Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

Δηλώσεις συμμετοχής των τέκνων των υπαλλήλων της ΠΔΕ σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2018

Πύργος 15-3-2018      


Αριθ. Πρωτ.: 179


ΠΡΟΣ:

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας

Κοιν.:
1.        κ. Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Ηλείας
2.        ΟΣΥΑΠΕ


ΘΕΜΑ :
Δηλώσεις συμμετοχής των τέκνων των υπαλλήλων της ΠΔΕ σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2018
ΣΧΕΤ.:
Το υπ΄ αριθ. 223252/238-2017/6-3-2018 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας


Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4483/2017 άρθρο 167, στο πλαίσιο των οποίων η Περιφέρεια δύναται να καλύψει από ιδίους πόρους την δαπάνη συμμετοχής τέκνων υπαλλήλων της σε παιδικές κατασκηνώσεις σας παρακαλούμε να προβείτε άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου οι συνάδελφοι να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να συμμετάσχουν τα τέκνα τους στις παιδικές κατασκηνώσεις.
Η πρόβλεψη αφορά παιδιά ηλικίας μεταξύ τεσσάρων (4) έως δεκαέξι (16) ετών και το ημερήσιο τροφείο καθορίζεται στα τριάντα (30,00) ευρώ βάσει της ΚΥΑ 6199/267/27-3-2017, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών.


Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Ασημακόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας

Θεόδωρος Τσίπας

Δεν υπάρχουν σχόλια: