Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής
Αναρτήθηκε η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007)
Η προκήρυξη δεν αφορά το σύνολο των Γενικών Διευθύνσεων αλλά τις κάτωθι:
1. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
2. Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων και Υποδομών
3. Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας
4. Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής
5. Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

Την προκήρυξη μπορείτε να την αντλήσετε από εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: