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, όπως αυτές απορρέουν μέσα από την ισχύουσα νομοθεσία και τα υπηρεσιακά σας καθήκοντα ώστε να υλοποιηθεί απρόσκοπτα και έγκαιρα η συγκεκριμένη διαδικασία.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η παράκληση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  όπως αυτή διατυπώνεται στην με αριθ πρωτ. ΔΙΔΑΔ /Φ.32.8/476/οικ.1312 [ΑΔΑ ΒΙΨΨΧ-ΡΕΚ] έγγραφη έκκληση του, ώστε οι Διευθύνσεις Διοικητικού «να μην προβούν στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 318/1992 ενέργειες εντός των  προβλεπόμενων σε αυτές προθεσμιών» σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί προστασία στις ενδεχόμενες αναφορές για παράβαση καθήκοντος.
Καλούμε το σύνολο των συναδέλφων να αιτηθεί από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις την έγκαιρη παραλαβή των εντύπων αξιολόγησης και τους παρακαλούμε για την άμεση συμπλήρωση και υποβολή τους.   
                Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Μικέλης
Ο Γεν. Γραμματέας

Ανδρέας Ασημακόπουλος


Δεν υπάρχουν σχόλια: