Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

Τοποθέτηση υπαλλήλων σε τμήματα - παράλληλες τοποθετήσεις υπαλλήλων

Πύργος 30-10-2017      


Αριθ. Πρωτ.: 163


ΠΡΟΣ:

1.    Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηλείας
2.    Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας
3.    Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηλείας
4.    Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας
5.    Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας
6.    Διεύθυνση Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου
email:  h.krinidis@pde.gov.gr
7.    Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
email:  dpxs@pde.gov.gr
8.    Αυτοτελή Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας
email:  dpp@pde.gov.gr
Κοιν.:
1.   κ. Περιφερειάρχη
2.   κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Σχεδιασμού & Διοίκησης
3.   κ. Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Ηλείας
1.   Μέλη Συλλόγου
2.   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
email:  osyape@otenet.gr


ΘΕΜΑ :
Τοποθέτηση υπαλλήλων σε τμήματα - παράλληλες τοποθετήσεις υπαλλήλων
ΣΧΕΤ.:
Το υπ΄ αριθ. 137/15-5-2017 έγγραφό μας


Με την υπ΄ αριθ. 57928/691/28-2-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας [ΑΔΑ: ΩΡΔ27Λ6-Φ1Λ] επανατοποθετήθηκε το σύνολο των υπαλλήλων στις υπηρεσιακές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 4309/τ.Β΄/30-12-2016).
Στην συνέχεια στις περισσότερες διευθύνσεις, αλλά όχι σε όλες, με αποφάσεις των προϊσταμένων τους έγιναν οι τοποθετήσεις των υπαλλήλων στα τμήματα.   
Με το αναφερόμενο σχετικό έγγραφό μας, είχαμε αναφερθεί στο φαινόμενο των παράλληλων τοποθετήσεων συναδέλφων σε δύο ή περισσότερα Τμήματα της ίδιας ή διαφορετικής Διεύθυνσης, το οποίο δεν προβλέπεται πουθενά στην ισχύουσα νομοθεσία και θέτει τόσο σε κίνδυνο τους ίδιους τους συναδέλφους όσο και την εγκυρότητα συγκεκριμένων διοικητικών πράξεων. Επίσης διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν Διευθύνσεις στις οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν πραγματοποιηθεί τοποθετήσεις υπαλλήλων σε Τμήματα με ότι αυτό συνεπάγεται για τη δομή και λειτουργία των συγκεκριμένων Υπηρεσιών.
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι αρμοδιότητες της κάθε Διεύθυνσης κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτή τμήματα της και τα καθήκοντα των συναδέλφων προσδιορίζονται από τον κλάδο την ειδικότητά τους και το τμήμα στο οποίο έχουν τοποθετηθεί. Μόνο κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και σε αιτιολογημένες περιπτώσεις επιτακτικής ανάγκης, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 30 του Ν. 3528/2007, μπορούν να ανατεθούν στους συναδέλφους συναφείς εργασίες, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κάτι το οποίο όμως δεν έχει καμία σχέση με τα παράλληλα καθήκοντα που παρατηρούνται στις αποφάσεις τοποθέτησης των συναδέλφων.
Επίσης σε όλη την επικράτεια έχουν δικαιωθεί συνάδελφοι που έχουν προσφύγει κατά αποφάσεων που περιλαμβάνουν παράλληλες τοποθετήσεις και υπάρχει και σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Το πρόβλημα της τεράστιας υποστελέχωσης των υπηρεσιών, δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζεται με παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας, την ευθύνη της οποίας αναλαμβάνουν τα υπηρεσιακά στελέχη των υπηρεσιών και συνάδελφοί μας, αλλά με πολιτικές πρωτοβουλίες που θα στοχεύουν στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας προς την κοινωνία δια μέσου της στελέχωσης των υπηρεσιών με το απαιτούμενο προσωπικό.
Γι’ αυτό λοιπόν σας καλούμε άμεσα να προχωρήσετε στην ανάκληση όσων αποφάσεων περιλαμβάνουν παράλληλες τοποθετήσεις και να γίνουν οι τοποθετήσεις των υπαλλήλων σε Τμήματα σε όσες Διευθύνσεις δεν έχει αυτό γίνει ακόμα.


Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας

Θεόδωρος ΤσίπαςΔεν υπάρχουν σχόλια: