Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018

Άμεση ενημέρωση των πεδίων «Κλάδος» και «Ειδικότητα» στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου –σύνδεση με καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας»


Δεν υπάρχουν σχόλια: