Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΧΑΙΑΣ – ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΗΛΕΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΑΧΑΙΑΣ – ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΗΛΕΙΑΣ)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στις 26-3-2014 δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 74Α ο ψηφισθείς, από την κυβερνητική (Ν.Δ.-ΠΑ.ΣΟ.Κ.) πλειοψηφία στη Βουλή, Ν.4250/2014, που θεσπίζει το προ πολλού εξαγγελμένο πρόγραμμα «αξιολόγησης» των προσόντων των Δημοσίων Υπαλλήλων, το οποίο έρχεται σε συνέχεια του πειθαρχικού δικαίου, για να προωθηθεί παράλληλα με τις τρέχουσες διαθεσιμότητες-απολύσεις, το σχέδιο τρομοκράτησης, περαιτέρω υποταγής και απολύσεων των Δημοσίων Υπαλλήλων.
Με το Ν. 4250/2014 θεσπίζεται σύστημα συγκριτικής αξιολόγησης με τον εκ των προτέρων ορισμό ανώτατων ποσοστών υπαλλήλων που μπορούν να αξιολογηθούν ανά βαθμολογική κλίμακα. Δηλαδή, με βαθμό 9 έως 10 θα αξιολογείται ποσοστό έως και 25% των υπαλλήλων, με βαθμό 7.1 έως 8.9 θα αξιολογείται ποσοστό έως και 60% των υπαλλήλων και με βαθμό κάτω του 6.9 θα αξιολογείται ποσοστό 15% των υπαλλήλων. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ειδικά για τους κάθε βαθμίδας Προϊσταμένους, το ποσοστό των «αρίστων» εκτινάσσεται από 25% σε 70%. Επίσης η αξιολόγηση συνδέεται με την μισθολογική εξέλιξη με βάση τους ισχύοντες νόμους.
Τα πολιτικά  χαρακτηριστικά του νόμου αυτού συνίστανται από τα παρακάτω στοιχεία:
-     Χειραγώγηση και τρομοκράτηση των υπαλλήλων, πλήρης υποταγή των εργαζομένων στην υπηρεσιακή και πολιτική ιεραρχία, ιδεολογική αναπαραγωγή της υπεροχής του ατομικού απέναντι στο συλλογικό, περαιτέρω ασφυκτικός έλεγχος στην ανάδειξη στελεχών σε συνέχεια του υφισταμένου σήμερα πλαισίου (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας, Πειθαρχικό Δίκαιο, Μισθολόγιο – Βαθμολόγιο).
-     Δημιουργία δεξαμενής προς απόλυση Δημοσίων Υπαλλήλων. μέσω της κατηγορίας του 15%.
-     Τιμωρητική αντιμετώπιση των υπαλλήλων που σηκώνουν κεφάλι στην αυθαιρεσία κάθε είδους Προϊσταμένων.
-     Υλοποίηση των επιλογών κυβέρνησης - Ε.Ε. – Ε.Κ.Τ. – Δ.Ν.Τ. για μια κρατική διοίκηση (σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο) ανελαστικό όργανο στην υπηρεσία του κεφαλαίου, με σχέσεις εργασίας που επιβάλλουν εξαθλίωση και αναξιοπρέπεια.
Στα ζητήματα λειτουργίας – αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών, ο νόμος αυτός θα οδηγήσει σε ακόμα περισσότερη αποσύνθεση, ανθρωποφαγία, κατάλυση της συλλογικής προσπάθειας, συνολική απομάκρυνση από τη λογική της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος.
Οι κραυγές των κυβερνώντων και των προπαγανδιστών τους στα Μ.Μ.Ε. για προσπάθειες αντιμετώπισης των δυσλειτουργιών των υπηρεσιών είναι απολύτως υποκριτικές γιατί γνωρίζουμε ότι οι δυσλειτουργίες αυτές οφείλονται  στις δικές τους πολύχρονες νομοθετικές και διαχειριστικές επιλογές.
Καλούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:
- Να καταδικάσει την προωθούμενη «αξιολόγηση» και τους πολιτικούς εμπνευστές της.
- Να δεσμεύσει τους πολιτικούς προϊσταμένους της Π.Δ.Ε. προκειμένου να αποτρέψουν την έκδοση της νομοθετικά προβλεπόμενης απόφασης των Γενικών Διευθυντών στην οποία θα ορίζεται το  ποσοστό ανά οργανική μονάδα των κατηγοριών του νόμου.
Διεκδικούμε αξιολόγηση  που θα οδηγεί στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
Αρνούμαστε την αξιολόγηση των προκαθορισμένων ποσοστών. Το μέλλον μας δεν μπορεί να είναι η απομόνωση, η εξατομίκευση, ο απόλυτος έλεγχος, ο φόβος και η υποταγή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: